Εορτές 25 Φεβρουαρίου: Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Γουολβούργα Τάρα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγαθοδαίμουσα Αγαθός Δαίμων
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Ρηγίνος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Σκοπέλου
1 Αγησίδαμος
2 Ακμονίδας
3 Ακουσιλάδας
4 Αλίοχος
5 Αλκίας
6 Αλκίμαχος
7 Αλώπεκος
8 Άνθην
9 Αντιμέδων
10 Αριστοκλείδας
11 Αριστοκράτης
12 Αριστομένης
13 Αρκέας
14 Άρυτος
15 Ασκληπιγένεια
16 Αστέας
17 Αυτοχαρίδας
18 Βαβέλυκα
19 Βαθύλαος
20 Βιτάλη
21 Βουλαγόρας
22 Βροντίνος
23 Βρύας
24 Βρύσων
25 Βρυώ
26 Γλυκίνος
27 Γύττιος
28 Δακίδας
29 Δαμοκλής
30 Δαμοτάγης
31 Δαμώ
32 Δάμων
34 Δείναρχος
35 Δικαίαρχος
36 Δικάς
37 Δίκων
38 Διοκλής
39 Δόμων
40 Εκκελώ
41 Έλανδρος
42 Ελικάων
43 Έλλωρις
44 Ένανδρος
45 Ένδιος
46 Επίσυλος
47 Επίφρων
48 Επίχαρμος
49 Έρατος
50 Εστιαίος
51 Εύανδρος
52 Ευάνωρ
53 Εύδικος
54 Ευέλθων
55 Ευέτης
56 Ευθοσίων
57 Εύθυνος
58 Ευθύνους
59 Εύμοιρος
60 Ευρυκράτης
61 Ευρυμέδων
62 Ευρύφημος
63 Ζάλευκος
64 Ζάμολξις
65 Ζωπυρος
66 Θεανώ
67 Θρασύδαμος
68 Θυμαρίδας
69 Ίκκος
70 Ιππάσιος
71 Ίππασος
72 Ιππόστρατος
73 Ίων
74 Καινίας
75 Κάλαϊς
76 Καραφροντίδας
77 Κέραμβος
78 Κλεαίχμα
79 Κλεάνωρ
80 Κλεάρατος
81 Κλεόφρων
82 Κλέων
83 Κράνοος
84 Κρίτων
85 Λάκριτος
86 Λασθένεια
87 Λαφάων
88 Λεάναξ
89 Λεόντιον
90 Λεόφρων
91 Λεπτίας
92 Λύραμνος
93 Λυσιάδης
94 Μαλλίων
95 Μελησίας
96 Μενέστωρ
97 Μένων
98 Μέτων
99 Μέτωπος
100 Μίλων
101 Μιμνόμαχος
102 Μνησίβουλος
103 Μύης
104 Μυία
105 Μυλλίας
106 Νάστας
107 Νεόκριτος
108 Πασιφάη
109 Πέτρων
110 Σθενωνίδας
111 Σίλλος
112 Σμίλης
113 Σωσίστρατος
114 Σώστρατος
115 Τίμαιος
116 Τιμάρετος
117 Τιμάρης
118 Τιμάσιος
119 Τιμησιάναξ
120 Τιμοσθένης
121 Τιμύλα
122 Τυρσηνίς
123 Τυρσηνός
124 Φαίδων
125 Φαινεκλής
126 Φιλτίς
127 Ώκελλος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία