Εορτές 20 Ιουλίου: Ηλιάς Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Wilgefortis Wulmar Ααρών ο Προφήτης Άγιος Ηλίας Φονταμίνσκυ Θεοσεβής Όσιος Αβραάμ του Κουκχλόμα
1
2
3
4
5 Abban
6 Abra
7 Adamnan
8 Aedan
9 Aidan
10 Alban
11 Albeus
12 Aldhelm
13 Alto
14 Aβρότονος
15 Aισχραίος
16 Baga
17 Baithene
18 Bete
19 Birinus
20 Boisil
21 Boniface
22 Boris
23 Brescal
24 Cedd
25 Ceolwulf
26 Colm
27 Colman
28 Columba
29 Columbanus
30 Cormac
31 Cumennea
32 Cumine
33 Cuthbert
34 Cuthburge
35 David
36 Deiniol
37 Donald
38 Drostan
39 Dubritius
40 Dunstan
41 Eadbert
42 Eadfrith
43 Eata
44 Ebba
45 Edithac
46 Edmund
47 Edwin
48 Eithne
49 Ermenilda
50 Ernan
51 Ethelburga
52 Etheldreda
53 Ethelwald
54 Eύαρδις
55 Felgila
56 Fergus
57 Finan
58 Findlugan
59 Fintan
60 Gerebernus
61 Gildas
62 Gudwall
63 Heiu
64 Hereswitha
65 Hilda
66 Honorius
67 Justus
68 Kenneth
69 Kentigern
70 Kevin
71 Kieran
72 Leonorus
73 Lioba
74 Machar
75 Maelruba
76 Maglorious
77 Medan
78 Modwena
79 Moluag
80 Ninian
81 Nαΐς
82 Odran
83 Oswald
84 Oswin
85 Palladius
86 Patrick
87 Quartosilla
88 Quinidius
89 Quintianus
90 Quirinus
91 Rastanus
92 Sagar
93 Sagine
94 Sebbi
95 Secardos
96 Sexburga
97 St Theodemir
98 Swithn
99 Talida
100 Tanco
101 Telga
102 Tetricus
103 Tetta
104 Theodemir
105 Theodichildis
106 Theotonius
107 Thraseas
108 Tigrius
109 Tillo
110 Torello
111 Trea
112 Tressan
113 Triphina
114 Ugolino
115 Ulrich
116 Urbitius
117 Ursmar
118 Ursula
119 Ursus
120 Vaga
121 Valens
122 Valentinian
123 Vedast
124 Vedast
125 Veep
126 Velleicus
127 Venantius
128 Venusta
129 Verecundus
130 Verocianus
131 Veturius
132 Viator
133 Victurus
134 Virila
135 Vitalis
136 Vodoaldus
137 Vouga
138 Vulgis
139 Vulphy
140 Waccar
141 Walburga
142 Waldalenus
143 Walfrid
144 Wandoi
145 Wastrada
146 Wendolinus
147 Werburga
148 Wetukis
149 Wilfrid
150 Wilgefortis
151 William
152 Willibald
153 Winifred
155 Wiro
156 Wivina
157 Wolfgang
158 Wulfstan
159 Wulmar
160 Wulsin
161 Xystus
162 Yakim
163 Yared
164 Yeshak
165 Yona
166 Yostima
167 Yrchard
168 Yrieix
169 Ysarn
170 Yvette
171 Ywi
172 Zerjacob
173 Zygmunt
174 Ααρών
176 Άβα
177 Αβαδδώσσα
178 Αβάδιμος
179 Αβαίος
180 Αβάκ
181 Αβαντίδα
182 Αβαντίδας
183 Αβαρβαρέα
184 Αβαρβαρέης
185 Άβαρις
186 Άβαρτος
187 Άβας
188 Αβασκαντος
189 Αββαδών
190 Αββακούμ
191 Αββάς
192 Άβγαρ
193 Αβδαίος
194 Άβδηρος
195 Άβδης
196 Αβδιήλ
197 Αβειρὼν
198 Αβειρών
199 Άβελ
200 Αβελάρδος
201 Αβελβούλ
202 Αβεντίνος
203 Αβερκία
204 Αβέρκιος
205 Αβερρόη
206 Αβερρόης
207 Αβέρωφ
208 Αβεσσαλώμ
209 Αβήπας
210 Αβησσυνία
211 Αβιά
212 Αβία
213 Αβιανός
214 Αβίατος
215 Άβιβα
216 Άβιβος
217 Αβινιόν
218 Άβιος
219 Αβιούδ
220 Αβλαβία
221 Αβλάβιος
222 Άβληρα
223 Άβληρος
224 Αβουδίμος
225 Αβουναία
226 Αβραάμ
230 Άβραμ
231 Αβραμία
232 Αβράμιος
233 Άβραξ
234 Άβραχας
235 Αβρέας
236 Αβρίκιος
237 Αβρονίκη
238 Αβρόντιον
239 Αβροσύνη
240 Αβροτέλεια
241 Αβροτέλειος
242 Αβρότονον
243 Αβρυλλίς
244 Άβρων
245 Αβρωνίς
246 Αβρωνυχίς
247 Αβρώνυχος
248 Αβρώτη
249 Άβρωτος
250 Αβυδηνή
251 Αβυδηνός
252 Αβώ
253 Αγάβη
254 Άγαβος
255 Αγαθαγγέλα
256 Αγαθάγγελος
257 Αγαθαρχίδης
258 Αγαθαρχίς
259 Αγάθαρχος
260 Αγαθημερίς
261 Αγαθήμερος
262 Αγαθίνος
263 Αγάθιππος
264 Αγαθόβουλη
265 Αγαθόβουλος
266 Αγαθοδαίμων
267 Αγαθόδωρος
268 Αγαθοκλέας
269 Αγαθόκλεια
270 Αγαθονίκη
271 Αγαθόνικος
272 Αγαθόπους
273 Αγαθοσθένης
274 Αγαθόστρατος
275 Αγαθότυχος
276 Αγάθυλλος
277 Αγάθυρνος
278 Αγάθυρσος
279 Αγάθων
280 Αγαθωνία
281 Αγαθώνυμος
282 Αγαίος
283 Αγακλέης
284 Αγάκλυτος
285 Αγαλιανός
286 Αγαλλία
287 Αγαλλίας
288 Αγαμέμνων
289 Αγαμήδη
290 Αγαμήδης
291 Αγανίκη
292 Αγανίππη
293 Αγανός
294 Αγαπαίος
295 Αγάπη
296 Αγαπήνωρ
297 Αγαπητή
298 Αγαπητός
299 Αγάπιος
300 Αγαπτόλεμος
301 Αγαρίστη
302 Αγασθένης
303 Αγασίας
304 Αγασικλής
305 Αγασικράτης
306 Αγασιμένης
307 Αγάσιμος
308 Αγασσαμενός
309 Αγάστροφος
310 Αγαύη
311 Αγαυός
312 Αγγαία
313 Αγγαίος
314 Αγγέλα
315 Αγγελάριος
316 Αγγελής
317 Αγγελία
318 Αγγέλιδα
319 Αγγελική
320 Αγγελίνα
321 Αγγελίνη
322 Αγγελίων
323 Άγγελος
324 Αγγενίδας
325 Αγγερούλα
326 Αγγίας
328 Αγέας
329 Αγελάδας
330 Αγέλαος
331 Αγέλας
332 Άγελος
333 Αγέλοχος
334 Αγέμαχος
335 Αγέστρατος
336 Αγεύς
337 Αγήμων
338 Αγήνωρ
339 Αγησανδρίδας
340 Αγησανδρίδης
341 Αγήσανδρος
342 Αγήσαρχος
343 Αγησίας
344 Αγησιδάμας
345 Αγησίδαμος
346 Αγησίλαος
347 Αγησιλεία
348 Αγησίλοχος
349 Αγησίμαχος
350 Αγησίμβροτος
351 Αγησίπολις
352 Αγησιππίδας
353 Αγησιππίδης
354 Αγησιστράτη
355 Αγησίστρατος
356 Αγησιχόρα
357 Αγήτας
358 Άγητος
359 Αγήτως
360 Αγία Νίνα
361 Αγίας
362 Αγιάσσου
363 Αγιάτις
364 Αγιδώς
365 Αγιοδεκτινή
366 Αγιοηλιώτισσα
367 Αγιολούσαινα
368 Αγιούλα
369 Αγιούπα
370 Άγις
371 Αγίων
372 Αγίων Πάντων
373 Αγκαίος
374 Αγκύορας
375 Αγκύωε
376 Αγλαΐα
377 Αγλάιος
379 Αγλαΐς
380 Αγλαοκρέων
381 Αγλαονίκη
382 Αγλαόπη
384 Αγλαόπης
385 Αγλαός
386 Αγλαοσθένης
387 Αγλαόφαμος
388 Αγλαοφήμη
389 Αγλαοφών
390 Άγλαυρος
391 Αγναγόρα
392 Άγναπτος
393 Αγνάς
394 Αγνή
396 Αγνιάδης
397 Αγνίας
398 Άγνιος
399 Αγνόδημος
400 Αγνοδίκη
401 Αγνόδικος
402 Αγνόδωρος
403 Αγνόθεμις
404 Αγνόκλεια
405 Αγνοκλής
406 Αγνόφιλος
407 Αγνώ
408 Άγνων
409 Αγνωνίδης
410 Αγονέας
411 Αγορακλής
412 Αγοράκριτος
413 Αγοράναξ
414 Αγοράστη
415 Αγόραστος
416 Αγόρατος
417 Αγορή
418 Αγραία
419 Αγράμπελη
420 Άγραυλος
421 Αγρεύουσα
422 Αγρεύς
423 Αγρία
424 Αγριδιώτισσα
425 Αγριλιώτισσα
426 Αγριόπας
427 Αγριόπη
428 Αγρίοπος
429 Άγριος
430 Αγρίππας
431 Αγριππίνα
432 Άγριππος
433 Αγριώνιος
434 Αγροιώ
435 Αγροτέρα
436 Άγρων
437 Αγυάη
438 Αγύλαιος
439 Αγύλος
440 Αγύριος
441 Αγύρριος
442 Αγχιάλη
443 Αγχίαλος
444 Αγχιμάχη
445 Αγχίμολος
446 Αγχινόη
447 Άγχιος
448 Αγχίπυλος
449 Αγχιρόη
450 Αγχίροος
451 Αγχιρρόη
452 Αγχίσης
453 Αγωνίς
454 Άδα
455 Αδαίος
456 Αδάμ
459 Αδαμαντία
461 Αδαμάντιος
462 Αδάμας
463 Αδάμη
464 Αδάμος
465 Άδας
466 Άδαυκτος
467 Αδέας
468 Αδείμαντος
469 Αδελαΐς
470 Αδελφά
471 Αδελφός
472 Άδης
473 Αδιάντη
474 Αδιάτομος
475 Αδιατόριξ
476 Αδίτη
477 Αδμήτη
478 Άδμητος
479 Αδόλφος
480 Αδονάι
481 Αδράστεια
482 Άδραστος
483 Άδρησκος
484 Αδριανή
485 Αδριανός
486 Αδύτη
487 Αδώνια
488 Άδωνις
489 Αέθλιος
490 Αειθαλάς
491 Αειμακάριστος
492 Αειμεσιτεύουσα
493 Αείμνηστη
494 Αείμνηστος
495 Αέλια
496 Αελίτα
497 Αελλόπους
498 Αελλώ
499 Αερία
500 Αερίας
501 Αερόπη
502 Αέροπος
503 Αετιδεύς
504 Αέτιος
506 Αετίων
507 Αετός
508 Αέτων
509 Αζάν
510 Αζαρία
511 Αζαρίας
512 Αζάριος
513 Αζάς
514 Αζάτ
515 Άζευς
516 Αζής
517 Αζώρ
518 Αηδόνα
519 Αηδόνιον
520 Αήτης
521 Άητωρ
522 Αητωραιακός
523 Αθάμας
524 Αθάμβιλος
525 Αθάνας
526 Αθανασία
527 Αθανάσιος
528 Αθάνατος
529 Αθεόνα
530 Αθέρας
531 Αθηδάρας
532 Αθηνά
533 Αθηναγόρας
534 Αθηνάδας
535 Αθήναιος
536 Αθηναΐς
537 Αθήνη
538 Αθήνιππος
539 Αθηνίς
540 Αθηνίων
541 Αθηνιώτισσα
542 Αθηνογένης
543 Αθηνόδωρος
544 Αθηνοκλής
545 Αθηνόκριτος
546 Αθηνώ
547 Αθλίας
548 Αθορ
549 Αθος
550 Αθοσίων
551 Αθρέ
552 Άθως
553 Αία
554 Αιακός
555 Αιανός
556 Αίαντας
557 Αιάντεια
558 Αίαξ
559 Αίας
560 Αιγαία
561 Αιγαίων
562 Αιγείδας
563 Αίγειρος
564 Αιγέστης
565 Αιγεύς
566 Αιγέων
567 Αιγεωνέας
568 Αίγη
569 Αιγιάλεια
570 Αιγιαλεύς
571 Αιγίας
572 Αιγίδιος
573 Αίγιλος
574 Αιγίμιος
575 Αίγινα
577 Αιγινώ
578 Αίγιος
579 Αίγισθος
580 Αιγιστέας
581 Αίγιστος
582 Αιγίων
583 Αίγλη
584 Αιγληίς
585 Αίγλων
586 Αιγυπτία
587 Αιγύπτιος
588 Αίγυπτος
589 Αίγων
590 Αιδεσία
591 Αιδέσιος
592 Άιδης
593 Αιδός
594 Αιδώ
595 Αϊδωνεύς
596 Αιήτης
597 Αιήτιος
598 Αιθαλίδης
599 Αιθερία
600 Αίθη
601 Αιθήρ
602 Αιθίδας
603 Αίθικος
604 Αιθίλλα
605 Αιθιόλας
606 Αιθίων
607 Αίθλιος
608 Αίθος
609 Αίθουσα
610 Αιθούσιος
611 Αίθρα
612 Αίθρη
613 Αίθρια
614 Αίθων
615 Αίθωνας
616 Αικατερίνη
618 Αικατερίνος
619 Αιλιανός
620 Αίλιος
621 Αϊμαν
622 Αιματούσα
623 Αιμίαλου
624 Αιμιλένια
625 Αιμιλία
626 Αιμίλιος
627 Άιμον
628 Αιμόνιος
629 Αίμος
630 Αίμων
631 Αιναρέτη
632 Αινέας
633 Αινείας
634 Αίνειος
635 Αινεσίδημος
636 Αίνετος
637 Αινεύς
638 Αίνητος
639 Αινιάδης
640 Αινιώνη
641 Αϊνουρ
642 Άϊντα
643 Αίξων
644 Αιόλη
645 Αιολία
646 Αίολος
647 Αίπυτος
648 Αϊρένα
649 Αιρίν
650 Αιρκώτισσα
651 Αιρώ
652 Αίσακος
653 Αισανίας
654 Αίσαρα
655 Αίσηπος
656 Αίσιμος
657 Αίσιος
658 Αισίων
659 Αίστυ
660 Αισυήτης
661 Αίσυμνος
662 Αίσυπος
663 Αισχίνης
664 Αισχίων
665 Αισχρηίς
666 Αισχυλίδης
667 Αισχυλίς
668 Αισχύλος
669 Αίσων
670 Αισωπία
672 Αίσωψ
674 Άϊτα
675 Αίτνα
676 Αιτωλός
677 Αιχμοκλής
678 Αιώρα
679 Ακαδημία
680 Ακάδημος
681 Ακαθή
682 Ακάθιστη
683 Ακακαλλίς
684 Ακάκητος
685 Ακακία
686 Ακάκιος
688 Άκακος
689 Ακαλανθίς
690 Ακαλλαρίς
691 Ακάμας
692 Ακανθίς
693 Άκανθος
694 Ακαρίων
695 Ακαρναν
696 Ακάστη
697 Άκαστος
698 Ακατάβλητη
699 Ακατάβλητος
700 Ακατάφλεκτη
701 Ακατάφλεκτος
702 Ακελδαμά
703 Ακέλης
704 Άκελος
705 Ακέσανδρος
706 Ακεσίας
707 Ακεσίδας
708 Ακεσίλαος
709 Ακεσίλας
710 Ακεσίμβροτος
711 Ακέστης
712 Ακεστόδωρος
713 Ακέστωρ
714 Ακεσώ
715 Ακεψεής
716 Ακεψιμάς
717 Ακήραση
718 Ακήρατος
719 'Ακης
720 Ακίνδυνη
721 Ακίνδυνος
722 Άκις
723 Ακκώ
724 Ακμή
725 Ακμονίδας
726 Άκμων
727 Ακόλουθος
728 Ακοντεύς
729 Ακόντης
730 Ακόπ
731 Ακουμενός
732 Ακουσιλάδας
733 Ακουσίλαος
734 Ακούτιος
735 Ακραγαντίνος
736 Ακράγας
737 Ακραία
738 Ακρήτη
739 Ακρίας
740 Ακριβή
741 Ακριβός
742 Ακρίσιος
743 Ακρίτας
744 Ακρόκομος
745 Ακρόνεος
746 Ακρότατος
747 Άκρων
748 Ακρωτηριανή
749 Ακταία
750 Ακταίη
751 Ακταίος
752 Ακταίων
753 Ακτίνας
754 Ακτίς
755 Άκτις
756 Ακτορίς
757 Άκτωρ
758 Ακύλας
760 Ακυλίνα
761 Αλαλά
762 Αλαλκομένης
763 Αλαμάνος
764 Άλαν
765 Αλανιώτισσα
766 Αλαξάνδρα
767 Αλάσια
768 Αλάστωρ
769 Αλαφούζος
770 Αλβέρτος
771 Αλβιανός
772 Αλβίνος
773 Αλεβίζος
774 Αλεβίων
775 Αλεγήνωρ
776 Αλέκα
777 Αλέκος
778 Αλεκτρυών
779 Αλέκτωρ
780 Αλεμίνα
781 Αλεξάγγελος
782 Αλεξάνδρα
783 Αλέξανδρος
784 Αλεξάνορας
785 Αλεξάνωρ
786 Αλέξαρχος
787 Αλεξία
788 Αλεξιάρης
789 Αλεξίας
790 Αλεξίβιος
791 Αλεξίκακος
792 Αλεξικλής
793 Αλεξίμαχος
794 Αλεξίνικος
795 Αλεξίνος
796 Αλέξιος
797 Αλεξιππιδας
798 Αλεξιρόη
799 Άλεξις
800 Αλεξίων
801 Αλεξιώτισσα
802 Αλέξων
803 Αλεός
804 Αλεπινή
805 Αλεύας
806 Αλέχτορας
807 Αλήθεια
808 Αληθινή
809 Αληθινός
810 Αληκτώ
811 Αλήσιος
812 Αλήτης
813 Αληυόνη
814 Αλθαία
815 Αλθαιμένης
816 Άλθηπος
817 Αλία
818 Αλίαρτος
819 Αλίη
820 Αλιθέρσης
821 Αλίκη
822 Αλιμήδη
823 Αλιμήδης
824 Αλίνα
825 Αλίντα
826 Αλιξ
827 Άλιος
828 Αλίοχος
829 Άλις
830 Αλίσα
831 Άλισον
832 Αλιφηραία
833 Αλίφηρας
834 Αλκαθόη
835 Αλκάθοος
836 Αλκαινέτος
837 Αλκαίος
838 Αλκαμένης
839 Αλκάνδρη
840 Άλκανδρος
841 Αλκάντρα
842 Αλκάνωρ
843 Αλκείδης
844 Αλκέτας
845 Άλκη
846 Αλκημίδης
847 Αλκήνωρ
848 Άλκης
849 Άλκηστις
850 Αλκίας
851 Αλκιβιάδης
852 Αλκίβιος
853 Αλκιδάμας
854 Αλκίδας
855 Αλκιδίκη
856 Αλκιθόη
857 Αλκίμαχος
858 Αλκιμέδη
859 Αλκιμέδων
860 Αλκιμένης
861 Άλκιμος
862 Αλκινάδας
863 Αλκινόη
864 Αλκίνοος
865 Αλκίππη
867 Αλκίς
868 Αλκισθένης
869 Αλκίσωνας
870 Αλκίφρων
871 Αλκμαίων
872 Αλκμάν
873 Αλκμάονα
874 Αλκμάων
875 Αλκμέων
876 Αλκμήνη
877 Αλκμήνωρ
878 Αλκυονεύς
879 Αλκυών
880 Άλκων
881 Άλκωνας
882 Αλλάς
883 Αλλοιώτισσα
884 Άλμα
885 Αλμαρίνα
886 Αλμήνωρ
887 Αλμπάνα
888 Αλμπέρτος
889 Άλμωψ
890 Αλξίων
891 Αλόη
892 Αλοκράτης
893 Αλόπη
894 Αλόπιος
895 Αλουίζος
896 Αλόχη
897 Αλπέγιος
898 Άλπης
899 Αλταίων
900 Αλτάνη
901 Άλτης
902 Αλύα
903 Αλυζεύς
904 Άλυκος
905 Αλύπητος
906 Αλυπία
907 Αλύπιος
908 Αλύριος
909 Αλφαίος
910 Αλφειός
911 Αλφεσίβοια
912 Άλφια
913 Αλφόνς
914 Αλφρέδος
915 Αλωεύς
916 Αλωνία
917 Αλώνιος
918 Αλώπεκος
919 Αμαδρυάς
920 Αμαζών
921 Αμάθεια
922 Αμαθεύς
923 Αμαθούσα
924 Αμαλθαία
925 Αμάλθεια
926 Αμαλία
927 Αμαλιάννα
928 Αμαλκείδης
929 Αμανατία
930 Αμανάτιος
931 Αμανάτιος
932 Αμανάτιος
933 Αμάνδα
934 Αμανδίνος
935 Άμανδος
937 Αμαρακίς
938 Αμάρακος
939 Αμάρανθος
940 Αμάραντος
941 Αμαρίλντα
942 Αμαρυλλίς
943 Αματίτση
944 Αμβέρσα
945 Άμβραξ
946 Αμβροσία
947 Αμβρόσιος
948 Αμβρύων
949 Αμεθέα
950 Αμεινία
951 Αμεινίας
952 Αμεινοκλής
953 Αμειψίας
954 Αμέλια
955 Αμέλιος
956 Άμεμπτος
957 Αμερίας
958 Αμέρικος
959 Αμερίνη
960 Αμερίσσα
961 Αμέρσια
962 Αμέστριος
963 Αμετάθετος
964 Αμήν
965 Αμήνοφις
966 Αμήνων
967 Αμησινάς
968 Αμήστριος
969 Άμηστρις
970 Αμιανός
971 Αμίαντος
972 Αμίλκας
973 Αμιναδάβ
974 Αμινίας
975 Άμιρις
976 Άμισσος
977 Αμισώδαρος
978 Αμμέας
979 Αμμία
980 Αμμιανός
981 Αμμούν
982 Άμμων
983 Αμμωναθάς
984 Αμνησία
985 Αμοίνη
986 Αμολιανή
987 Αμόλυντος
988 Αμομφάρετος
989 Αμοπάων
990 Αμούν
991 Αμπατζι
992 Αμπέλιος
993 Αμπελίς
994 Αμπελοκήπισσα
995 Άμπελος
996 Αμπλίας
997 Άμπυκος
998 Άμπυξ
999 Αμυγδαλιά
1000 Αμύδας
©2018 names-n-gifts.com - Επικοινωνία