Εορτές 18 Αυγούστου: Άγιος Φλώρος Λαύρα Λαύρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αγάπιος Άγιος Έρμος Άγιος Πολύαινος Άγιος Σεραπίων Έρμος Όσιος Βαρνάβας
1
2
3
4
5 Abban
6 Abra
7 Adamnan
8 Aedan
9 Aidan
10 Alban
11 Albeus
12 Aldhelm
13 Alto
14 Aβρότονος
15 Aισχραίος
16 Baga
17 Baithene
18 Bete
19 Birinus
20 Boisil
21 Boniface
22 Boris
23 Brescal
24 Cedd
25 Ceolwulf
26 Colm
27 Colman
28 Columba
29 Columbanus
30 Cormac
31 Cumennea
32 Cumine
33 Cuthbert
34 Cuthburge
35 David
36 Deiniol
37 Donald
38 Drostan
39 Dubritius
40 Dunstan
41 Eadbert
42 Eadfrith
43 Eata
44 Ebba
45 Edithac
46 Edmund
47 Edwin
48 Eithne
49 Ermenilda
50 Ernan
51 Ethelburga
52 Etheldreda
53 Ethelwald
54 Eύαρδις
55 Felgila
56 Fergus
57 Finan
58 Findlugan
59 Fintan
60 Gerebernus
61 Gildas
62 Gudwall
63 Heiu
64 Hereswitha
65 Hilda
66 Honorius
67 Justus
68 Kenneth
69 Kentigern
70 Kevin
71 Kieran
72 Leonorus
73 Lioba
74 Machar
75 Maelruba
76 Maglorious
77 Medan
78 Modwena
79 Moluag
80 Ninian
81 Nαΐς
82 Odran
83 Oswald
84 Oswin
85 Palladius
86 Patrick
87 Quartosilla
88 Quinidius
89 Quintianus
90 Quirinus
91 Rastanus
92 Sagar
93 Sagine
94 Sebbi
95 Secardos
96 Sexburga
97 St Theodemir
98 Swithn
99 Talida
100 Tanco
101 Telga
102 Tetricus
103 Tetta
104 Theodemir
105 Theodichildis
106 Theotonius
107 Thraseas
108 Tigrius
109 Tillo
110 Torello
111 Trea
112 Tressan
113 Triphina
114 Ugolino
115 Ulrich
116 Urbitius
117 Ursmar
118 Ursula
119 Ursus
120 Vaga
121 Valens
122 Valentinian
123 Vedast
124 Vedast
125 Veep
126 Velleicus
127 Venantius
128 Venusta
129 Verecundus
130 Verocianus
131 Veturius
132 Viator
133 Victurus
134 Virila
135 Vitalis
136 Vodoaldus
137 Vouga
138 Vulgis
139 Vulphy
140 Waccar
141 Walburga
142 Waldalenus
143 Walfrid
144 Wandoi
145 Wastrada
146 Wendolinus
147 Werburga
148 Wetukis
149 Wilfrid
150 Wilgefortis
151 William
152 Willibald
153 Winifred
155 Wiro
156 Wivina
157 Wolfgang
158 Wulfstan
159 Wulmar
160 Wulsin
161 Xystus
162 Yakim
163 Yared
164 Yeshak
165 Yona
166 Yostima
167 Yrchard
168 Yrieix
169 Ysarn
170 Yvette
171 Ywi
172 Zerjacob
173 Zygmunt
174 Ααρών
176 Άβα
177 Αβαδδώσσα
178 Αβάδιμος
179 Αβαίος
180 Αβάκ
181 Αβαντίδας
182 Αβαντίς
183 Αβαρβαρέα
184 Αβαρβαρέης
185 Άβαρις
186 Άβαρτος
187 Άβας
188 Αβασκαντος
189 Αββαδών
190 Αββακούμ
191 Αββάς
192 Άβγαρ
193 Αβδαίος
194 Άβδηρος
195 Άβδης
196 Αβδιήλ
197 Αβειρὼν
198 Αβειρών
199 Άβελ
200 Αβελάρδος
201 Αβελβούλ
202 Αβεντίνος
203 Αβερκία
204 Αβέρκιος
205 Αβερρόη
206 Αβερρόης
207 Αβέρωφ
208 Αβεσσαλώμ
209 Αβήπας
210 Αβησσυνία
211 Αβιά
212 Αβία
213 Αβιανός
214 Αβίατος
215 Άβιβα
216 Άβιβος
217 Αβινιόν
218 Άβιος
219 Αβιούδ
220 Αβλαβία
221 Αβλάβιος
222 Άβληρα
223 Άβληρος
224 Αβουδίμος
225 Αβουναία
226 Αβραάμ
230 Άβραμ
231 Αβραμία
232 Αβράμιος
233 Άβραξ
234 Άβραχας
235 Αβρέας
236 Αβρίκιος
237 Αβρονίκη
238 Αβρόντιον
239 Αβροσύνη
240 Αβροτέλεια
241 Αβροτέλειος
242 Αβρότονον
243 Αβρυλλίς
244 Άβρων
245 Αβρωνίς
246 Αβρωνυχίς
247 Αβρώνυχος
248 Αβρώτη
249 Άβρωτος
250 Αβυδηνή
251 Αβυδηνός
252 Αβώ
253 Αγάβη
254 Άγαβος
255 Αγαθαγγέλα
256 Αγαθάγγελος
257 Αγαθαρχίδης
258 Αγαθαρχίς
259 Αγάθαρχος
260 Αγαθημερίς
261 Αγαθήμερος
262 Αγαθίνος
263 Αγάθιππος
264 Αγαθόβουλη
265 Αγαθόβουλος
266 Αγαθοδαίμων
267 Αγαθόδωρος
268 Αγαθοκλέας
269 Αγαθόκλεια
270 Αγαθονίκη
271 Αγαθόνικος
272 Αγαθόπους
273 Αγαθοσθένης
274 Αγαθόστρατος
275 Αγαθότυχος
276 Αγάθυλλος
277 Αγάθυρνος
278 Αγάθυρσος
279 Αγάθων
280 Αγαθωνία
281 Αγαθώνυμος
282 Αγαίος
283 Αγακλέης
284 Αγάκλυτος
285 Αγαλιανός
286 Αγαλλία
287 Αγαλλίας
288 Αγαμέμνων
289 Αγαμήδη
290 Αγαμήδης
291 Αγανίκη
292 Αγανίππη
293 Αγανός
294 Αγαπαίος
295 Αγάπη
296 Αγαπήνωρ
297 Αγαπητή
298 Αγαπητός
299 Αγάπιος
300 Αγαπτόλεμος
301 Αγαρίστη
302 Αγασθένης
303 Αγασίας
304 Αγασικλής
305 Αγασικράτης
306 Αγασιμένης
307 Αγάσιμος
308 Αγασσαμενός
309 Αγάστροφος
310 Αγαύη
311 Αγαυός
312 Αγγαία
313 Αγγαίος
314 Αγγέλα
315 Αγγελάριος
316 Αγγελής
317 Αγγελία
318 Αγγέλιδα
319 Αγγελική
320 Αγγελίνα
321 Αγγελίνη
322 Αγγελίων
323 Άγγελος
324 Αγγενίδας
325 Αγγερούλα
326 Αγγίας
328 Αγέας
329 Αγελάδας
330 Αγέλαος
331 Αγέλας
332 Άγελος
333 Αγέλοχος
334 Αγέμαχος
335 Αγέστρατος
336 Αγεύς
337 Αγήμων
338 Αγήνωρ
339 Αγησανδρίδας
340 Αγησανδρίδης
341 Αγήσανδρος
342 Αγήσαρχος
343 Αγησίας
344 Αγησιδάμας
345 Αγησίδαμος
346 Αγησίλαος
347 Αγησιλεία
348 Αγησίλοχος
349 Αγησίμαχος
350 Αγησίμβροτος
351 Αγησίπολις
352 Αγησιππίδας
353 Αγησιππίδης
354 Αγησιστράτη
355 Αγησίστρατος
356 Αγησιχόρα
357 Αγήτας
358 Άγητος
359 Αγήτως
360 Αγία Νίνα
361 Αγίας
362 Αγιάσσου
363 Αγιάτις
364 Αγιδώς
365 Αγιοδεκτινή
366 Αγιοηλιώτισσα
367 Αγιολούσαινα
368 Αγιούλα
369 Αγιούπα
370 Άγις
371 Αγίων
372 Αγίων Πάντων
373 Αγκαίος
374 Αγκύορας
375 Αγκύωε
376 Αγλαΐα
377 Αγλάιος
379 Αγλαΐς
380 Αγλαοκρέων
381 Αγλαονίκη
382 Αγλαόπη
384 Αγλαόπης
385 Αγλαός
386 Αγλαοσθένης
387 Αγλαόφαμος
388 Αγλαοφήμη
389 Αγλαοφών
390 Άγλαυρος
391 Αγναγόρα
392 Άγναπτος
393 Αγνάς
394 Αγνή
396 Αγνιάδης
397 Αγνίας
398 Άγνιος
399 Αγνόδημος
400 Αγνοδίκη
401 Αγνόδικος
402 Αγνόδωρος
403 Αγνόθεμις
404 Αγνόκλεια
405 Αγνοκλής
406 Αγνόφιλος
407 Αγνώ
408 Άγνων
409 Αγνωνίδης
410 Αγονέας
411 Αγορακλής
412 Αγοράκριτος
413 Αγοράναξ
414 Αγοράστη
415 Αγόραστος
416 Αγόρατος
417 Αγορή
418 Αγραία
419 Αγράμπελη
420 Άγραυλος
421 Αγρεύουσα
422 Αγρεύς
423 Αγρία
424 Αγριδιώτισσα
425 Αγριλιώτισσα
426 Αγριόπας
427 Αγριόπη
428 Αγρίοπος
429 Άγριος
430 Αγρίππας
431 Αγριππίνα
432 Άγριππος
433 Αγριώνιος
434 Αγροιώ
435 Αγροτέρα
436 Άγρων
437 Αγυάη
438 Αγύλαιος
439 Αγύλος
440 Αγύριος
441 Αγύρριος
442 Αγχιάλη
443 Αγχίαλος
444 Αγχιμάχη
445 Αγχίμολος
446 Αγχινόη
447 Άγχιος
448 Αγχίπυλος
449 Αγχιρόη
450 Αγχίροος
451 Αγχιρρόη
452 Αγχίσης
453 Αγωνίς
454 Άδα
455 Αδαίος
456 Αδάμ
459 Αδαμαντία
461 Αδαμάντιος
462 Αδάμας
463 Αδάμη
464 Αδάμος
465 Άδας
466 Άδαυκτος
467 Αδέας
468 Αδείμαντος
469 Αδελαΐς
470 Αδελφά
471 Αδελφός
472 Άδης
473 Αδιάντη
474 Αδιάτομος
475 Αδιατόριξ
476 Αδίτη
477 Αδμήτη
478 Άδμητος
479 Αδόλφος
480 Αδονάι
481 Αδράστεια
482 Άδραστος
483 Άδρησκος
484 Αδριανή
485 Αδριανός
486 Αδύτη
487 Αδώνια
488 Άδωνις
489 Αέθλιος
490 Αειθαλάς
491 Αειμακάριστος
492 Αειμεσιτεύουσα
493 Αείμνηστη
494 Αείμνηστος
495 Αέλια
496 Αελλόπους
497 Αελλώ
498 Αερία
499 Αερίας
500 Αερόπη
501 Αέροπος
502 Αετιδεύς
503 Αέτιος
505 Αετίων
506 Αετός
507 Αέτων
508 Αζάν
509 Αζαρία
510 Αζαρίας
511 Αζάριος
512 Αζάς
513 Αζάτ
514 Άζευς
515 Αζής
516 Αζώρ
517 Αηδόνα
518 Αηδόνιον
519 Αήτης
520 Άητωρ
521 Αητωραιακός
522 Αθάμας
523 Αθάμβιλος
524 Αθάνας
525 Αθανασία
526 Αθανάσιος
527 Αθάνατος
528 Αθεόνα
529 Αθέρας
530 Αθηδάρας
531 Αθηνά
532 Αθηναγόρας
533 Αθηνάδας
534 Αθήναιος
535 Αθηναΐς
536 Αθήνη
537 Αθήνιππος
538 Αθηνίς
539 Αθηνίων
540 Αθηνιώτισσα
541 Αθηνογένης
542 Αθηνόδωρος
543 Αθηνοκλής
544 Αθηνόκριτος
545 Αθηνώ
546 Αθλίας
547 Αθορ
548 Αθος
549 Αθοσίων
550 Αθρέ
551 Άθως
552 Αία
553 Αιακός
554 Αιανός
555 Αίαντας
556 Αιάντεια
557 Αίαξ
558 Αίας
559 Αιγαία
560 Αιγαίων
561 Αιγείδας
562 Αίγειρος
563 Αιγέστης
564 Αιγεύς
565 Αιγέων
566 Αιγεωνέας
567 Αίγη
568 Αιγιάλεια
569 Αιγιαλεύς
570 Αιγίας
571 Αιγίδιος
572 Αίγιλος
573 Αιγίμιος
574 Αίγινα
576 Αιγινώ
577 Αίγιος
578 Αίγισθος
579 Αιγιστέας
580 Αίγιστος
581 Αιγίων
582 Αίγλη
583 Αιγληίς
584 Αίγλων
585 Αιγυπτία
586 Αιγύπτιος
587 Αίγυπτος
588 Αίγων
589 Αιδεσία
590 Αιδέσιος
591 Άιδης
592 Αιδός
593 Αιδώ
594 Αϊδωνεύς
595 Αιήτης
596 Αιήτιος
597 Αιθαλίδης
598 Αιθερία
599 Αίθη
600 Αιθήρ
601 Αιθίδας
602 Αίθικος
603 Αιθίλλα
604 Αιθιόλας
605 Αιθίων
606 Αίθλιος
607 Αίθος
608 Αίθουσα
609 Αιθούσιος
610 Αίθρα
611 Αίθρη
612 Αίθρια
613 Αίθων
614 Αίθωνας
615 Αικατερίνη
617 Αικατερίνος
618 Αιλιανός
619 Αίλιος
620 Αϊμαν
621 Αιματούσα
622 Αιμίαλου
623 Αιμιλένια
624 Αιμιλία
625 Αιμίλιος
626 Άιμον
627 Αιμόνιος
628 Αίμος
629 Αίμων
630 Αιναρέτη
631 Αινέας
632 Αινείας
633 Αίνειος
634 Αινεσίδημος
635 Αίνετος
636 Αινεύς
637 Αίνητος
638 Αινιάδης
639 Αινιώνη
640 Αϊνουρ
641 Άϊντα
642 Αίξων
643 Αιόλη
644 Αιολία
645 Αίολος
646 Αίπυτος
647 Αϊρένα
648 Αιρίν
649 Αιρκώτισσα
650 Αιρώ
651 Αίσακος
652 Αισανίας
653 Αίσαρα
654 Αίσηπος
655 Αίσιμος
656 Αίσιος
657 Αισίων
658 Αίστυ
659 Αισυήτης
660 Αίσυμνος
661 Αίσυπος
662 Αισχίνης
663 Αισχίων
664 Αισχρηίς
665 Αισχυλίδης
666 Αισχυλίς
667 Αισχύλος
668 Αίσων
669 Αισωπία
671 Αίσωψ
673 Άϊτα
674 Αίτνα
675 Αιτωλός
676 Αιχμοκλής
677 Αιώρα
678 Ακαδημία
679 Ακάδημος
680 Ακαθή
681 Ακάθιστη
682 Ακακαλλίς
683 Ακάκητος
684 Ακακία
685 Ακάκιος
687 Άκακος
688 Ακαλανθίς
689 Ακαλλαρίς
690 Ακάμας
691 Ακανθίς
692 Άκανθος
693 Ακαρίων
694 Ακαρναν
695 Ακάστη
696 Άκαστος
697 Ακατάβλητη
698 Ακατάβλητος
699 Ακατάφλεκτη
700 Ακατάφλεκτος
701 Ακελδαμά
702 Ακέλης
703 Άκελος
704 Ακέσανδρος
705 Ακεσίας
706 Ακεσίδας
707 Ακεσίλαος
708 Ακεσίλας
709 Ακεσίμβροτος
710 Ακέστης
711 Ακεστόδωρος
712 Ακέστωρ
713 Ακεσώ
714 Ακεψεής
715 Ακεψιμάς
716 Ακήραση
717 Ακήρατος
718 'Ακης
719 Ακίνδυνη
720 Ακίνδυνος
721 Άκις
722 Ακκώ
723 Ακμή
724 Ακμονίδας
725 Άκμων
726 Ακόλουθος
727 Ακοντεύς
728 Ακόντης
729 Ακόπ
730 Ακουμενός
731 Ακουσιλάδας
732 Ακουσίλαος
733 Ακούτιος
734 Ακραγαντίνος
735 Ακράγας
736 Ακραία
737 Ακρήτη
738 Ακρίας
739 Ακριβή
740 Ακριβός
741 Ακρίσιος
742 Ακρίτας
743 Ακρόκομος
744 Ακρόνεος
745 Ακρότατος
746 Άκρων
747 Ακρωτηριανή
748 Ακταία
749 Ακταίη
750 Ακταίος
751 Ακταίων
752 Ακτίνας
753 Ακτίς
754 Άκτις
755 Ακτορίς
756 Άκτωρ
757 Ακύλας
759 Ακυλίνα
760 Αλαλά
761 Αλαλκομένης
762 Αλαμάνος
763 Άλαν
764 Αλανιώτισσα
765 Αλαξάνδρα
766 Αλάσια
767 Αλάστωρ
768 Αλαφούζος
769 Αλβέρτος
770 Αλβιανός
771 Αλβίνος
772 Αλεβίζος
773 Αλεβίων
774 Αλεγήνωρ
775 Αλέκα
776 Αλέκος
777 Αλεκτρυών
778 Αλέκτωρ
779 Αλεμίνα
780 Αλεξάγγελος
781 Αλεξάνδρα
782 Αλέξανδρος
783 Αλεξάνορας
784 Αλεξάνωρ
785 Αλέξαρχος
786 Αλεξία
787 Αλεξιάρης
788 Αλεξίας
789 Αλεξίβιος
790 Αλεξίκακος
791 Αλεξικλής
792 Αλεξίμαχος
793 Αλεξίνικος
794 Αλεξίνος
795 Αλέξιος
796 Αλεξιππιδας
797 Αλεξιρόη
798 Άλεξις
799 Αλεξίων
800 Αλεξιώτισσα
801 Αλέξων
802 Αλεός
803 Αλεπινή
804 Αλεύας
805 Αλέχτορας
806 Αλήθεια
807 Αληθινή
808 Αληθινός
809 Αληκτώ
810 Αλήσιος
811 Αλήτης
812 Αληυόνη
813 Αλθαία
814 Αλθαιμένης
815 Άλθηπος
816 Αλία
817 Αλίαρτος
818 Αλίη
819 Αλιθέρσης
820 Αλίκη
821 Αλιμήδη
822 Αλιμήδης
823 Αλίνα
824 Αλίντα
825 Αλιξ
826 Άλιος
827 Αλίοχος
828 Άλις
829 Αλίσα
830 Άλισον
831 Αλιφηραία
832 Αλίφηρας
833 Αλκαθόη
834 Αλκάθοος
835 Αλκαινέτος
836 Αλκαίος
837 Αλκαμένης
838 Αλκάνδρη
839 Άλκανδρος
840 Αλκάντρα
841 Αλκάνωρ
842 Αλκείδης
843 Αλκέτας
844 Άλκη
845 Αλκημίδης
846 Αλκήνωρ
847 Άλκης
848 Άλκηστις
849 Αλκίας
850 Αλκιβία
851 Αλκιβιάδη
852 Αλκιβιάδης
853 Αλκίβιος
854 Αλκιδάμας
855 Αλκίδας
856 Αλκιδίκη
857 Αλκιθόη
858 Αλκίμαχος
859 Αλκιμέδη
860 Αλκιμέδων
861 Αλκιμένης
862 Άλκιμος
863 Αλκινάδας
864 Αλκινόη
865 Αλκίνοος
866 Αλκίππη
868 Αλκίς
869 Αλκισθένης
870 Αλκίσωνας
871 Αλκίφρων
872 Αλκμαίων
873 Αλκμάν
874 Αλκμάονα
875 Αλκμάων
876 Αλκμέων
877 Αλκμήνη
878 Αλκμήνωρ
879 Αλκυονεύς
880 Αλκυών
881 Άλκων
882 Άλκωνας
883 Αλλάς
884 Αλλοιώτισσα
885 Άλμα
886 Αλμαρίνα
887 Αλμήνωρ
888 Αλμπάνα
889 Αλμπέρτος
890 Άλμωψ
891 Αλξίων
892 Αλόη
893 Αλοκράτης
894 Αλόπη
895 Αλόπιος
896 Αλουίζος
897 Αλόχη
898 Αλπέγιος
899 Άλπης
900 Αλταίων
901 Αλτάνη
902 Άλτης
903 Αλύα
904 Αλυζεύς
905 Άλυκος
906 Αλύπητος
907 Αλυπία
908 Αλύπιος
909 Αλύριος
910 Αλφαίος
911 Αλφειός
912 Αλφεσίβοια
913 Άλφια
914 Αλφόνς
915 Αλφρέδος
916 Αλωεύς
917 Αλωνία
918 Αλώνιος
919 Αλώπεκος
920 Αμαδρυάς
921 Αμαζών
922 Αμάθεια
923 Αμαθεύς
924 Αμαθούσα
925 Αμαλθαία
926 Αμάλθεια
927 Αμαλία
928 Αμαλιάννα
929 Αμαλκείδης
930 Αμανατία
931 Αμανάτιος
932 Αμανάτιος
933 Αμανάτιος
934 Αμάνδα
935 Αμανδίνος
936 Άμανδος
938 Αμαρακίς
939 Αμάρακος
940 Αμάρανθος
941 Αμάραντος
942 Αμαρίλντα
943 Αμαρυλλίς
944 Αματίτση
945 Αμβέρσα
946 Άμβραξ
947 Αμβροσία
948 Αμβρόσιος
949 Αμβρύων
950 Αμεθέα
951 Αμεινία
952 Αμεινίας
953 Αμεινοκλής
954 Αμειψίας
955 Αμέλια
956 Αμέλιος
957 Άμεμπτος
958 Αμερίας
959 Αμέρικος
960 Αμερίνη
961 Αμερίσσα
962 Αμέρσια
963 Αμέστριος
964 Αμετάθετος
965 Αμήν
966 Αμήνοφις
967 Αμήνων
968 Αμησινάς
969 Αμήστριος
970 Άμηστρις
971 Αμιανός
972 Αμίαντος
973 Αμίλκας
974 Αμιναδάβ
975 Αμινίας
976 Άμιρις
977 Άμισσος
978 Αμισώδαρος
979 Αμμέας
980 Αμμία
981 Αμμιανός
982 Αμμούν
983 Άμμων
984 Αμμωναθάς
985 Αμνησία
986 Αμοίνη
987 Αμολιανή
988 Αμόλυντος
989 Αμομφάρετος
990 Αμοπάων
991 Αμούν
992 Αμπατζι
993 Αμπέλιος
994 Αμπελίς
995 Αμπελοκήπισσα
996 Άμπελος
997 Αμπλίας
998 Άμπυκος
999 Άμπυξ
1000 Αμυγδαλιά
©2018 names-n-gifts.com - Επικοινωνία