Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος Ευπρέπιος
1
2
3
4
5 Abban
6 Abra
7 Adamnan
8 Aedan
9 Aidan
10 Alban
11 Albeus
12 Aldhelm
13 Alto
14 Aβρότονος
15 Aισχραίος
16 Baga
17 Baithene
18 Bete
19 Birinus
20 Boisil
21 Boniface
22 Boris
23 Brescal
24 Cedd
25 Ceolwulf
26 Colm
27 Colman
28 Columba
29 Columbanus
30 Cormac
31 Cumennea
32 Cumine
33 Cuthbert
34 Cuthburge
35 David
36 Deiniol
37 Donald
38 Drostan
39 Dubritius
40 Dunstan
41 Eadbert
42 Eadfrith
43 Eata
44 Ebba
45 Edithac
46 Edmund
47 Edwin
48 Eithne
49 Ermenilda
50 Ernan
51 Ethelburga
52 Etheldreda
53 Ethelwald
54 Eύαρδις
55 Felgila
56 Fergus
57 Finan
58 Findlugan
59 Fintan
60 Gerebernus
61 Gildas
62 Gudwall
63 Heiu
64 Hereswitha
65 Hilda
66 Honorius
67 Justus
68 Kenneth
69 Kentigern
70 Kevin
71 Kieran
72 Leonorus
73 Lioba
74 Machar
75 Maelruba
76 Maglorious
77 Medan
78 Modwena
79 Moluag
80 Ninian
81 Nαΐς
82 Odran
83 Oswald
84 Oswin
85 Palladius
86 Patrick
87 Quartosilla
88 Quinidius
89 Quintianus
90 Quirinus
91 Rastanus
92 Sagar
93 Sagine
94 Sebbi
95 Secardos
96 Sexburga
97 Swithn
98 Talida
99 Tanco
100 Telga
101 Tetricus
102 Tetta
103 Theodemir
104 Theodichildis
105 Theotonius
106 Thraseas
107 Tigrius
108 Tillo
109 Torello
110 Trea
111 Tressan
112 Triphina
113 Ugolino
114 Ulrich
115 Urbitius
116 Ursmar
117 Ursula
118 Ursus
119 Vaga
120 Valens
121 Valentinian
122 Vedast
123 Vedast
124 Veep
125 Velleicus
126 Venantius
127 Venusta
128 Verecundus
129 Verocianus
130 Veturius
131 Viator
132 Victurus
133 Virila
134 Vitalis
135 Vodoaldus
136 Vouga
137 Vulgis
138 Vulphy
139 Waccar
140 Walburga
141 Waldalenus
142 Walfrid
143 Wandoi
144 Wastrada
145 Wendolinus
146 Werburga
147 Wetukis
148 Wilfrid
149 Wilgefortis
150 William
151 Willibald
152 Winifred
154 Wiro
155 Wivina
156 Wolfgang
157 Wulfstan
158 Wulmar
159 Wulsin
160 Xystus
161 Yakim
162 Yared
163 Yeshak
164 Yona
165 Yostima
166 Yrchard
167 Yrieix
168 Ysarn
169 Yvette
170 Ywi
171 Zerjacob
172 Zygmunt
173 Ααρών
175 Άβα
176 Αβαδδώσσα
177 Αβάδιμος
178 Αβαίος
179 Αβάκ
180 Αβακούμ
181 Αβακουμία
182 Αβαντίδας
183 Αβαντίς
184 Αβαρβαρέα
185 Αβαρβαρέης
186 Άβαρις
187 Άβαρτος
188 Άβας
189 Αβασκαντος
190 Αββαδών
191 Αββάς
192 Άβγαρ
193 Αβδαίος
194 Άβδηρος
195 Άβδης
196 Αβδιήλ
197 Αβειρὼν
198 Αβειρών
199 Άβελ
200 Αβελάρδος
201 Αβελβούλ
202 Αβεντίνος
203 Αβερκία
204 Αβέρκιος
205 Αβερρόη
206 Αβερρόης
207 Αβέρωφ
208 Αβεσσαλώμ
209 Αβήπας
210 Αβησσυνία
211 Αβιά
212 Αβία
213 Αβιανός
214 Αβίατος
215 Άβιβα
216 Άβιβος
217 Αβινιόν
218 Άβιος
219 Αβιούδ
220 Αβλαβία
221 Αβλάβιος
222 Άβληρα
223 Άβληρος
224 Αβουδίμος
225 Αβουναία
226 Αβραάμ
230 Άβραμ
231 Αβραμία
232 Αβράμιος
233 Άβραξ
234 Άβραχας
235 Αβρέας
236 Αβρίκιος
237 Αβρονίκη
238 Αβρόντιον
239 Αβροσύνη
240 Αβροτέλεια
241 Αβροτέλειος
242 Αβρότονον
243 Αβρυλλίς
244 Άβρων
245 Αβρωνίς
246 Αβρωνυχίς
247 Αβρώνυχος
248 Αβρώτη
249 Άβρωτος
250 Αβυδηνή
251 Αβυδηνός
252 Αβώ
253 Αγάβη
254 Άγαβος
255 Αγαθαγγέλα
256 Αγαθάγγελος
257 Αγαθαρχίδης
258 Αγαθαρχίς
259 Αγάθαρχος
260 Αγαθημερίς
261 Αγαθήμερος
262 Αγαθίνος
263 Αγάθιππος
264 Αγαθόβουλη
265 Αγαθόβουλος
266 Αγαθοδαίμων
267 Αγαθόδωρος
268 Αγαθοκλέας
269 Αγαθόκλεια
270 Αγαθονίκη
271 Αγαθόνικος
272 Αγαθόπους
273 Αγαθοσθένης
274 Αγαθόστρατος
275 Αγαθότυχος
276 Αγάθυλλος
277 Αγάθυρνος
278 Αγάθυρσος
279 Αγάθων
280 Αγαθωνία
281 Αγαθωνύμη
282 Αγαθώνυμος
283 Αγαίος
284 Αγακλέης
285 Αγάκλυτος
286 Αγαλιανός
287 Αγαλλία
288 Αγαλλίας
289 Αγαμέμνων
290 Αγαμήδη
291 Αγαμήδης
292 Αγανίκη
293 Αγανίππη
294 Αγανός
295 Αγαπαίος
296 Αγάπη
297 Αγαπήνωρ
298 Αγαπητή
299 Αγαπητός
300 Αγάπιος
301 Αγαπτόλεμος
302 Αγαρίστη
303 Αγασθένης
304 Αγασίας
305 Αγασικλής
306 Αγασικράτης
307 Αγασιμένης
308 Αγάσιμος
309 Αγασσαμενός
310 Αγάστροφος
311 Αγαύη
312 Αγαυός
313 Αγγαία
314 Αγγαίος
315 Αγγέλα
316 Αγγελάριος
317 Αγγελής
318 Αγγελία
319 Αγγέλιδα
320 Αγγελική
321 Αγγελίνα
322 Αγγελίνη
323 Αγγελίων
324 Άγγελος
325 Αγγενίδας
326 Αγγερούλα
327 Αγγίας
329 Αγέας
330 Αγελάδας
331 Αγέλαος
332 Αγέλας
333 Άγελος
334 Αγέλοχος
335 Αγέμαχος
336 Αγέστρατος
337 Αγεύς
338 Αγήμων
339 Αγήνωρ
340 Αγησανδρίδας
341 Αγησανδρίδης
342 Αγήσανδρος
343 Αγήσαρχος
344 Αγησίας
345 Αγησιδάμας
346 Αγησίδαμος
347 Αγησίλαος
348 Αγησιλεία
349 Αγησίλοχος
350 Αγησίμαχος
351 Αγησίμβροτος
352 Αγησίπολις
353 Αγησιππίδας
354 Αγησιππίδης
355 Αγησιστράτη
356 Αγησίστρατος
357 Αγησιχόρα
358 Αγήτας
359 Άγητος
360 Αγήτως
361 Αγίας
362 Αγιάσσου
363 Αγιάτις
364 Αγιδώς
365 Αγιοδεκτινή
366 Αγιοηλιώτισσα
367 Αγιολούσαινα
368 Αγιούλα
369 Αγιούπα
370 Άγις
371 Αγίων
372 Αγίων Πάντων
373 Αγκαίος
374 Αγκύορας
375 Αγκύωε
376 Αγλαΐα
377 Αγλάιος
379 Αγλαΐς
380 Αγλαοκρέων
381 Αγλαονίκη
382 Αγλαόπη
384 Αγλαόπης
385 Αγλαός
386 Αγλαοσθένης
387 Αγλαόφαμος
388 Αγλαοφήμη
389 Αγλαοφών
390 Άγλαυρος
391 Αγναγόρα
392 Άγναπτος
393 Αγνάς
394 Αγνή
396 Αγνιάδης
397 Αγνίας
398 Άγνιος
399 Αγνόδημος
400 Αγνοδίκη
401 Αγνόδικος
402 Αγνόδωρος
403 Αγνόθεμις
404 Αγνόκλεια
405 Αγνοκλής
406 Αγνόφιλος
407 Αγνώ
408 Άγνων
409 Αγνωνίδης
410 Αγονέας
411 Αγορακλής
412 Αγοράκριτος
413 Αγοράναξ
414 Αγοράστη
415 Αγόραστος
416 Αγόρατος
417 Αγορή
418 Αγραία
419 Αγράμπελη
420 Άγραυλος
421 Αγρεύουσα
422 Αγρεύς
423 Αγρία
424 Αγριδιώτισσα
425 Αγριλιώτισσα
426 Αγριόπας
427 Αγριόπη
428 Αγρίοπος
429 Άγριος
430 Αγρίππας
431 Αγριππίνα
432 Άγριππος
433 Αγριώνιος
434 Αγροιώ
435 Αγροτέρα
436 Άγρων
437 Αγυάη
438 Αγύλαιος
439 Αγύλος
440 Αγύριος
441 Αγύρριος
442 Αγχιάλη
443 Αγχίαλος
444 Αγχιμάχη
445 Αγχίμολος
446 Αγχινόη
447 Άγχιος
448 Αγχίπυλος
449 Αγχιρόη
450 Αγχίροος
451 Αγχιρρόη
452 Αγχίσης
453 Αγωνίς
454 Άδα
455 Αδαίος
456 Αδαλβέρτη
457 Αδαλβέρτος
458 Αδάμ
461 Αδαμαντία
463 Αδαμάντιος
464 Αδάμας
465 Αδάμη
466 Αδάμος
467 Άδας
468 Άδαυκτος
469 Αδέας
470 Αδείμαντος
471 Αδελαΐς
472 Αδελφά
473 Άδης
474 Αδιάντη
475 Αδιάτομος
476 Αδιατόριξ
477 Αδίτη
478 Αδμήτη
479 Άδμητος
480 Αδόλφος
481 Αδονάι
482 Αδράστεια
483 Άδραστος
484 Άδρησκος
485 Αδριανή
486 Αδριανός
487 Αδύτη
488 Αδώνια
489 Άδωνις
490 Αέθλιος
491 Αειθαλάς
492 Αειμακάριστος
493 Αειμεσιτεύουσα
494 Αείμνηστη
495 Αείμνηστος
496 Αέλια
497 Αελλόπους
498 Αελλώ
499 Αερία
500 Αερίας
501 Αερόπη
502 Αέροπος
503 Αετιδεύς
504 Αέτιος
506 Αετίων
507 Αετός
508 Αέτων
509 Αζάν
510 Αζαρία
511 Αζαρίας
512 Αζάριος
513 Αζάς
514 Αζάτ
515 Άζευς
516 Αζής
517 Αζώρ
518 Αηδόνα
519 Αηδόνιον
520 Αήτης
521 Άητωρ
522 Αητωραιακός
523 Αθάμας
524 Αθάμβιλος
525 Αθάνας
526 Αθανασία
527 Αθανάσιος
528 Αθάνατος
529 Αθεόνα
530 Αθέρας
531 Αθηδάρας
532 Αθηνά
533 Αθηναγόρας
534 Αθηνάδας
535 Αθήναιος
536 Αθηναΐς
537 Αθήνη
538 Αθήνιππος
539 Αθηνίς
540 Αθηνίων
541 Αθηνιώτισσα
542 Αθηνογένης
543 Αθηνόδωρος
544 Αθηνοκλής
545 Αθηνόκριτος
546 Αθηνώ
547 Αθλίας
548 Αθορ
549 Αθος
550 Αθοσίων
551 Αθρέ
552 Άθως
553 Αία
554 Αιακός
555 Αιανός
556 Αίαντας
557 Αιάντεια
558 Αίαξ
559 Αίας
560 Αιγαία
561 Αιγαίων
562 Αιγείδας
563 Αίγειρος
564 Αιγέστης
565 Αιγεύς
566 Αιγέων
567 Αιγεωνέας
568 Αίγη
569 Αιγιάλεια
570 Αιγιαλεύς
571 Αιγίας
572 Αιγίδιος
573 Αίγιλος
574 Αιγίμιος
575 Αίγινα
577 Αιγινώ
578 Αίγιος
579 Αίγισθος
580 Αιγιστέας
581 Αίγιστος
582 Αιγίων
583 Αίγλη
584 Αιγληίς
585 Αίγλων
586 Αιγυπτία
587 Αιγύπτιος
588 Αίγυπτος
589 Αίγων
590 Αιδεσία
591 Αιδέσιος
592 Άιδης
593 Αιδός
594 Αιδώ
595 Αϊδωνεύς
596 Αιήτης
597 Αιήτιος
598 Αιθαλίδης
599 Αιθερία
600 Αίθη
601 Αιθήρ
602 Αιθίδας
603 Αίθικος
604 Αιθίλλα
605 Αιθιόλας
606 Αιθίων
607 Αίθλιος
608 Αίθος
609 Αίθουσα
610 Αιθούσιος
611 Αίθρα
612 Αίθρη
613 Αίθρια
614 Αίθων
615 Αίθωνας
616 Αικατερίνη
618 Αικατερίνος
619 Αιλιανός
620 Αίλιος
621 Αϊμαν
622 Αιματούσα
623 Αιμίαλου
624 Αιμιλένια
625 Αιμιλία
626 Αιμίλιος
627 Άιμον
628 Αιμόνιος
629 Αίμος
630 Αίμων
631 Αιναρέτη
632 Αινέας
633 Αινείας
634 Αίνειος
635 Αινεσίδημος
636 Αίνετος
637 Αινεύς
638 Αίνητος
639 Αινιάδης
640 Αινιώνη
641 Αϊνουρ
642 Άϊντα
643 Αίξων
644 Αιόλη
645 Αιολία
646 Αίολος
647 Αίπυτος
648 Αϊρένα
649 Αιρίν
650 Αιρκώτισσα
651 Αιρώ
652 Αίσακος
653 Αισανίας
654 Αίσαρα
655 Αίσηπος
656 Αίσιμος
657 Αίσιος
658 Αισίων
659 Αίστυ
660 Αισυήτης
661 Αίσυμνος
662 Αίσυπος
663 Αισχίνης
664 Αισχίων
665 Αισχρηίς
666 Αισχυλίδης
667 Αισχυλίς
668 Αισχύλος
669 Αίσων
670 Αισωπία
672 Αίσωψ
674 Άϊτα
675 Αίτνα
676 Αιτωλίς
677 Αιτωλός
678 Αιχμοκλής
679 Αιώρα
680 Ακαδημία
681 Ακάδημος
682 Ακαθή
683 Ακάθιστη
684 Ακακαλλίς
685 Ακάκητος
686 Ακακία
687 Ακάκιος
689 Άκακος
690 Ακαλανθίς
691 Ακαλλαρίς
692 Ακάμας
693 Ακανθίς
694 Άκανθος
695 Ακαρίων
696 Ακαρναν
697 Ακάστη
698 Άκαστος
699 Ακατάβλητη
700 Ακατάβλητος
701 Ακατάφλεκτη
702 Ακατάφλεκτος
703 Ακελδαμά
704 Ακέλης
705 Άκελος
706 Ακέσανδρος
707 Ακεσίας
708 Ακεσίδας
709 Ακεσίλαος
710 Ακεσίλας
711 Ακεσίμβροτος
712 Ακέστης
713 Ακεστόδωρος
714 Ακέστωρ
715 Ακεσώ
716 Ακεψεής
717 Ακεψιμάς
718 Ακήραση
719 Ακήρατος
720 'Ακης
721 Ακίνδυνη
722 Ακίνδυνος
723 Άκις
724 Ακκώ
725 Ακμή
726 Ακμονίδας
727 Άκμων
728 Ακόλουθος
729 Ακοντεύς
730 Ακόντης
731 Ακόπ
732 Ακουμενός
733 Ακουσιλάδας
734 Ακουσίλαος
735 Ακούτιος
736 Ακραγαντίνος
737 Ακράγας
738 Ακραία
739 Άκρατος
740 Ακρήτη
741 Ακρίας
742 Ακριβή
743 Ακριβός
744 Ακρίσιος
745 Ακρίτας
746 Ακρόκομος
747 Ακρόνεος
748 Ακρότατος
749 Άκρων
750 Ακρωτηριανή
751 Ακταία
752 Ακταίη
753 Ακταίος
754 Ακταίων
755 Ακτίνας
756 Ακτίς
757 Άκτις
758 Ακτορίς
759 Άκτωρ
760 Ακύλας
762 Ακυλίνα
763 Αλαλά
764 Αλαλκομένης
765 Αλαμάνος
766 Άλαν
767 Αλανιώτισσα
768 Αλαξάνδρα
769 Αλάσια
770 Αλάστωρ
771 Αλαφούζος
772 Αλβέρτα
773 Αλβέρτος
774 Αλβιανός
775 Αλβίνος
776 Αλεβίζος
777 Αλεβίων
778 Αλεγήνωρ
779 Αλέκα
780 Αλέκος
781 Αλεκτρυών
782 Αλέκτωρ
783 Αλεμίνα
784 Αλένα
785 Αλεξάγγελος
786 Αλεξάνδρα
787 Αλέξανδρος
788 Αλεξάνορας
789 Αλεξάνωρ
790 Αλέξαρχος
791 Αλεξία
792 Αλεξιάρης
793 Αλεξίας
794 Αλεξίβιος
795 Αλεξίκακος
796 Αλεξικλής
797 Αλεξίμαχος
798 Αλεξίνικος
799 Αλεξίνος
800 Αλέξιος
801 Αλεξιππιδας
802 Αλεξιρόη
803 Άλεξις
804 Αλεξίων
805 Αλεξιώτισσα
806 Αλέξων
807 Αλεός
808 Αλεπινή
809 Αλεύας
810 Αλέχτορας
811 Αλήθεια
812 Αληθινή
813 Αληθινός
814 Αληκτώ
815 Αλήσιος
816 Αλήτης
817 Αληυόνη
818 Αλθαία
819 Αλθαιμένης
820 Άλθηπος
821 Αλία
822 Αλίαρτος
823 Αλίη
824 Αλιθέρσης
825 Αλίκη
826 Αλιμήδη
827 Αλιμήδης
828 Αλίντα
829 Αλιξ
830 Άλιος
831 Αλίοχος
832 Άλις
833 Αλίσα
834 Άλισον
835 Αλιφηραία
836 Αλίφηρας
837 Αλκαθόη
838 Αλκάθοος
839 Αλκαινέτος
840 Αλκαίος
841 Αλκαμένης
842 Αλκάνδρη
843 Άλκανδρος
844 Αλκάντρα
845 Αλκάνωρ
846 Αλκείδης
847 Αλκέτας
848 Άλκη
849 Αλκημίδης
850 Αλκήνωρ
851 Άλκης
852 Άλκηστις
853 Αλκίας
854 Αλκιβία
855 Αλκιβιάδη
856 Αλκιβιάδης
857 Αλκίβιος
858 Αλκιδάμας
859 Αλκίδας
860 Αλκιδίκη
861 Αλκιθόη
862 Αλκίμαχος
863 Αλκιμέδη
864 Αλκιμέδων
865 Αλκιμένης
866 Άλκιμος
867 Αλκινάδας
868 Αλκινόη
869 Αλκίνοος
870 Αλκίππη
872 Αλκίς
873 Αλκισθένης
874 Αλκίσωνας
875 Αλκίφρων
876 Αλκμαίων
877 Αλκμάν
878 Αλκμάονα
879 Αλκμάων
880 Αλκμέων
881 Αλκμήνη
882 Αλκμήνωρ
883 Αλκυονεύς
884 Αλκυών
885 Άλκων
886 Άλκωνας
887 Αλλάς
888 Αλλοιώτισσα
889 Άλμα
890 Αλμαρίνα
891 Αλμήνωρ
892 Αλμπάνα
893 Αλμπέρτος
894 Άλμωψ
895 Αλξίων
896 Αλόη
897 Αλοκράτης
898 Αλόπη
899 Αλόπιος
900 Αλουίζος
901 Αλόχη
902 Αλπέγιος
903 Άλπης
904 Αλταίων
905 Αλτάνη
906 Άλτης
907 Αλύα
908 Αλυζεύς
909 Άλυκος
910 Αλύπητος
911 Αλυπία
912 Αλύπιος
913 Αλύριος
914 Αλφαίος
915 Αλφειός
916 Αλφεσίβοια
917 Άλφια
918 Αλφόνς
919 Αλφρέδος
920 Αλωεύς
921 Αλωνία
922 Αλώνιος
923 Αλώπεκος
924 Αμαδρυάς
925 Αμαζών
926 Αμάθεια
927 Αμαθεύς
928 Αμαθούσα
929 Αμαλθαία
930 Αμάλθεια
931 Αμαλία
932 Αμαλιάννα
933 Αμαλκείδης
934 Αμανατία
935 Αμανάτιος
936 Αμανάτιος
937 Αμανάτιος
938 Αμάνδα
939 Αμανδίνος
940 Άμανδος
942 Αμαρακίς
943 Αμάρακος
944 Αμάρανθος
945 Αμάραντος
946 Αμαρίλντα
947 Αμαρυλλίς
948 Αματίτση
949 Αμβέρσα
950 Άμβραξ
951 Αμβροσία
952 Αμβρόσιος
953 Αμβρύων
954 Αμεθέα
955 Αμεινία
956 Αμεινίας
957 Αμεινοκλής
958 Αμειψίας
959 Αμέλια
960 Αμέλιος
961 Άμεμπτος
962 Αμερίας
963 Αμέρικος
964 Αμερίνη
965 Αμερίσσα
966 Αμέρσια
967 Αμέστριος
968 Αμετάθετος
969 Αμήν
970 Αμήνοφις
971 Αμήνων
972 Αμησινάς
973 Αμήστριος
974 Άμηστρις
975 Αμιανός
976 Αμίαντος
977 Αμίλκας
978 Αμιναδάβ
979 Αμινίας
980 Άμιρις
981 Άμισσος
982 Αμισώδαρος
983 Αμμέας
984 Αμμία
985 Αμμιανός
986 Αμμούν
987 Άμμων
988 Αμμωναθάς
989 Αμνησία
990 Αμοίνη
991 Αμολιανή
992 Αμόλυντος
993 Αμομφάρετος
994 Αμοπάων
995 Αμούν
996 Αμπατζι
997 Αμπέλιος
998 Αμπελίς
999 Αμπελοκήπισσα
1000 Άμπελος
©2018 names-n-gifts.com - Επικοινωνία