Εορτές 26 Απριλίου: Αγία Γλαφυρή Άγιος Βασιλέας Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αμασείας Άγιος Καλανδίων, πατριάρχης Αντιοχείας Οσία Ιούστα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Λέων Επίσκοπος Σάμου Άγιος Στέφανος Επίσκοπος Περμ Αντωνία Ιωαννίκιος όσιος, ο εν Σερβία Όσιος Ανατόλιος Όσιος Νέστωρ
1
2
3
4
5 Abban
6 Abra
7 Adamnan
8 Aedan
9 Aidan
10 Alban
11 Albeus
12 Aldhelm
13 Alto
14 Asaph
15 Aβρότονος
16 Aισχραίος
17 Baga
18 Baithene
19 Bete
20 Birinus
21 Boisil
22 Boniface
23 Boris
24 Brescal
25 Cartage
26 Cedd
27 Ceolwulf
28 Colm
29 Colman
30 Columba
31 Columbanus
32 Comgal
33 Cormac
34 Cumennea
35 Cumine
36 Cuthbert
37 Cuthburge
38 David
39 Deiniol
40 Donald
41 Drostan
42 Dubritius
43 Dunstan
44 Dympha
45 Eadbert
46 Eadfrith
47 Eata
48 Ebba
49 Edithac
50 Edmund
51 Edwin
52 Eithne
53 Erconwald
54 Ermenilda
55 Ernan
56 Ethelbert
57 Ethelburga
58 Etheldreda
59 Ethelwald
60 Eύαρδις
61 Felgila
62 Fergus
63 Finan
64 Findlugan
65 Fintan
66 Gerebernus
67 Gildas
68 Gudwall
69 Heiu
70 Hereswitha
71 Hilda
72 Honorius
73 Justus
74 Kenneth
75 Kentigern
76 Kevin
77 Kieran
78 Leonorus
79 Lioba
80 Machar
81 Maelruba
82 Maglorious
83 Medan
84 Modwena
85 Moluag
86 Ninian
87 Nαΐς
88 Odran
89 Oswald
90 Oswin
91 Palladius
92 Patrick
93 Quartosilla
94 Quinidius
95 Quintianus
96 Quirinus
97 Rastanus
98 Sagar
99 Sagine
100 Sebbi
101 Secardos
102 Sexburga
103 St Theodemir
104 Swithn
105 Talida
106 Tanco
107 Telga
108 Tetricus
109 Tetta
110 Theodard
111 Theodemir
112 Theodichildis
113 Theotonius
114 Thraseas
115 Tigrius
116 Tillo
117 Torello
118 Trea
119 Tressan
120 Triphina
121 Ubald
122 Ugolino
123 Ulrich
124 Ultan
125 Urbitius
126 Ursmar
127 Ursula
128 Ursus
129 Vaga
130 Valens
131 Valentinian
132 Vedast
133 Vedast
134 Veep
135 Velleicus
136 Venantius
137 Venusta
138 Verecundus
139 Verocianus
140 Veturius
141 Viator
142 Victurus
143 Virila
144 Vitalis
145 Vodoaldus
146 Vouga
147 Vulgis
148 Vulphy
149 Waccar
150 Walburga
151 Waldalenus
152 Walfrid
153 Wandoi
154 Wastrada
155 Wendolinus
156 Werburga
157 Wetukis
158 Wiborada
159 Wilfrid
160 Wilgefortis
161 William
162 Willibald
163 Winifred
165 Wiro
166 Wivina
167 Wolfgang
168 Wulfstan
169 Wulmar
170 Wulsin
171 Xystus
172 Yakim
173 Yared
174 Yeshak
175 Yona
176 Yostima
177 Yrchard
178 Yrieix
179 Ysarn
180 Yvette
181 Ywi
182 Zerjacob
183 Zygmunt
184 Ααρών
186 Άβα
187 Αβαδδώσσα
188 Αβάδιμος
189 Αβαίος
190 Αβάκ
191 Αβαντίδα
192 Αβαντίδας
193 Αβαρβαρέα
194 Αβαρβαρέης
195 Άβαρις
196 Άβαρτος
197 Άβας
198 Αβασκαντος
199 Αββαδών
200 Αββακούμ
201 Αββάς
202 Άβγαρ
203 Αβδαίος
204 Άβδηρος
205 Άβδης
206 Αβδιήλ
207 Αβειρὼν
208 Αβειρών
209 Άβελ
210 Αβελάρδος
211 Αβελβούλ
212 Αβεντίνος
213 Αβερκία
214 Αβέρκιος
215 Αβερρόη
216 Αβερρόης
217 Αβέρωφ
218 Αβεσσαλώμ
219 Αβήπας
220 Αβησσυνία
221 Αβιά
222 Αβία
223 Αβιανός
224 Αβίατος
225 Άβιβα
226 Άβιβος
227 Αβινιόν
228 Άβιος
229 Αβιούδ
230 Αβλαβία
231 Αβλάβιος
232 Άβληρα
233 Άβληρος
234 Αβουδίμος
235 Αβουναία
236 Αβραάμ
240 Άβραμ
241 Αβραμία
242 Αβράμιος
243 Άβραξ
244 Άβραχας
245 Αβρέας
246 Αβρίκιος
247 Αβρονίκη
248 Αβρόντιον
249 Αβροσύνη
250 Αβροτέλεια
251 Αβροτέλειος
252 Αβρότονον
253 Αβρυλλίς
254 Άβρων
255 Αβρωνίς
256 Αβρωνυχίς
257 Αβρώνυχος
258 Αβρώτη
259 Άβρωτος
260 Αβυδηνή
261 Αβυδηνός
262 Αβώ
263 Αγάβη
264 Άγαβος
265 Αγαθαγγέλα
266 Αγαθάγγελος
267 Αγαθαρχίδης
268 Αγαθαρχίς
269 Αγάθαρχος
270 Αγάθη
271 Αγαθημερίς
272 Αγαθήμερος
273 Αγαθία
274 Αγαθίας
275 Αγαθίνος
276 Αγάθιππος
277 Αγαθόβουλη
278 Αγαθόβουλος
279 Αγαθοδαίμων
280 Αγαθόδωρος
281 Αγαθοκλέας
282 Αγαθόκλεια
283 Αγαθονίκη
284 Αγαθόνικος
285 Αγαθόπους
286 Αγαθός
287 Αγάθος
288 Αγαθοσθένης
289 Αγαθόστρατος
290 Αγαθότυχος
291 Αγάθυλλος
292 Αγάθυρνος
293 Αγάθυρσος
294 Αγαθώ
295 Αγάθων
296 Αγαθώνυμος
297 Αγαίος
298 Αγακλέης
299 Αγάκλυτος
300 Αγαλιανός
301 Αγαλλία
302 Αγαλλίας
303 Αγαμέμνων
304 Αγαμήδη
305 Αγαμήδης
306 Αγανίκη
307 Αγανίππη
308 Αγανός
309 Αγαπαίος
310 Αγάπη
311 Αγαπήνωρ
312 Αγαπητός
313 Αγάπιος
314 Αγαπτόλεμος
315 Αγαρίστη
316 Αγασθένης
317 Αγασίας
318 Αγασικλής
319 Αγασικράτης
320 Αγασιμένης
321 Αγάσιμος
322 Αγασσαμενός
323 Αγάστροφος
324 Αγαύη
325 Αγαυός
326 Αγγαία
327 Αγγαίος
328 Αγγέλα
329 Αγγελάριος
330 Αγγελής
331 Αγγελία
332 Αγγέλιδα
333 Αγγελική
334 Αγγελίνα
335 Αγγελίνη
336 Αγγελίων
337 Άγγελος
338 Αγγενίδας
339 Αγγερούλα
340 Αγγίας
342 Αγέας
343 Αγελάδας
344 Αγέλαος
345 Αγέλας
346 Άγελος
347 Αγέλοχος
348 Αγέμαχος
349 Αγέστρατος
350 Αγεύς
351 Αγήμων
352 Αγήνωρ
353 Αγησανδρίδας
354 Αγησανδρίδης
355 Αγήσανδρος
356 Αγήσαρχος
357 Αγησίας
358 Αγησιδάμας
359 Αγησίδαμος
360 Αγησίλαος
361 Αγησιλεία
362 Αγησίλοχος
363 Αγησίμαχος
364 Αγησίμβροτος
365 Αγησίπολις
366 Αγησιππίδας
367 Αγησιππίδης
368 Αγησιστράτη
369 Αγησίστρατος
370 Αγησιχόρα
371 Αγήτας
372 Άγητος
373 Αγήτως
374 Αγία Νίνα
375 Αγίας
376 Αγιάσσου
377 Αγιάτις
378 Αγιδώς
379 Αγιοδεκτινή
380 Αγιοηλιώτισσα
381 Αγιολούσαινα
382 Αγιούλα
383 Αγιούπα
384 Άγις
385 Αγίων
386 Αγίων Πάντων
387 Αγκαίος
388 Αγκύορας
389 Αγκύωε
390 Αγλαΐα
391 Αγλάιος
393 Αγλαΐς
394 Αγλαοκρέων
395 Αγλαονίκη
396 Αγλαόπη
398 Αγλαόπης
399 Αγλαός
400 Αγλαοσθένης
401 Αγλαόφαμος
402 Αγλαοφήμη
403 Αγλαοφών
404 Άγλαυρος
405 Αγναγόρα
406 Άγναπτος
407 Αγνάς
408 Αγνή
410 Αγνιάδης
411 Αγνίας
412 Άγνιος
413 Αγνόδημος
414 Αγνοδίκη
415 Αγνόδικος
416 Αγνόδωρος
417 Αγνόθεμις
418 Αγνόκλεια
419 Αγνοκλής
420 Αγνόφιλος
421 Αγνώ
422 Άγνων
423 Αγνωνίδης
424 Αγονέας
425 Αγορακλής
426 Αγοράκριτος
427 Αγοράναξ
428 Αγοράστη
429 Αγόραστος
430 Αγόρατος
431 Αγορή
432 Αγραία
433 Αγράμπελη
434 Άγραυλος
435 Αγρεύουσα
436 Αγρεύς
437 Αγρία
438 Αγριδιώτισσα
439 Αγριλιώτισσα
440 Αγριόπας
441 Αγριόπη
442 Αγρίοπος
443 Άγριος
444 Αγρίππας
445 Αγριππίνα
446 Άγριππος
447 Αγριώνιος
448 Αγροιώ
449 Αγροτέρα
450 Άγρων
451 Αγυάη
452 Αγύλαιος
453 Αγύλος
454 Αγύριος
455 Αγύρριος
456 Αγχιάλη
457 Αγχίαλος
458 Αγχιμάχη
459 Αγχίμολος
460 Αγχινόη
461 Άγχιος
462 Αγχίπυλος
463 Αγχιρόη
464 Αγχίροος
465 Αγχιρρόη
466 Αγχίσης
467 Αγωνίς
468 Άδα
469 Αδαίος
470 Αδάμ
473 Αδαμαντία
475 Αδαμάντιος
476 Αδάμας
477 Αδάμη
478 Αδάμος
479 Άδας
480 Άδαυκτος
481 Αδέας
482 Αδείμαντος
483 Αδελαΐς
484 Αδελφά
485 Αδελφός
486 Άδης
487 Αδιάντη
488 Αδιάτομος
489 Αδιατόριξ
490 Αδίτη
491 Αδμήτη
492 Άδμητος
493 Αδόλφος
494 Αδονάι
495 Αδράστεια
496 Άδραστος
497 Άδρησκος
498 Αδριανή
499 Αδριανός
500 Αδύτη
501 Αδώνια
502 Άδωνις
503 Αέθλιος
504 Αειθαλάς
505 Αειμακάριστος
506 Αειμεσιτεύουσα
507 Αείμνηστη
508 Αείμνηστος
509 Αέλια
510 Αελίτα
511 Αελλόπους
512 Αελλώ
513 Αερία
514 Αερίας
515 Αερόπη
516 Αέροπος
517 Αετιδεύς
518 Αέτιος
520 Αετίων
521 Αετός
522 Αέτων
523 Αζάν
524 Αζαρία
525 Αζαρίας
526 Αζάριος
527 Αζάς
528 Αζάτ
529 Άζευς
530 Αζής
531 Αζώρ
532 Αηδόνα
533 Αηδόνιον
534 Αήτης
535 Άητωρ
536 Αητωραιακός
537 Αθάμας
538 Αθάμβιλος
539 Αθάνας
540 Αθανασία
541 Αθανάσιος
542 Αθάνατος
543 Αθεόνα
544 Αθέρας
545 Αθηδάρας
546 Αθηνά
547 Αθηναγόρας
548 Αθηνάδας
549 Αθήναιος
550 Αθηναΐς
551 Αθήνη
552 Αθήνιππος
553 Αθηνίς
554 Αθηνίων
555 Αθηνιώτισσα
556 Αθηνογένης
557 Αθηνόδωρος
558 Αθηνοκλής
559 Αθηνόκριτος
560 Αθηνώ
561 Αθλίας
562 Αθορ
563 Αθος
564 Αθοσίων
565 Αθρέ
566 Άθως
567 Αία
568 Αιακός
569 Αιανός
570 Αίαντας
571 Αιάντεια
572 Αίαξ
573 Αίας
574 Αιγαία
575 Αιγαίων
576 Αιγείδας
577 Αίγειρος
578 Αιγέστης
579 Αιγεύς
580 Αιγέων
581 Αιγεωνέας
582 Αίγη
583 Αιγιάλεια
584 Αιγιαλεύς
585 Αιγίας
586 Αιγίδιος
587 Αίγιλος
588 Αιγίμιος
589 Αίγινα
591 Αιγινώ
592 Αίγιος
593 Αίγισθος
594 Αιγιστέας
595 Αίγιστος
596 Αιγίων
597 Αίγλη
598 Αιγληίς
599 Αίγλων
600 Αιγυπτία
601 Αιγύπτιος
602 Αίγυπτος
603 Αίγων
604 Αιδεσία
605 Αιδέσιος
606 Άιδης
607 Αιδός
608 Αιδώ
609 Αϊδωνεύς
610 Αιήτης
611 Αιήτιος
612 Αιθαλίδης
613 Αιθερία
614 Αίθη
615 Αιθήρ
616 Αιθίδας
617 Αίθικος
618 Αιθίλλα
619 Αιθιόλας
620 Αιθίων
621 Αίθλιος
622 Αίθος
623 Αίθουσα
624 Αιθούσιος
625 Αίθρα
626 Αίθρη
627 Αίθρια
628 Αίθων
629 Αίθωνας
630 Αικατερίνη
632 Αικατερίνος
633 Αιλιανός
634 Αίλιος
635 Αϊμαν
636 Αιματούσα
637 Αιμίαλου
638 Αιμιλένια
639 Αιμιλία
640 Αιμίλιος
641 Αιμίλιος
642 Άιμον
643 Αιμόνιος
644 Αίμος
645 Αίμων
646 Αιναρέτη
647 Αινέας
648 Αινείας
649 Αίνειος
650 Αινεσίδημος
651 Αίνετος
652 Αινεύς
653 Αίνητος
654 Αινιάδης
655 Αινιώνη
656 Αϊνουρ
657 Άϊντα
658 Αίξων
659 Αιόλη
660 Αιολία
661 Αίολος
662 Αίπυτος
663 Αϊρένα
664 Αιρίν
665 Αιρκώτισσα
666 Αιρώ
667 Αίσακος
668 Αισανίας
669 Αίσαρα
670 Αίσηπος
671 Αίσιμος
672 Αίσιος
673 Αισίων
674 Αίστυ
675 Αισυήτης
676 Αίσυμνος
677 Αίσυπος
678 Αισχίνης
679 Αισχίων
680 Αισχρηίς
681 Αισχυλίδης
682 Αισχυλίς
683 Αισχύλος
684 Αίσων
685 Αισωπία
687 Αίσωψ
689 Άϊτα
690 Αιτωλός
691 Αιχμοκλής
692 Αιώρα
693 Ακαδημία
694 Ακάδημος
695 Ακαθή
696 Ακάθιστη
697 Ακακαλλίς
698 Ακάκητος
699 Ακακία
700 Ακάκιος
702 Άκακος
703 Ακαλανθίς
704 Ακαλλαρίς
705 Ακάμας
706 Ακανθίς
707 Άκανθος
708 Ακαρίων
709 Ακαρναν
710 Ακάστη
711 Άκαστος
712 Ακατάβλητη
713 Ακατάβλητος
714 Ακατάφλεκτη
715 Ακατάφλεκτος
716 Ακελδαμά
717 Ακέλης
718 Ακέσανδρος
719 Ακεσίας
720 Ακεσίδας
721 Ακεσίλαος
722 Ακεσίλας
723 Ακεσίμβροτος
724 Ακέστης
725 Ακεστόδωρος
726 Ακέστωρ
727 Ακεσώ
728 Ακεψεής
729 Ακεψιμάς
730 Ακήραση
731 Ακήρατος
732 'Ακης
733 Ακίνδυνη
734 Ακίνδυνος
735 Άκις
736 Ακκώ
737 Ακμή
738 Ακμονίδας
739 Άκμων
740 Ακόλουθος
741 Ακοντεύς
742 Ακόντης
743 Ακόπ
744 Ακουμενός
745 Ακουσιλάδας
746 Ακουσίλαος
747 Ακούτιος
748 Ακραγαντίνος
749 Ακράγας
750 Ακραία
751 Ακρήτη
752 Ακρίας
753 Ακριβή
754 Ακριβός
755 Ακρίσιος
756 Ακρίτας
757 Ακρόκομος
758 Ακρόνεος
759 Ακρότατος
760 Άκρων
761 Ακρωτηριανή
762 Ακταία
763 Ακταίη
764 Ακταίος
765 Ακταίων
766 Ακτίνας
767 Ακτίς
768 Άκτις
769 Ακτορίς
770 Άκτωρ
771 Ακύλας
773 Ακυλίνα
774 Αλαλά
775 Αλαλκομένης
776 Αλαμάνος
777 Άλαν
778 Αλανιώτισσα
779 Αλαξάνδρα
780 Αλάστωρ
781 Αλαφούζος
782 Αλβέρτος
783 Αλβιανός
784 Αλβίνος
785 Αλεβίζος
786 Αλεβίων
787 Αλεγήνωρ
788 Αλέκα
789 Αλέκος
790 Αλεκτρυών
791 Αλέκτωρ
792 Αλεμίνα
793 Αλεξάγγελος
794 Αλεξάνδρα
795 Αλέξανδρος
796 Αλεξάνορας
797 Αλεξάνωρ
798 Αλέξαρχος
799 Αλεξία
800 Αλεξιάρης
801 Αλεξίας
802 Αλεξίβιος
803 Αλεξίκακος
804 Αλεξικλής
805 Αλεξίμαχος
806 Αλεξίνικος
807 Αλεξίνος
808 Αλέξιος
809 Αλεξιππιδας
810 Αλεξιρόη
811 Άλεξις
812 Αλεξίων
813 Αλεξιώτισσα
814 Αλέξων
815 Αλεός
816 Αλεπινή
817 Αλεύας
818 Αλέχτορας
819 Αλήθεια
820 Αληθινή
821 Αληθινός
822 Αληκτώ
823 Αλήσιος
824 Αλήτης
825 Αληυόνη
826 Αλθαία
827 Αλθαιμένης
828 Άλθηπος
829 Αλία
830 Αλίαρτος
831 Αλίη
832 Αλιθέρσης
833 Αλίκη
834 Αλιμήδη
835 Αλιμήδης
836 Αλίνα
837 Αλίντα
838 Αλιξ
839 Άλιος
840 Αλίοχος
841 Άλις
842 Αλίσα
843 Άλισον
844 Αλιφηραία
845 Αλίφηρας
846 Αλκαθόη
847 Αλκάθοος
848 Αλκαινέτος
849 Αλκαίος
850 Αλκαμένης
851 Αλκάνδρη
852 Άλκανδρος
853 Αλκάντρα
854 Αλκάνωρ
855 Αλκείδης
856 Αλκέτας
857 Άλκη
858 Αλκημίδης
859 Αλκήνωρ
860 Άλκης
861 Άλκηστις
862 Αλκίας
863 Αλκιβιάδης
864 Αλκίβιος
865 Αλκιδάμας
866 Αλκίδας
867 Αλκιδίκη
868 Αλκιθόη
869 Αλκίμαχος
870 Αλκιμέδη
871 Αλκιμέδων
872 Αλκιμένης
873 Άλκιμος
874 Αλκινάδας
875 Αλκινόη
876 Αλκίνοος
877 Αλκίππη
879 Αλκίς
880 Αλκισθένης
881 Αλκίσωνας
882 Αλκίφρων
883 Αλκμαίων
884 Αλκμάν
885 Αλκμάονα
886 Αλκμάων
887 Αλκμέων
888 Αλκμήνη
889 Αλκμήνωρ
890 Αλκυονεύς
891 Αλκυών
892 Άλκων
893 Άλκωνας
894 Αλλάς
895 Αλλοιώτισσα
896 Άλμα
897 Αλμαρίνα
898 Αλμήνωρ
899 Αλμπάνα
900 Αλμπέρτος
901 Άλμωψ
902 Αλξίων
903 Αλόη
904 Αλοκράτης
905 Αλόπη
906 Αλόπιος
907 Αλουίζος
908 Αλόχη
909 Αλπέγιος
910 Άλπης
911 Αλταίων
912 Αλτάνη
913 Άλτης
914 Αλύα
915 Αλυζεύς
916 Άλυκος
917 Αλύπητος
918 Αλυπία
919 Αλύπιος
920 Αλύριος
921 Αλφαίος
922 Αλφειός
923 Αλφεσίβοια
924 Άλφια
925 Αλφόνς
926 Αλφρέδος
927 Αλωεύς
928 Αλωνία
929 Αλώνιος
930 Αλώπεκος
931 Αμαδρυάς
932 Αμαζών
933 Αμάθεια
934 Αμαθεύς
935 Αμαθούσα
936 Αμαλθαία
937 Αμάλθεια
938 Αμαλία
939 Αμαλιάννα
940 Αμαλκείδης
941 Αμανατία
942 Αμανάτιος
943 Αμανάτιος
944 Αμανάτιος
945 Αμάνδα
946 Αμανδίνος
947 Άμανδος
949 Αμαρακίς
950 Αμάρακος
951 Αμάρανθος
952 Αμάραντος
953 Αμαρίλντα
954 Αμαρυλλίς
955 Αματίτση
956 Αμβέρσα
957 Άμβραξ
958 Αμβροσία
959 Αμβρόσιος
960 Αμβρύων
961 Αμεθέα
962 Αμεινία
963 Αμεινίας
964 Αμεινοκλής
965 Αμειψίας
966 Αμέλια
967 Αμέλιος
968 Άμεμπτος
969 Αμερίας
970 Αμέρικος
971 Αμερίνη
972 Αμερίσσα
973 Αμέρσια
974 Αμέστριος
975 Αμετάθετος
976 Αμήν
977 Αμήνοφις
978 Αμήνων
979 Αμησινάς
980 Αμήστριος
981 Άμηστρις
982 Αμιανός
983 Αμίαντος
984 Αμίλκας
985 Αμιναδάβ
986 Αμινίας
987 Άμιρις
988 Άμισσος
989 Αμισώδαρος
990 Αμμέας
991 Αμμία
992 Αμμιανός
993 Αμμούν
994 Άμμων
995 Αμμωναθάς
996 Αμνησία
997 Αμοίνη
998 Αμολιανή
999 Αμόλυντος
1000 Αμομφάρετος
©2018 names-n-gifts.com - Επικοινωνία