Εορτές 26 Οκτωβρίου: Αγία Λεπτίνα Αγία Λεωντίνη η μάρτυς Άγιος Eata Άγιος Αλβίνος του Βουραμβούργου Άγιος Γλύκων ο μάρτυρας Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης Άγιος Λούππος Γλύκα Λουπία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αλιθέρση Αλιθέρσης Αντήνωρ Αντηνώρη Αντινόη Δημοπτολέμα Δημοπτόλεμος Ελάτεια Έλατος εκ Δολιχίου Ευρυάδη Ευρυάδης Ευρυδάμας Ευρυλόχεια Ευρύλοχος Ευρυμάχη Ευρύμαχος Θεά Δήμητρα Θεοκλυμένη Θεοκλύμενος Ίρος Ίφιτος Κτησίππη Κτήσιππος Πολυθερσείδης Λειώδη Λειώδης Λουσία Δήμητρα Μέδων ο Δουλίχιος Πειραία Πείραιος Πεισάνδρη Πείσανδρος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντώνιος Επίσκοπος Βολογκντά της Ρωσίας Άγιος Αρτεμίδωρος Άγιος Βασίλειος Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Ιωάσαφ ο νέος οσιομάρτυρας Λεοντέας Όσιος Θεόφιλος Αρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ Όσιος Λεόντιος
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Abra
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Boris
21 Brescal
22 Cedd
23 Colm
24 Colman
25 Cormac
26 Cumennea
27 Eadfrith
28 Eata
29 Eithne
30 Ermenilda
31 Ernan
32 Etheldreda
33 Ethelwald
34 Eύαρδις
35 Felgila
36 Fergus
37 Findlugan
38 Fintan
39 Gerebernus
40 Gudwall
41 Gwenagwy
42 Heiu
43 Hereswitha
44 Maelruba
45 Medan
46 Modwena
47 Moluag
48 Nαΐς
49 Quintianus
50 Rastanus
51 Sagine
52 Secardos
53 Sexburga
54 Swithn
55 Talida
56 Tanco
57 Telga
58 Tetricus
59 Theodemir
60 Tillo
61 Torello
62 Trea
63 Tressan
64 Ugolino
65 Urbitius
66 Ursmar
67 Ursus
68 Vaga
69 Vedast
70 Vedast
71 Venusta
72 Verocianus
73 Viator
74 Victurus
75 Vitalis
76 Vouga
77 Vulphy
78 Waccar
79 Waldalenus
80 Wetukis
81 Wilgefortis
82 Willibald
83 Wivina
84 Wulfstan
85 Wulmar
86 Wulsin
87 Yostima
88 Zerjacob
89 zxy Ιόλας
90 Αάαρκος
91 Αάαρκος
92 Αάατος
93 Αάβακτος
94 Αἰακὸς
95 Αἰαντίδης
96 Αἰαντόδωρος
97 Ααρασσός
98 Ααρδαῒς
99 Ααρών
101 Αἲας
102 Αασίφορος
103 Αάσπετος
104 Άαστος
105 Αάσχετος
106 Άβα
107 Άβαβα
108 Άβαβος
109 Αβαδδώσσα
110 Αβάδνη
111 Αβάδνης
112 Αβαεοδώρα
113 Αβαεόδωρος
114 Αβαζία ή Αβασγία
115 Αβάζιος
116 Αβαζίουσα
117 Αβάη
118 Αβαθμίδωτος
119 Αβαθμολόγητος
120 Αβαία
121 Αβαιοδόρα
122 Αβαιόδορος
123 Αβαιόδωρ
124 Αβαιοδώρα
125 Αβαιόδωρος
126 Αβαιοκρίτη
127 Αβαιόκριτος
128 Αβαίος
129 Αβαίστα
130 Αβαίστας
131 Αβάκ
132 Αβάκαινα
133 Αβάκαινας
134 Αβάκεια
135 Αβακένα
136 Αβακένας
137 Αβακής
138 Αβακούμ
139 Αβακουμία
140 Άβακτη
141 Άβακτος
142 Αβαλόνιος
143 Αβάμμουσα
144 Αβάμμων
145 Αβανθία
146 Αβάνθιος
147 Αβανθίς
148 Αβαντία καί Αμαντία
149 Αβαντιάδη
150 Αβαντιάδης
151 Αβαντιάς
152 Αβαντίδας
153 Αβαντίδη
154 Αβαντίδης
155 Αβαντίς
156 Αβαρβαρέη
157 Αβαρβαρέης
158 Αβάρβαρη
159 Αβάρβαρος
160 Αβαρη
161 Αβαρης
162 Αβαρίνη
163 Αβαρίνος
164 Άβαρις
165 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
166 Άβαρνος
167 Άβαρτη
168 Άβαρτος
169 Άβας
170 Αβάσγιος
171 Αβάσιτη
172 Αβάσιτος
173 Αβασκάντη
174 Αβασκάντιλλα
175 Αβασκάντιλλος
176 Αβασκαντος
177 Αββαδών
178 Αββαδώσα
179 Αββαία
180 Αββάς
181 Άβγαρ
182 Αβδαίος
183 Αβδάραξος
184 Άβδηρα
185 Άβδηρος
186 Άβδης
187 Αβδιήλ
188 Αβδιηλία
189 Αβδιού
190 Αβειρὼν
191 Αβειρών
192 Άβελ
193 Αβελάρδος
194 Αβελβούλ
195 Αβεντίνος
196 Αβερκία
197 Αβέρκιος
198 Αβερρόη
199 Αβερρόης
200 Αβέρωφ
201 Αβεσσαλώμ
202 Αβήπας
203 Αβησσυνία
204 Αβιά
205 Αβία
206 Αβιάδ
207 Αβιάθα
208 Αβιάθαρ
209 Αβιανία
210 Αβιανία
211 Αβιάνιος
212 Αβιανός
213 Αβίαντη
214 Αβίας
215 Αβίατη
216 Αβίατος
217 Άβιβα
218 Άβιβος
219 Αβιμελιχίς
220 Αβιμέλιχος
221 Αβινιόν
222 Άβιος
223 Αβιούδ
224 Αβλαβία
225 Αβλάβιος
226 Αβλαβίων
227 Άβληρα
228 Άβληρος
229 Αβουδίμη
230 Αβούδιμος
231 Αβουναία
232 Αβραάμ
236 Αβρααμία
237 Άβραμ
238 Άβραξ
239 Άβραχας
240 Αβρέας
241 Αβρικία
242 Αβρίκιος
243 Αβρονίκη
244 Αβρόντιον
245 Αβροσύνη
246 Αβροτέλεια
247 Αβροτέλειος
248 Αβρότονον
249 Αβρυλλίς
250 Άβρων
251 Αβρωνίς
252 Αβρωνυχίς
253 Αβρώνυχος
254 Αβρώτη
255 Άβρωτος
256 Αβυδηνή
257 Αβυδηνός
258 Αβώ
259 Αγάβη
260 Άγαβος
261 Αγαθαγγέλα
262 Αγαθάγγελος
263 Αγαθάγητη
264 Αγαθάγητος
265 Αγαθαρχίς
266 Αγάθαρχος
267 Αγαθάγητος
268 Αγάθη
269 Αγαθημερίς
270 Αγαθήμερος
271 Αγαθίνος
272 Αγαθίππη
273 Αγάθιππος
274 Αγαθόβουλη
275 Αγαθόβουλος
276 Αγαθοδαίμουσα
277 Αγαθοδαίμων
278 Αγαθοδώρα
279 Αγαθόδωρος
280 Αγαθοκλέας
281 Αγαθόκλεια
282 Αγαθονίκη
283 Αγαθόνικος
284 Αγαθοπόδη
285 Αγαθόπους
286 Αγαθοσθένη
287 Αγαθοσθένης
288 Αγαθόστρατος
289 Αγαθότυχος
290 Αγάθυλλος
291 Αγάθυρνα
292 Αγάθυρνος
293 Αγαθύρση
294 Αγάθυρσος
295 Αγάθων
296 Αγαθωνία
297 Αγαθωνύμη
298 Αγαθώνυμος
299 Αγαίος
300 Αγακλέης
301 Αγάκλεια
302 Αγάκλυτος
303 Αγαλιανός
304 Αγαλλία
305 Αγαλλίας
306 Αγαμεμνονίδη
307 Αγαμέμνων
308 Αγαμηδίδας
309 Αγαμήδη
310 Αγαμήδης
311 Αγαμηδίδα
312 Αγαμηδίδας
313 Αγαμήθη
314 Αγαμήθης
315 Αγανίκη
316 Αγανίππη
317 Αγανός
318 Αγαπαίος
319 Αγάπη
320 Αγαπήνωρ
321 Αγαπηνωρίς
322 Αγαπητή
323 Αγαπητός
324 Αγάπιος
325 Αγαπτολέμα
326 Αγαπτόλεμος
327 Αγαρίστη
328 Αγασθένης
329 Αγασίας
330 Αγασικλής
331 Αγασικράτης
332 Αγασιμένης
333 Αγάσιμος
334 Αγασσαμενός
335 Αγάστροφος
336 Αγαύη
337 Αγαυός
338 Αγγέλα
339 Αγγελαρία
340 Αγγελάριος
341 Αγγελία
342 Αγγέλιδα
343 Αγγελική
344 Αγγελίνα
345 Αγγελίνος
346 Αγγελίων
347 Άγγελος
348 Αγγενίδας
349 Αγγερούλα
350 Αγγίας
352 Αγγλία
353 Αγέας
354 Αἰγέας
355 Αγελάδας
356 Αγελαϊς
357 Αγέλαος
358 Αγέλας
359 Άγελος
360 Αγέλοχος
361 Αγεμάχη
362 Αγέμαχος
363 Αγέρωχη
364 Αγέρωχος
365 Αἰγεὺς
366 Αγεστράτη
367 Αγέστρατος
368 Αγεύουσα
369 Αγεύς
370 Αγεχόρη
371 Αγέχορος
372 Αγήμων
373 Αγήνωρ
374 Αγηνωρίς
375 Αγησάνδρα
376 Αγήσανδρος
377 Αγήσαρχος
378 Αγησίας
379 Αγησιδάμας
380 Αγησίδαμος
381 Αγησίλαος
382 Αγησιλεία
383 Αγησιλοχίς
384 Αγησίλοχος
385 Αγησιμάχη
386 Αγησίμαχος
387 Αγησίμβροτος
388 Αγησίπολις
389 Αγησιππίδας
390 Αγησιππίδης
391 Αγησιστράτη
392 Αγησίστρατος
393 Αγησιχόρα
394 Αγήτας
395 Άγητος
396 Αγήτως
397 Αγίας
398 Αγιάσσου
399 Αγιάτις
400 Αγιδώς
401 Αἰγιμιὸς
402 Αγιοδεκτινή
403 Αγιοηλιώτισσα
404 Αγιολούσαινα
405 Αγιούλα
406 Αγιούπα
407 Άγις
408 Αἲγισθος
409 Αγίων
410 Αγίων Πάντων
411 Αγκαία
412 Αγκαίος
413 Αγκύορας
414 Αγκύωε
415 Αγλαΐα
416 Αγλάιος
417 Αγλαοκρέων
418 Αγλαονίκη
419 Αγλαόπη
421 Αγλαόπης
422 Αγλαοσθένης
423 Αγλαόφαμος
424 Αγλαοφήμη
425 Αγλαοφών
426 Άγλαυρος
427 Αἴγλη
428 Αγναγόρα
429 Άγναπτος
430 Αγνή
432 Αγνόδημος
433 Αγνοδίκη
434 Αγνόδικος
435 Αγνόδωρος
436 Αγνόθεμις
437 Αγνόκλεια
438 Αγνοκλής
439 Αγνός
440 Αγνόφιλος
441 Αγνωνίδης
442 Αγονέας
443 Αγορακλής
444 Αγορακρίτη
445 Αγοράκριτος
446 Αγοράναξ
447 Αγοράστη
448 Αγόραστος
449 Αγόρατος
450 Αγορή
451 Αγορίτσα
452 Αγραία
453 Αγράμπελη
454 Άγραυλος
455 Αγρεύουσα
456 Αγρεύς
457 Αγρία
458 Αγριδιώτισσα
459 Αγριλιώτισσα
460 Αγριόπας
461 Αγριόπη
462 Αγρίοπος
463 Άγριος
464 Αγρίππα
465 Αγρίππας
466 Αγριώνιος
467 Αγροιώ
468 Αγροτέρα
469 Άγρων
470 Αγυάη
471 Αγύλαιος
472 Αγύριος
473 Αγύρριος
474 Αγχιάλη
475 Αγχίαλος
476 Αγχιμάχη
477 Αγχίμαχος
478 Αγχίμολος
479 Αγχινόη
480 Άγχιος
481 Αγχίπυλος
482 Αγχιρόη
483 Αγχίροος
484 Αγχιρρόη
485 Αγχίσης
486 Άγω
487 Αγωνίς
488 Άδα
489 Αδαία
490 Αδαίος
491 Αδαλβέρτη
492 Αδαλβέρτος
493 Αδάμ
496 Αδαμαντία
498 Αδαμάντιος
499 Αδάμας
500 Αδάμη
501 Αδαμνάνος
502 Άδας
503 Αδέας
504 Αδείμαντος
505 Αδελαΐς
506 Αδελφή
507 Αδελφός
508 Αἰδέσιος
509 Άδης
510 Αδιάντη
511 Αδιάτομος
512 Αδιατόριξ
513 Αδίστα
514 Αδίστας
515 Αδίτη
516 Αδμήτη
517 Άδμητος
518 Αδόλφος
519 Αδονάι
520 Αδράστεια
521 Άδραστος
522 Άδρησκος
523 Αδριανή
524 Αδριανός
525 Αδύτη
526 Αδώνια
527 Άδωνις
528 Αεθλία
529 Αέθλιος
530 Αειθάλα
531 Αειθαλάς
532 Αειμακάριστος
533 Αειμεσιτεύουσα
534 Αείμνηστη
535 Αείμνηστος
536 Αέλια
537 Αέλιος
538 Αελλήεις
539 Αελλοπόδης
540 Αελλόπους
541 Αελλώ
542 Αερία
543 Αερίας
544 Αερόπη
545 Αέροπος
546 Αετία
547 Αέτιος
549 Αζαΐς
550 Αζαρία
551 Αζαρίας
552 Αζάριος
553 Αζάς
554 Αζάτ
555 Άζευς
556 Άζης
557 Αζώρ
558 Αηδόνιος
559 Αηδών
560 Αήτης
561 Αἰήτης
562 Άητωρ
563 Αητωραιακός
564 Αθάμας
565 Αθάμβιλος
566 Αθανάδα
567 Αθανάδας
568 Αθάνας
569 Αθανασία
570 Αθανάσιος
571 Αθάνατος
572 Αθεόνα
573 Αθέρας
574 Αἰθερία
575 Αἰθέριος
576 Αθηδάρας
577 Αθηνά
578 Αθηναγόρα
579 Αθηναγόρας
580 Αθήναιος
581 Αθήνη
582 Αθήνιππος
583 Αθηνίς
584 Αθηνίων
585 Αθηνιώτισσα
586 Αθηνογένης
587 Αθηνοδώρα
588 Αθηνόδωρος
589 Αθηνοκλής
590 Αθηνόκριτος
591 Αθηνώ
592 Αἰθάλης
593 Αθλίας
594 Αθορ
595 Αθοσίων
596 Αἴθρα
597 Αθρέ
598 Άθως
599 Αία
600 Αιάκη
601 Αιακός
602 Αιανός
603 Αίας
604 Αιγαία
605 Αιγαίων
606 Αιγέα
607 Αιγείδας
608 Αίγειρος
609 Αιγέστη
610 Αιγέστης
611 Αιγεύς
612 Αιγεωνέας
613 Αίγη
614 Αιγιάλεια
615 Αιγιαλεύς
616 Αιγίας
617 Αιγίδα
618 Αιγίδας
619 Αίγιλος
620 Αιγίμιος
621 Αίγινα
623 Αίγινος
624 Αίγιος
625 Αιγίσθη
626 Αίγισθος
627 Αιγιστέας
628 Αίγιστος
629 Αιγίων
630 Αίγλη
631 Αίγλων
632 Αιγυπτία
633 Αιγύπτιος
634 Αίγυπτος
635 Αίγων
636 Αϊδανή
637 Αϊδανός
638 Αιδεσία
639 Αιδέσιος
641 Άιδης
642 Αιδός
643 Αιδώ
644 Αϊδωνεύς
645 Αιήτη
646 Αιήτης
647 Αιθαλίδης
648 Αίθαν
649 Αιθερία
650 Αίθη
651 Αιθήρ
652 Αιθήρη
653 Αιθίδας
654 Αίθικος
655 Αιθίλλα
656 Αιθιόλας
657 Αιθίων
658 Αίθλιος
659 Αίθος
660 Αιθούσα
661 Αιθούσιος
662 Αίθρα
663 Αιθύλλα
664 Αίθων
665 Αίθωνας
666 Αικατερίνη
669 Αικατερίνος
670 Αιλία
671 Αίλιος
672 Αϊμαν
673 Αιματούσα
674 Αιμίαλου
675 Αιμιλένια
676 Αιμιλένια
677 Αιμιλία
678 Αιμιλίνα
679 Αιμίλιος
680 Άιμον
681 Αιμόνιος
682 Αίμος
683 Αίμουσα
684 Αίμων
685 Αιναρέτη
686 Αινέας
687 Αινεία
688 Αινείας
689 Αίνειος
690 Αινεσίδημος
691 Αίνετος
692 Αινεύς
693 Αίνητος
694 Αινία
695 Αινιάδης
696 Αινίππη
697 Αινιώνη
698 Αινόμορος
699 Αϊνουρ
700 Άϊντα
701 Αίξων
702 Αιόλη
703 Αιολία
704 Αίολος
705 Αίπυτος
706 Αϊρένα
707 Αιρίν
708 Αιρκώτισσα
709 Αιρώ
710 Αίσακος
711 Αισανίας
712 Αίσαρα
713 Αισημίδα
714 Αισημίδας
715 Αίσηπα
716 Αίσηπος
717 Αίσιμος
718 Αίσιος
719 Αισίων
720 Αίστυ
721 Αίστυ
722 Αισυήτη
723 Αισυήτης
724 Αίσυμνος
725 Αίσυπος
726 Αισχίνη
727 Αισχίνης
728 Αισχίων
729 Αισχρηίς
730 Αισχυλίδης
731 Αισχυλίς
732 Αισχύλος
733 Αίσων
734 Αισωπία
736 Αίσωψ
738 Άϊτα
739 Αίτνα
740 Αιτναίος
741 Αιτωλίς
742 Αιτωλός
743 Αιχμίουσα
744 Αιχμοκλής
745 Αιωπίς
746 Αιώρα
747 Ακαδημία
748 Ακάδημος
749 Ακαθή
750 Ακάθιστη
751 Ακάθιστος
752 Ακακαλλίς
753 Ακάκητος
754 Ακακία
755 Ακάκιος
757 Άκακος
758 Ακαλανθίς
759 Ακαλλαρίς
760 Ακάμα
761 Ακάμας
762 Ακανθίς
763 Άκανθος
764 Ακαρίων
765 Ακαρναν
766 Ακάστη
767 Άκαστος
768 Ακατάβλητη
769 Ακατάβλητος
770 Ακατάφλεκτη
771 Ακατάφλεκτος
772 Αἰκατερίνη
773 Ακελδαμά
774 Ακέλεια
775 Άκελος
776 Ακεσάνδρα
777 Ακέσανδρος
778 Ακεσίας
779 Ακεσίδας
780 Ακεσίλαος
781 Ακεσίλας
782 Ακεσίμβροτος
783 Άκεσις
784 Ακέστης
785 Ακεστόδωρος
786 Ακέστωρ
787 Ακεψεή
788 Ακεψεής
789 Ακεψιμά
790 Ακεψιμάς
791 Ακήραση
792 Ακήρατος
793 Αἰάκης
794 Άκης
795 Ακίνδυνη
796 Ακίνδυνος
797 Άκις
798 Ακκαλίς
799 Ακκώ
800 Ακματίδα
801 Ακματίδας
802 Ακμή
803 Ακμονίδας
804 Άκμουσα
805 Άκμων
806 Ακολουθία
807 Ακόλουθος
808 Ακοντεύς
809 Ακόπ
810 Ακουμενός
811 Ακουσιλάδας
812 Ακουσίλαος
813 Ακούτιος
814 Ακραγαντίνος
815 Ακράγας
816 Ακραία
817 Άκρατος
818 Ακρήτη
819 Ακρίας
820 Ακρίβη
821 Ακρίβος
822 Ακρίσιος
823 Ακρίτας
824 Ακρόκομος
825 Ακρόνεος
826 Ακρότατος
827 Άκρων
828 Ακρωτηριανή
829 Ακταία
830 Ακταίος
831 Ακτίνας
832 Ακτίς
833 Άκτις
834 Ακτορίς
835 Άκτωρ
836 Ακύλα
837 Ακύλας
839 Αλαλά
840 Αλαλκομένης
841 Αλαμάνος
842 Άλαν
843 Αλάνα
844 Αλανιώτισσα
845 Αλαξάνδρα
846 Αλάσια
847 Αλάστωρ
848 Αλαφούζος
849 Αλβανή
850 Αλβανός
851 Αλβέρτα
852 Αλβέρτος
853 Αλβίνα
854 Αλβίνος
855 Αλδχέλμος
856 Αλεβίζος
857 Αλεβίων
858 Αλεγήνωρ
859 Αλεγρία
860 Αλέκα
861 Αλέκος
862 Αλεκτρυών
863 Αλέκτωρ
864 Αλεμίνα
865 Αλένα
866 Αλεξάγγελος
867 Αλεξάνδρα
868 Αλέξανδρος
871 Αλεξάνορας
872 Αλεξάνωρ
873 Αλέξαρχος
874 Αλεξία
875 Αλεξίβια
876 Αλεξίβιος
877 Αλεξίκακη
878 Αλεξίκακος
879 Αλεξικλής
880 Αλεξιμάχη
881 Αλεξίμαχος
882 Αλεξίνικος
883 Αλέξιος
884 Αλεξιππιδας
885 Αλεξιρόη
886 Αλεξιώτισσα
887 Αλέξων
888 Αλεός
889 Αλεπινή
890 Αλεύας
891 Αλέχτορας
892 Αλήθεια
893 Αληθής
894 Αληκτώ
895 Αλήσιος
896 Αλήτη
897 Αλήτης
898 Αληυόνη
899 Αλθαία
900 Αλθαιμένης
901 Άλθηπος
902 Αλία
903 Αλίαρτος
904 Αλίας
905 Αλίη
906 Αλιθέρση
907 Αλιθέρσης
908 Αλίκη
909 Αλιμήδη
910 Αλιμήδης
911 Αλίντα
912 Άλιος
913 Αλίοχος
914 Άλις
915 Αλίσα
916 Άλισον
917 Αλιφηραία
918 Αλίφηρας
919 Αλκαθόη
920 Αλκάθοος
921 Αλκαία
922 Αλκαινέτος
923 Αλκαίος
924 Αλκαμένης
925 Αλκάνδρη
926 Άλκανδρος
927 Αλκάντρα
928 Αλκάνωρ
929 Αλκείδης
930 Αλκέτας
931 Άλκη
932 Αλκήνωρ
933 Άλκης
934 Άλκηστις
935 Αλκίας
936 Αλκιβία
937 Αλκιβιάδη
938 Αλκιβιάδης
939 Αλκίβιος
940 Αλκιδάμας
941 Αλκίδας
942 Αλκιδίκη
943 Αλκιθόη
944 Αλκιμάχη
945 Αλκίμαχος
946 Αλκιμέδη
947 Αλκιμέδων
948 Αλκιμένης
949 Αλκιμήδη
950 Αλκιμήδης
951 Άλκιμος
952 Αλκινάδας
953 Αλκινόη
954 Αλκίνοος
955 Αλκίππη
957 Άλκιππος
958 Αλκίς
959 Αλκισθένης
960 Αλκίσων
961 Αλκίφρουσα
962 Αλκίφρων
963 Αλκμαίων
964 Αλκμάν
965 Αλκμάονα
966 Αλκμάων
967 Αλκμέων
968 Αλκμήνη
969 Αλκμήνωρ
970 Αλκυονεύς
971 Αλκυών
972 Άλκων
973 Άλκωνας
974 Αλλάς
975 Αλλοιώτισσα
976 Άλμα
977 Αλμαρίνα
978 Αλμήνωρ
979 Αλμπάνα
980 Αλμπάνης
981 Αλμπέος
982 Αλμπέρτος
983 Άλμωψ
984 Αλξίων
985 Αλόη
986 Αλοίσιος
987 Αλοκράτης
988 Αλόπη
989 Αλόπιος
990 Αλουίζος
991 Αλόχη
992 Αλπέγιος
993 Άλπης
994 Αλσηΐς
995 Αλταίων
996 Αλτάνη
997 Άλτη
998 Άλτης
999 Άλτιμη
1000 Άλτιμος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία