Εορτές 11 Αυγούστου: Αγία Κλαίρη της Ασίζης Εύπλοια Εύπλος Κλάρας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιοι Αναστάσιος Πανεράς και Δημήτριος ο Μπεγιάζης Άγιος Μακάριος Άγιος Νεόφυτος, ο μαρτυρήσας δια πυρός Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Αρτέμος Φραντζέσκου Γαϊανός Όσιος Πασσαρίων
1 Abra
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aισχύλα
7 Aλεξιμήδη
8 Aλεξιμήδης
9 Aμφίροος
10 Aριμήδης
11 Aριμήδη
12 Aσστομήδης
13 Αάαρκος
14 Αάαρκος
15 Αάατος
16 Αάβακτος
17 Αἰακὸς
18 Αἰαντίδης
19 Αἰαντόδωρος
20 Ααρασσός
21 Ααρδαῒς
22 Ααρών
24 Αἲας
25 Αασίφορος
26 Αάσπετος
27 Άαστος
28 Αάσχετος
29 Άβα
30 Άβαβα
31 Άβαβος
32 Αβαδδώσσα
33 Αβάδνη
34 Αβάδνης
35 Αβαεοδώρα
36 Αβαεόδωρος
37 Αβαζία ή Αβασγία
38 Αβάζιος
39 Αβαζίουσα
40 Αβάη
41 Αβαθμίδωτος
42 Αβαθμολόγητος
43 Αβαία
44 Αβαιοδόρα
45 Αβαιόδορος
46 Αβαιόδωρ
47 Αβαιοδώρα
48 Αβαιόδωρος
49 Αβαιοκρίτη
50 Αβαιόκριτος
51 Αβαίος
52 Αβαίστα
53 Αβαίστας
54 Αβάκ
55 Αβάκαινα
56 Αβάκαινας
57 Αβάκεια
58 Αβακένα
59 Αβακένας
60 Αβακής
61 Αβακούμ
62 Αβακουμία
63 Άβακτη
64 Άβακτος
65 Αβαλόνιος
66 Αβάμμουσα
67 Αβάμμων
68 Αβανθία
69 Αβάνθιος
70 Αβανθίς
71 Αβαντία καί Αμαντία
72 Αβαντιάδη
73 Αβαντιάδης
74 Αβαντιάς
75 Αβαντίδας
76 Αβαντίδη
77 Αβαντίδης
78 Αβαντίς
79 Αβαρβαρέη
80 Αβαρβαρέης
81 Αβάρβαρη
82 Αβάρβαρος
83 Αβαρη
84 Αβαρης
85 Αβαρίνη
86 Αβαρίνος
87 Άβαρις
88 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
89 Άβαρνος
90 Άβαρτη
91 Άβαρτος
92 Άβας
93 Αβάσγιος
94 Αβάσιτη
95 Αβάσιτος
96 Αβασκάντη
97 Αβασκάντιλλα
98 Αβασκάντιλλος
99 Αβασκαντος
100 Αββαδών
101 Αββαδώσα
102 Αββαία
103 Αββάς
104 Άβγαρ
105 Αβδαίος
106 Αβδάραξος
107 Άβδηρα
108 Άβδηρος
109 Άβδης
110 Αβδιήλ
111 Αβδιηλία
112 Αβδιού
114 Αβειρὼν
115 Αβειρών
116 Άβελ
117 Αβελάρδος
118 Αβελβούλ
119 Αβεντίνος
120 Αβερκία
121 Αβέρκιος
122 Αβερρόη
123 Αβερρόης
124 Αβέρωφ
125 Αβεσσαλώμ
126 Αβήπας
127 Αβησσυνία
128 Αβιά
129 Αβία
130 Αβιάδ
131 Αβιάθα
132 Αβιάθαρ
133 Αβιανία
134 Αβιανία
135 Αβιάνιος
136 Αβιανός
137 Αβίαντη
138 Αβίας
139 Αβίατη
140 Αβίατος
141 Άβιβα
142 Άβιβος
143 Αβιμελιχίς
144 Αβιμέλιχος
145 Αβινιόν
146 Άβιος
147 Αβιούδ
148 Αβλαβία
149 Αβλάβιος
150 Αβλαβίων
151 Άβληρα
152 Άβληρος
153 Αβουδίμη
154 Αβούδιμος
155 Αβουναία
156 Αβραάμ
160 Αβρααμία
161 Άβραμ
162 Άβραξ
163 Άβραχας
164 Αβρέας
165 Αβρικία
166 Αβρίκιος
167 Αβρονίκη
168 Αβρόντιον
169 Αβροσύνη
170 Αβροτέλεια
171 Αβροτέλειος
172 Αβρότονον
173 Αβρυλλίς
174 Άβρων
175 Αβρωνίς
176 Αβρωνυχίς
177 Αβρώνυχος
178 Αβρώτη
179 Άβρωτος
180 Άβυδη
181 Άβυδος
182 Αβώ
183 Αγάβη
184 Άγαβος
185 Αγαθαγγέλα
186 Αγαθάγγελος
187 Αγαθάγητη
188 Αγαθάγητος
189 Αγαθαρχίς
190 Αγάθαρχος
191 Αγαθάγητος
192 Αγάθη
193 Αγαθημερίς
194 Αγαθήμερος
195 Αγαθίνος
196 Αγαθίππη
197 Αγάθιππος
198 Αγαθόβουλη
199 Αγαθόβουλος
200 Αγαθοδαίμουσα
201 Αγαθοδαίμων
202 Αγαθοδώρα
203 Αγαθόδωρος
204 Αγαθοκλέας
205 Αγαθόκλεια
206 Αγαθονίκη
207 Αγαθονίκης
208 Αγαθοπόδη
209 Αγαθόπους
210 Αγαθοσθένη
211 Αγαθοσθένης
212 Αγαθόστρατος
213 Αγαθότυχος
214 Αγάθυλλος
215 Αγάθυρνα
216 Αγάθυρνος
217 Αγαθύρση
218 Αγάθυρσος
219 Αγάθων
220 Αγαθωνία
221 Αγαθωνύμη
222 Αγαθώνυμος
223 Αγαίος
224 Αγακλέης
225 Αγάκλεια
226 Αγάκλυτος
227 Αγαλιανός
228 Αγαλλία
229 Αγαλλίας
230 Αγαμεμνονίδη
231 Αγαμέμνων
232 Αγαμηδίδας
233 Αγαμήδη
234 Αγαμήδης
235 Αγαμηδίδα
236 Αγαμηδίδας
237 Αγαμήθη
238 Αγαμήθης
239 Αγανίκη
240 Αγανίππη
241 Αγανός
242 Αγαπαίος
243 Αγάπη
244 Αγαπήνωρ
245 Αγαπηνωρίς
246 Αγαπητή
247 Αγαπητός
248 Αγάπιος
249 Αγαπτολέμα
250 Αγαπτόλεμος
251 Αγαρίστη
252 Αγασθένης
253 Αγασίας
254 Αγασίκλεια
255 Αγασικλής
256 Αγασικράτης
257 Αγασιμένης
258 Αγάσιμος
259 Αγασσαμενός
260 Αγάστροφος
261 Αγαύη
262 Αγαυός
263 Αγγέλα
264 Αγγελαρία
265 Αγγελάριος
266 Αγγελία
267 Αγγέλιδα
268 Αγγελική
269 Αγγελικός
270 Αγγελίνα
271 Αγγελίνος
272 Αγγελίων
273 Άγγελος
274 Αγγενίδας
275 Αγγερούλα
276 Αγγερούλης
277 Αγγίας
279 Αγγλία
280 Αγέας
281 Αἰγέας
282 Αγελάδας
283 Αγελαϊς
284 Αγέλαος
285 Αγέλας
286 Άγελος
287 Αγέλοχος
288 Αγεμάχη
289 Αγέμαχος
290 Αγέρωχη
291 Αγέρωχος
292 Αἰγεὺς
293 Αγεστράτη
294 Αγέστρατος
295 Αγεύουσα
296 Αγεύς
297 Αγεχόρη
298 Αγέχορος
299 Αγήμων
300 Αγήνωρ
301 Αγηνωρίς
302 Αγησάνδρα
303 Αγήσανδρος
304 Αγήσαρχος
305 Αγησίας
306 Αγησιδάμας
307 Αγησίδαμος
308 Αγησίλαος
309 Αγησιλεία
310 Αγησιλοχίς
311 Αγησίλοχος
312 Αγησίμαδος
313 Αγησιμάχη
314 Αγησίμαχος
315 Αγησίμβροτος
316 Αγησίπολις
317 Αγησιππίδας
318 Αγησιππίδης
319 Αγησιστράτη
320 Αγησίστρατος
321 Αγησιχόρα
322 Αγήτας
323 Άγητος
324 Αγήτως
325 Αγίας
326 Αγιάσσου
327 Αγιάτις
328 Αγιδώς
329 Αἰγιμιὸς
330 Αγιοδεκτινή
331 Αγιοηλιώτισσα
332 Αγιολούσαινα
333 Αγιούλα
334 Αγιούπα
335 Άγις
336 Αἲγισθος
337 Αγίων
338 Αγίων Πάντων
339 Αγκαία
340 Αγκαίος
341 Αγκύορας
342 Αγκύωε
343 Αγλαΐα
344 Αγλάιος
345 Αγλαοκρέων
346 Αγλαονίκη
347 Αγλαόπη
349 Αγλαόπης
350 Αγλαοσθένης
351 Αγλαόφαμος
352 Αγλαοφήμη
353 Αγλαοφών
354 Άγλαυρος
355 Αἴγλη
356 Αγναγόρα
357 Άγναπτος
358 Αγνή
360 Αγνόδημος
361 Αγνοδίκη
362 Αγνόδικος
363 Αγνόδωρος
364 Αγνόθεμις
365 Αγνόκλεια
366 Αγνοκλής
367 Αγνός
368 Αγνόφιλος
369 Αγνωνίδης
370 Αγονέας
371 Αγορακλής
372 Αγορακρίτη
373 Αγοράκριτος
374 Αγοράναξ
375 Αγοράστη
376 Αγόραστος
377 Αγόρατος
378 Αγορή
379 Αγορίτσα
380 Αγραία
381 Αγράμπελη
382 Άγραυλος
383 Αγράφω
384 Αγρεύουσα
385 Αγρεύς
386 Αγρία
387 Αγριδιώτισσα
388 Αγριλιώτισσα
389 Αγριόπη
390 Αγρίοπος
391 Άγριος
392 Αγρίππα
393 Αγρίππας
394 Αγριώνιος
395 Αγροιώ
396 Αγροτέρα
397 Αγρυπνία
398 Άγρων
399 Αγυάη
400 Αγύλαιος
401 Αγύριος
402 Αγύρριος
403 Αγχιάλη
404 Αγχίαλος
405 Αγχιμάχη
406 Αγχίμαχος
407 Αγχίμολος
408 Αγχινόη
409 Άγχιος
410 Αγχίπυλος
411 Αγχιρόη
412 Αγχίροος
413 Αγχιρρόη
414 Αγχίση
415 Αγχίσης
416 Άγω
417 Αγωνίς
418 Άδα
419 Αδαία
420 Αδαίος
421 Αδαλβέρτη
422 Αδαλβέρτος
423 Αδάμ
426 Αδαμαντία
428 Αδαμάντιος
429 Αδάμας
430 Αδάμη
431 Αδαμνάνος
432 Άδας
433 Αδέας
434 Αδείμαντος
435 Αδελαΐς
436 Αδελφή
437 Αδελφός
438 Αἰδέσιος
439 Άδης
440 Αδιάντη
441 Αδιάτομος
442 Αδιατόριξ
443 Αδίστα
444 Αδίστας
445 Αδίτη
446 Αδμήτη
447 Άδμητος
448 Αδόλφος
449 Αδονάι
450 Αδράστεια
451 Άδραστος
452 Άδρησκος
453 Αδριανή
454 Αδριανός
455 Αδύτη
456 Αδώνια
457 Άδωνις
458 Αεθλία
459 Αέθλιος
460 Αειθάλα
461 Αειθαλάς
462 Αειμακάριστος
463 Αειμεσιτεύουσα
464 Αειμνήστη
465 Αείμνηστος
466 Αέλια
467 Αέλιος
468 Αελλήεις
469 Αελλοπόδης
470 Αελλόπους
471 Αελλώ
472 Αερία
473 Αερίας
474 Αερόπη
475 Αέροπος
476 Αετία
477 Αέτιος
479 Αζαΐς
480 Αζαρίας
481 Αζάς
482 Αζάτ
483 Άζευς
484 Άζης
485 Αζώρ
486 Αηδόνιος
487 Αηδών
488 Αήτης
489 Αἰήτης
490 Άητωρ
491 Αητωραιακός
492 Αθάμας
493 Αθάμβιλος
494 Αθανάδα
495 Αθανάδας
496 Αθάνας
497 Αθανασία
498 Αθανάσιος
499 Αθάνατος
500 Αθεόνα
501 Αθέρας
502 Αἰθερία
503 Αἰθέριος
504 Αθηδάρας
505 Αθηνά
506 Αθηναγόρα
507 Αθηναγόρας
508 Αθήναιος
509 Αθήνη
510 Αθήνιππος
511 Αθηνίς
512 Αθηνίων
513 Αθηνιώτισσα
514 Αθηνογένεια
515 Αθηνογένης
516 Αθηνοδώρα
517 Αθηνόδωρος
518 Αθηνοκλής
519 Αθηνόκριτος
520 Αθηνώ
521 Αἰθάλης
522 Αθλίας
523 Αθορ
524 Αθοσίων
525 Αἴθρα
526 Αθρέ
527 Άθως
528 Αία
529 Αιάκη
530 Αιακός
531 Αιανός
532 Αίας
533 Αιγαία
534 Αιγαίων
535 Αιγέα
536 Αιγείδας
537 Αίγειρος
538 Αιγέστη
539 Αιγέστης
540 Αιγεύς
541 Αιγεωνέας
542 Αίγη
543 Αιγιάλεια
544 Αιγιαλεύς
545 Αιγίας
546 Αιγίδα
547 Αιγίδας
548 Αίγιλος
549 Αιγίμιος
550 Αίγινα
552 Αίγινος
553 Αίγιος
554 Αιγίσθη
555 Αίγισθος
556 Αιγιστέας
557 Αίγιστος
558 Αιγίων
559 Αίγλη
560 Αίγλων
561 Αιγυπτία
562 Αιγύπτιος
563 Αίγυπτος
564 Αίγων
565 Αϊδανή
566 Αϊδανός
567 Αιδεσία
568 Αιδέσιος
570 Άιδης
571 Αιδός
572 Αιδώ
573 Αϊδωνεύς
574 Αιήτη
575 Αιήτης
576 Αιθαλίδης
577 Αίθαν
578 Αιθερία
579 Αίθη
580 Αιθήρ
581 Αιθήρη
582 Αιθίδας
583 Αίθικος
584 Αιθίλλα
585 Αιθιόλας
586 Αιθίων
587 Αίθλιος
588 Αίθος
589 Αιθούσα
590 Αιθούσιος
591 Αίθρα
592 Αιθύλλα
593 Αίθων
594 Αίθωνας
595 Αικατερίνη
598 Αικατερίνος
599 Αιλία
600 Αίλιος
601 Άιμαν
602 Αιματούσα
603 Αιμίαλου
604 Αιμιλένια
605 Αιμιλένια
606 Αιμιλία
607 Αιμιλίνα
608 Αιμίλιος
609 Άιμον
610 Αιμόνιος
611 Αίμος
612 Αίμουσα
613 Αίμων
614 Αιναρέτη
615 Αινέας
616 Αινεία
617 Αινείας
618 Αίνειος
619 Αινεσίδημος
620 Αίνετος
621 Αινεύς
622 Αίνητος
623 Αινία
624 Αινιάδης
625 Αινίππη
626 Αινιώνη
627 Αινόμορος
628 Αϊνουρ
629 Άϊντα
630 Αίξων
631 Αιόλη
632 Αίολος
633 Αίπυτος
634 Αϊρένα
635 Αιρίν
636 Αιρκώτισσα
637 Αιρώ
638 Αίσακος
639 Αισανίας
640 Αίσαρα
641 Αισημίδα
642 Αισημίδας
643 Αίσηπα
644 Αίσηπος
645 Αισία
646 Αίσιμος
647 Αίσιος
648 Αίστυ
649 Αίστυ
650 Αισυήτη
651 Αισυήτης
652 Αίσυμνος
653 Αίσυπος
654 Αισχίνη
655 Αισχίνης
656 Αισχίων
657 Αισχρηίς
658 Αισχυλίδης
659 Αισχυλίς
660 Αισχύλος
661 Αίσων
662 Αισωπία
664 Αίσωψ
666 Άϊτα
667 Αίτνα
668 Αιτναίος
669 Αιτωλίς
670 Αιτωλός
671 Αιχμίουσα
672 Αιχμοκλής
673 Αιωπίς
674 Αιώρα
675 Ακαδημία
676 Ακάδημος
677 Ακαθή
678 Ακάθιστη
679 Ακάθιστος
680 Ακακαλλίς
681 Ακάκητος
682 Ακακία
683 Ακάκιος
685 Άκακος
686 Ακαλανθίς
687 Ακαλλαρίς
688 Ακάμα
689 Ακάμας
690 Ακανθίς
691 Άκανθος
692 Ακαρίων
693 Ακαρναν
694 Ακάστη
695 Άκαστος
696 Ακατάβλητη
697 Ακατάβλητος
698 Ακατάφλεκτη
699 Ακατάφλεκτος
700 Αἰκατερίνη
701 Ακελδαμά
702 Ακέλεια
703 Άκελος
704 Ακεσάνδρα
705 Ακέσανδρος
706 Ακεσίας
707 Ακεσίδας
708 Ακεσίλαος
709 Ακεσίλας
710 Ακεσίμβροτος
711 Άκεσις
712 Ακέστης
713 Ακεστόδωρος
714 Ακέστωρ
715 Ακεψεή
716 Ακεψεής
717 Ακεψιμά
718 Ακεψιμάς
719 Ακήραση
720 Ακήρατος
721 Αἰάκης
722 Άκης
723 Ακίνδυνη
724 Ακίνδυνος
725 Άκις
726 Ακκαλίς
727 Ακκώ
728 Ακματίδα
729 Ακματίδας
730 Ακμή
731 Ακμονίδας
732 Άκμουσα
733 Άκμων
734 Ακολουθία
735 Ακόλουθος
736 Ακοντεύς
737 Ακόπ
738 Ακουμενός
739 Ακουσιλάδας
740 Ακουσίλαος
741 Ακούτιος
742 Ακραγαντίνος
743 Ακράγας
744 Ακραία
745 Άκρατος
746 Ακρίας
747 Ακρίβη
748 Ακρίβος
749 Ακρίσιος
750 Ακρίτα
751 Ακρίτας
752 Ακρόκομος
753 Ακρόνεος
754 Ακρότατος
755 Άκρων
756 Ακρωτηριανή
757 Ακταία
758 Ακταίος
759 Ακτίνας
760 Ακτίς
761 Άκτις
762 Ακτορίς
763 Άκτωρ
764 Ακύλα
765 Ακύλας
767 Αλαλά
768 Αλαλκομένης
769 Αλαμάνος
770 Άλαν
771 Αλάνα
772 Αλανιώτισσα
773 Αλαξάνδρα
774 Αλάσια
775 Αλάστωρ
776 Αλαφούζος
777 Αλβανή
778 Αλβανός
779 Αλβέρτα
780 Αλβέρτος
781 Αλβίνα
782 Αλβίνος
783 Αλεβίζος
784 Αλεβίων
785 Αλεγήνωρ
786 Αλεγρία
787 Αλέκα
788 Αλέκος
789 Αλεκτρυών
790 Αλέκτωρ
791 Αλεμίνα
792 Αλένα
793 Αλεξάγγελος
794 Αλεξάνδρα
795 Αλέξανδρος
798 Αλεξάνορας
799 Αλεξάνωρ
800 Αλέξαρχος
801 Αλεξία
802 Αλεξίβια
803 Αλεξίβιος
804 Αλεξίκακη
805 Αλεξίκακος
806 Αλεξικλής
807 Αλεξιμάχη
808 Αλεξίμαχος
809 Αλεξίνικος
810 Αλέξιος
811 Αλεξιππιδας
812 Αλεξιρόη
813 Αλεξιώτισσα
814 Αλέξων
815 Αλεός
816 Αλεπινή
817 Αλεύας
818 Αλέχτορας
819 Αλήθεια
820 Αληθής
821 Αληκτώ
822 Αλήσιος
823 Αλήτη
824 Αλήτης
825 Αληυόνη
826 Αλθαία
827 Αλθαιμένης
828 Άλθηπος
829 Αλία
830 Αλίαρτος
831 Αλίας
832 Αλίη
833 Αλιθέρση
834 Αλιθέρσης
835 Αλίκη
836 Άλικος
837 Αλιμήδη
838 Αλιμήδης
839 Αλίντα
840 Άλιος
841 Αλίοχος
842 Άλις
843 Αλίσα
844 Άλισον
845 Αλιφηραία
846 Αλίφηρας
847 Αλκαθόη
848 Αλκάθοος
849 Αλκαία
850 Αλκαινέτος
851 Αλκαίος
852 Αλκαμένης
853 Αλκάνδρη
854 Άλκανδρος
855 Αλκάντρα
856 Αλκάνωρ
857 Αλκείδης
858 Αλκέτας
859 Άλκη
860 Αλκήνωρ
861 Άλκης
862 Άλκηστις
863 Αλκίας
864 Αλκιβία
865 Αλκιβιάδη
866 Αλκιβιάδης
867 Αλκίβιος
868 Αλκιδάμας
869 Αλκίδας
870 Αλκιδίκη
871 Αλκιθόη
872 Αλκιμάχη
873 Αλκίμαχος
874 Αλκιμέδη
875 Αλκιμέδων
876 Αλκιμένης
877 Αλκιμήδη
878 Αλκιμήδης
879 Άλκιμος
880 Αλκινάδας
881 Αλκινόη
882 Αλκίνοος
883 Αλκίππη
885 Άλκιππος
886 Αλκίς
887 Αλκισθένης
888 Αλκίσων
889 Αλκίφρουσα
890 Αλκίφρων
891 Αλκμαίων
892 Αλκμάν
893 Αλκμάονα
894 Αλκμάων
895 Αλκμέων
896 Αλκμήνη
897 Αλκμήνωρ
898 Αλκυονεύς
899 Αλκυών
900 Άλκων
901 Άλκωνας
902 Αλλάς
903 Αλλοιώτισσα
904 Άλμα
905 Αλμαρίνα
906 Αλμήνωρ
907 Αλμπάνα
908 Αλμπάνης
909 Αλμπέος
910 Αλμπέρτος
911 Άλμωψ
912 Αλξίων
913 Αλόη
914 Αλοίσιος
915 Αλοκράτης
916 Αλόπη
917 Αλόπιος
918 Αλουίζος
919 Αλόχη
920 Αλπέγιος
921 Άλπης
922 Αλσηΐς
923 Αλταία
924 Αλταίων
925 Αλτάνη
926 Άλτη
927 Άλτης
928 Άλτιμη
929 Άλτιμος
930 Αλτίνα
931 Αλτίνος
932 Αλύα
933 Αλυζεύς
934 Άλυκος
935 Αλυπία
936 Αλύπιος
937 Αλύριος
938 Αλυσία
939 Αλύσιος
940 Αλφαία
941 Αλφαιεύς
942 Αλφειά
943 Αλφειός
944 Αλφεσίβοια
945 Αλφεσίβοιος
946 Άλφια
947 Αλφόνς
948 Αλφρέδος
949 Αλχέλμος
950 Αλωεύς
951 Αλωνία
952 Αλώνιος
953 Αλώπεκος
954 Αμαδρυάς
955 Αμαζόνιος
956 Αμαζών
957 Αμάθεια
958 Αμαθεύς
959 Αμαθούσα
960 Αμάλθεια
961 Αμαλθεύς
962 Αμαλία
963 Αμαλιάννα
964 Αμάλιος
965 Αμαλκείδης
966 Αμανατία
967 Αμανάτιος
968 Αμανάτιος
969 Αμανάτιος
970 Αμάνδα
971 Άμανδος
973 Αμαρακίς
974 Αμάρακος
975 Αμάρανθος
976 Αμάραντος
977 Αμαρίλντα
978 Αμαρυλλίς
980 Αμαστρίνη
981 Αμαστρίνος
982 Αματίτση
983 Αμβέρσα
984 Άμβραξ
985 Αμβροσία
986 Αμβρόσιος
987 Αμβρύων
988 Αμεθέα
989 Αμεινία
990 Αμεινίας
991 Αμεινοκλής
992 Αμειψίας
993 Αμέλια
994 Αμέλιος
995 Άμεμπτη
996 Άμεμπτος
997 Αμερίας
998 Αμερίκη
999 Αμέρικος
1000 Αμερίνη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία