Εορτές 26 Μαρτίου: Άγιος Πούλιος ο Αναγνώστης Αγία Ανιμαϊς Αγία Βάρις Αγία Μαμύκα Αγία Μάξιμη Αγία Μωικώ Αγία Ρύαξ Άγιος Boyan Άγιος Αβήπας Άγιος Αγνάς Άγιος Αλλάς Άγιος Αρπύλας Άγιος Βαδούσης Άγιος Βαθούσης Άγιος Ηγάθραξ Άγιος Ησκόος Άγιος Μοντάνος Άγιος Ουίρκας Άγιος Σιγητζάς Άγιος Σιμίτριος Άγιος Σουηρίλλας Άγιος Σύλλας Άγιος Φίλγας Μοντάνα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κοδράτος από την Ανατολή Αγία Θέκλα Άγιος Αμμώνιος ο Αναγνώστης Άγιος Γεώργιος από τη Σόφια Άγιος Ειρηναίος ο Διάκονος Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυρας ο υποδιάκονος Άγιος Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Θερμάς Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας Άγιος Κασσιανός ο Μάρτυρας Άγιος Μανουήλ Άγιος Μανουήλ ο Μάρτυρας από την Ανατολή, Άγιος Μαρκιανός ο Μάρτυρας Άγιος Πέτρος ο Μάρτυρας Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Σεραπίων ο Αναγνώστης Αρχάγγελος Γαβριήλ Όσιος Βασίλειος ο Νέος Όσιος Θεοδόσιος από την Ανατολή Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής, ηγούμενος Τριγλίας
1
2
3
4
5 Abban
6 Abra
7 Adamnan
8 Aedan
9 Aidan
10 Alban
11 Albeus
12 Aldhelm
13 Alto
14 Aβρότονος
15 Aιολόμιτρις
16 Aισχραίος
17 Aισχύλα
18 Aμφίροος
19 Baga
20 Baithene
21 Bete
22 Boniface
23 Boris
24 Brescal
25 Cedd
26 Ceolwulf
27 Colm
28 Colman
29 Cormac
30 Cumennea
31 Cuthbert
32 Cuthburge
33 David
34 Donald
35 Dubritius
36 Dunstan
37 Eadbert
38 Eadfrith
39 Eata
40 Ebba
41 Edithac
42 Edwin
43 Eithne
44 Ermenilda
45 Ernan
46 Ethelburga
47 Etheldreda
48 Ethelwald
49 Eύαρδις
50 Felgila
51 Fergus
52 Finan
53 Findlugan
54 Fintan
55 Gerebernus
56 Gildas
57 Gudwall
58 Heiu
59 Hereswitha
60 Honorius
61 Justus
62 Kenneth
63 Kentigern
64 Kevin
65 Kieran
66 Leonorus
67 Lioba
68 Machar
69 Maelruba
70 Maglorious
71 Medan
72 Modwena
73 Moluag
74 Ninian
75 Nαΐς
76 Oswald
77 Oswin
78 Quintianus
79 Quirinus
80 Rastanus
81 Sagar
82 Sagine
83 Sebbi
84 Secardos
85 Sexburga
86 Swithn
87 Talida
88 Tanco
89 Telga
90 Tetricus
91 Tetta
92 Theodemir
93 Theodichildis
94 Theotonius
95 Tigrius
96 Tillo
97 Torello
98 Trea
99 Tressan
100 Triphina
101 Ugolino
102 Ulrich
103 Urbitius
104 Ursmar
105 Ursula
106 Ursus
107 Vaga
108 Valens
109 Valentinian
110 Vedast
111 Vedast
112 Veep
113 Velleicus
114 Venantius
115 Venusta
116 Verecundus
117 Verocianus
118 Veturius
119 Viator
120 Victurus
121 Virila
122 Vitalis
123 Vodoaldus
124 Vouga
125 Vulgis
126 Vulphy
127 Waccar
128 Walburga
129 Waldalenus
130 Walfrid
131 Wandoi
132 Wastrada
133 Wendolinus
134 Werburga
135 Wetukis
136 Wilfrid
137 Wilgefortis
138 William
139 Willibald
140 Winifred
142 Wiro
143 Wivina
144 Wolfgang
145 Wulfstan
146 Wulmar
147 Wulsin
148 Xystus
149 Yakim
150 Yared
151 Yeshak
152 Yona
153 Yostima
154 Yrchard
155 Yrieix
156 Ysarn
157 Yvette
158 Ywi
159 Zerjacob
160 Zygmunt
161 Αάαρκος
162 Αάαρκος
163 Αάατος
164 Αάβακτος
165 Αἰακὸς
166 Αἰαντίδης
167 Αἰαντόδωρος
168 Ααρασσός
169 Ααρδαῒς
170 Ααρών
172 Αἲας
173 Αασίφορος
174 Αάσπετος
175 Άαστος
176 Αάσχετος
177 Άβα
178 Άβαβα
179 Άβαβος
180 Αβαδδώσσα
181 Αβάδιμος
182 Αβάδνη
183 Αβάδνης
184 Αβαεοδώρα
185 Αβαεόδωρος
186 Αβαζία ή Αβασγία
187 Αβάζιος
188 Αβαζίουσα
189 Αβάη
190 Αβαθμίδωτος
191 Αβαθμολόγητος
192 Αβαία
193 Αβαιοδόρα
194 Αβαιόδορος
195 Αβαιόδωρ
196 Αβαιοδώρα
197 Αβαιόδωρος
198 Αβαιοκρίτη
199 Αβαιόκριτος
200 Αβαίος
201 Αβαίστα
202 Αβαίστας
203 Αβάκ
204 Αβάκαινα
205 Αβάκαινας
206 Αβάκεια
207 Αβακένα
208 Αβακένας
209 Αβακής
210 Αβάκης
211 Αβακούμ
212 Αβακουμία
213 Άβακτη
214 Άβακτος
215 Αβαλόνιος
216 Αβάμμουσα
217 Αβάμμων
218 Αβανθία
219 Αβάνθιος
220 Αβανθίς
221 Αβαντία καί Αμαντία
222 Αβαντιάδη
223 Αβαντιάδης
224 Αβαντιάς
225 Αβαντίδας
226 Αβαντίδη
227 Αβαντίδης
228 Αβαντίς
229 Αβαρβαρέη
230 Αβαρβαρέης
231 Αβάρβαρη
232 Αβάρβαρος
233 Αβαρη
234 Αβαρης
235 Αβαρίνη
236 Αβαρίνος
237 Άβαρις
238 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
239 Άβαρνος
240 Άβαρτη
241 Άβαρτος
242 Άβας
243 Αβάσγιος
244 Αβάσιτη
245 Αβάσιτος
246 Αβασκάντη
247 Αβασκάντιλλα
248 Αβασκάντιλλος
249 Αβασκαντος
250 Αββαδών
251 Αββάς
252 Άβγαρ
253 Αβδαίος
254 Αβδάραξος
255 Άβδηρα
256 Άβδηρος
257 Άβδης
258 Αβδιήλ
259 Αβδιού
260 Αβειρὼν
261 Αβειρών
262 Άβελ
263 Αβελάρδος
264 Αβελβούλ
265 Αβεντίνος
266 Αβερκία
267 Αβέρκιος
268 Αβερρόη
269 Αβερρόης
270 Αβέρωφ
271 Αβεσσαλώμ
272 Αβήπας
273 Αβησσυνία
274 Αβιά
275 Αβία
276 Αβιανός
277 Αβίατος
278 Άβιβα
279 Άβιβος
280 Αβινιόν
281 Άβιος
282 Αβιούδ
283 Αβλαβία
284 Αβλάβιος
285 Άβληρα
286 Άβληρος
287 Αβουδίμος
288 Αβουναία
289 Αβραάμ
293 Άβραμ
294 Αβραμία
295 Αβράμιος
296 Άβραξ
297 Άβραχας
298 Αβρέας
299 Αβρίκιος
300 Αβρονίκη
301 Αβρόντιον
302 Αβροσύνη
303 Αβροτέλεια
304 Αβροτέλειος
305 Αβρότονον
306 Αβρυλλίς
307 Άβρων
308 Αβρωνίς
309 Αβρωνυχίς
310 Αβρώνυχος
311 Αβρώτη
312 Άβρωτος
313 Αβυδηνή
314 Αβυδηνός
315 Αβώ
316 Αγάβη
317 Άγαβος
318 Αγαθαγγέλα
319 Αγαθάγγελος
320 Αγαθάγητη
321 Αγαθάγητος
322 Αγαθαρχίς
323 Αγάθαρχος
324 Αγαθάγητος
325 Αγαθημερίς
326 Αγαθήμερος
327 Αγαθίνος
328 Αγάθιππος
329 Αγαθόβουλη
330 Αγαθόβουλος
331 Αγαθοδαίμων
332 Αγαθόδωρος
333 Αγαθοκλέας
334 Αγαθόκλεια
335 Αγαθονίκη
336 Αγαθόνικος
337 Αγαθόπους
338 Αγαθοσθένης
339 Αγαθόστρατος
340 Αγαθότυχος
341 Αγάθυλλος
342 Αγάθυρνα
343 Αγάθυρνος
344 Αγαθύρση
345 Αγάθυρσος
346 Αγάθων
347 Αγαθωνία
348 Αγαθωνύμη
349 Αγαθώνυμος
350 Αγαίος
351 Αγακλέης
352 Αγάκλυτος
353 Αγαλιανός
354 Αγαλλία
355 Αγαλλίας
356 Αγαμεμνονίδη
357 Αγαμέμνων
358 Αγαμήδη
359 Αγαμήδης
360 Αγανίκη
361 Αγανίππη
362 Αγανός
363 Αγαπαίος
364 Αγάπη
365 Αγαπήνωρ
366 Αγαπητή
367 Αγαπητός
368 Αγάπιος
369 Αγαπτόλεμος
370 Αγαρίστη
371 Αγασθένης
372 Αγασίας
373 Αγασικλής
374 Αγασικράτης
375 Αγασιμένης
376 Αγάσιμος
377 Αγασσαμενός
378 Αγάστροφος
379 Αγαύη
380 Αγαυός
381 Αγγαία
382 Αγγαίος
383 Αγγέλα
384 Αγγελάριος
385 Αγγελής
386 Αγγελία
387 Αγγέλιδα
388 Αγγελική
389 Αγγελίνα
390 Αγγελίνη
391 Αγγελίων
392 Άγγελος
393 Αγγενίδας
394 Αγγερούλα
395 Αγγίας
397 Αγέας
398 Αἰγέας
399 Αγελάδας
400 Αγέλαος
401 Αγέλας
402 Άγελος
403 Αγέλοχος
404 Αγέμαχος
405 Αἰγεὺς
406 Αγέστρατος
407 Αγεύς
408 Αγήμων
409 Αγήνωρ
410 Αγησανδρίδας
411 Αγησανδρίδης
412 Αγήσανδρος
413 Αγήσαρχος
414 Αγησίας
415 Αγησιδάμας
416 Αγησίδαμος
417 Αγησίλαος
418 Αγησιλεία
419 Αγησίλοχος
420 Αγησίμαχος
421 Αγησίμβροτος
422 Αγησίπολις
423 Αγησιππίδας
424 Αγησιππίδης
425 Αγησιστράτη
426 Αγησίστρατος
427 Αγησιχόρα
428 Αγήτας
429 Άγητος
430 Αγήτως
431 Αγίας
432 Αγιάσσου
433 Αγιάτις
434 Αγιδώς
435 Αἰγιμιὸς
436 Αγιοδεκτινή
437 Αγιοηλιώτισσα
438 Αγιολούσαινα
439 Αγιούλα
440 Αγιούπα
441 Άγις
442 Αἲγισθος
443 Αγίων
444 Αγίων Πάντων
445 Αγκαίος
446 Αγκύορας
447 Αγκύωε
448 Αγλαΐα
449 Αγλάιος
451 Αγλαΐς
452 Αγλαοκρέων
453 Αγλαονίκη
454 Αγλαόπη
456 Αγλαόπης
457 Αγλαός
458 Αγλαοσθένης
459 Αγλαόφαμος
460 Αγλαοφήμη
461 Αγλαοφών
462 Άγλαυρος
463 Αἴγλη
464 Αγναγόρα
465 Άγναπτος
466 Αγνάς
467 Αγνή
469 Αγνιάδης
470 Αγνίας
471 Άγνιος
472 Αγνόδημος
473 Αγνοδίκη
474 Αγνόδικος
475 Αγνόδωρος
476 Αγνόθεμις
477 Αγνόκλεια
478 Αγνοκλής
479 Αγνόφιλος
480 Αγνώ
481 Άγνων
482 Αγνωνίδης
483 Αγονέας
484 Αγορακλής
485 Αγοράκριτος
486 Αγοράναξ
487 Αγοράστη
488 Αγόραστος
489 Αγόρατος
490 Αγορή
491 Αγραία
492 Αγράμπελη
493 Άγραυλος
494 Αγρεύουσα
495 Αγρεύς
496 Αγρία
497 Αγριδιώτισσα
498 Αγριλιώτισσα
499 Αγριόπας
500 Αγριόπη
501 Αγρίοπος
502 Άγριος
503 Αγρίππας
504 Αγριππίνα
505 Άγριππος
506 Αγριώνιος
507 Αγροιώ
508 Αγροτέρα
509 Άγρων
510 Αγυάη
511 Αγύλαιος
512 Αγύλος
513 Αγύριος
514 Αγύρριος
515 Αγχιάλη
516 Αγχίαλος
517 Αγχιμάχη
518 Αγχίμολος
519 Αγχινόη
520 Άγχιος
521 Αγχίπυλος
522 Αγχιρόη
523 Αγχίροος
524 Αγχιρρόη
525 Αγχίσης
526 Αγωνίς
527 Άδα
528 Αδαίος
529 Αδαλβέρτη
530 Αδαλβέρτος
531 Αδάμ
534 Αδαμαντία
536 Αδαμάντιος
537 Αδάμας
538 Αδάμη
539 Αδάμος
540 Άδας
541 Άδαυκτος
542 Αδέας
543 Αδείμαντος
544 Αδελαΐς
545 Αδελφά
546 Αἰδέσιος
547 Άδης
548 Αδιάντη
549 Αδιάτομος
550 Αδιατόριξ
551 Αδίτη
552 Αδμήτη
553 Άδμητος
554 Αδόλφος
555 Αδονάι
556 Αδράστεια
557 Άδραστος
558 Άδρησκος
559 Αδριανή
560 Αδριανός
561 Αδύτη
562 Αδώνια
563 Άδωνις
564 Αέθλιος
565 Αειθαλάς
566 Αειμακάριστος
567 Αειμεσιτεύουσα
568 Αείμνηστη
569 Αείμνηστος
570 Αέλια
571 Αελλόπους
572 Αελλώ
573 Αερία
574 Αερίας
575 Αερόπη
576 Αέροπος
577 Αετιδεύς
578 Αέτιος
580 Αετίων
581 Αετός
582 Αέτων
583 Αζάν
584 Αζαρία
585 Αζαρίας
586 Αζάριος
587 Αζάς
588 Αζάτ
589 Άζευς
590 Αζής
591 Αζώρ
592 Αηδόνα
593 Αηδόνιον
594 Αήτης
595 Αἰήτης
596 Άητωρ
597 Αητωραιακός
598 Αθάμας
599 Αθάμβιλος
600 Αθάνας
601 Αθανασία
602 Αθανάσιος
603 Αθάνατος
604 Αθεόνα
605 Αθέρας
606 Αἰθερία
607 Αἰθέριος
608 Αθηδάρας
609 Αθηνά
610 Αθηναγόρας
611 Αθηνάδας
612 Αθηνάδης
613 Αθήναιος
614 Αθηναΐς
615 Αθήνη
616 Αθήνιππος
617 Αθηνίς
618 Αθηνίων
619 Αθηνιώτισσα
620 Αθηνογένης
621 Αθηνοδώρα
622 Αθηνόδωρος
623 Αθηνοκλής
624 Αθηνόκριτος
625 Αθηνώ
626 Αἰθάλης
627 Αθλίας
628 Αθορ
629 Αθος
630 Αθοσίων
631 Αἴθρα
632 Αθρέ
633 Άθως
634 Αία
635 Αιακός
636 Αιανός
637 Αίαντας
638 Αιάντεια
639 Αίαξ
640 Αίας
641 Αιγαία
642 Αιγαίων
643 Αιγείδας
644 Αίγειρος
645 Αιγέστης
646 Αιγεύς
647 Αιγέων
648 Αιγεωνέας
649 Αίγη
650 Αιγιάλεια
651 Αιγιαλεύς
652 Αιγίας
653 Αιγίδιος
654 Αίγιλος
655 Αιγίμιος
656 Αίγινα
658 Αιγινώ
659 Αίγιος
660 Αίγισθος
661 Αιγιστέας
662 Αίγιστος
663 Αιγίων
664 Αίγλη
665 Αιγληίς
666 Αίγλων
667 Αιγυπτία
668 Αιγύπτιος
669 Αίγυπτος
670 Αίγων
671 Αιδεσία
672 Αιδέσιος
673 Άιδης
674 Αιδός
675 Αιδώ
676 Αϊδωνεύς
677 Αιήτης
678 Αιήτιος
679 Αιθαλίδης
680 Αιθερία
681 Αίθη
682 Αιθήρ
683 Αιθίδας
684 Αίθικος
685 Αιθίλλα
686 Αιθιόλας
687 Αιθίων
688 Αίθλιος
689 Αίθος
690 Αιθούσα
691 Αιθούσιος
692 Αίθρα
693 Αίθρη
694 Αίθρια
695 Αίθων
696 Αίθωνας
697 Αικατερίνη
699 Αικατερίνος
700 Αιλιανός
701 Αίλιος
702 Αϊμαν
703 Αιματούσα
704 Αιμίαλου
705 Αιμιλένια
706 Αιμιλία
707 Αιμίλιος
708 Άιμον
709 Αιμόνιος
710 Αίμος
711 Αίμουσα
712 Αίμων
713 Αιναρέτη
714 Αινέας
715 Αινείας
716 Αίνειος
717 Αινεσίδημος
718 Αίνετος
719 Αινεύς
720 Αίνητος
721 Αινιάδης
722 Αινιώνη
723 Αινόμορος
724 Αϊνουρ
725 Άϊντα
726 Αίξων
727 Αιόλη
728 Αιολία
729 Αίολος
730 Αίπυτος
731 Αϊρένα
732 Αιρίν
733 Αιρκώτισσα
734 Αιρώ
735 Αίσακος
736 Αισανίας
737 Αίσαρα
738 Αίσηπος
739 Αίσιμος
740 Αίσιος
741 Αισίων
742 Αίστυ
743 Αισυήτης
744 Αίσυμνος
745 Αίσυπος
746 Αισχίνης
747 Αισχίων
748 Αισχρηίς
749 Αισχυλίδης
750 Αισχυλίς
751 Αισχύλος
752 Αίσων
753 Αισωπία
755 Αίσωψ
757 Άϊτα
758 Αίτνα
759 Αιτωλίς
760 Αιτωλός
761 Αιχμίουσα
762 Αιχμοκλής
763 Αιώρα
764 Ακαδημία
765 Ακάδημος
766 Ακαθή
767 Ακάθιστη
768 Ακακαλλίς
769 Ακάκητος
770 Ακακία
771 Ακάκιος
773 Άκακος
774 Ακαλανθίς
775 Ακαλλαρίς
776 Ακάμας
777 Ακανθίς
778 Άκανθος
779 Ακαρίων
780 Ακαρναν
781 Ακάστη
782 Άκαστος
783 Ακατάβλητη
784 Ακατάβλητος
785 Ακατάφλεκτη
786 Ακατάφλεκτος
787 Αἰκατερίνη
788 Ακελδαμά
789 Ακέλης
790 Άκελος
791 Ακέσανδρος
792 Ακεσίας
793 Ακεσίδας
794 Ακεσίλαος
795 Ακεσίλας
796 Ακεσίμβροτος
797 Ακέστης
798 Ακεστόδωρος
799 Ακέστωρ
800 Ακεσώ
801 Ακεψεής
802 Ακεψιμάς
803 Ακήραση
804 Ακήρατος
805 Αἰάκης
806 'Ακης
807 Ακίνδυνη
808 Ακίνδυνος
809 Άκις
810 Ακκώ
811 Ακμή
812 Ακμονίδας
813 Άκμων
814 Ακόλουθος
815 Ακοντεύς
816 Ακόντης
817 Ακόπ
818 Ακουμενός
819 Ακουσιλάδας
820 Ακουσίλαος
821 Ακούτιος
822 Ακραγαντίνος
823 Ακράγας
824 Ακραία
825 Άκρατος
826 Ακρήτη
827 Ακρίας
828 Ακριβή
829 Ακριβός
830 Ακρίσιος
831 Ακρίτας
832 Ακρόκομος
833 Ακρόνεος
834 Ακρότατος
835 Άκρων
836 Ακρωτηριανή
837 Ακταία
838 Ακταίη
839 Ακταίος
840 Ακταίων
841 Ακτίνας
842 Ακτίς
843 Άκτις
844 Ακτορίς
845 Άκτωρ
846 Ακύλας
848 Ακυλίνα
849 Αλαλά
850 Αλαλκομένης
851 Αλαμάνος
852 Άλαν
853 Αλανιώτισσα
854 Αλαξάνδρα
855 Αλάσια
856 Αλάστωρ
857 Αλαφούζος
858 Αλβέρτα
859 Αλβέρτος
860 Αλβιανός
861 Αλβίνος
862 Αλεβίζος
863 Αλεβίων
864 Αλεγήνωρ
865 Αλέκα
866 Αλέκος
867 Αλεκτρυών
868 Αλέκτωρ
869 Αλεμίνα
870 Αλένα
871 Αλεξάγγελος
872 Αλεξάνδρα
873 Αλέξανδρος
874 Αλεξάνορας
875 Αλεξάνωρ
876 Αλέξαρχος
877 Αλεξία
878 Αλεξιάρης
879 Αλεξίας
880 Αλεξίβιος
881 Αλεξίκακη
882 Αλεξίκακος
883 Αλεξικλής
884 Αλεξίμαχος
885 Αλεξίνικος
886 Αλεξίνος
887 Αλέξιος
888 Αλεξιππιδας
889 Αλεξιρόη
890 Άλεξις
891 Αλεξίων
892 Αλεξιώτισσα
893 Αλέξων
894 Αλεός
895 Αλεπινή
896 Αλεύας
897 Αλέχτορας
898 Αλήθεια
899 Αληθινή
900 Αληθινός
901 Αληκτώ
902 Αλήσιος
903 Αλήτης
904 Αληυόνη
905 Αλθαία
906 Αλθαιμένης
907 Άλθηπος
908 Αλία
909 Αλίαρτος
910 Αλίη
911 Αλιθέρσης
912 Αλίκη
913 Αλιμήδη
914 Αλιμήδης
915 Αλίντα
916 Αλιξ
917 Άλιος
918 Αλίοχος
919 Άλις
920 Αλίσα
921 Άλισον
922 Αλιφηραία
923 Αλίφηρας
924 Αλκαθόη
925 Αλκάθοος
926 Αλκαινέτος
927 Αλκαίος
928 Αλκαμένης
929 Αλκάνδρη
930 Άλκανδρος
931 Αλκάντρα
932 Αλκάνωρ
933 Αλκείδης
934 Αλκέτας
935 Άλκη
936 Αλκημίδης
937 Αλκήνωρ
938 Άλκης
939 Άλκηστις
940 Αλκίας
941 Αλκιβία
942 Αλκιβιάδη
943 Αλκιβιάδης
944 Αλκίβιος
945 Αλκιδάμας
946 Αλκίδας
947 Αλκιδίκη
948 Αλκιθόη
949 Αλκίμαχος
950 Αλκιμέδη
951 Αλκιμέδων
952 Αλκιμένης
953 Άλκιμος
954 Αλκινάδας
955 Αλκινόη
956 Αλκίνοος
957 Αλκίππη
959 Αλκίς
960 Αλκισθένης
961 Αλκίσωνας
962 Αλκίφρων
963 Αλκμαίων
964 Αλκμάν
965 Αλκμάονα
966 Αλκμάων
967 Αλκμέων
968 Αλκμήνη
969 Αλκμήνωρ
970 Αλκυονεύς
971 Αλκυών
973 Άλκων
974 Άλκωνας
975 Αλλάς
976 Αλλοιώτισσα
977 Άλμα
978 Αλμαρίνα
979 Αλμήνωρ
980 Αλμπάνα
981 Αλμπέρτος
982 Άλμωψ
983 Αλξίων
984 Αλόη
985 Αλοκράτης
986 Αλόπη
987 Αλόπιος
988 Αλουίζος
989 Αλόχη
990 Αλπέγιος
991 Άλπης
992 Αλταίων
993 Αλτάνη
994 Άλτης
995 Αλύα
996 Αλυζεύς
997 Άλυκος
998 Αλύπητος
999 Αλυπία
1000 Αλύπιος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία