Εορτές 11 Αυγούστου: Αγία Κλαίρη της Ασίζης Εύπλοια Εύπλος Κλάρας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιοι Αναστάσιος Πανεράς και Δημήτριος ο Μπεγιάζης Άγιος Μακάριος Άγιος Νεόφυτος, ο μαρτυρήσας δια πυρός Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Αρτέμος Φραντζέσκου Γαϊανός Όσιος Πασσαρίων
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Abra
8 Aedan
9 Aβρότονος
10 Aιολόμιτρις
11 Aισχραίος
12 Aισχύλα
13 Aλεξιμήδη
14 Aλεξιμήδης
15 Aμφίροος
16 Aριμήδης
17 Aριμήδη
18 Aσστομήδης
19 Baga
20 Baithene
21 Boris
22 Brescal
23 Cedd
24 Colm
25 Colman
26 Cormac
27 Cumennea
28 Eadfrith
29 Eata
30 Eithne
31 Ermenilda
32 Ernan
33 Etheldreda
34 Eύαρδις
35 Felgila
36 Fergus
37 Findlugan
38 Fintan
39 Gerebernus
40 Gudwall
41 Gwenagwy
42 Heiu
43 Hereswitha
44 Maelruba
45 Medan
46 Modwena
47 Moluag
48 Nαΐς
49 Quintianus
50 Rastanus
51 Sagine
52 Secardos
53 Sexburga
54 Swithn
55 Talida
56 Tanco
57 Telga
58 Theodemir
59 Tillo
60 Torello
61 Tressan
62 Ugolino
63 Urbitius
64 Ursmar
65 Ursus
66 Vaga
67 Vedast
68 Verocianus
69 Victurus
70 Vitalis
71 Vouga
72 Vulphy
73 Waccar
74 Waldalenus
75 Wetukis
76 Wilgefortis
77 Willibald
78 Wivina
79 Wulfstan
80 Wulmar
81 Wulsin
82 Yostima
83 Zerjacob
84 zxy Ιόλας
85 Αάαρκος
86 Αάαρκος
87 Αάατος
88 Αάβακτος
89 Αἰακὸς
90 Αἰαντίδης
91 Αἰαντόδωρος
92 Ααρασσός
93 Ααρδαῒς
94 Ααρών
96 Αἲας
97 Αασίφορος
98 Αάσπετος
99 Άαστος
100 Αάσχετος
101 Άβα
102 Άβαβα
103 Άβαβος
104 Αβαδδώσσα
105 Αβάδνη
106 Αβάδνης
107 Αβαεοδώρα
108 Αβαεόδωρος
109 Αβαζία ή Αβασγία
110 Αβάζιος
111 Αβαζίουσα
112 Αβάη
113 Αβαθμίδωτος
114 Αβαθμολόγητος
115 Αβαία
116 Αβαιοδόρα
117 Αβαιόδορος
118 Αβαιόδωρ
119 Αβαιοδώρα
120 Αβαιόδωρος
121 Αβαιοκρίτη
122 Αβαιόκριτος
123 Αβαίος
124 Αβαίστα
125 Αβαίστας
126 Αβάκ
127 Αβάκαινα
128 Αβάκαινας
129 Αβάκεια
130 Αβακένα
131 Αβακένας
132 Αβακής
133 Αβακούμ
134 Αβακουμία
135 Άβακτη
136 Άβακτος
137 Αβαλόνιος
138 Αβάμμουσα
139 Αβάμμων
140 Αβανθία
141 Αβάνθιος
142 Αβανθίς
143 Αβαντία καί Αμαντία
144 Αβαντιάδη
145 Αβαντιάδης
146 Αβαντιάς
147 Αβαντίδας
148 Αβαντίδη
149 Αβαντίδης
150 Αβαντίς
151 Αβαρβαρέη
152 Αβαρβαρέης
153 Αβάρβαρη
154 Αβάρβαρος
155 Αβαρη
156 Αβαρης
157 Αβαρίνη
158 Αβαρίνος
159 Άβαρις
160 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
161 Άβαρνος
162 Άβαρτη
163 Άβαρτος
164 Άβας
165 Αβάσγιος
166 Αβάσιτη
167 Αβάσιτος
168 Αβασκάντη
169 Αβασκάντιλλα
170 Αβασκάντιλλος
171 Αβασκαντος
172 Αββαδών
173 Αββαδώσα
174 Αββαία
175 Αββάς
176 Άβγαρ
177 Αβδαίος
178 Αβδάραξος
179 Άβδηρα
180 Άβδηρος
181 Άβδης
182 Αβδιήλ
183 Αβδιηλία
184 Αβδιού
186 Αβειρὼν
187 Αβειρών
188 Άβελ
189 Αβελάρδος
190 Αβελβούλ
191 Αβεντίνος
192 Αβερκία
193 Αβέρκιος
194 Αβερρόη
195 Αβερρόης
196 Αβέρωφ
197 Αβεσσαλώμ
198 Αβήπας
199 Αβησσυνία
200 Αβιά
201 Αβία
202 Αβιάδ
203 Αβιάθα
204 Αβιάθαρ
205 Αβιανία
206 Αβιανία
207 Αβιάνιος
208 Αβιανός
209 Αβίαντη
210 Αβίας
211 Αβίατη
212 Αβίατος
213 Άβιβα
214 Άβιβος
215 Αβιμελιχίς
216 Αβιμέλιχος
217 Αβινιόν
218 Άβιος
219 Αβιούδ
220 Αβλαβία
221 Αβλάβιος
222 Αβλαβίων
223 Άβληρα
224 Άβληρος
225 Αβουδίμη
226 Αβούδιμος
227 Αβουναία
228 Αβραάμ
232 Αβρααμία
233 Άβραμ
234 Άβραξ
235 Άβραχας
236 Αβρέας
237 Αβρικία
238 Αβρίκιος
239 Αβρονίκη
240 Αβρόντιον
241 Αβροσύνη
242 Αβροτέλεια
243 Αβροτέλειος
244 Αβρότονον
245 Αβρυλλίς
246 Άβρων
247 Αβρωνίς
248 Αβρωνυχίς
249 Αβρώνυχος
250 Αβρώτη
251 Άβρωτος
252 Άβυδη
253 Άβυδος
254 Αβώ
255 Αγάβη
256 Άγαβος
257 Αγαθαγγέλα
258 Αγαθάγγελος
259 Αγαθάγητη
260 Αγαθάγητος
261 Αγαθαρχίς
262 Αγάθαρχος
263 Αγαθάγητος
264 Αγάθη
265 Αγαθημερίς
266 Αγαθήμερος
267 Αγαθίνος
268 Αγαθίππη
269 Αγάθιππος
270 Αγαθόβουλη
271 Αγαθόβουλος
272 Αγαθοδαίμουσα
273 Αγαθοδαίμων
274 Αγαθοδώρα
275 Αγαθόδωρος
276 Αγαθοκλέας
277 Αγαθόκλεια
278 Αγαθονίκη
279 Αγαθονίκης
280 Αγαθοπόδη
281 Αγαθόπους
282 Αγαθοσθένη
283 Αγαθοσθένης
284 Αγαθόστρατος
285 Αγαθότυχος
286 Αγάθυλλος
287 Αγάθυρνα
288 Αγάθυρνος
289 Αγαθύρση
290 Αγάθυρσος
291 Αγάθων
292 Αγαθωνία
293 Αγαθωνύμη
294 Αγαθώνυμος
295 Αγαίος
296 Αγακλέης
297 Αγάκλεια
298 Αγάκλυτος
299 Αγαλιανός
300 Αγαλλία
301 Αγαλλίας
302 Αγαμεμνονίδη
303 Αγαμέμνων
304 Αγαμηδίδας
305 Αγαμήδη
306 Αγαμήδης
307 Αγαμηδίδα
308 Αγαμηδίδας
309 Αγαμήθη
310 Αγαμήθης
311 Αγανίκη
312 Αγανίππη
313 Αγανός
314 Αγαπαίος
315 Αγάπη
316 Αγαπήνωρ
317 Αγαπηνωρίς
318 Αγαπητή
319 Αγαπητός
320 Αγάπιος
321 Αγαπτολέμα
322 Αγαπτόλεμος
323 Αγαρίστη
324 Αγασθένης
325 Αγασίας
326 Αγασίκλεια
327 Αγασικλής
328 Αγασικράτης
329 Αγασιμένης
330 Αγάσιμος
331 Αγασσαμενός
332 Αγάστροφος
333 Αγαύη
334 Αγαυός
335 Αγγέλα
336 Αγγελαρία
337 Αγγελάριος
338 Αγγελία
339 Αγγέλιδα
340 Αγγελική
341 Αγγελικός
342 Αγγελίνα
343 Αγγελίνος
344 Αγγελίων
345 Άγγελος
346 Αγγενίδας
347 Αγγερούλα
348 Αγγερούλης
349 Αγγίας
351 Αγγλία
352 Αγέας
353 Αἰγέας
354 Αγελάδας
355 Αγελαϊς
356 Αγέλαος
357 Αγέλας
358 Άγελος
359 Αγέλοχος
360 Αγεμάχη
361 Αγέμαχος
362 Αγέρωχη
363 Αγέρωχος
364 Αἰγεὺς
365 Αγεστράτη
366 Αγέστρατος
367 Αγεύουσα
368 Αγεύς
369 Αγεχόρη
370 Αγέχορος
371 Αγήμων
372 Αγήνωρ
373 Αγηνωρίς
374 Αγησάνδρα
375 Αγήσανδρος
376 Αγήσαρχος
377 Αγησίας
378 Αγησιδάμας
379 Αγησίδαμος
380 Αγησίλαος
381 Αγησιλεία
382 Αγησιλοχίς
383 Αγησίλοχος
384 Αγησίμαδος
385 Αγησιμάχη
386 Αγησίμαχος
387 Αγησίμβροτος
388 Αγησίπολις
389 Αγησιππίδας
390 Αγησιππίδης
391 Αγησιστράτη
392 Αγησίστρατος
393 Αγησιχόρα
394 Αγήτας
395 Άγητος
396 Αγήτως
397 Αγίας
398 Αγιάσσου
399 Αγιάτις
400 Αγιδώς
401 Αἰγιμιὸς
402 Αγιοδεκτινή
403 Αγιοηλιώτισσα
404 Αγιολούσαινα
405 Αγιούλα
406 Αγιούπα
407 Άγις
408 Αἲγισθος
409 Αγίων
410 Αγίων Πάντων
411 Αγκαία
412 Αγκαίος
413 Αγκύορας
414 Αγκύωε
415 Αγλαΐα
416 Αγλάιος
417 Αγλαοκρέων
418 Αγλαονίκη
419 Αγλαόπη
421 Αγλαόπης
422 Αγλαοσθένης
423 Αγλαόφαμος
424 Αγλαοφήμη
425 Αγλαοφών
426 Άγλαυρος
427 Αἴγλη
428 Αγναγόρα
429 Άγναπτος
430 Αγνή
432 Αγνόδημος
433 Αγνοδίκη
434 Αγνόδικος
435 Αγνόδωρος
436 Αγνόθεμις
437 Αγνόκλεια
438 Αγνοκλής
439 Αγνός
440 Αγνόφιλος
441 Αγνωνίδης
442 Αγονέας
443 Αγορακλής
444 Αγορακρίτη
445 Αγοράκριτος
446 Αγοράναξ
447 Αγοράστη
448 Αγόραστος
449 Αγόρατος
450 Αγορή
451 Αγορίτσα
452 Αγραία
453 Αγράμπελη
454 Άγραυλος
455 Αγράφω
456 Αγρεύουσα
457 Αγρεύς
458 Αγρία
459 Αγριδιώτισσα
460 Αγριλιώτισσα
461 Αγριόπη
462 Αγρίοπος
463 Άγριος
464 Αγρίππα
465 Αγρίππας
466 Αγριώνιος
467 Αγροιώ
468 Αγροτέρα
469 Αγρυπνία
470 Άγρων
471 Αγυάη
472 Αγύλαιος
473 Αγύριος
474 Αγύρριος
475 Αγχιάλη
476 Αγχίαλος
477 Αγχιμάχη
478 Αγχίμαχος
479 Αγχίμολος
480 Αγχινόη
481 Άγχιος
482 Αγχίπυλος
483 Αγχιρόη
484 Αγχίροος
485 Αγχιρρόη
486 Αγχίση
487 Αγχίσης
488 Άγω
489 Αγωνίς
490 Άδα
491 Αδαία
492 Αδαίος
493 Αδαλβέρτη
494 Αδαλβέρτος
495 Αδάμ
498 Αδαμαντία
500 Αδαμάντιος
501 Αδάμας
502 Αδάμη
503 Αδαμνάνος
504 Άδας
505 Αδέας
506 Αδείμαντος
507 Αδελαΐς
508 Αδελφή
509 Αδελφός
510 Αἰδέσιος
511 Άδης
512 Αδιάντη
513 Αδιάτομος
514 Αδιατόριξ
515 Αδίστα
516 Αδίστας
517 Αδίτη
518 Αδμήτη
519 Άδμητος
520 Αδόλφος
521 Αδονάι
522 Αδράστεια
523 Άδραστος
524 Άδρησκος
525 Αδριανή
526 Αδριανός
527 Αδύτη
528 Αδώνια
529 Άδωνις
530 Αεθλία
531 Αέθλιος
532 Αειθάλα
533 Αειθαλάς
534 Αειμακάριστος
535 Αειμεσιτεύουσα
536 Αειμνήστη
537 Αείμνηστος
538 Αέλια
539 Αέλιος
540 Αελλήεις
541 Αελλοπόδης
542 Αελλόπους
543 Αελλώ
544 Αερία
545 Αερίας
546 Αερόπη
547 Αέροπος
548 Αετία
549 Αέτιος
551 Αζαΐς
552 Αζαρίας
553 Αζάς
554 Αζάτ
555 Άζευς
556 Άζης
557 Αζώρ
558 Αηδόνιος
559 Αηδών
560 Αήτης
561 Αἰήτης
562 Άητωρ
563 Αητωραιακός
564 Αθάμας
565 Αθάμβιλος
566 Αθανάδα
567 Αθανάδας
568 Αθάνας
569 Αθανασία
570 Αθανάσιος
571 Αθάνατος
572 Αθεόνα
573 Αθέρας
574 Αἰθερία
575 Αἰθέριος
576 Αθηδάρας
577 Αθηνά
578 Αθηναγόρα
579 Αθηναγόρας
580 Αθήναιος
581 Αθήνη
582 Αθήνιππος
583 Αθηνίς
584 Αθηνίων
585 Αθηνιώτισσα
586 Αθηνογένεια
587 Αθηνογένης
588 Αθηνοδώρα
589 Αθηνόδωρος
590 Αθηνοκλής
591 Αθηνόκριτος
592 Αθηνώ
593 Αἰθάλης
594 Αθλίας
595 Αθορ
596 Αθοσίων
597 Αἴθρα
598 Αθρέ
599 Άθως
600 Αία
601 Αιάκη
602 Αιακός
603 Αιανός
604 Αίας
605 Αιγαία
606 Αιγαίων
607 Αιγέα
608 Αιγείδας
609 Αίγειρος
610 Αιγέστη
611 Αιγέστης
612 Αιγεύς
613 Αιγεωνέας
614 Αίγη
615 Αιγιάλεια
616 Αιγιαλεύς
617 Αιγίας
618 Αιγίδα
619 Αιγίδας
620 Αίγιλος
621 Αιγίμιος
622 Αίγινα
624 Αίγινος
625 Αίγιος
626 Αιγίσθη
627 Αίγισθος
628 Αιγιστέας
629 Αίγιστος
630 Αιγίων
631 Αίγλη
632 Αίγλων
633 Αιγυπτία
634 Αιγύπτιος
635 Αίγυπτος
636 Αίγων
637 Αϊδανή
638 Αϊδανός
639 Αιδεσία
640 Αιδέσιος
642 Άιδης
643 Αιδός
644 Αιδώ
645 Αϊδωνεύς
646 Αιήτη
647 Αιήτης
648 Αιθαλίδης
649 Αίθαν
650 Αιθερία
651 Αίθη
652 Αιθήρ
653 Αιθήρη
654 Αιθίδας
655 Αίθικος
656 Αιθίλλα
657 Αιθιόλας
658 Αιθίων
659 Αίθλιος
660 Αίθος
661 Αιθούσα
662 Αιθούσιος
663 Αίθρα
664 Αιθύλλα
665 Αίθων
666 Αίθωνας
667 Αικατερίνη
670 Αικατερίνος
671 Αιλία
672 Αίλιος
673 Άιμαν
674 Αιματούσα
675 Αιμίαλου
676 Αιμιλένια
677 Αιμιλένια
678 Αιμιλία
679 Αιμιλίνα
680 Αιμίλιος
681 Άιμον
682 Αιμόνιος
683 Αίμος
684 Αίμουσα
685 Αίμων
686 Αιναρέτη
687 Αινέας
688 Αινεία
689 Αινείας
690 Αίνειος
691 Αινεσίδημος
692 Αίνετος
693 Αινεύς
694 Αίνητος
695 Αινία
696 Αινιάδης
697 Αινίππη
698 Αινιώνη
699 Αινόμορος
700 Αϊνουρ
701 Άϊντα
702 Αίξων
703 Αιόλη
704 Αίολος
705 Αίπυτος
706 Αϊρένα
707 Αιρίν
708 Αιρκώτισσα
709 Αιρώ
710 Αίσακος
711 Αισανίας
712 Αίσαρα
713 Αισημίδα
714 Αισημίδας
715 Αίσηπα
716 Αίσηπος
717 Αισία
718 Αίσιμος
719 Αίσιος
720 Αίστυ
721 Αίστυ
722 Αισυήτη
723 Αισυήτης
724 Αίσυμνος
725 Αίσυπος
726 Αισχίνη
727 Αισχίνης
728 Αισχίων
729 Αισχρηίς
730 Αισχυλίδης
731 Αισχυλίς
732 Αισχύλος
733 Αίσων
734 Αισωπία
736 Αίσωψ
738 Άϊτα
739 Αίτνα
740 Αιτναίος
741 Αιτωλίς
742 Αιτωλός
743 Αιχμίουσα
744 Αιχμοκλής
745 Αιωπίς
746 Αιώρα
747 Ακαδημία
748 Ακάδημος
749 Ακαθή
750 Ακάθιστη
751 Ακάθιστος
752 Ακακαλλίς
753 Ακάκητος
754 Ακακία
755 Ακάκιος
757 Άκακος
758 Ακαλανθίς
759 Ακαλλαρίς
760 Ακάμα
761 Ακάμας
762 Ακανθίς
763 Άκανθος
764 Ακαρίων
765 Ακαρναν
766 Ακάστη
767 Άκαστος
768 Ακατάβλητη
769 Ακατάβλητος
770 Ακατάφλεκτη
771 Ακατάφλεκτος
772 Αἰκατερίνη
773 Ακελδαμά
774 Ακέλεια
775 Άκελος
776 Ακεσάνδρα
777 Ακέσανδρος
778 Ακεσίας
779 Ακεσίδας
780 Ακεσίλαος
781 Ακεσίλας
782 Ακεσίμβροτος
783 Άκεσις
784 Ακέστης
785 Ακεστόδωρος
786 Ακέστωρ
787 Ακεψεή
788 Ακεψεής
789 Ακεψιμά
790 Ακεψιμάς
791 Ακήραση
792 Ακήρατος
793 Αἰάκης
794 Άκης
795 Ακίνδυνη
796 Ακίνδυνος
797 Άκις
798 Ακκαλίς
799 Ακκώ
800 Ακματίδα
801 Ακματίδας
802 Ακμή
803 Ακμονίδας
804 Άκμουσα
805 Άκμων
806 Ακολουθία
807 Ακόλουθος
808 Ακοντεύς
809 Ακόπ
810 Ακουμενός
811 Ακουσιλάδας
812 Ακουσίλαος
813 Ακούτιος
814 Ακραγαντίνος
815 Ακράγας
816 Ακραία
817 Άκρατος
818 Ακρίας
819 Ακρίβη
820 Ακρίβος
821 Ακρίσιος
822 Ακρίτα
823 Ακρίτας
824 Ακρόκομος
825 Ακρόνεος
826 Ακρότατος
827 Άκρων
828 Ακρωτηριανή
829 Ακταία
830 Ακταίος
831 Ακτίνας
832 Ακτίς
833 Άκτις
834 Ακτορίς
835 Άκτωρ
836 Ακύλα
837 Ακύλας
839 Αλαλά
840 Αλαλκομένης
841 Αλαμάνος
842 Άλαν
843 Αλάνα
844 Αλανιώτισσα
845 Αλαξάνδρα
846 Αλάσια
847 Αλάστωρ
848 Αλαφούζος
849 Αλβανή
850 Αλβανός
851 Αλβέρτα
852 Αλβέρτος
853 Αλβίνα
854 Αλβίνος
855 Αλεβίζος
856 Αλεβίων
857 Αλεγήνωρ
858 Αλεγρία
859 Αλέκα
860 Αλέκος
861 Αλεκτρυών
862 Αλέκτωρ
863 Αλεμίνα
864 Αλένα
865 Αλεξάγγελος
866 Αλεξάνδρα
867 Αλέξανδρος
870 Αλεξάνορας
871 Αλεξάνωρ
872 Αλέξαρχος
873 Αλεξία
874 Αλεξίβια
875 Αλεξίβιος
876 Αλεξίκακη
877 Αλεξίκακος
878 Αλεξικλής
879 Αλεξιμάχη
880 Αλεξίμαχος
881 Αλεξίνικος
882 Αλέξιος
883 Αλεξιππιδας
884 Αλεξιρόη
885 Αλεξιώτισσα
886 Αλέξων
887 Αλεός
888 Αλεπινή
889 Αλεύας
890 Αλέχτορας
891 Αλήθεια
892 Αληθής
893 Αληκτώ
894 Αλήσιος
895 Αλήτη
896 Αλήτης
897 Αληυόνη
898 Αλθαία
899 Αλθαιμένης
900 Άλθηπος
901 Αλία
902 Αλίαρτος
903 Αλίας
904 Αλίη
905 Αλιθέρση
906 Αλιθέρσης
907 Αλίκη
908 Άλικος
909 Αλιμήδη
910 Αλιμήδης
911 Αλίντα
912 Άλιος
913 Αλίοχος
914 Άλις
915 Αλίσα
916 Άλισον
917 Αλιφηραία
918 Αλίφηρας
919 Αλκαθόη
920 Αλκάθοος
921 Αλκαία
922 Αλκαινέτος
923 Αλκαίος
924 Αλκαμένης
925 Αλκάνδρη
926 Άλκανδρος
927 Αλκάντρα
928 Αλκάνωρ
929 Αλκείδης
930 Αλκέτας
931 Άλκη
932 Αλκήνωρ
933 Άλκης
934 Άλκηστις
935 Αλκίας
936 Αλκιβία
937 Αλκιβιάδη
938 Αλκιβιάδης
939 Αλκίβιος
940 Αλκιδάμας
941 Αλκίδας
942 Αλκιδίκη
943 Αλκιθόη
944 Αλκιμάχη
945 Αλκίμαχος
946 Αλκιμέδη
947 Αλκιμέδων
948 Αλκιμένης
949 Αλκιμήδη
950 Αλκιμήδης
951 Άλκιμος
952 Αλκινάδας
953 Αλκινόη
954 Αλκίνοος
955 Αλκίππη
957 Άλκιππος
958 Αλκίς
959 Αλκισθένης
960 Αλκίσων
961 Αλκίφρουσα
962 Αλκίφρων
963 Αλκμαίων
964 Αλκμάν
965 Αλκμάονα
966 Αλκμάων
967 Αλκμέων
968 Αλκμήνη
969 Αλκμήνωρ
970 Αλκυονεύς
971 Αλκυών
972 Άλκων
973 Άλκωνας
974 Αλλάς
975 Αλλοιώτισσα
976 Άλμα
977 Αλμαρίνα
978 Αλμήνωρ
979 Αλμπάνα
980 Αλμπάνης
981 Αλμπέος
982 Αλμπέρτος
983 Άλμωψ
984 Αλξίων
985 Αλόη
986 Αλοίσιος
987 Αλοκράτης
988 Αλόπη
989 Αλόπιος
990 Αλουίζος
991 Αλόχη
992 Αλπέγιος
993 Άλπης
994 Αλσηΐς
995 Αλταία
996 Αλταίων
997 Αλτάνη
998 Άλτη
999 Άλτης
1000 Άλτιμη
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία