Εορτές 18 Απριλίου: Άγιος Τουνόμ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κύριλλος ο ΣΤ' ο Ιερομάρτυρας Άγιος Σάββας ο Γότθος Όσιος Ιωάννης ο Ησυχαστής Άγιος Ιωάννης ο Κουλικάς Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης ο Νεομάρτυρας εξ Ιωαννίνων Αγιος Φήλικας Γότθος Οσία Αθανασία εξ Αιγίνης η Θαυματουργός Οσία Μαρία η Αιγυπτία Όσιος Ακάκιος ο Ομολογητής Β Όσιος Αντώνιος Όσιος Αυξέντιος ὁ ἐν τῷ Ὄρει Όσιος Βασίλειος ο Θαυματουργός εκ Γεωργίας Όσιος Ευθύμιος ο Θαυματουργός Όσιος Ματθαίος Όσιος Ναυκράτιος ο Στουδίτης
1 Αγησίδαμος
2 Ακμονίδας
3 Ακουσιλάδας
4 Αλίοχος
5 Αλκίας
6 Αλκίμαχος
7 Αλώπεκος
8 Αντιμέδων
9 Αριστοκλείδας
10 Αριστοκράτης
11 Αριστομένης
12 Αρκέας
13 Άρυτος
14 Ασκληπιγένεια
15 Αστέας
16 Αυτοχαρίδας
17 Βαβέλυκα
18 Βαθύλαος
19 Βιτάλη
20 Βουλαγόρας
21 Βροντίνος
22 Βρύας
23 Βρύσων
24 Βρυώ
25 Γλυκίνος
26 Γύττιος
27 Δακίδας
28 Δαμοκλής
29 Δαμοτάγης
30 Δαμώ
31 Δάμων
33 Δείναρχος
34 Δικαίαρχος
35 Δικάς
36 Δίκων
37 Διοκλής
38 Δόμων
39 Εκκελώ
40 Έλανδρος
41 Ελικάων
42 Έλλωρις
43 Ένανδρος
44 Ένδιος
45 Επίσυλος
46 Επίφρων
47 Επίχαρμος
48 Έρατος
49 Εστιαίος
50 Εύανδρος
51 Ευάνωρ
52 Ευέλθων
53 Ευέτης
54 Ευθοσίων
55 Εύθυνος
56 Ευθύνους
57 Εύμοιρος
58 Ευρυκράτης
59 Ευρυμέδων
60 Ευρύφημος
61 Ζάλευκος
62 Ζάμολξις
63 Ζωπυρος
64 Θεανώ
65 Θρασύδαμος
66 Θυμαρίδας
67 Ίκκος
68 Ιππάσιος
69 Ίππασος
70 Ιππόστρατος
71 Καινίας
72 Κάλαϊς
73 Καραφροντίδας
74 Κέραμβος
75 Κλεαίχμα
76 Κλεάνωρ
77 Κλεάρατος
78 Κλεόφρων
79 Κλέων
80 Κρίτων
81 Λάκριτος
82 Λασθένεια
83 Λαφάων
84 Λεάναξ
85 Λεοντία
86 Λεόφρων
87 Λεπτίας
88 Λύραμνος
89 Λυσιάδης
90 Μαλλίων
91 Μάρις
92 Μελησίας
93 Μενέστωρ
94 Μένων
95 Μέτων
96 Μέτωπος
97 Μίλων
98 Μιμνόμαχος
99 Μνησίβουλος
100 Μύης
101 Μυία
102 Μυλλίας
103 Νάστας
104 Νεόκριτος
105 Πασιφάη
106 Πέτρος
107 Σθενωνίδας
108 Σίλλος
109 Σμίλης
110 Σωσίστρατος
111 Σώστρατος
112 Τίμαιος
113 Τιμάρετος
114 Τιμάρης
115 Τιμάσιος
116 Τιμησιάναξ
117 Τιμοσθένης
118 Τιμύλα
119 Τυρσηνίς
120 Τυρσηνός
121 Φαίδων
122 Φαινεκλής
123 Φιλτίς
124 Ώκελλος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία