Εορτές 17 Νοεμβρίου: Αγία Χίλδα Άγιος Γεννάδιος Α' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Σακ ο Πέρσης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας ο Θαυματουργός Άγιος Ζαχαρίας ο Σκυτοτόμος Άγιος Ιωάννης Άγιος Νίκων Μάξιμος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Όσιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός Όσιος Ιουστίνος Όσιος Ιωάννης ο Δερμοκαΐτης Όσιος Λάζαρος ο Ζωγράφος Όσιος Λογγίνος Όσιος Νίκων ο θαυματουργός
1
2
3
4
5 Abban
6 Abra
7 Adamnan
8 Aedan
9 Aidan
10 Alban
11 Albeus
12 Aldhelm
13 Alto
14 Aβρότονος
15 Aισχραίος
16 Baga
17 Baithene
18 Bete
19 Birinus
20 Boisil
21 Boniface
22 Boris
23 Brescal
24 Cedd
25 Ceolwulf
26 Colm
27 Colman
28 Columba
29 Columbanus
30 Cormac
31 Cumennea
32 Cumine
33 Cuthbert
34 Cuthburge
35 David
36 Deiniol
37 Donald
38 Drostan
39 Dubritius
40 Dunstan
41 Eadbert
42 Eadfrith
43 Eata
44 Ebba
45 Edithac
46 Edmund
47 Edwin
48 Eithne
49 Ermenilda
50 Ernan
51 Ethelburga
52 Etheldreda
53 Ethelwald
54 Eύαρδις
55 Felgila
56 Fergus
57 Finan
58 Findlugan
59 Fintan
60 Gerebernus
61 Gildas
62 Gudwall
63 Heiu
64 Hereswitha
65 Honorius
66 Justus
67 Kenneth
68 Kentigern
69 Kevin
70 Kieran
71 Leonorus
72 Lioba
73 Machar
74 Maelruba
75 Maglorious
76 Medan
77 Modwena
78 Moluag
79 Ninian
80 Nαΐς
81 Odran
82 Oswald
83 Oswin
84 Palladius
85 Patrick
86 Quartosilla
87 Quinidius
88 Quintianus
89 Quirinus
90 Rastanus
91 Sagar
92 Sagine
93 Sebbi
94 Secardos
95 Sexburga
96 Swithn
97 Talida
98 Tanco
99 Telga
100 Tetricus
101 Tetta
102 Theodemir
103 Theodichildis
104 Theotonius
105 Thraseas
106 Tigrius
107 Tillo
108 Torello
109 Trea
110 Tressan
111 Triphina
112 Ugolino
113 Ulrich
114 Urbitius
115 Ursmar
116 Ursula
117 Ursus
118 Vaga
119 Valens
120 Valentinian
121 Vedast
122 Vedast
123 Veep
124 Velleicus
125 Venantius
126 Venusta
127 Verecundus
128 Verocianus
129 Veturius
130 Viator
131 Victurus
132 Virila
133 Vitalis
134 Vodoaldus
135 Vouga
136 Vulgis
137 Vulphy
138 Waccar
139 Walburga
140 Waldalenus
141 Walfrid
142 Wandoi
143 Wastrada
144 Wendolinus
145 Werburga
146 Wetukis
147 Wilfrid
148 Wilgefortis
149 William
150 Willibald
151 Winifred
153 Wiro
154 Wivina
155 Wolfgang
156 Wulfstan
157 Wulmar
158 Wulsin
159 Xystus
160 Yakim
161 Yared
162 Yeshak
163 Yona
164 Yostima
165 Yrchard
166 Yrieix
167 Ysarn
168 Yvette
169 Ywi
170 Zerjacob
171 Zygmunt
172 Ααρών
174 Άβα
175 Αβαδδώσσα
176 Αβάδιμος
177 Αβαίος
178 Αβάκ
179 Αβακούμ
180 Αβακουμία
181 Αβαντίδας
182 Αβαντίς
183 Αβαρβαρέα
184 Αβαρβαρέης
185 Άβαρις
186 Άβαρτος
187 Άβας
188 Αβασκαντος
189 Αββαδών
190 Αββάς
191 Άβγαρ
192 Αβδαίος
193 Άβδηρος
194 Άβδης
195 Αβδιήλ
196 Αβδιού
197 Αβειρὼν
198 Αβειρών
199 Άβελ
200 Αβελάρδος
201 Αβελβούλ
202 Αβεντίνος
203 Αβερκία
204 Αβέρκιος
205 Αβερρόη
206 Αβερρόης
207 Αβέρωφ
208 Αβεσσαλώμ
209 Αβήπας
210 Αβησσυνία
211 Αβιά
212 Αβία
213 Αβιανός
214 Αβίατος
215 Άβιβα
216 Άβιβος
217 Αβινιόν
218 Άβιος
219 Αβιούδ
220 Αβλαβία
221 Αβλάβιος
222 Άβληρα
223 Άβληρος
224 Αβουδίμος
225 Αβουναία
226 Αβραάμ
230 Άβραμ
231 Αβραμία
232 Αβράμιος
233 Άβραξ
234 Άβραχας
235 Αβρέας
236 Αβρίκιος
237 Αβρονίκη
238 Αβρόντιον
239 Αβροσύνη
240 Αβροτέλεια
241 Αβροτέλειος
242 Αβρότονον
243 Αβρυλλίς
244 Άβρων
245 Αβρωνίς
246 Αβρωνυχίς
247 Αβρώνυχος
248 Αβρώτη
249 Άβρωτος
250 Αβυδηνή
251 Αβυδηνός
252 Αβώ
253 Αγάβη
254 Άγαβος
255 Αγαθαγγέλα
256 Αγαθάγγελος
257 Αγαθαρχίδης
258 Αγαθαρχίς
259 Αγάθαρχος
260 Αγαθημερίς
261 Αγαθήμερος
262 Αγαθίνος
263 Αγάθιππος
264 Αγαθόβουλη
265 Αγαθόβουλος
266 Αγαθοδαίμων
267 Αγαθόδωρος
268 Αγαθοκλέας
269 Αγαθόκλεια
270 Αγαθονίκη
271 Αγαθόνικος
272 Αγαθόπους
273 Αγαθοσθένης
274 Αγαθόστρατος
275 Αγαθότυχος
276 Αγάθυλλος
277 Αγάθυρνος
278 Αγάθυρσος
279 Αγάθων
280 Αγαθωνία
281 Αγαθωνύμη
282 Αγαθώνυμος
283 Αγαίος
284 Αγακλέης
285 Αγάκλυτος
286 Αγαλιανός
287 Αγαλλία
288 Αγαλλίας
289 Αγαμέμνων
290 Αγαμήδη
291 Αγαμήδης
292 Αγανίκη
293 Αγανίππη
294 Αγανός
295 Αγαπαίος
296 Αγάπη
297 Αγαπήνωρ
298 Αγαπητή
299 Αγαπητός
300 Αγάπιος
301 Αγαπτόλεμος
302 Αγαρίστη
303 Αγασθένης
304 Αγασίας
305 Αγασικλής
306 Αγασικράτης
307 Αγασιμένης
308 Αγάσιμος
309 Αγασσαμενός
310 Αγάστροφος
311 Αγαύη
312 Αγαυός
313 Αγγαία
314 Αγγαίος
315 Αγγέλα
316 Αγγελάριος
317 Αγγελής
318 Αγγελία
319 Αγγέλιδα
320 Αγγελική
321 Αγγελίνα
322 Αγγελίνη
323 Αγγελίων
324 Άγγελος
325 Αγγενίδας
326 Αγγερούλα
327 Αγγίας
329 Αγέας
330 Αγελάδας
331 Αγέλαος
332 Αγέλας
333 Άγελος
334 Αγέλοχος
335 Αγέμαχος
336 Αγέστρατος
337 Αγεύς
338 Αγήμων
339 Αγήνωρ
340 Αγησανδρίδας
341 Αγησανδρίδης
342 Αγήσανδρος
343 Αγήσαρχος
344 Αγησίας
345 Αγησιδάμας
346 Αγησίδαμος
347 Αγησίλαος
348 Αγησιλεία
349 Αγησίλοχος
350 Αγησίμαχος
351 Αγησίμβροτος
352 Αγησίπολις
353 Αγησιππίδας
354 Αγησιππίδης
355 Αγησιστράτη
356 Αγησίστρατος
357 Αγησιχόρα
358 Αγήτας
359 Άγητος
360 Αγήτως
361 Αγίας
362 Αγιάσσου
363 Αγιάτις
364 Αγιδώς
365 Αγιοδεκτινή
366 Αγιοηλιώτισσα
367 Αγιολούσαινα
368 Αγιούλα
369 Αγιούπα
370 Άγις
371 Αγίων
372 Αγίων Πάντων
373 Αγκαίος
374 Αγκύορας
375 Αγκύωε
376 Αγλαΐα
377 Αγλάιος
379 Αγλαΐς
380 Αγλαοκρέων
381 Αγλαονίκη
382 Αγλαόπη
384 Αγλαόπης
385 Αγλαός
386 Αγλαοσθένης
387 Αγλαόφαμος
388 Αγλαοφήμη
389 Αγλαοφών
390 Άγλαυρος
391 Αγναγόρα
392 Άγναπτος
393 Αγνάς
394 Αγνή
396 Αγνιάδης
397 Αγνίας
398 Άγνιος
399 Αγνόδημος
400 Αγνοδίκη
401 Αγνόδικος
402 Αγνόδωρος
403 Αγνόθεμις
404 Αγνόκλεια
405 Αγνοκλής
406 Αγνόφιλος
407 Αγνώ
408 Άγνων
409 Αγνωνίδης
410 Αγονέας
411 Αγορακλής
412 Αγοράκριτος
413 Αγοράναξ
414 Αγοράστη
415 Αγόραστος
416 Αγόρατος
417 Αγορή
418 Αγραία
419 Αγράμπελη
420 Άγραυλος
421 Αγρεύουσα
422 Αγρεύς
423 Αγρία
424 Αγριδιώτισσα
425 Αγριλιώτισσα
426 Αγριόπας
427 Αγριόπη
428 Αγρίοπος
429 Άγριος
430 Αγρίππας
431 Αγριππίνα
432 Άγριππος
433 Αγριώνιος
434 Αγροιώ
435 Αγροτέρα
436 Άγρων
437 Αγυάη
438 Αγύλαιος
439 Αγύλος
440 Αγύριος
441 Αγύρριος
442 Αγχιάλη
443 Αγχίαλος
444 Αγχιμάχη
445 Αγχίμολος
446 Αγχινόη
447 Άγχιος
448 Αγχίπυλος
449 Αγχιρόη
450 Αγχίροος
451 Αγχιρρόη
452 Αγχίσης
453 Αγωνίς
454 Άδα
455 Αδαίος
456 Αδαλβέρτη
457 Αδαλβέρτος
458 Αδάμ
461 Αδαμαντία
463 Αδαμάντιος
464 Αδάμας
465 Αδάμη
466 Αδάμος
467 Άδας
468 Άδαυκτος
469 Αδέας
470 Αδείμαντος
471 Αδελαΐς
472 Αδελφά
473 Άδης
474 Αδιάντη
475 Αδιάτομος
476 Αδιατόριξ
477 Αδίτη
478 Αδμήτη
479 Άδμητος
480 Αδόλφος
481 Αδονάι
482 Αδράστεια
483 Άδραστος
484 Άδρησκος
485 Αδριανή
486 Αδριανός
487 Αδύτη
488 Αδώνια
489 Άδωνις
490 Αέθλιος
491 Αειθαλάς
492 Αειμακάριστος
493 Αειμεσιτεύουσα
494 Αείμνηστη
495 Αείμνηστος
496 Αέλια
497 Αελλόπους
498 Αελλώ
499 Αερία
500 Αερίας
501 Αερόπη
502 Αέροπος
503 Αετιδεύς
504 Αέτιος
506 Αετίων
507 Αετός
508 Αέτων
509 Αζάν
510 Αζαρία
511 Αζαρίας
512 Αζάριος
513 Αζάς
514 Αζάτ
515 Άζευς
516 Αζής
517 Αζώρ
518 Αηδόνα
519 Αηδόνιον
520 Αήτης
521 Άητωρ
522 Αητωραιακός
523 Αθάμας
524 Αθάμβιλος
525 Αθάνας
526 Αθανασία
527 Αθανάσιος
528 Αθάνατος
529 Αθεόνα
530 Αθέρας
531 Αθηδάρας
532 Αθηνά
533 Αθηναγόρας
534 Αθηνάδας
535 Αθήναιος
536 Αθηναΐς
537 Αθήνη
538 Αθήνιππος
539 Αθηνίς
540 Αθηνίων
541 Αθηνιώτισσα
542 Αθηνογένης
543 Αθηνοδώρα
544 Αθηνόδωρος
545 Αθηνοκλής
546 Αθηνόκριτος
547 Αθηνώ
548 Αθλίας
549 Αθορ
550 Αθος
551 Αθοσίων
552 Αθρέ
553 Άθως
554 Αία
555 Αιακός
556 Αιανός
557 Αίαντας
558 Αιάντεια
559 Αίαξ
560 Αίας
561 Αιγαία
562 Αιγαίων
563 Αιγείδας
564 Αίγειρος
565 Αιγέστης
566 Αιγεύς
567 Αιγέων
568 Αιγεωνέας
569 Αίγη
570 Αιγιάλεια
571 Αιγιαλεύς
572 Αιγίας
573 Αιγίδιος
574 Αίγιλος
575 Αιγίμιος
576 Αίγινα
578 Αιγινώ
579 Αίγιος
580 Αίγισθος
581 Αιγιστέας
582 Αίγιστος
583 Αιγίων
584 Αίγλη
585 Αιγληίς
586 Αίγλων
587 Αιγυπτία
588 Αιγύπτιος
589 Αίγυπτος
590 Αίγων
591 Αιδεσία
592 Αιδέσιος
593 Άιδης
594 Αιδός
595 Αιδώ
596 Αϊδωνεύς
597 Αιήτης
598 Αιήτιος
599 Αιθαλίδης
600 Αιθερία
601 Αίθη
602 Αιθήρ
603 Αιθίδας
604 Αίθικος
605 Αιθίλλα
606 Αιθιόλας
607 Αιθίων
608 Αίθλιος
609 Αίθος
610 Αίθουσα
611 Αιθούσιος
612 Αίθρα
613 Αίθρη
614 Αίθρια
615 Αίθων
616 Αίθωνας
617 Αικατερίνη
619 Αικατερίνος
620 Αιλιανός
621 Αίλιος
622 Αϊμαν
623 Αιματούσα
624 Αιμίαλου
625 Αιμιλένια
626 Αιμιλία
627 Αιμίλιος
628 Άιμον
629 Αιμόνιος
630 Αίμος
631 Αίμων
632 Αιναρέτη
633 Αινέας
634 Αινείας
635 Αίνειος
636 Αινεσίδημος
637 Αίνετος
638 Αινεύς
639 Αίνητος
640 Αινιάδης
641 Αινιώνη
642 Αϊνουρ
643 Άϊντα
644 Αίξων
645 Αιόλη
646 Αιολία
647 Αίολος
648 Αίπυτος
649 Αϊρένα
650 Αιρίν
651 Αιρκώτισσα
652 Αιρώ
653 Αίσακος
654 Αισανίας
655 Αίσαρα
656 Αίσηπος
657 Αίσιμος
658 Αίσιος
659 Αισίων
660 Αίστυ
661 Αισυήτης
662 Αίσυμνος
663 Αίσυπος
664 Αισχίνης
665 Αισχίων
666 Αισχρηίς
667 Αισχυλίδης
668 Αισχυλίς
669 Αισχύλος
670 Αίσων
671 Αισωπία
673 Αίσωψ
675 Άϊτα
676 Αίτνα
677 Αιτωλίς
678 Αιτωλός
679 Αιχμοκλής
680 Αιώρα
681 Ακαδημία
682 Ακάδημος
683 Ακαθή
684 Ακάθιστη
685 Ακακαλλίς
686 Ακάκητος
687 Ακακία
688 Ακάκιος
690 Άκακος
691 Ακαλανθίς
692 Ακαλλαρίς
693 Ακάμας
694 Ακανθίς
695 Άκανθος
696 Ακαρίων
697 Ακαρναν
698 Ακάστη
699 Άκαστος
700 Ακατάβλητη
701 Ακατάβλητος
702 Ακατάφλεκτη
703 Ακατάφλεκτος
704 Ακελδαμά
705 Ακέλης
706 Άκελος
707 Ακέσανδρος
708 Ακεσίας
709 Ακεσίδας
710 Ακεσίλαος
711 Ακεσίλας
712 Ακεσίμβροτος
713 Ακέστης
714 Ακεστόδωρος
715 Ακέστωρ
716 Ακεσώ
717 Ακεψεής
718 Ακεψιμάς
719 Ακήραση
720 Ακήρατος
721 'Ακης
722 Ακίνδυνη
723 Ακίνδυνος
724 Άκις
725 Ακκώ
726 Ακμή
727 Ακμονίδας
728 Άκμων
729 Ακόλουθος
730 Ακοντεύς
731 Ακόντης
732 Ακόπ
733 Ακουμενός
734 Ακουσιλάδας
735 Ακουσίλαος
736 Ακούτιος
737 Ακραγαντίνος
738 Ακράγας
739 Ακραία
740 Άκρατος
741 Ακρήτη
742 Ακρίας
743 Ακριβή
744 Ακριβός
745 Ακρίσιος
746 Ακρίτας
747 Ακρόκομος
748 Ακρόνεος
749 Ακρότατος
750 Άκρων
751 Ακρωτηριανή
752 Ακταία
753 Ακταίη
754 Ακταίος
755 Ακταίων
756 Ακτίνας
757 Ακτίς
758 Άκτις
759 Ακτορίς
760 Άκτωρ
761 Ακύλας
763 Ακυλίνα
764 Αλαλά
765 Αλαλκομένης
766 Αλαμάνος
767 Άλαν
768 Αλανιώτισσα
769 Αλαξάνδρα
770 Αλάσια
771 Αλάστωρ
772 Αλαφούζος
773 Αλβέρτα
774 Αλβέρτος
775 Αλβιανός
776 Αλβίνος
777 Αλεβίζος
778 Αλεβίων
779 Αλεγήνωρ
780 Αλέκα
781 Αλέκος
782 Αλεκτρυών
783 Αλέκτωρ
784 Αλεμίνα
785 Αλένα
786 Αλεξάγγελος
787 Αλεξάνδρα
788 Αλέξανδρος
789 Αλεξάνορας
790 Αλεξάνωρ
791 Αλέξαρχος
792 Αλεξία
793 Αλεξιάρης
794 Αλεξίας
795 Αλεξίβιος
796 Αλεξίκακη
797 Αλεξίκακος
798 Αλεξικλής
799 Αλεξίμαχος
800 Αλεξίνικος
801 Αλεξίνος
802 Αλέξιος
803 Αλεξιππιδας
804 Αλεξιρόη
805 Άλεξις
806 Αλεξίων
807 Αλεξιώτισσα
808 Αλέξων
809 Αλεός
810 Αλεπινή
811 Αλεύας
812 Αλέχτορας
813 Αλήθεια
814 Αληθινή
815 Αληθινός
816 Αληκτώ
817 Αλήσιος
818 Αλήτης
819 Αληυόνη
820 Αλθαία
821 Αλθαιμένης
822 Άλθηπος
823 Αλία
824 Αλίαρτος
825 Αλίη
826 Αλιθέρσης
827 Αλίκη
828 Αλιμήδη
829 Αλιμήδης
830 Αλίντα
831 Αλιξ
832 Άλιος
833 Αλίοχος
834 Άλις
835 Αλίσα
836 Άλισον
837 Αλιφηραία
838 Αλίφηρας
839 Αλκαθόη
840 Αλκάθοος
841 Αλκαινέτος
842 Αλκαίος
843 Αλκαμένης
844 Αλκάνδρη
845 Άλκανδρος
846 Αλκάντρα
847 Αλκάνωρ
848 Αλκείδης
849 Αλκέτας
850 Άλκη
851 Αλκημίδης
852 Αλκήνωρ
853 Άλκης
854 Άλκηστις
855 Αλκίας
856 Αλκιβία
857 Αλκιβιάδη
858 Αλκιβιάδης
859 Αλκίβιος
860 Αλκιδάμας
861 Αλκίδας
862 Αλκιδίκη
863 Αλκιθόη
864 Αλκίμαχος
865 Αλκιμέδη
866 Αλκιμέδων
867 Αλκιμένης
868 Άλκιμος
869 Αλκινάδας
870 Αλκινόη
871 Αλκίνοος
872 Αλκίππη
874 Αλκίς
875 Αλκισθένης
876 Αλκίσωνας
877 Αλκίφρων
878 Αλκμαίων
879 Αλκμάν
880 Αλκμάονα
881 Αλκμάων
882 Αλκμέων
883 Αλκμήνη
884 Αλκμήνωρ
885 Αλκυονεύς
886 Αλκυών
887 Άλκων
888 Άλκωνας
889 Αλλάς
890 Αλλοιώτισσα
891 Άλμα
892 Αλμαρίνα
893 Αλμήνωρ
894 Αλμπάνα
895 Αλμπέρτος
896 Άλμωψ
897 Αλξίων
898 Αλόη
899 Αλοκράτης
900 Αλόπη
901 Αλόπιος
902 Αλουίζος
903 Αλόχη
904 Αλπέγιος
905 Άλπης
906 Αλταίων
907 Αλτάνη
908 Άλτης
909 Αλύα
910 Αλυζεύς
911 Άλυκος
912 Αλύπητος
913 Αλυπία
914 Αλύπιος
915 Αλύριος
916 Αλφαίος
917 Αλφειός
918 Αλφεσίβοια
919 Άλφια
920 Αλφόνς
921 Αλφρέδος
922 Αλωεύς
923 Αλωνία
924 Αλώνιος
925 Αλώπεκος
926 Αμαδρυάς
927 Αμαζών
928 Αμάθεια
929 Αμαθεύς
930 Αμαθούσα
931 Αμαλθαία
932 Αμάλθεια
933 Αμαλία
934 Αμαλιάννα
935 Αμαλκείδης
936 Αμανατία
937 Αμανάτιος
938 Αμανάτιος
939 Αμανάτιος
940 Αμάνδα
941 Αμανδίνος
942 Άμανδος
944 Αμαρακίς
945 Αμάρακος
946 Αμάρανθος
947 Αμάραντος
948 Αμαρίλντα
949 Αμαρυλλίς
950 Αματίτση
951 Αμβέρσα
952 Άμβραξ
953 Αμβροσία
954 Αμβρόσιος
955 Αμβρύων
956 Αμεθέα
957 Αμεινία
958 Αμεινίας
959 Αμεινοκλής
960 Αμειψίας
961 Αμέλια
962 Αμέλιος
963 Άμεμπτος
964 Αμερίας
965 Αμέρικος
966 Αμερίνη
967 Αμερίσσα
968 Αμέρσια
969 Αμέστριος
970 Αμετάθετος
971 Αμήν
972 Αμήνοφις
973 Αμήνων
974 Αμησινάς
975 Αμήστριος
976 Άμηστρις
977 Αμιανός
978 Αμίαντος
979 Αμίλκας
980 Αμιναδάβ
981 Αμινίας
982 Άμιρις
983 Άμισσος
984 Αμισώδαρος
985 Αμμέας
986 Αμμία
987 Αμμιανός
988 Αμμούν
989 Άμμων
990 Αμμωναθάς
991 Αμνησία
992 Αμοίνη
993 Αμολιανή
994 Αμόλυντος
995 Αμομφάρετος
996 Αμοπάων
997 Αμούν
998 Αμπατζι
999 Αμπέλιος
1000 Αμπελίς
©2018 names-n-gifts.com - Επικοινωνία