Εορτές 25 Ιουνίου: Αγία Φεβρωνία Έρως Λιβύη Λίβυος Ορεντία Ορέντιος Φαρνάκη Φαρνάκιος Φεβρώνιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Ερωτοκρίτα Ερωτόκριτος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Φεβρωνία η θαυματουργή Άγιος Κυριάκος Άγιος Λογγίνος Άγιος Μεθόδιος ο εν Νυβρίτω Άγιος Πέτρος ο δούκας, Ρώσος Ευτροπία η Οσιομάρτυρας Λεωνίδα Όσιος Δομέτιος Όσιος Θεοδόσιος Όσιος Σίμων Φιρμίνος
1 Αγησίδαμος
2 Αιήτης
3 Ακμονίδας
4 Ακουσιλάδας
5 Αλίοχος
6 Αλκίας
7 Αλκίμαχος
8 Αλώπεκος
9 Αντιμέδων
10 Αριστοκλείδας
11 Αριστοκράτης
12 Αριστομένης
13 Αρκέας
14 Άρυτος
15 Ασκληπιγένεια
16 Αστέας
17 Αυτοχαρίδας
18 Βαβέλυκα
19 Βαθύλαος
20 Βιτάλη
21 Βουλαγόρας
22 Βρόντης
23 Βρύας
24 Βρύσων
25 Βρυώ
26 Γλυκίνος
27 Γύττιος
28 Δακίδας
29 Δαμοκλής
30 Δαμοτάγης
31 Δαμώ
32 Δάμων
34 Δείναρχος
35 Δικαίαρχος
36 Δικάς
37 Δίκων
38 Διοκλής
39 Δόμων
40 Εκκελώ
41 Έλανδρος
42 Ελικάων
43 Έλλωρις
44 Ένανδρος
45 Ένδιος
46 Επίσυλος
47 Επίφρων
48 Επίχαρμος
49 Έρατος
50 Εστιαίος
51 Εύανδρος
52 Ευάνωρ
53 Ευέλθων
54 Ευέτης
55 Ευθοσίων
56 Εύθυνος
57 Ευθύνους
58 Εύμοιρος
59 Ευξίθεος
60 Ευρυκράτης
61 Ευρυμέδων
62 Ευρύφημος
63 Ζάλευκος
64 Ζάμολξις
65 Ζωπυρος
66 Θεανώ
67 Θρασύδαμος
68 Θυμαρίδας
69 Ίκκος
70 Ιππάσιος
71 Ίππασος
72 Ιππόστρατος
73 Καινίας
74 Κάλαϊς
75 Καραφροντίδας
76 Κέραμβος
77 Κλεαίχμα
78 Κλεάνωρ
79 Κλεάρατος
80 Κλεόφρων
81 Κλέων
82 Κρίτων
83 Λάκριτος
84 Λασθένεια
85 Λαφάων
86 Λεάναξ
87 Λεοντία
88 Λεόφρων
89 Λεπτίας
90 Λύραμνος
91 Λυσιάδης
92 Μαλλίων
93 Μάρις
94 Μελησίας
95 Μενέστωρ
96 Μένων
97 Μέτων
98 Μέτωπος
99 Μιλτιάδης
100 Μίλων
101 Μιμνόμαχος
102 Μνησίβουλος
103 Μύης
104 Μυία
105 Μυλλίας
106 Νάστας
107 Νεόκριτος
108 Πασιφάη
109 Πέτρος
110 Σθενωνίδας
111 Σίλλος
112 Σμίλης
113 Σωσίστρατος
114 Σώστρατος
115 Τίμαιος
116 Τιμάρετος
117 Τιμάρης
118 Τιμάσιος
119 Τιμησιάναξ
120 Τιμοσθένης
121 Τιμύλα
122 Τυρσηνίς
123 Τυρσηνός
124 Φαίδων
125 Φαινεκλής
126 Φιλτίς
127 Ώκελλος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία