Εορτές 5 Ιουλίου: Αγία Τρίφυνα της Βρετάνης Λαμπαδία Λαμπαδός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Modwena Λουκία Λαουτάρη Παπαγεωργίου Μελώ Παναγιώτης Ζαχαρία
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Χαλκάορ
7 Abra
8 Aedan
9 Aβρότονος
10 Aιολόμιτρις
11 Aισχραίος
12 Aισχύλα
13 Aλεξιμήδη
14 Aλεξιμήδης
15 Aμφίροος
16 Aριμήδης
17 Aριμήδη
18 Aσστομήδης
19 Baga
20 Baithene
21 Boris
22 Brescal
23 Cedd
24 Colm
25 Colman
26 Cormac
27 Cumennea
28 Eadfrith
29 Eata
30 Eithne
31 Ermenilda
32 Ernan
33 Etheldreda
34 Ethelwald
35 Eύαρδις
36 Felgila
37 Fergus
38 Findlugan
39 Fintan
40 Gerebernus
41 Gudwall
42 Gwenagwy
43 Heiu
44 Hereswitha
45 Maelruba
46 Medan
47 Modwena
48 Moluag
49 Nαΐς
50 Quintianus
51 Rastanus
52 Sagine
53 Secardos
54 Sexburga
55 Swithn
56 Talida
57 Tanco
58 Telga
59 Theodemir
60 Tillo
61 Torello
62 Trea
63 Tressan
64 Ugolino
65 Urbitius
66 Ursmar
67 Ursus
68 Vaga
69 Vedast
70 Verocianus
71 Victurus
72 Vitalis
73 Vouga
74 Vulphy
75 Waccar
76 Waldalenus
77 Wetukis
78 Wilgefortis
79 Willibald
80 Wivina
81 Wulfstan
82 Wulmar
83 Wulsin
84 Yostima
85 Zerjacob
86 zxy Ιόλας
87 Αάαρκος
88 Αάαρκος
89 Αάατος
90 Αάβακτος
91 Αἰακὸς
92 Αἰαντίδης
93 Αἰαντόδωρος
94 Ααρασσός
95 Ααρδαῒς
96 Ααρών
98 Αἲας
99 Αασίφορος
100 Αάσπετος
101 Άαστος
102 Αάσχετος
103 Άβα
104 Άβαβα
105 Άβαβος
106 Αβαδδώσσα
107 Αβάδνη
108 Αβάδνης
109 Αβαεοδώρα
110 Αβαεόδωρος
111 Αβαζία ή Αβασγία
112 Αβάζιος
113 Αβαζίουσα
114 Αβάη
115 Αβαθμίδωτος
116 Αβαθμολόγητος
117 Αβαία
118 Αβαιοδόρα
119 Αβαιόδορος
120 Αβαιόδωρ
121 Αβαιοδώρα
122 Αβαιόδωρος
123 Αβαιοκρίτη
124 Αβαιόκριτος
125 Αβαίος
126 Αβαίστα
127 Αβαίστας
128 Αβάκ
129 Αβάκαινα
130 Αβάκαινας
131 Αβάκεια
132 Αβακένα
133 Αβακένας
134 Αβακής
135 Αβακούμ
136 Αβακουμία
137 Άβακτη
138 Άβακτος
139 Αβαλόνιος
140 Αβάμμουσα
141 Αβάμμων
142 Αβανθία
143 Αβάνθιος
144 Αβανθίς
145 Αβαντία καί Αμαντία
146 Αβαντιάδη
147 Αβαντιάδης
148 Αβαντιάς
149 Αβαντίδας
150 Αβαντίδη
151 Αβαντίδης
152 Αβαντίς
153 Αβαρβαρέη
154 Αβαρβαρέης
155 Αβάρβαρη
156 Αβάρβαρος
157 Αβαρη
158 Αβαρης
159 Αβαρίνη
160 Αβαρίνος
161 Άβαρις
162 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
163 Άβαρνος
164 Άβαρτη
165 Άβαρτος
166 Άβας
167 Αβάσγιος
168 Αβάσιτη
169 Αβάσιτος
170 Αβασκάντη
171 Αβασκάντιλλα
172 Αβασκάντιλλος
173 Αβασκαντος
174 Αββαδών
175 Αββαδώσα
176 Αββαία
177 Αββάς
178 Άβγαρ
179 Αβδαίος
180 Αβδάραξος
181 Άβδηρα
182 Άβδηρος
183 Άβδης
184 Αβδιήλ
185 Αβδιηλία
186 Αβδιού
188 Αβειρὼν
189 Αβειρών
190 Άβελ
191 Αβελάρδος
192 Αβελβούλ
193 Αβεντίνος
194 Αβερκία
195 Αβέρκιος
196 Αβερρόη
197 Αβερρόης
198 Αβέρωφ
199 Αβεσσαλώμ
200 Αβήπας
201 Αβησσυνία
202 Αβιά
203 Αβία
204 Αβιάδ
205 Αβιάθα
206 Αβιάθαρ
207 Αβιανία
208 Αβιανία
209 Αβιάνιος
210 Αβιανός
211 Αβίαντη
212 Αβίας
213 Αβίατη
214 Αβίατος
215 Άβιβα
216 Άβιβος
217 Αβιμελιχίς
218 Αβιμέλιχος
219 Αβινιόν
220 Άβιος
221 Αβιούδ
222 Αβλαβία
223 Αβλάβιος
224 Αβλαβίων
225 Άβληρα
226 Άβληρος
227 Αβουδίμη
228 Αβούδιμος
229 Αβουναία
230 Αβραάμ
234 Αβρααμία
235 Άβραμ
236 Άβραξ
237 Άβραχας
238 Αβρέας
239 Αβρικία
240 Αβρίκιος
241 Αβρονίκη
242 Αβρόντιον
243 Αβροσύνη
244 Αβροτέλεια
245 Αβροτέλειος
246 Αβρότονον
247 Αβρυλλίς
248 Άβρων
249 Αβρωνίς
250 Αβρωνυχίς
251 Αβρώνυχος
252 Αβρώτη
253 Άβρωτος
254 Άβυδη
255 Άβυδος
256 Αβώ
257 Αγάβη
258 Άγαβος
259 Αγαθαγγέλα
260 Αγαθάγγελος
261 Αγαθάγητη
262 Αγαθάγητος
263 Αγαθαρχίς
264 Αγάθαρχος
265 Αγαθάγητος
266 Αγάθη
267 Αγαθημερίς
268 Αγαθήμερος
269 Αγαθίνος
270 Αγαθίππη
271 Αγάθιππος
272 Αγαθόβουλη
273 Αγαθόβουλος
274 Αγαθοδαίμουσα
275 Αγαθοδαίμων
276 Αγαθοδώρα
277 Αγαθόδωρος
278 Αγαθοκλέας
279 Αγαθόκλεια
280 Αγαθονίκη
281 Αγαθονίκης
282 Αγαθοπόδη
283 Αγαθόπους
284 Αγαθοσθένη
285 Αγαθοσθένης
286 Αγαθόστρατος
287 Αγαθότυχος
288 Αγάθυλλος
289 Αγάθυρνα
290 Αγάθυρνος
291 Αγαθύρση
292 Αγάθυρσος
293 Αγάθων
294 Αγαθωνία
295 Αγαθωνύμη
296 Αγαθώνυμος
297 Αγαίος
298 Αγακλέης
299 Αγάκλεια
300 Αγάκλυτος
301 Αγαλιανός
302 Αγαλλία
303 Αγαλλίας
304 Αγαμεμνονίδη
305 Αγαμέμνων
306 Αγαμηδίδας
307 Αγαμήδη
308 Αγαμήδης
309 Αγαμηδίδα
310 Αγαμηδίδας
311 Αγαμήθη
312 Αγαμήθης
313 Αγανίκη
314 Αγανίππη
315 Αγανός
316 Αγαπαίος
317 Αγάπη
318 Αγαπήνωρ
319 Αγαπηνωρίς
320 Αγαπητή
321 Αγαπητός
322 Αγάπιος
323 Αγαπτολέμα
324 Αγαπτόλεμος
325 Αγαρίστη
326 Αγασθένης
327 Αγασίας
328 Αγασίκλεια
329 Αγασικλής
330 Αγασικράτης
331 Αγασιμένης
332 Αγάσιμος
333 Αγασσαμενός
334 Αγάστροφος
335 Αγαύη
336 Αγαυός
337 Αγγέλα
338 Αγγελαρία
339 Αγγελάριος
340 Αγγελία
341 Αγγέλιδα
342 Αγγελική
343 Αγγελικός
344 Αγγελίνα
345 Αγγελίνος
346 Αγγελίων
347 Άγγελος
348 Αγγενίδας
349 Αγγερούλα
350 Αγγίας
352 Αγγλία
353 Αγέας
354 Αἰγέας
355 Αγελάδας
356 Αγελαϊς
357 Αγέλαος
358 Αγέλας
359 Άγελος
360 Αγέλοχος
361 Αγεμάχη
362 Αγέμαχος
363 Αγέρωχη
364 Αγέρωχος
365 Αἰγεὺς
366 Αγεστράτη
367 Αγέστρατος
368 Αγεύουσα
369 Αγεύς
370 Αγεχόρη
371 Αγέχορος
372 Αγήμων
373 Αγήνωρ
374 Αγηνωρίς
375 Αγησάνδρα
376 Αγήσανδρος
377 Αγήσαρχος
378 Αγησίας
379 Αγησιδάμας
380 Αγησίδαμος
381 Αγησίλαος
382 Αγησιλεία
383 Αγησιλοχίς
384 Αγησίλοχος
385 Αγησιμάχη
386 Αγησίμαχος
387 Αγησίμβροτος
388 Αγησίπολις
389 Αγησιππίδας
390 Αγησιππίδης
391 Αγησιστράτη
392 Αγησίστρατος
393 Αγησιχόρα
394 Αγήτας
395 Άγητος
396 Αγήτως
397 Αγίας
398 Αγιάσσου
399 Αγιάτις
400 Αγιδώς
401 Αἰγιμιὸς
402 Αγιοδεκτινή
403 Αγιοηλιώτισσα
404 Αγιολούσαινα
405 Αγιούλα
406 Αγιούπα
407 Άγις
408 Αἲγισθος
409 Αγίων
410 Αγίων Πάντων
411 Αγκαία
412 Αγκαίος
413 Αγκύορας
414 Αγκύωε
415 Αγλαΐα
416 Αγλάιος
417 Αγλαοκρέων
418 Αγλαονίκη
419 Αγλαόπη
421 Αγλαόπης
422 Αγλαοσθένης
423 Αγλαόφαμος
424 Αγλαοφήμη
425 Αγλαοφών
426 Άγλαυρος
427 Αἴγλη
428 Αγναγόρα
429 Άγναπτος
430 Αγνή
432 Αγνόδημος
433 Αγνοδίκη
434 Αγνόδικος
435 Αγνόδωρος
436 Αγνόθεμις
437 Αγνόκλεια
438 Αγνοκλής
439 Αγνός
440 Αγνόφιλος
441 Αγνωνίδης
442 Αγονέας
443 Αγορακλής
444 Αγορακρίτη
445 Αγοράκριτος
446 Αγοράναξ
447 Αγοράστη
448 Αγόραστος
449 Αγόρατος
450 Αγορή
451 Αγορίτσα
452 Αγραία
453 Αγράμπελη
454 Άγραυλος
455 Αγράφω
456 Αγρεύουσα
457 Αγρεύς
458 Αγρία
459 Αγριδιώτισσα
460 Αγριλιώτισσα
461 Αγριόπη
462 Αγρίοπος
463 Άγριος
464 Αγρίππα
465 Αγρίππας
466 Αγριώνιος
467 Αγροιώ
468 Αγροτέρα
469 Αγρυπνία
470 Άγρων
471 Αγυάη
472 Αγύλαιος
473 Αγύριος
474 Αγύρριος
475 Αγχιάλη
476 Αγχίαλος
477 Αγχιμάχη
478 Αγχίμαχος
479 Αγχίμολος
480 Αγχινόη
481 Άγχιος
482 Αγχίπυλος
483 Αγχιρόη
484 Αγχίροος
485 Αγχιρρόη
486 Αγχίση
487 Αγχίσης
488 Άγω
489 Αγωνίς
490 Άδα
491 Αδαία
492 Αδαίος
493 Αδαλβέρτη
494 Αδαλβέρτος
495 Αδάμ
498 Αδαμαντία
500 Αδαμάντιος
501 Αδάμας
502 Αδάμη
503 Αδαμνάνος
504 Άδας
505 Αδέας
506 Αδείμαντος
507 Αδελαΐς
508 Αδελφή
509 Αδελφός
510 Αἰδέσιος
511 Άδης
512 Αδιάντη
513 Αδιάτομος
514 Αδιατόριξ
515 Αδίστα
516 Αδίστας
517 Αδίτη
518 Αδμήτη
519 Άδμητος
520 Αδόλφος
521 Αδονάι
522 Αδράστεια
523 Άδραστος
524 Άδρησκος
525 Αδριανή
526 Αδριανός
527 Αδύτη
528 Αδώνια
529 Άδωνις
530 Αεθλία
531 Αέθλιος
532 Αειθάλα
533 Αειθαλάς
534 Αειμακάριστος
535 Αειμεσιτεύουσα
536 Αειμνήστη
537 Αείμνηστος
538 Αέλια
539 Αέλιος
540 Αελλήεις
541 Αελλοπόδης
542 Αελλόπους
543 Αελλώ
544 Αερία
545 Αερίας
546 Αερόπη
547 Αέροπος
548 Αετία
549 Αέτιος
551 Αζαΐς
552 Αζαρίας
553 Αζάς
554 Αζάτ
555 Άζευς
556 Άζης
557 Αζώρ
558 Αηδόνιος
559 Αηδών
560 Αήτης
561 Αἰήτης
562 Άητωρ
563 Αητωραιακός
564 Αθάμας
565 Αθάμβιλος
566 Αθανάδα
567 Αθανάδας
568 Αθάνας
569 Αθανασία
570 Αθανάσιος
571 Αθάνατος
572 Αθεόνα
573 Αθέρας
574 Αἰθερία
575 Αἰθέριος
576 Αθηδάρας
577 Αθηνά
578 Αθηναγόρα
579 Αθηναγόρας
580 Αθήναιος
581 Αθήνη
582 Αθήνιππος
583 Αθηνίς
584 Αθηνίων
585 Αθηνιώτισσα
586 Αθηνογένης
587 Αθηνοδώρα
588 Αθηνόδωρος
589 Αθηνοκλής
590 Αθηνόκριτος
591 Αθηνώ
592 Αἰθάλης
593 Αθλίας
594 Αθορ
595 Αθοσίων
596 Αἴθρα
597 Αθρέ
598 Άθως
599 Αία
600 Αιάκη
601 Αιακός
602 Αιανός
603 Αίας
604 Αιγαία
605 Αιγαίων
606 Αιγέα
607 Αιγείδας
608 Αίγειρος
609 Αιγέστη
610 Αιγέστης
611 Αιγεύς
612 Αιγεωνέας
613 Αίγη
614 Αιγιάλεια
615 Αιγιαλεύς
616 Αιγίας
617 Αιγίδα
618 Αιγίδας
619 Αίγιλος
620 Αιγίμιος
621 Αίγινα
623 Αίγινος
624 Αίγιος
625 Αιγίσθη
626 Αίγισθος
627 Αιγιστέας
628 Αίγιστος
629 Αιγίων
630 Αίγλη
631 Αίγλων
632 Αιγυπτία
633 Αιγύπτιος
634 Αίγυπτος
635 Αίγων
636 Αϊδανή
637 Αϊδανός
638 Αιδεσία
639 Αιδέσιος
641 Άιδης
642 Αιδός
643 Αιδώ
644 Αϊδωνεύς
645 Αιήτη
646 Αιήτης
647 Αιθαλίδης
648 Αίθαν
649 Αιθερία
650 Αίθη
651 Αιθήρ
652 Αιθήρη
653 Αιθίδας
654 Αίθικος
655 Αιθίλλα
656 Αιθιόλας
657 Αιθίων
658 Αίθλιος
659 Αίθος
660 Αιθούσα
661 Αιθούσιος
662 Αίθρα
663 Αιθύλλα
664 Αίθων
665 Αίθωνας
666 Αικατερίνη
669 Αικατερίνος
670 Αιλία
671 Αίλιος
672 Αϊμαν
673 Αιματούσα
674 Αιμίαλου
675 Αιμιλένια
676 Αιμιλένια
677 Αιμιλία
678 Αιμιλίνα
679 Αιμίλιος
680 Άιμον
681 Αιμόνιος
682 Αίμος
683 Αίμουσα
684 Αίμων
685 Αιναρέτη
686 Αινέας
687 Αινεία
688 Αινείας
689 Αίνειος
690 Αινεσίδημος
691 Αίνετος
692 Αινεύς
693 Αίνητος
694 Αινία
695 Αινιάδης
696 Αινίππη
697 Αινιώνη
698 Αινόμορος
699 Αϊνουρ
700 Άϊντα
701 Αίξων
702 Αιόλη
703 Αίολος
704 Αίπυτος
705 Αϊρένα
706 Αιρίν
707 Αιρκώτισσα
708 Αιρώ
709 Αίσακος
710 Αισανίας
711 Αίσαρα
712 Αισημίδα
713 Αισημίδας
714 Αίσηπα
715 Αίσηπος
716 Αισία
717 Αίσιμος
718 Αίσιος
719 Αίστυ
720 Αίστυ
721 Αισυήτη
722 Αισυήτης
723 Αίσυμνος
724 Αίσυπος
725 Αισχίνη
726 Αισχίνης
727 Αισχίων
728 Αισχρηίς
729 Αισχυλίδης
730 Αισχυλίς
731 Αισχύλος
732 Αίσων
733 Αισωπία
735 Αίσωψ
737 Άϊτα
738 Αίτνα
739 Αιτναίος
740 Αιτωλίς
741 Αιτωλός
742 Αιχμίουσα
743 Αιχμοκλής
744 Αιωπίς
745 Αιώρα
746 Ακαδημία
747 Ακάδημος
748 Ακαθή
749 Ακάθιστη
750 Ακάθιστος
751 Ακακαλλίς
752 Ακάκητος
753 Ακακία
754 Ακάκιος
756 Άκακος
757 Ακαλανθίς
758 Ακαλλαρίς
759 Ακάμα
760 Ακάμας
761 Ακανθίς
762 Άκανθος
763 Ακαρίων
764 Ακαρναν
765 Ακάστη
766 Άκαστος
767 Ακατάβλητη
768 Ακατάβλητος
769 Ακατάφλεκτη
770 Ακατάφλεκτος
771 Αἰκατερίνη
772 Ακελδαμά
773 Ακέλεια
774 Άκελος
775 Ακεσάνδρα
776 Ακέσανδρος
777 Ακεσίας
778 Ακεσίδας
779 Ακεσίλαος
780 Ακεσίλας
781 Ακεσίμβροτος
782 Άκεσις
783 Ακέστης
784 Ακεστόδωρος
785 Ακέστωρ
786 Ακεψεή
787 Ακεψεής
788 Ακεψιμά
789 Ακεψιμάς
790 Ακήραση
791 Ακήρατος
792 Αἰάκης
793 Άκης
794 Ακίνδυνη
795 Ακίνδυνος
796 Άκις
797 Ακκαλίς
798 Ακκώ
799 Ακματίδα
800 Ακματίδας
801 Ακμή
802 Ακμονίδας
803 Άκμουσα
804 Άκμων
805 Ακολουθία
806 Ακόλουθος
807 Ακοντεύς
808 Ακόπ
809 Ακουμενός
810 Ακουσιλάδας
811 Ακουσίλαος
812 Ακούτιος
813 Ακραγαντίνος
814 Ακράγας
815 Ακραία
816 Άκρατος
817 Ακρίας
818 Ακρίβη
819 Ακρίβος
820 Ακρίσιος
821 Ακρίτα
822 Ακρίτας
823 Ακρόκομος
824 Ακρόνεος
825 Ακρότατος
826 Άκρων
827 Ακρωτηριανή
828 Ακταία
829 Ακταίος
830 Ακτίνας
831 Ακτίς
832 Άκτις
833 Ακτορίς
834 Άκτωρ
835 Ακύλα
836 Ακύλας
838 Αλαλά
839 Αλαλκομένης
840 Αλαμάνος
841 Άλαν
842 Αλάνα
843 Αλανιώτισσα
844 Αλαξάνδρα
845 Αλάσια
846 Αλάστωρ
847 Αλαφούζος
848 Αλβανή
849 Αλβανός
850 Αλβέρτα
851 Αλβέρτος
852 Αλβίνα
853 Αλβίνος
854 Αλεβίζος
855 Αλεβίων
856 Αλεγήνωρ
857 Αλεγρία
858 Αλέκα
859 Αλέκος
860 Αλεκτρυών
861 Αλέκτωρ
862 Αλεμίνα
863 Αλένα
864 Αλεξάγγελος
865 Αλεξάνδρα
866 Αλέξανδρος
869 Αλεξάνορας
870 Αλεξάνωρ
871 Αλέξαρχος
872 Αλεξία
873 Αλεξίβια
874 Αλεξίβιος
875 Αλεξίκακη
876 Αλεξίκακος
877 Αλεξικλής
878 Αλεξιμάχη
879 Αλεξίμαχος
880 Αλεξίνικος
881 Αλέξιος
882 Αλεξιππιδας
883 Αλεξιρόη
884 Αλεξιώτισσα
885 Αλέξων
886 Αλεός
887 Αλεπινή
888 Αλεύας
889 Αλέχτορας
890 Αλήθεια
891 Αληθής
892 Αληκτώ
893 Αλήσιος
894 Αλήτη
895 Αλήτης
896 Αληυόνη
897 Αλθαία
898 Αλθαιμένης
899 Άλθηπος
900 Αλία
901 Αλίαρτος
902 Αλίας
903 Αλίη
904 Αλιθέρση
905 Αλιθέρσης
906 Αλίκη
907 Αλιμήδη
908 Αλιμήδης
909 Αλίντα
910 Άλιος
911 Αλίοχος
912 Άλις
913 Αλίσα
914 Άλισον
915 Αλιφηραία
916 Αλίφηρας
917 Αλκαθόη
918 Αλκάθοος
919 Αλκαία
920 Αλκαινέτος
921 Αλκαίος
922 Αλκαμένης
923 Αλκάνδρη
924 Άλκανδρος
925 Αλκάντρα
926 Αλκάνωρ
927 Αλκείδης
928 Αλκέτας
929 Άλκη
930 Αλκήνωρ
931 Άλκης
932 Άλκηστις
933 Αλκίας
934 Αλκιβία
935 Αλκιβιάδη
936 Αλκιβιάδης
937 Αλκίβιος
938 Αλκιδάμας
939 Αλκίδας
940 Αλκιδίκη
941 Αλκιθόη
942 Αλκιμάχη
943 Αλκίμαχος
944 Αλκιμέδη
945 Αλκιμέδων
946 Αλκιμένης
947 Αλκιμήδη
948 Αλκιμήδης
949 Άλκιμος
950 Αλκινάδας
951 Αλκινόη
952 Αλκίνοος
953 Αλκίππη
955 Άλκιππος
956 Αλκίς
957 Αλκισθένης
958 Αλκίσων
959 Αλκίφρουσα
960 Αλκίφρων
961 Αλκμαίων
962 Αλκμάν
963 Αλκμάονα
964 Αλκμάων
965 Αλκμέων
966 Αλκμήνη
967 Αλκμήνωρ
968 Αλκυονεύς
969 Αλκυών
970 Άλκων
971 Άλκωνας
972 Αλλάς
973 Αλλοιώτισσα
974 Άλμα
975 Αλμαρίνα
976 Αλμήνωρ
977 Αλμπάνα
978 Αλμπάνης
979 Αλμπέος
980 Αλμπέρτος
981 Άλμωψ
982 Αλξίων
983 Αλόη
984 Αλοίσιος
985 Αλοκράτης
986 Αλόπη
987 Αλόπιος
988 Αλουίζος
989 Αλόχη
990 Αλπέγιος
991 Άλπης
992 Αλσηΐς
993 Αλταία
994 Αλταίων
995 Αλτάνη
996 Άλτη
997 Άλτης
998 Άλτιμη
999 Άλτιμος
1000 Αλτίνα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία