Εορτές 24 Οκτωβρίου: Αγία Σεβαστιανή Άγιος Μαγκλόριος του Σαρκ Άγιος Νέρδων Άγιος Σενώχ της Τουρώνης ο Ιαματικός Βρέφος Μαγκλόρια Νέρδα Όσιος Αρέθας ο Έγκλειστος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ακάκιος ο Πρεσβύτερος Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος Μάρκος Άγιος Ουαλεντίνος (Βαλεντίνος) Άγιος Σωτήριχος Όσιος Αρέθας «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Abra
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Boris
21 Brescal
22 Cedd
23 Colm
24 Colman
25 Cormac
26 Cumennea
27 Eadfrith
28 Eata
29 Eithne
30 Ermenilda
31 Ernan
32 Etheldreda
33 Ethelwald
34 Eύαρδις
35 Felgila
36 Fergus
37 Findlugan
38 Fintan
39 Gerebernus
40 Gudwall
41 Gwenagwy
42 Heiu
43 Hereswitha
44 Maelruba
45 Medan
46 Modwena
47 Moluag
48 Nαΐς
49 Quintianus
50 Rastanus
51 Sagine
52 Secardos
53 Sexburga
54 Swithn
55 Talida
56 Tanco
57 Telga
58 Tetricus
59 Theodemir
60 Tillo
61 Torello
62 Trea
63 Tressan
64 Ugolino
65 Urbitius
66 Ursmar
67 Ursus
68 Vaga
69 Vedast
70 Vedast
71 Venusta
72 Verocianus
73 Viator
74 Victurus
75 Vitalis
76 Vouga
77 Vulphy
78 Waccar
79 Waldalenus
80 Wetukis
81 Wilgefortis
82 Willibald
83 Wivina
84 Wulfstan
85 Wulmar
86 Wulsin
87 Yostima
88 Zerjacob
89 zxy Ιόλας
90 Αάαρκος
91 Αάαρκος
92 Αάατος
93 Αάβακτος
94 Αἰακὸς
95 Αἰαντίδης
96 Αἰαντόδωρος
97 Ααρασσός
98 Ααρδαῒς
99 Ααρών
101 Αἲας
102 Αασίφορος
103 Αάσπετος
104 Άαστος
105 Αάσχετος
106 Άβα
107 Άβαβα
108 Άβαβος
109 Αβαδδώσσα
110 Αβάδνη
111 Αβάδνης
112 Αβαεοδώρα
113 Αβαεόδωρος
114 Αβαζία ή Αβασγία
115 Αβάζιος
116 Αβαζίουσα
117 Αβάη
118 Αβαθμίδωτος
119 Αβαθμολόγητος
120 Αβαία
121 Αβαιοδόρα
122 Αβαιόδορος
123 Αβαιόδωρ
124 Αβαιοδώρα
125 Αβαιόδωρος
126 Αβαιοκρίτη
127 Αβαιόκριτος
128 Αβαίος
129 Αβαίστα
130 Αβαίστας
131 Αβάκ
132 Αβάκαινα
133 Αβάκαινας
134 Αβάκεια
135 Αβακένα
136 Αβακένας
137 Αβακής
138 Αβακούμ
139 Αβακουμία
140 Άβακτη
141 Άβακτος
142 Αβαλόνιος
143 Αβάμμουσα
144 Αβάμμων
145 Αβανθία
146 Αβάνθιος
147 Αβανθίς
148 Αβαντία καί Αμαντία
149 Αβαντιάδη
150 Αβαντιάδης
151 Αβαντιάς
152 Αβαντίδας
153 Αβαντίδη
154 Αβαντίδης
155 Αβαντίς
156 Αβαρβαρέη
157 Αβαρβαρέης
158 Αβάρβαρη
159 Αβάρβαρος
160 Αβαρη
161 Αβαρης
162 Αβαρίνη
163 Αβαρίνος
164 Άβαρις
165 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
166 Άβαρνος
167 Άβαρτη
168 Άβαρτος
169 Άβας
170 Αβάσγιος
171 Αβάσιτη
172 Αβάσιτος
173 Αβασκάντη
174 Αβασκάντιλλα
175 Αβασκάντιλλος
176 Αβασκαντος
177 Αββαδών
178 Αββαδώσα
179 Αββαία
180 Αββάς
181 Άβγαρ
182 Αβδαίος
183 Αβδάραξος
184 Άβδηρα
185 Άβδηρος
186 Άβδης
187 Αβδιήλ
188 Αβδιηλία
189 Αβδιού
190 Αβειρὼν
191 Αβειρών
192 Άβελ
193 Αβελάρδος
194 Αβελβούλ
195 Αβεντίνος
196 Αβερκία
197 Αβέρκιος
198 Αβερρόη
199 Αβερρόης
200 Αβέρωφ
201 Αβεσσαλώμ
202 Αβήπας
203 Αβησσυνία
204 Αβιά
205 Αβία
206 Αβιάδ
207 Αβιάθα
208 Αβιάθαρ
209 Αβιανία
210 Αβιανία
211 Αβιάνιος
212 Αβιανός
213 Αβίαντη
214 Αβίας
215 Αβίατη
216 Αβίατος
217 Άβιβα
218 Άβιβος
219 Αβιμελιχίς
220 Αβιμέλιχος
221 Αβινιόν
222 Άβιος
223 Αβιούδ
224 Αβλαβία
225 Αβλάβιος
226 Αβλαβίων
227 Άβληρα
228 Άβληρος
229 Αβουδίμη
230 Αβούδιμος
231 Αβουναία
232 Αβραάμ
236 Αβρααμία
237 Άβραμ
238 Άβραξ
239 Άβραχας
240 Αβρέας
241 Αβρικία
242 Αβρίκιος
243 Αβρονίκη
244 Αβρόντιον
245 Αβροσύνη
246 Αβροτέλεια
247 Αβροτέλειος
248 Αβρότονον
249 Αβρυλλίς
250 Άβρων
251 Αβρωνίς
252 Αβρωνυχίς
253 Αβρώνυχος
254 Αβρώτη
255 Άβρωτος
256 Αβυδηνή
257 Αβυδηνός
258 Αβώ
259 Αγάβη
260 Άγαβος
261 Αγαθαγγέλα
262 Αγαθάγγελος
263 Αγαθάγητη
264 Αγαθάγητος
265 Αγαθαρχίς
266 Αγάθαρχος
267 Αγαθάγητος
268 Αγάθη
269 Αγαθημερίς
270 Αγαθήμερος
271 Αγαθίνος
272 Αγαθίππη
273 Αγάθιππος
274 Αγαθόβουλη
275 Αγαθόβουλος
276 Αγαθοδαίμουσα
277 Αγαθοδαίμων
278 Αγαθοδώρα
279 Αγαθόδωρος
280 Αγαθοκλέας
281 Αγαθόκλεια
282 Αγαθονίκη
283 Αγαθόνικος
284 Αγαθοπόδη
285 Αγαθόπους
286 Αγαθοσθένη
287 Αγαθοσθένης
288 Αγαθόστρατος
289 Αγαθότυχος
290 Αγάθυλλος
291 Αγάθυρνα
292 Αγάθυρνος
293 Αγαθύρση
294 Αγάθυρσος
295 Αγάθων
296 Αγαθωνία
297 Αγαθωνύμη
298 Αγαθώνυμος
299 Αγαίος
300 Αγακλέης
301 Αγάκλεια
302 Αγάκλυτος
303 Αγαλιανός
304 Αγαλλία
305 Αγαλλίας
306 Αγαμεμνονίδη
307 Αγαμέμνων
308 Αγαμηδίδας
309 Αγαμήδη
310 Αγαμήδης
311 Αγαμηδίδα
312 Αγαμηδίδας
313 Αγαμήθη
314 Αγαμήθης
315 Αγανίκη
316 Αγανίππη
317 Αγανός
318 Αγαπαίος
319 Αγάπη
320 Αγαπήνωρ
321 Αγαπηνωρίς
322 Αγαπητή
323 Αγαπητός
324 Αγάπιος
325 Αγαπτολέμα
326 Αγαπτόλεμος
327 Αγαρίστη
328 Αγασθένης
329 Αγασίας
330 Αγασικλής
331 Αγασικράτης
332 Αγασιμένης
333 Αγάσιμος
334 Αγασσαμενός
335 Αγάστροφος
336 Αγαύη
337 Αγαυός
338 Αγγέλα
339 Αγγελαρία
340 Αγγελάριος
341 Αγγελία
342 Αγγέλιδα
343 Αγγελική
344 Αγγελίνα
345 Αγγελίνος
346 Αγγελίων
347 Άγγελος
348 Αγγενίδας
349 Αγγερούλα
350 Αγγίας
352 Αγγλία
353 Αγέας
354 Αἰγέας
355 Αγελάδας
356 Αγελαϊς
357 Αγέλαος
358 Αγέλας
359 Άγελος
360 Αγέλοχος
361 Αγεμάχη
362 Αγέμαχος
363 Αἰγεὺς
364 Αγεστράτη
365 Αγέστρατος
366 Αγεύουσα
367 Αγεύς
368 Αγεχόρη
369 Αγέχορος
370 Αγήμων
371 Αγήνωρ
372 Αγηνωρίς
373 Αγησάνδρα
374 Αγήσανδρος
375 Αγήσαρχος
376 Αγησίας
377 Αγησιδάμας
378 Αγησίδαμος
379 Αγησίλαος
380 Αγησιλεία
381 Αγησιλοχίς
382 Αγησίλοχος
383 Αγησιμάχη
384 Αγησίμαχος
385 Αγησίμβροτος
386 Αγησίπολις
387 Αγησιππίδας
388 Αγησιππίδης
389 Αγησιστράτη
390 Αγησίστρατος
391 Αγησιχόρα
392 Αγήτας
393 Άγητος
394 Αγήτως
395 Αγίας
396 Αγιάσσου
397 Αγιάτις
398 Αγιδώς
399 Αἰγιμιὸς
400 Αγιοδεκτινή
401 Αγιοηλιώτισσα
402 Αγιολούσαινα
403 Αγιούλα
404 Αγιούπα
405 Άγις
406 Αἲγισθος
407 Αγίων
408 Αγίων Πάντων
409 Αγκαία
410 Αγκαίος
411 Αγκύορας
412 Αγκύωε
413 Αγλαΐα
414 Αγλάιος
415 Αγλαοκρέων
416 Αγλαονίκη
417 Αγλαόπη
419 Αγλαόπης
420 Αγλαοσθένης
421 Αγλαόφαμος
422 Αγλαοφήμη
423 Αγλαοφών
424 Άγλαυρος
425 Αἴγλη
426 Αγναγόρα
427 Άγναπτος
428 Αγνή
430 Αγνόδημος
431 Αγνοδίκη
432 Αγνόδικος
433 Αγνόδωρος
434 Αγνόθεμις
435 Αγνόκλεια
436 Αγνοκλής
437 Αγνός
438 Αγνόφιλος
439 Αγνωνίδης
440 Αγονέας
441 Αγορακλής
442 Αγορακρίτη
443 Αγοράκριτος
444 Αγοράναξ
445 Αγοράστη
446 Αγόραστος
447 Αγόρατος
448 Αγορή
449 Αγορίτσα
450 Αγραία
451 Αγράμπελη
452 Άγραυλος
453 Αγρεύουσα
454 Αγρεύς
455 Αγρία
456 Αγριδιώτισσα
457 Αγριλιώτισσα
458 Αγριόπας
459 Αγριόπη
460 Αγρίοπος
461 Άγριος
462 Αγρίππα
463 Αγρίππας
464 Αγριώνιος
465 Αγροιώ
466 Αγροτέρα
467 Άγρων
468 Αγυάη
469 Αγύλαιος
470 Αγύριος
471 Αγύρριος
472 Αγχιάλη
473 Αγχίαλος
474 Αγχιμάχη
475 Αγχίμαχος
476 Αγχίμολος
477 Αγχινόη
478 Άγχιος
479 Αγχίπυλος
480 Αγχιρόη
481 Αγχίροος
482 Αγχιρρόη
483 Αγχίσης
484 Άγω
485 Αγωνίς
486 Άδα
487 Αδαία
488 Αδαίος
489 Αδαλβέρτη
490 Αδαλβέρτος
491 Αδάμ
494 Αδαμαντία
496 Αδαμάντιος
497 Αδάμας
498 Αδάμη
499 Αδαμνάνος
500 Άδας
501 Αδέας
502 Αδείμαντος
503 Αδελαΐς
504 Αδελφή
505 Αδελφός
506 Αἰδέσιος
507 Άδης
508 Αδιάντη
509 Αδιάτομος
510 Αδιατόριξ
511 Αδίστα
512 Αδίστας
513 Αδίτη
514 Αδμήτη
515 Άδμητος
516 Αδόλφος
517 Αδονάι
518 Αδράστεια
519 Άδραστος
520 Άδρησκος
521 Αδριανή
522 Αδριανός
523 Αδύτη
524 Αδώνια
525 Άδωνις
526 Αεθλία
527 Αέθλιος
528 Αειθάλα
529 Αειθαλάς
530 Αειμακάριστος
531 Αειμεσιτεύουσα
532 Αείμνηστη
533 Αείμνηστος
534 Αέλια
535 Αέλιος
536 Αελλήεις
537 Αελλοπόδης
538 Αελλόπους
539 Αελλώ
540 Αερία
541 Αερίας
542 Αερόπη
543 Αέροπος
544 Αετία
545 Αέτιος
547 Αζαΐς
548 Αζαρία
549 Αζαρίας
550 Αζάριος
551 Αζάς
552 Αζάτ
553 Άζευς
554 Άζης
555 Αζώρ
556 Αηδόνιος
557 Αηδών
558 Αήτης
559 Αἰήτης
560 Άητωρ
561 Αητωραιακός
562 Αθάμας
563 Αθάμβιλος
564 Αθανάδα
565 Αθανάδας
566 Αθάνας
567 Αθανασία
568 Αθανάσιος
569 Αθάνατος
570 Αθεόνα
571 Αθέρας
572 Αἰθερία
573 Αἰθέριος
574 Αθηδάρας
575 Αθηνά
576 Αθηναγόρα
577 Αθηναγόρας
578 Αθήναιος
579 Αθήνη
580 Αθήνιππος
581 Αθηνίς
582 Αθηνίων
583 Αθηνιώτισσα
584 Αθηνογένης
585 Αθηνοδώρα
586 Αθηνόδωρος
587 Αθηνοκλής
588 Αθηνόκριτος
589 Αθηνώ
590 Αἰθάλης
591 Αθλίας
592 Αθορ
593 Αθοσίων
594 Αἴθρα
595 Αθρέ
596 Άθως
597 Αία
598 Αιάκη
599 Αιακός
600 Αιανός
601 Αίας
602 Αιγαία
603 Αιγαίων
604 Αιγέα
605 Αιγείδας
606 Αίγειρος
607 Αιγέστη
608 Αιγέστης
609 Αιγεύς
610 Αιγεωνέας
611 Αίγη
612 Αιγιάλεια
613 Αιγιαλεύς
614 Αιγίας
615 Αιγίδα
616 Αιγίδας
617 Αίγιλος
618 Αιγίμιος
619 Αίγινα
621 Αίγινος
622 Αίγιος
623 Αιγίσθη
624 Αίγισθος
625 Αιγιστέας
626 Αίγιστος
627 Αιγίων
628 Αίγλη
629 Αίγλων
630 Αιγυπτία
631 Αιγύπτιος
632 Αίγυπτος
633 Αίγων
634 Αϊδανή
635 Αϊδανός
636 Αιδεσία
637 Αιδέσιος
639 Άιδης
640 Αιδός
641 Αιδώ
642 Αϊδωνεύς
643 Αιήτη
644 Αιήτης
645 Αιθαλίδης
646 Αίθαν
647 Αιθερία
648 Αίθη
649 Αιθήρ
650 Αιθήρη
651 Αιθίδας
652 Αίθικος
653 Αιθίλλα
654 Αιθιόλας
655 Αιθίων
656 Αίθλιος
657 Αίθος
658 Αιθούσα
659 Αιθούσιος
660 Αίθρα
661 Αιθύλλα
662 Αίθων
663 Αίθωνας
664 Αικατερίνη
667 Αικατερίνος
668 Αιλία
669 Αίλιος
670 Αϊμαν
671 Αιματούσα
672 Αιμίαλου
673 Αιμιλένια
674 Αιμιλένια
675 Αιμιλία
676 Αιμιλίνα
677 Αιμίλιος
678 Άιμον
679 Αιμόνιος
680 Αίμος
681 Αίμουσα
682 Αίμων
683 Αιναρέτη
684 Αινέας
685 Αινεία
686 Αινείας
687 Αίνειος
688 Αινεσίδημος
689 Αίνετος
690 Αινεύς
691 Αίνητος
692 Αινία
693 Αινιάδης
694 Αινίππη
695 Αινιώνη
696 Αινόμορος
697 Αϊνουρ
698 Άϊντα
699 Αίξων
700 Αιόλη
701 Αιολία
702 Αίολος
703 Αίπυτος
704 Αϊρένα
705 Αιρίν
706 Αιρκώτισσα
707 Αιρώ
708 Αίσακος
709 Αισανίας
710 Αίσαρα
711 Αισημίδα
712 Αισημίδας
713 Αίσηπα
714 Αίσηπος
715 Αίσιμος
716 Αίσιος
717 Αισίων
718 Αίστυ
719 Αίστυ
720 Αισυήτη
721 Αισυήτης
722 Αίσυμνος
723 Αίσυπος
724 Αισχίνη
725 Αισχίνης
726 Αισχίων
727 Αισχρηίς
728 Αισχυλίδης
729 Αισχυλίς
730 Αισχύλος
731 Αίσων
732 Αισωπία
734 Αίσωψ
736 Άϊτα
737 Αίτνα
738 Αιτναίος
739 Αιτωλίς
740 Αιτωλός
741 Αιχμίουσα
742 Αιχμοκλής
743 Αιωπίς
744 Αιώρα
745 Ακαδημία
746 Ακάδημος
747 Ακαθή
748 Ακάθιστη
749 Ακάθιστος
750 Ακακαλλίς
751 Ακάκητος
752 Ακακία
753 Ακάκιος
755 Άκακος
756 Ακαλανθίς
757 Ακαλλαρίς
758 Ακάμα
759 Ακάμας
760 Ακανθίς
761 Άκανθος
762 Ακαρίων
763 Ακαρναν
764 Ακάστη
765 Άκαστος
766 Ακατάβλητη
767 Ακατάβλητος
768 Ακατάφλεκτη
769 Ακατάφλεκτος
770 Αἰκατερίνη
771 Ακελδαμά
772 Ακέλεια
773 Άκελος
774 Ακεσάνδρα
775 Ακέσανδρος
776 Ακεσίας
777 Ακεσίδας
778 Ακεσίλαος
779 Ακεσίλας
780 Ακεσίμβροτος
781 Άκεσις
782 Ακέστης
783 Ακεστόδωρος
784 Ακέστωρ
785 Ακεψεή
786 Ακεψεής
787 Ακεψιμά
788 Ακεψιμάς
789 Ακήραση
790 Ακήρατος
791 Αἰάκης
792 Άκης
793 Ακίνδυνη
794 Ακίνδυνος
795 Άκις
796 Ακκαλίς
797 Ακκώ
798 Ακματίδα
799 Ακματίδας
800 Ακμή
801 Ακμονίδας
802 Άκμουσα
803 Άκμων
804 Ακολουθία
805 Ακόλουθος
806 Ακοντεύς
807 Ακόπ
808 Ακουμενός
809 Ακουσιλάδας
810 Ακουσίλαος
811 Ακούτιος
812 Ακραγαντίνος
813 Ακράγας
814 Ακραία
815 Άκρατος
816 Ακρήτη
817 Ακρίας
818 Ακρίβη
819 Ακρίβος
820 Ακρίσιος
821 Ακρίτας
822 Ακρόκομος
823 Ακρόνεος
824 Ακρότατος
825 Άκρων
826 Ακρωτηριανή
827 Ακταία
828 Ακταίος
829 Ακτίνας
830 Ακτίς
831 Άκτις
832 Ακτορίς
833 Άκτωρ
834 Ακύλα
835 Ακύλας
837 Αλαλά
838 Αλαλκομένης
839 Αλαμάνος
840 Άλαν
841 Αλάνα
842 Αλανιώτισσα
843 Αλαξάνδρα
844 Αλάσια
845 Αλάστωρ
846 Αλαφούζος
847 Αλβανή
848 Αλβανός
849 Αλβέρτα
850 Αλβέρτος
851 Αλβίνα
852 Αλβίνος
853 Αλδχέλμος
854 Αλεβίζος
855 Αλεβίων
856 Αλεγήνωρ
857 Αλεγρία
858 Αλέκα
859 Αλέκος
860 Αλεκτρυών
861 Αλέκτωρ
862 Αλεμίνα
863 Αλένα
864 Αλεξάγγελος
865 Αλεξάνδρα
866 Αλέξανδρος
869 Αλεξάνορας
870 Αλεξάνωρ
871 Αλέξαρχος
872 Αλεξία
873 Αλεξίβια
874 Αλεξίβιος
875 Αλεξίκακη
876 Αλεξίκακος
877 Αλεξικλής
878 Αλεξιμάχη
879 Αλεξίμαχος
880 Αλεξίνικος
881 Αλέξιος
882 Αλεξιππιδας
883 Αλεξιρόη
884 Αλεξιώτισσα
885 Αλέξων
886 Αλεός
887 Αλεπινή
888 Αλεύας
889 Αλέχτορας
890 Αλήθεια
891 Αληθής
892 Αληκτώ
893 Αλήσιος
894 Αλήτη
895 Αλήτης
896 Αληυόνη
897 Αλθαία
898 Αλθαιμένης
899 Άλθηπος
900 Αλία
901 Αλίαρτος
902 Αλίας
903 Αλίη
904 Αλιθέρση
905 Αλιθέρσης
906 Αλίκη
907 Αλιμήδη
908 Αλιμήδης
909 Αλίντα
910 Άλιος
911 Αλίοχος
912 Άλις
913 Αλίσα
914 Άλισον
915 Αλιφηραία
916 Αλίφηρας
917 Αλκαθόη
918 Αλκάθοος
919 Αλκαία
920 Αλκαινέτος
921 Αλκαίος
922 Αλκαμένης
923 Αλκάνδρη
924 Άλκανδρος
925 Αλκάντρα
926 Αλκάνωρ
927 Αλκείδης
928 Αλκέτας
929 Άλκη
930 Αλκήνωρ
931 Άλκης
932 Άλκηστις
933 Αλκίας
934 Αλκιβία
935 Αλκιβιάδη
936 Αλκιβιάδης
937 Αλκίβιος
938 Αλκιδάμας
939 Αλκίδας
940 Αλκιδίκη
941 Αλκιθόη
942 Αλκιμάχη
943 Αλκίμαχος
944 Αλκιμέδη
945 Αλκιμέδων
946 Αλκιμένης
947 Αλκιμήδη
948 Αλκιμήδης
949 Άλκιμος
950 Αλκινάδας
951 Αλκινόη
952 Αλκίνοος
953 Αλκίππη
955 Άλκιππος
956 Αλκίς
957 Αλκισθένης
958 Αλκίσων
959 Αλκίφρουσα
960 Αλκίφρων
961 Αλκμαίων
962 Αλκμάν
963 Αλκμάονα
964 Αλκμάων
965 Αλκμέων
966 Αλκμήνη
967 Αλκμήνωρ
968 Αλκυονεύς
969 Αλκυών
970 Άλκων
971 Άλκωνας
972 Αλλάς
973 Αλλοιώτισσα
974 Άλμα
975 Αλμαρίνα
976 Αλμήνωρ
977 Αλμπάνα
978 Αλμπάνης
979 Αλμπέος
980 Αλμπέρτος
981 Άλμωψ
982 Αλξίων
983 Αλόη
984 Αλοίσιος
985 Αλοκράτης
986 Αλόπη
987 Αλόπιος
988 Αλουίζος
989 Αλόχη
990 Αλπέγιος
991 Άλπης
992 Αλσηΐς
993 Αλταίων
994 Αλτάνη
995 Άλτη
996 Άλτης
997 Άλτιμη
998 Άλτιμος
999 Αλύα
1000 Αλυζεύς
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία