Εορτές 10 Αυγούστου: Άγιος Ήρων ο φιλόσοφος. Άγιος Ιππόλυτος Άγιος Λαυρέντιος ο αρχιδιάκονος Ηρώ και Λέανδρος Ηρώνη Λαυρεντία Ξυστίς Ξύστος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αγαθονίκη Ήρων ο Αλεξανδρινός
1 Αγησίδαμος
2 Ακμονίδας
3 Ακουσιλάδας
4 Αλίοχος
5 Αλκίας
6 Αλκίμαχος
7 Αλώπεκος
8 Αντιμέδων
9 Αριστοκλείδας
10 Αριστοκράτης
11 Αριστομένης
12 Αρκέας
13 Άρυτος
14 Ασκληπιγένεια
15 Αστέας
16 Αυτοχαρίδας
17 Βαβέλυκα
18 Βαθύλαος
19 Βιτάλη
20 Βουλαγόρας
21 Βροντίνος
22 Βρύας
23 Βρύσων
24 Βρυώ
25 Γλυκίνος
26 Γύττιος
27 Δακίδας
28 Δαμοκλής
29 Δαμοτάγης
30 Δαμώ
31 Δάμων
33 Δείναρχος
34 Δικαίαρχος
35 Δικάς
36 Δίκων
37 Διοκλής
38 Δόμων
39 Εκκελώ
40 Έλανδρος
41 Ελικάων
42 Έλλωρις
43 Ένανδρος
44 Ένδιος
45 Επίσυλος
46 Επίφρων
47 Επίχαρμος
48 Έρατος
49 Εστιαίος
50 Εύανδρος
51 Ευάνωρ
52 Ευέλθων
53 Ευέτης
54 Ευθοσίων
55 Εύθυνος
56 Ευθύνους
57 Εύμοιρος
58 Ευρυκράτης
59 Ευρυμέδων
60 Ευρύφημος
61 Ζάλευκος
62 Ζάμολξις
63 Ζωπυρος
64 Θεανώ
65 Θρασύδαμος
66 Θυμαρίδας
67 Ίκκος
68 Ιππάσιος
69 Ίππασος
70 Ιππόστρατος
71 Ίων
72 Καινίας
73 Κάλαϊς
74 Καραφροντίδας
75 Κέραμβος
76 Κλεαίχμα
77 Κλεάνωρ
78 Κλεάρατος
79 Κλεόφρων
80 Κλέων
81 Κρίτων
82 Λάκριτος
83 Λασθένεια
84 Λαφάων
85 Λεάναξ
86 Λεόντιον
87 Λεόφρων
88 Λεπτίας
89 Λύραμνος
90 Λυσιάδης
91 Μαλλίων
92 Μάρις
93 Μελησίας
94 Μενέστωρ
95 Μένων
96 Μέτων
97 Μέτωπος
98 Μίλων
99 Μιμνόμαχος
100 Μνησίβουλος
101 Μύης
102 Μυία
103 Μυλλίας
104 Νάστας
105 Νεόκριτος
106 Πασιφάη
107 Πέτρος
108 Σθενωνίδας
109 Σίλλος
110 Σμίλης
111 Σωσίστρατος
112 Σώστρατος
113 Τίμαιος
114 Τιμάρετος
115 Τιμάρης
116 Τιμάσιος
117 Τιμησιάναξ
118 Τιμοσθένης
119 Τιμύλα
120 Τυρσηνίς
121 Τυρσηνός
122 Φαίδων
123 Φαινεκλής
124 Φιλτίς
125 Ώκελλος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία