Εορτές 20 Μαρτίου: Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Θεοδώρα Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1
2
3
4
5 Abban
6 Abra
7 Adamnan
8 Aedan
9 Aidan
10 Alban
11 Albeus
12 Aldhelm
13 Alphege
14 Alto
15 Asaph
16 Aβρότονος
17 Aισχραίος
18 Baga
19 Baithene
20 Becan
21 Bete
22 Birinus
23 Boisil
24 Boniface
25 Boris
26 Boyan
27 Brescal
28 Cartage
29 Cedd
30 Ceolwulf
31 Colm
32 Colman
33 Columba
34 Columbanus
35 Comgal
36 Cormac
37 Cumennea
38 Cumine
39 Cuthbert
40 Cuthburge
41 David
42 Deiniol
43 Donald
44 Donnan
45 Drostan
46 Dubritius
47 Dunstan
48 Dympha
49 Eadbert
50 Eadfrith
51 Eata
52 Ebba
53 Edithac
54 Edmund
55 Edwin
56 Eithne
57 Erconwald
58 Ermenilda
59 Ernan
60 Ethelbert
61 Ethelburga
62 Etheldreda
63 Ethelwald
64 Eύαρδις
65 Felgila
66 Fergus
67 Finan
68 Findlugan
69 Fintan
70 Gerebernus
71 Gildas
72 Gudwall
73 Heiu
74 Hereswitha
75 Hilda
76 Honorius
77 Justus
78 Kenneth
79 Kentigern
80 Kevin
81 Kieran
82 Leonorus
83 Lioba
84 Machar
85 Maelruba
86 Maglorious
87 Maughald
88 Medan
89 Modwena
90 Moluag
91 Ninian
92 Nαΐς
93 Odran
94 Oswald
95 Oswin
96 Palladius
97 Patrick
98 Quartosilla
99 Quinidius
100 Quintianus
101 Quirinus
102 Rastanus
103 Robert
104 Sagar
105 Sagine
106 Sebbi
107 Secardos
108 Sexburga
109 St Theodemir
110 Swithn
111 Talida
112 Tanco
113 Telga
114 Tetricus
115 Tetta
116 Theodard
117 Theodemir
118 Theodichildis
119 Theotonius
120 Thraseas
121 Tigrius
122 Tillo
123 Torello
124 Trea
125 Tressan
126 Triphina
127 Ubald
128 Ugolino
129 Ulrich
130 Ultan
131 Urbitius
132 Ursmar
133 Ursula
134 Ursus
135 Vaga
136 Valens
137 Valentinian
138 Vedast
139 Vedast
140 Veep
141 Velleicus
142 Venantius
143 Venusta
144 Verecundus
145 Verocianus
146 Veturius
147 Viator
148 Victurus
149 Virila
150 Vitalis
151 Vodoaldus
152 Vouga
153 Vulgis
154 Vulphy
155 Vulpian
156 Waccar
157 Walburga
158 Waldalenus
159 Waldetrudis
160 Walfrid
161 Wandoi
162 Wastrada
163 Wendolinus
164 Werburga
165 Wetukis
166 Wiborada
167 Wilfrid
168 Wilgefortis
169 William
170 Willibald
171 Winifred
173 Wiro
174 Wivina
175 Wolfgang
176 Wulfstan
177 Wulmar
178 Wulsin
179 Xystus
180 Yakim
181 Yared
182 Yeshak
183 Yona
184 Yostima
185 Yrchard
186 Yrieix
187 Ysarn
188 Yvette
189 Ywi
190 Zerjacob
191 Zygmunt
192 Ααρών
194 Άβα
195 Αβαδδώσσα
196 Αβάδιμος
197 Αβαίος
198 Αβάκ
199 Αβαντίδα
200 Αβαντίδας
201 Αβαρβαρέα
202 Αβαρβαρέης
203 Άβαρις
204 Άβαρτος
205 Άβας
206 Αβασκαντος
207 Αββαδών
208 Αββακούμ
209 Αββάς
210 Άβγαρ
211 Αβδαίος
212 Άβδηρος
213 Άβδης
214 Αβδιήλ
215 Αβειρὼν
216 Αβειρών
217 Άβελ
218 Αβελάρδος
219 Αβελβούλ
220 Αβεντίνος
221 Αβερκία
222 Αβέρκιος
223 Αβερρόη
224 Αβερρόης
225 Αβέρωφ
226 Αβεσσαλώμ
227 Αβήπας
228 Αβησσυνία
229 Αβιά
230 Αβία
231 Αβιανός
232 Αβίατος
233 Άβιβα
234 Άβιβος
235 Αβινιόν
236 Άβιος
237 Αβιούδ
238 Αβλαβία
239 Αβλάβιος
240 Άβληρα
241 Άβληρος
242 Αβουδίμος
243 Αβουναία
244 Αβραάμ
248 Άβραμ
249 Αβραμία
250 Αβράμιος
251 Άβραξ
252 Άβραχας
253 Αβρέας
254 Αβρίκιος
255 Αβρονίκη
256 Αβρόντιον
257 Αβροσύνη
258 Αβροτέλεια
259 Αβροτέλειος
260 Αβρότονον
261 Αβρυλλίς
262 Άβρων
263 Αβρωνίς
264 Αβρωνυχίς
265 Αβρώνυχος
266 Αβρώτη
267 Άβρωτος
268 Αβυδηνή
269 Αβυδηνός
270 Αβώ
271 Αγάβη
272 Άγαβος
273 Αγαθαγγέλα
274 Αγαθάγγελος
275 Αγαθαρχίδης
276 Αγαθαρχίς
277 Αγάθαρχος
278 Αγάθη
279 Αγαθημερίς
280 Αγαθήμερος
281 Αγαθία
282 Αγαθίας
283 Αγαθίνος
284 Αγάθιππος
285 Αγαθόβουλη
286 Αγαθόβουλος
287 Αγαθοδαίμων
288 Αγαθόδωρος
289 Αγαθοκλέας
290 Αγαθόκλεια
291 Αγαθονίκη
292 Αγαθόνικος
293 Αγαθόπους
294 Αγαθός
295 Αγάθος
296 Αγαθοσθένης
297 Αγαθόστρατος
298 Αγαθότυχος
299 Αγάθυλλος
300 Αγάθυρνος
301 Αγάθυρσος
302 Αγαθώ
303 Αγάθων
304 Αγαθώνυμος
305 Αγαίος
306 Αγακλέης
307 Αγάκλυτος
308 Αγαλιανός
309 Αγαλλία
310 Αγαλλίας
311 Αγαμέμνων
312 Αγαμήδη
313 Αγαμήδης
314 Αγανίκη
315 Αγανίππη
316 Αγανός
317 Αγαπαίος
318 Αγάπη
319 Αγαπήνωρ
320 Αγαπητός
321 Αγάπιος
322 Αγαπτόλεμος
323 Αγαρίστη
324 Αγασθένης
325 Αγασίας
326 Αγασικλής
327 Αγασικράτης
328 Αγασιμένης
329 Αγάσιμος
330 Αγασσαμενός
331 Αγάστροφος
332 Αγαύη
333 Αγαυός
334 Αγγαία
335 Αγγαίος
336 Αγγέλα
337 Αγγελάριος
338 Αγγελής
339 Αγγελία
340 Αγγέλιδα
341 Αγγελική
342 Αγγελίνα
343 Αγγελίνη
344 Αγγελίων
345 Άγγελος
346 Αγγενίδας
347 Αγγερούλα
348 Αγγίας
350 Αγέας
351 Αγελάδας
352 Αγέλαος
353 Αγέλας
354 Άγελος
355 Αγέλοχος
356 Αγέμαχος
357 Αγέστρατος
358 Αγεύς
359 Αγήμων
360 Αγήνωρ
361 Αγησανδρίδας
362 Αγησανδρίδης
363 Αγήσανδρος
364 Αγήσαρχος
365 Αγησίας
366 Αγησιδάμας
367 Αγησίδαμος
368 Αγησίλαος
369 Αγησιλεία
370 Αγησίλοχος
371 Αγησίμαχος
372 Αγησίμβροτος
373 Αγησίπολις
374 Αγησιππίδας
375 Αγησιππίδης
376 Αγησιστράτη
377 Αγησίστρατος
378 Αγησιχόρα
379 Αγήτας
380 Άγητος
381 Αγήτως
382 Αγία Νίνα
383 Αγίας
384 Αγιάσσου
385 Αγιάτις
386 Αγιδώς
387 Αγιοδεκτινή
388 Αγιοηλιώτισσα
389 Αγιολούσαινα
390 Αγιούλα
391 Αγιούπα
392 Άγις
393 Αγίων
394 Αγίων Πάντων
395 Αγκαίος
396 Αγκύορας
397 Αγκύωε
398 Αγλαΐα
399 Αγλάιος
401 Αγλαΐς
402 Αγλαοκρέων
403 Αγλαονίκη
404 Αγλαόπη
406 Αγλαόπης
407 Αγλαός
408 Αγλαοσθένης
409 Αγλαόφαμος
410 Αγλαοφήμη
411 Αγλαοφών
412 Άγλαυρος
413 Αγναγόρα
414 Άγναπτος
415 Αγνάς
416 Αγνή
418 Αγνιάδης
419 Αγνίας
420 Άγνιος
421 Αγνόδημος
422 Αγνοδίκη
423 Αγνόδικος
424 Αγνόδωρος
425 Αγνόθεμις
426 Αγνόκλεια
427 Αγνοκλής
428 Αγνόφιλος
429 Αγνώ
430 Άγνων
431 Αγνωνίδης
432 Αγονέας
433 Αγορακλής
434 Αγοράκριτος
435 Αγοράναξ
436 Αγοράστη
437 Αγόραστος
438 Αγόρατος
439 Αγορή
440 Αγραία
441 Αγράμπελη
442 Άγραυλος
443 Αγρεύουσα
444 Αγρεύς
445 Αγρία
446 Αγριδιώτισσα
447 Αγριλιώτισσα
448 Αγριόπας
449 Αγριόπη
450 Αγρίοπος
451 Άγριος
452 Αγρίππας
453 Αγριππίνα
454 Άγριππος
455 Αγριώνιος
456 Αγροιώ
457 Αγροτέρα
458 Άγρων
459 Αγυάη
460 Αγύλαιος
461 Αγύλος
462 Αγύριος
463 Αγύρριος
464 Αγχιάλη
465 Αγχίαλος
466 Αγχιμάχη
467 Αγχίμολος
468 Αγχινόη
469 Άγχιος
470 Αγχίπυλος
471 Αγχιρόη
472 Αγχίροος
473 Αγχιρρόη
474 Αγχίσης
475 Αγωνίς
476 Άδα
477 Αδαίος
478 Αδάμ
481 Αδαμαντία
483 Αδαμάντιος
484 Αδάμας
485 Αδάμη
486 Αδάμος
487 Άδας
488 Άδαυκτος
489 Αδέας
490 Αδείμαντος
491 Αδελαΐς
492 Αδελφά
493 Αδελφός
494 Άδης
495 Αδιάντη
496 Αδιάτομος
497 Αδιατόριξ
498 Αδίτη
499 Αδμήτη
500 Άδμητος
501 Αδόλφος
502 Αδονάι
503 Αδράστεια
504 Άδραστος
505 Άδρησκος
506 Αδριανή
507 Αδριανός
508 Αδύτη
509 Αδώνια
510 Άδωνις
511 Αέθλιος
512 Αειθαλάς
513 Αειμακάριστος
514 Αειμεσιτεύουσα
515 Αείμνηστη
516 Αείμνηστος
517 Αέλια
518 Αελίτα
519 Αελλόπους
520 Αελλώ
521 Αερία
522 Αερίας
523 Αερόπη
524 Αέροπος
525 Αετιδεύς
526 Αέτιος
528 Αετίων
529 Αετός
530 Αέτων
531 Αζάν
532 Αζαρία
533 Αζαρίας
534 Αζάριος
535 Αζάς
536 Αζάτ
537 Άζευς
538 Αζής
539 Αζώρ
540 Αηδόνα
541 Αηδόνιον
542 Αήτης
543 Άητωρ
544 Αητωραιακός
545 Αθάμας
546 Αθάμβιλος
547 Αθάνας
548 Αθανασία
549 Αθανάσιος
550 Αθάνατος
551 Αθεόνα
552 Αθέρας
553 Αθηδάρας
554 Αθηνά
555 Αθηναγόρας
556 Αθηνάδας
557 Αθήναιος
558 Αθηναΐς
559 Αθήνη
560 Αθήνιππος
561 Αθηνίς
562 Αθηνίων
563 Αθηνιώτισσα
564 Αθηνογένης
565 Αθηνόδωρος
566 Αθηνοκλής
567 Αθηνόκριτος
568 Αθηνώ
569 Αθλίας
570 Αθορ
571 Αθος
572 Αθοσίων
573 Αθρέ
574 Άθως
575 Αία
576 Αιακός
577 Αιανός
578 Αίαντας
579 Αιάντεια
580 Αίαξ
581 Αίας
582 Αιγαία
583 Αιγαίων
584 Αιγείδας
585 Αίγειρος
586 Αιγέστης
587 Αιγεύς
588 Αιγέων
589 Αιγεωνέας
590 Αίγη
591 Αιγιάλεια
592 Αιγιαλεύς
593 Αιγίας
594 Αιγίδιος
595 Αίγιλος
596 Αιγίμιος
597 Αίγινα
599 Αιγινώ
600 Αίγιος
601 Αίγισθος
602 Αιγιστέας
603 Αίγιστος
604 Αιγίων
605 Αίγλη
606 Αιγληίς
607 Αίγλων
608 Αιγυπτία
609 Αιγύπτιος
610 Αίγυπτος
611 Αίγων
612 Αιδέσιος
613 Άιδης
614 Αιδός
615 Αιδώ
616 Αϊδωνεύς
617 Αιήτης
618 Αιήτιος
619 Αιθαλίδης
620 Αιθερία
621 Αιθέριος
622 Αίθη
623 Αιθήρ
624 Αιθίδας
625 Αίθικος
626 Αιθίλλα
627 Αιθιόλας
628 Αιθίων
629 Αίθλιος
630 Αίθος
631 Αίθουσα
632 Αιθούσιος
633 Αίθρα
634 Αίθρη
635 Αίθρια
636 Αίθων
637 Αίθωνας
638 Αικατερίνη
640 Αικατερίνος
641 Αιλιανός
642 Αίλιος
643 Αϊμαν
644 Αιματούσα
645 Αιμίαλου
646 Αιμιλένια
647 Αιμιλία
648 Αιμίλιος
649 Αιμίλιος
650 Άιμον
651 Αιμόνιος
652 Αίμος
653 Αίμων
654 Αιναρέτη
655 Αινέας
656 Αινείας
657 Αίνειος
658 Αινεσίδημος
659 Αινετός
660 Αινεύς
661 Αίνητος
662 Αινιάδης
663 Αινιώνη
664 Αϊνουρ
665 Άϊντα
666 Αίξων
667 Αιόλη
668 Αιολία
669 Αίολος
670 Αίπυτος
671 Αϊρένα
672 Αιρίν
673 Αιρκώτισσα
674 Αιρώ
675 Αίσακος
676 Αισανίας
677 Αίσαρα
678 Αίσηπος
679 Αίσιμος
680 Αίσιος
681 Αισίων
682 Αίστυ
683 Αισυήτης
684 Αίσυμνος
685 Αίσυπος
686 Αισχίνης
687 Αισχίων
688 Αισχρηίς
689 Αισχυλίδης
690 Αισχυλίς
691 Αισχύλος
692 Αίσων
693 Αισωπία
695 Αίσωψ
697 Άϊτα
698 Αιτωλός
699 Αιχμοκλής
700 Αιώρα
701 Ακαδημία
702 Ακάδημος
703 Ακαθή
704 Ακάθιστη
705 Ακακαλλίς
706 Ακάκητος
707 Ακακία
708 Ακάκιος
709 Άκακος
710 Ακαλανθίς
711 Ακαλλαρίς
712 Ακάμας
713 Ακανθίς
714 Άκανθος
715 Ακαρίων
716 Ακαρναν
717 Ακάστη
718 Άκαστος
719 Ακατάβλητη
720 Ακατάβλητος
721 Ακατάφλεκτη
722 Ακατάφλεκτος
723 Ακελδαμά
724 Ακέλης
725 Ακέσανδρος
726 Ακεσίας
727 Ακεσίδας
728 Ακεσίλαος
729 Ακεσίλας
730 Ακεσίμβροτος
731 Ακέστης
732 Ακεστόδωρος
733 Ακέστωρ
734 Ακεσώ
735 Ακεψεής
736 Ακεψιμάς
737 Ακήραση
738 Ακήρατος
739 'Ακης
740 Ακίνδυνη
741 Ακίνδυνος
742 Άκις
743 Ακκώ
744 Ακμή
745 Ακμονίδας
746 Άκμων
747 Ακόλουθος
748 Ακοντεύς
749 Ακόντης
750 Ακόπ
751 Ακουμενός
752 Ακουσιλάδας
753 Ακουσίλαος
754 Ακούτιος
755 Ακραγαντίνος
756 Ακράγας
757 Ακραία
758 Ακρήτη
759 Ακρίας
760 Ακριβή
761 Ακριβός
762 Ακρίσιος
763 Ακρίτας
764 Ακρόκομος
765 Ακρόνεος
766 Ακρότατος
767 Άκρων
768 Ακρωτηριανή
769 Ακταία
770 Ακταίη
771 Ακταίος
772 Ακταίων
773 Ακτίνας
774 Ακτίς
775 Άκτις
776 Ακτορίς
777 Άκτωρ
778 Ακύλας
780 Ακυλίνα
781 Αλαλά
782 Αλαλκομένης
783 Αλαμάνος
784 Άλαν
785 Αλανιώτισσα
786 Αλαξάνδρα
787 Αλάστωρ
788 Αλαφούζος
789 Αλβέρτος
790 Αλβιανός
791 Αλβίνος
792 Αλεβίζος
793 Αλεβίων
794 Αλεγήνωρ
795 Αλέκα
796 Αλέκος
797 Αλεκτρυών
798 Αλέκτωρ
799 Αλεμίνα
800 Αλεξάγγελος
801 Αλεξάνδρα
802 Αλέξανδρος
803 Αλεξάνορας
804 Αλεξάνωρ
805 Αλέξαρχος
806 Αλεξία
807 Αλεξιάρης
808 Αλεξίας
809 Αλεξίβιος
810 Αλεξίκακος
811 Αλεξικλής
812 Αλεξίμαχος
813 Αλεξίνικος
814 Αλεξίνος
815 Αλέξιος
816 Αλεξιππιδας
817 Αλεξιρόη
818 Άλεξις
819 Αλεξίων
820 Αλεξιώτισσα
821 Αλέξων
822 Αλεός
823 Αλεπινή
824 Αλεύας
825 Αλέχτορας
826 Αλήθεια
827 Αληθινή
828 Αληθινός
829 Αληκτώ
830 Αλήσιος
831 Αλήτης
832 Αληυόνη
833 Αλθαία
834 Αλθαιμένης
835 Άλθηπος
836 Αλία
837 Αλίαρτος
838 Αλίη
839 Αλιθέρσης
840 Αλίκη
841 Αλιμήδη
842 Αλιμήδης
843 Αλίνα
844 Αλίντα
845 Αλιξ
846 Άλιος
847 Αλίοχος
848 Άλις
849 Αλίσα
850 Άλισον
851 Αλιφηραία
852 Αλίφηρας
853 Αλκαθόη
854 Αλκάθοος
855 Αλκαινέτος
856 Αλκαίος
857 Αλκαμένης
858 Αλκάνδρη
859 Άλκανδρος
860 Αλκάντρα
861 Αλκάνωρ
862 Αλκείδης
863 Αλκέτας
864 Άλκη
865 Αλκημίδης
866 Αλκήνωρ
867 Άλκης
868 Άλκηστις
869 Αλκίας
870 Αλκιβιάδης
871 Αλκίβιος
872 Αλκιδάμας
873 Αλκίδας
874 Αλκιδίκη
875 Αλκιθόη
876 Αλκίμαχος
877 Αλκιμέδη
878 Αλκιμέδων
879 Αλκιμένης
880 Άλκιμος
881 Αλκινάδας
882 Αλκινόη
883 Αλκίνοος
884 Αλκίππη
886 Αλκίς
887 Αλκισθένης
888 Αλκίσωνας
889 Αλκίφρων
890 Αλκμαίων
891 Αλκμάν
892 Αλκμάονα
893 Αλκμάων
894 Αλκμέων
895 Αλκμήνη
896 Αλκμήνωρ
897 Αλκυονεύς
898 Αλκυών
899 Άλκων
900 Άλκωνας
901 Αλλάς
902 Αλλοιώτισσα
903 Άλμα
904 Αλμαρίνα
905 Αλμήνωρ
906 Αλμπάνα
907 Αλμπέρτος
908 Άλμωψ
909 Αλξίων
910 Αλόη
911 Αλοκράτης
912 Αλόπη
913 Αλόπιος
914 Αλουίζος
915 Αλόχη
916 Άλπης
917 Αλταίων
918 Αλτάνη
919 Άλτης
920 Αλύα
921 Αλυζεύς
922 Άλυκος
923 Αλύπητος
924 Αλυπία
925 Αλύπιος
926 Αλύριος
927 Αλφαίος
928 Αλφειός
929 Αλφεσίβοια
930 Άλφια
931 Αλφόνς
932 Αλφρέδος
933 Αλωεύς
934 Αλωνία
935 Αλώνιος
936 Αλώπεκος
937 Αμαδρυάς
938 Αμαζών
939 Αμάθεια
940 Αμαθεύς
941 Αμαθούσα
942 Αμαλθαία
943 Αμάλθεια
944 Αμαλία
945 Αμαλιάννα
946 Αμαλκείδης
947 Αμανατία
948 Αμανάτιος
949 Αμανάτιος
950 Αμανάτιος
951 Αμάνδα
952 Αμανδίνος
953 Άμανδος
955 Αμαρακίς
956 Αμάρακος
957 Αμάρανθος
958 Αμάραντος
959 Αμαρίλντα
960 Αμαρυλλίς
961 Αματίτση
962 Αμβέρσα
963 Άμβραξ
964 Αμβροσία
965 Αμβρόσιος
966 Αμβρύων
967 Αμεθέα
968 Αμεινία
969 Αμεινίας
970 Αμεινοκλής
971 Αμειψίας
972 Αμέλια
973 Αμέλιος
974 Άμεμπτος
975 Αμερίας
976 Αμέρικος
977 Αμερίνη
978 Αμερίσσα
979 Αμέρσια
980 Αμέστριος
981 Αμετάθετος
982 Αμήν
983 Αμήνοφις
984 Αμήνων
985 Αμησινάς
986 Αμήστριος
987 Άμηστρις
988 Αμιανός
989 Αμίαντος
990 Αμίλκας
991 Αμιναδάβ
992 Αμινίας
993 Άμιρις
994 Άμισσος
995 Αμισώδαρος
996 Αμμέας
997 Αμμία
998 Αμμιανός
999 Αμμούν
1000 Άμμων
©2018 names-n-gifts.com - Επικοινωνία