Εορτές 16 Αυγούστου: Άγιος Αλκιβιάδης Άγιος Διομήδης Αλκιβιάδη Διομήδη Μορφή Ιησού Χριστού Ονειρά Όνειρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αριμνηστέα Αρίμνηστος Γύγης Δαϊλόχεια Δαΐλοχος Δημοφίλη Δημόφιλος Διηνέκη Διηνέκης Διθυράμβη Διθύραμβος Εκάτη, Θεότητα Επιπυργιδία Ευρυτίων (Εύρυτος) ο Σπαρτιάτης Θερμοπύλη Θερμόπυλος Λεοντιάδη Λεοντιάδης Λυκουργίς Προμένης
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ακάκιος Επίσκοπος Λητής και Ρεντίνης Άγιος Απόστολος ο Νέος Άγιος Βασίλειος ο Μέγας Άγιος Δημήτριος Άγιος Δωρόθεος Άγιος Ιάκωβος Αγιος Σεραφείμ Άγιος Σταμάτιος Άγιος Τιμόθεος Όσιος, Επίσκοπος Ευρίπου Μάρων ο Σπαρτιάτης Όσιος Γεράσιμος ο νέος ασκητής Όσιος Νείλος ο Ηγιασμένος Περνιακός Άγιος Σαράντης Σταματία Χαιρήμων
1 Οβδιός
2 Οβιδία
3 Οβίδιος
4 Όγκος
5 Ογχηστός
6 Οδέττη
7 Οδηγήτρια
8 Οδηράν
9 Οδιέης
10 Οδίος
11 Οδοιδόκος
12 Οδύσσεια
13 Οδυσσεύς
17 Οζίας
18 Οθέλλα
19 Οθέλλος
20 Οθρηίς
21 Οθρυάδης
22 Οθρυονεύς
23 Όθων
24 Οθωνία
25 Οία
26 Οίαγρος
27 Οιάνθη
28 Οίαξ
29 Οίβαλος
30 Οίβη
31 Οιβώτας
32 Οιδίπους
34 Οικειώτατη
35 Οϊκλείης
36 Οϊκλής
37 Όϊκλος
38 Οικονόμισσα
39 Οικουμενία
40 Οικουμένιος
41 Οικουτούτου
42 Οϊλεύς
43 Οίμη
44 Οινάνθη
45 Οινάς
46 Οινεύς
47 Οινοβία
48 Οινόβιος
49 Οινόη
50 Οινοκλής
51 Οινόμαος
52 Οινόπη
53 Οινοπίων
54 Οινοτίων
55 Οινοτρόπη
56 Οινοτρόπος
57 Οινοχόος
58 Οίνοψ
59 Οινώνη
60 Οινωτός
61 Οίνωτρος
62 Οίοκλος
63 Οιόλυκος
64 Οιστρεβέλης
65 Οιστρέβλης
66 Οίστρος
67 Οϊστροφή
68 Οίτυλος
69 Οιώνιχος
70 Όκκελος
71 Οκκελώ
72 Οκταϊ
73 Ολβία
74 Ολβιόδωρος
75 Όλβιος
76 Όλγα
77 Όλδα
78 Ολδάς
79 Ολένα
80 Όλια
81 Ολόβολος
82 Όλορος
83 Όλπις
84 Όλτος
85 Ολυμπιάς
86 Ολυμπιοδώρα
87 Ολυμπιόδωρος
88 Ολυμπιοσθένης
89 Ολυμπιώτισσα
90 Όλυμπος
91 Ολύνα
92 Ολυνθεύς
93 Ολύνθιος
94 Όλυνθος
95 Ολυσσεύς
96 Όμαδος
97 Ομήρια
98 Όμηρος
100 Ομόθεος
101 Ομόλιππος
102 Ομολοϊς
103 Ομόνοια
104 Ομονοούσα
105 Ομορφούλα
106 Ομφάλη
107 Όναιθος
108 Όναρος
109 Ονασαγόρας
110 Ονασαγόρη
111 Ονασίας
112 Ονασιμήδης
113 Ονατάς
114 Ονειρά
115 Όνειρος
116 Ονείτης
117 Οἰνεύς
118 Ονήσανδρος
119 Ονησικρίτη
120 Ονησίκριτος
121 Ονήσιλος
122 Ονησίμη
123 Ονήσιμος
124 Ονησίππη
125 Ονήσιππος
126 Ονησιφόρα
127 Ονησίφορος
128 Ονήτωρ
129 Οννίκ
130 Ονομακλης
131 Ονομάκριτος
132 Ονομάντη
133 Ονομάντιος
134 Ονόμαρχος
135 Ονόμας
136 Ονόμαστος
137 Ονουφρία
138 Ονούφριος
139 Οντίν
140 Ονυμάντια
141 Ονυμάντιος
142 Ονωράτη
143 Ονωράτος
144 Ονωρία
145 Ονώριος
146 Οξάνα
147 Οξύθεμις
148 Όξυλος
149 Οξύνιος
150 Οξύντης
151 Οξύπορος
152 Οπίτης
153 Οπλέας
154 Οπλεύς
155 Όπλης
156 Οπούς
157 Οππιανός
158 Οπώρα
159 Οπωρεύς
160 Οράτιος
161 Όργης
162 Ορειβάσιος
163 Ορείη
164 Όρειος
165 Ορεντία
166 Ορέντιος
167 Ορέσανδρος
168 Ορέσβιος
169 Ορεσθεύς
170 Ορεστάδας
171 Ορέστης
172 Ορεστιάς
173 Ορθαγόρας
174 Ορθαία
175 Ορθαίος
176 Ορθάνης
177 Ορθοδοξία
178 Ορθόδοξος
179 Ορθοκωστά
180 Όρθων
181 Οριάνα
182 Οριέτα
183 Ορίκαδμος
184 Όρικος
185 Ορίνα
186 Ορινία,
187 Όρμενος
188 Ορνεύς
189 Όρνυτος
190 Οροιβάντιος
191 Όροιδος
192 Όρον
193 Όροψ
194 Ορσαλία
196 Ορσάλιος
197 Ορσεδίκη
198 Ορσελα
199 Ορσηίς
200 Ορσίλοχος
201 Ορσινόμη
202 Όρσιππος
203 Ορσίφας
204 Ορσοβία
205 Ορσόβιος
206 Όρσων
207 Όρτα
208 Ορτανσία
209 Ορτάνσιος
210 Ορτεύς
211 Ορτίλοχος
212 Ορφέα
213 Ορφεύς
215 Ορφώνδας
216 Ορχάν
217 Ορχομενός
218 Ορωνός
219 Όρωνος
220 Οσβάλδη
221 Οσβάλδος
223 Οσβίν
224 Οσία
225 Όσιρις
226 Οσπίτιος
227 Οτρεύς
228 Οτρήρη
229 Οτρήρης
230 Οτρυντεύς
231 Ουαλεριανός
232 Ουάλης
234 Ουάρρων
235 Ουβάλδη
236 Ουβάλδος
237 Ούγος ZXY
238 Ουελλήια
239 Ουελλήιος
240 Ουίκτωρ
241 Ουίρκας
242 Ουκαλέγων
243 Ουλιάνα
244 Ουλιξεύς
245 Ουλκιανός
246 Ούλλα
247 Ούλπιος
248 Ουλρίχα
249 Ουλρίχος
250 Ουλτανός
251 Ουλτρίλη
252 Ουλτρίλος
253 Ουμβέρτος
254 Ουρανία
256 Ουράνιος
257 Ουρβανή
258 Ουρβανός
259 Ούρειος
260 Ουρίας
261 Ουριήλ
262 Ουριηλία
263 Ουρπασιανή
264 Ουρπασιανός
265 Ουσταχανάς
266 Ούτις
267 Οφέλας
268 Οφελέστης
269 Οφέλια
270 Όφελος
271 Οφέλτας
272 Οφέλτης
273 Οφέλτιος
274 Οφηλία
275 Οφήλιος
276 Οφιά
277 Οφιλιάννα
278 Οφιονεύς
279 Οφιούχος
280 Οφίων
281 Οχήσια
282 Οχήσιος
283 Όχιμος
284 Όψιμος
285 Ωβήδ
286 Ωγύγα
288 Ώγυγος
289 Ωδή
290 Ωκαλέη
291 Ωκάλεια
292 Ωκεανίς
293 Ωκεανός
294 Ώκελλος
295 Ώκιμον
296 Ωκύαλος
297 Ωκυθόη
298 Ώκυλλος
299 Ωκυμένης
300 Ωκυπέτη
301 Ωκυρρόη
302 Ωκυτής
303 Ώκυτος
304 Ωλενίας
305 Ωλήν
306 Ώλος
307 Ωμάρης
308 Ωνάμ
309 Ώπας
310 Ωπι
311 Ώπις
312 Ωρ
313 Ώρα
314 Ωραία
315 Ωραιάνθη
316 Ωραιοζήλη
317 Ωραιοζήλος
318 Ωραίος
319 Ωραπόλλων
320 Ωραπολλωνία
321 Ωρείθυια
322 Ωρείθυιος
323 Ωρέλια
324 Ωρία
325 Ωριγένης
326 Ώριος
327 Ωρίων
328 Ωριώνη
329 Ώρος
330 Ωρότυχος
331 Ωρωπός
332 Ωσαννά
333 Ωσηέ
334 Ώτος
335 Ωφελία
336 Ωφελίων
337 Ώψ
338 Boris
339 Colm
340 Colman
341 Cormac
342 Modwena
343 Moluag
344 Secardos
345 Tanco
346 Theodemir
347 Tillo
348 Torello
349 Ugolino
350 Verocianus
351 Vouga
352 Wilgefortis
353 Yostima
354 Zerjacob
355 Θρoνία
356 Κoρίσκος
357 Τοπλoύ
358 Επήριτος
359 Χαλκάορ
360 Aβρότονος
361 Aιολόμιτρις
362 Aισχραίος
363 Aμφίροος
364 Aσστομήδης
365 zxy Ιόλας
366 Αάαρκος
367 Αάαρκος
368 Αάατος
369 Αάβακτος
370 Αἰαντόδωρος
371 Ααρασσός
372 Ααρών
374 Αασίφορος
375 Αάσπετος
376 Άαστος
377 Αάσχετος
378 Άβαβος
379 Αβαδδώσσα
380 Αβαεοδώρα
381 Αβαεόδωρος
382 Αβάζιος
383 Αβαζίουσα
384 Αβαθμίδωτος
385 Αβαθμολόγητος
386 Αβαιοδόρα
387 Αβαιόδορος
388 Αβαιόδωρ
389 Αβαιοδώρα
390 Αβαιόδωρος
391 Αβαιοκρίτη
392 Αβαιόκριτος
393 Αβαίος
394 Αβακούμ
395 Αβακουμία
396 Άβακτος
397 Αβαλόνιος
398 Αβάμμουσα
399 Αβάμμων
400 Αβάνθιος
401 Αβάρβαρος
402 Αβαρίνος
403 Άβαρνος
404 Άβαρτος
405 Αβάσγιος
406 Αβάσιτος
407 Αβασκάντιλλος
408 Αβασκαντος
409 Αββαδών
410 Αββαδώσα
411 Αβδαίος
412 Αβδάραξος
413 Άβδηρος
414 Αβδιού
416 Αβειρών
417 Αβελάρδος
418 Αβελβούλ
419 Αβεντίνος
420 Αβέρκιος
421 Αβερρόη
422 Αβερρόης
423 Αβέρωφ
424 Αβεσσαλώμ
425 Αβιάνιος
426 Αβιανός
427 Αβίατος
428 Άβιβος
429 Αβιμέλιχος
430 Αβινιόν
431 Άβιος
432 Αβιούδ
433 Αβλάβιος
434 Αβλαβίων
435 Άβληρος
436 Αβουδίμη
437 Αβούδιμος
438 Αβουναία
439 Αβρίκιος
440 Αβρονίκη
441 Αβρόντιον
442 Αβροσύνη
443 Αβροτέλεια
444 Αβροτέλειος
445 Αβρότονον
446 Άβρων
447 Αβρωνίς
448 Αβρωνυχίς
449 Αβρώνυχος
450 Αβρώτη
451 Άβρωτος
452 Άβυδος
453 Αβώ
454 Άγαβος
455 Αγαθάγγελος
456 Αγαθάγητος
457 Αγάθαρχος
458 Αγαθάγητος
459 Αγαθήμερος
460 Αγαθίνος
461 Αγάθιππος
462 Αγαθόβουλη
463 Αγαθόβουλος
464 Αγαθοδαίμουσα
465 Αγαθοδαίμων
466 Αγαθοδώρα
467 Αγαθόδωρος
468 Αγαθοκλέας
469 Αγαθόκλεια
470 Αγαθονίκη
471 Αγαθονίκης
472 Αγαθοπόδη
473 Αγαθόπους
474 Αγαθοσθένη
475 Αγαθοσθένης
476 Αγαθόστρατος
477 Αγαθότυχος
478 Αγάθυλλος
479 Αγάθυρνος
480 Αγάθυρσος
481 Αγάθων
482 Αγαθωνία
483 Αγαθωνύμη
484 Αγαθώνυμος
485 Αγαίος
486 Αγάκλυτος
487 Αγαλιανός
488 Αγαμεμνονίδη
489 Αγαμέμνων
490 Αγανός
491 Αγαπαίος
492 Αγαπήνωρ
493 Αγαπηνωρίς
494 Αγαπητός
495 Αγάπιος
496 Αγαπτολέμα
497 Αγαπτόλεμος
498 Αγάσιμος
499 Αγασσαμενός
500 Αγάστροφος
501 Αγαυός
502 Αγγελάριος
503 Αγγελικός
504 Αγγελίνος
505 Αγγελίων
506 Άγγελος
507 Αγγερούλα
508 Αγγερούλης
509 Αγέλαος
510 Άγελος
511 Αγέλοχος
512 Αγέμαχος
513 Αγέρωχη
514 Αγέρωχος
515 Αγέστρατος
516 Αγεύουσα
517 Αγεχόρη
518 Αγέχορος
519 Αγήμων
520 Αγήνωρ
521 Αγηνωρίς
522 Αγήσανδρος
523 Αγήσαρχος
524 Αγησίδαμος
525 Αγησίλαος
526 Αγησιλοχίς
527 Αγησίλοχος
528 Αγησίμαδος
529 Αγησίμαχος
530 Αγησίμβροτος
531 Αγησίπολις
532 Αγησίστρατος
533 Αγησιχόρα
534 Άγητος
535 Αγήτως
536 Αγιάσσου
537 Αγιδώς
538 Αγιοδεκτινή
539 Αγιοηλιώτισσα
540 Αγιολούσαινα
541 Αγιούλα
542 Αγιούπα
543 Αἲγισθος
544 Αγίων
545 Αγίων Πάντων
546 Αγκαίος
547 Αγκύορας
548 Αγκύωε
549 Αγλάιος
550 Αγλαοκρέων
551 Αγλαονίκη
552 Αγλαόπη
554 Αγλαόπης
555 Αγλαοσθένης
556 Αγλαόφαμος
557 Αγλαοφήμη
558 Αγλαοφών
559 Άγλαυρος
560 Αγναγόρα
561 Άγναπτος
562 Αγνόδημος
563 Αγνοδίκη
564 Αγνόδικος
565 Αγνόδωρος
566 Αγνόθεμις
567 Αγνόκλεια
568 Αγνοκλής
569 Αγνός
570 Αγνόφιλος
571 Αγνωνίδης
572 Αγονέας
573 Αγορακλής
574 Αγορακρίτη
575 Αγοράκριτος
576 Αγοράναξ
577 Αγοράστη
578 Αγόραστος
579 Αγόρατος
580 Αγορή
581 Αγορίτσα
582 Άγραυλος
583 Αγράφω
584 Αγρεύουσα
585 Αγριδιώτισσα
586 Αγριλιώτισσα
587 Αγριόπη
588 Αγρίοπος
589 Άγριος
590 Αγριώνιος
591 Αγροιώ
592 Αγροτέρα
593 Άγρων
594 Αγύλαιος
595 Αγύριος
596 Αγύρριος
597 Αγχίαλος
598 Αγχίμαχος
599 Αγχίμολος
600 Αγχινόη
601 Άγχιος
602 Αγχίπυλος
603 Αγχιρόη
604 Αγχίροος
605 Αγχιρρόη
606 Άγω
607 Αγωνίς
608 Αδαίος
609 Αδαλβέρτος
610 Αδαμάντιος
611 Αδάματος
612 Αδαμνάνος
613 Αδείμαντος
614 Αδελφός
615 Αἰδέσιος
616 Αδιάτομος
617 Αδιατόριξ
618 Άδμητος
619 Αδόλφος
620 Αδονάι
621 Άδραστος
622 Άδρησκος
623 Αδριανός
624 Αδώνια
625 Άδωνις
626 Αέθλιος
627 Αειμακάριστος
628 Αειμεσιτεύουσα
629 Αείμνηστος
630 Αέλιος
631 Αελλοπόδης
632 Αελλόπους
633 Αελλώ
634 Αερόπη
635 Αέροπος
636 Αέτιος
638 Αζώρ
639 Αηδόνιος
640 Αηδών
641 Άητωρ
642 Αητωραιακός
643 Αθάμβιλος
644 Αθανάσιος
645 Αθάνατος
646 Αθεόνα
647 Αἰθέριος
648 Αθηναγόρα
649 Αθηναγόρας
650 Αθήναιος
651 Αθήνιππος
652 Αθηνίων
653 Αθηνιώτισσα
654 Αθηνογένεια
655 Αθηνογένης
656 Αθηνοδώρα
657 Αθηνόδωρος
658 Αθηνοκλής
659 Αθηνόκριτος
660 Αθηνώ
661 Αθορ
662 Αθοσίων
663 Άθως
664 Αιακός
665 Αιανός
666 Αιγαίων
667 Αίγειρος
668 Αιγεωνέας
669 Αίγιλος
670 Αιγίμιος
671 Αίγινος
672 Αίγιος
673 Αίγισθος
674 Αίγιστος
675 Αιγίων
676 Αίγλων
677 Αιγύπτιος
678 Αίγυπτος
679 Αίγων
680 Αϊδανός
681 Αιδέσιος
683 Αιδός
684 Αιδώ
685 Αϊδωνεύς
686 Αίθικος
687 Αιθιόλας
688 Αιθίων
689 Αίθλιος
690 Αίθος
691 Αιθούσα
692 Αιθούσιος
693 Αίθων
694 Αίθωνας
695 Αικατερίνος
696 Αίλιος
697 Αιματούσα
698 Αιμίαλου
699 Αιμίλιος
700 Άιμον
701 Αιμόνιος
702 Αίμος
703 Αίμουσα
704 Αίμων
705 Αίνειος
706 Αινεσίδημος
707 Αίνετος
708 Αίνητος
709 Αινιώνη
710 Αινόμορος
711 Αϊνουρ
712 Αίξων
713 Αιόλη
714 Αίολος
715 Αίπυτος
716 Αιρκώτισσα
717 Αιρώ
718 Αίσακος
719 Αίσηπος
720 Αίσιμος
721 Αίσιος
722 Αίσυμνος
723 Αίσυπος
724 Αισχίων
725 Αισχύλος
726 Αίσων
727 Αισωπία
729 Αίσωψ
731 Αιτναίος
732 Αιτωλίς
733 Αιτωλός
734 Αιχμίουσα
735 Αιχμοκλής
736 Αιωπίς
737 Αιώρα
738 Ακάδημος
739 Ακάθιστος
740 Ακάκητος
741 Ακάκιος
743 Άκακος
744 Άκανθος
745 Ακαρίων
746 Άκαστος
747 Ακατάβλητος
748 Ακατάφλεκτος
749 Άκελος
750 Ακέσανδρος
751 Ακεσίλαος
752 Ακεσίμβροτος
753 Ακεστόδωρος
754 Ακέστωρ
755 Ακήρατος
756 Ακίνδυνος
757 Ακκώ
758 Ακμονίδας
759 Άκμουσα
760 Άκμων
761 Ακολουθία
762 Ακόλουθος
763 Ακοντεύς
764 Ακόπ
765 Ακουμενός
766 Ακουσιλάδας
767 Ακουσίλαος
768 Ακούτιος
769 Ακραγαντίνος
770 Άκρατος
771 Ακρίβος
772 Ακρίσιος
773 Ακρόκομος
774 Ακρόνεος
775 Ακρότατος
776 Άκρων
777 Ακρωτηριανή
778 Ακταίος
779 Ακτορίς
780 Άκτωρ
781 Αλαλκομένης
782 Αλαμάνος
783 Αλανιώτισσα
784 Αλάστωρ
785 Αλαφούζος
786 Αλβανός
787 Αλβέρτος
788 Αλβίνος
789 Αλεβίζος
790 Αλεβίων
791 Αλεγήνωρ
792 Αλέκος
793 Αλεκτρυών
794 Αλέκτωρ
795 Αλεξάγγελος
796 Αλέξανδρος
799 Αλεξάνορας
800 Αλεξάνωρ
801 Αλέξαρχος
802 Αλεξίβιος
803 Αλεξίκακος
804 Αλεξίμαχος
805 Αλεξίνικος
806 Αλέξιος
807 Αλεξιρόη
808 Αλεξιώτισσα
809 Αλέξων
810 Αλεός
811 Αλέχτορας
812 Αληκτώ
813 Αλήσιος
814 Αληυόνη
815 Άλθηπος
816 Αλίαρτος
817 Άλικος
818 Άλιος
819 Αλίοχος
820 Άλισον
821 Αλκαθόη
822 Αλκάθοος
823 Αλκαινέτος
824 Αλκαίος
825 Άλκανδρος
826 Αλκάνωρ
827 Αλκήνωρ
828 Αλκίβιος
829 Αλκιθόη
830 Αλκίμαχος
831 Αλκιμέδων
832 Άλκιμος
833 Αλκινόη
834 Αλκίνοος
835 Άλκιππος
836 Αλκίσων
837 Αλκίφρουσα
838 Αλκίφρων
839 Αλκμαίων
840 Αλκμάονα
841 Αλκμάων
842 Αλκμέων
843 Αλκμήνωρ
844 Αλκυονεύς
845 Αλκυών
846 Άλκων
847 Άλκωνας
848 Αλλοιώτισσα
849 Αλμήνωρ
850 Αλμπέος
851 Αλμπέρτος
852 Άλμωψ
853 Αλξίων
854 Αλόη
855 Αλοίσιος
856 Αλοκράτης
857 Αλόπη
858 Αλόπιος
859 Αλουίζος
860 Αλόχη
861 Αλπέγιος
862 Αλταίων
863 Άλτιμος
864 Αλτίνος
865 Άλυκος
866 Αλύπιος
867 Αλύριος
868 Αλύσιος
869 Αλφειός
870 Αλφεσίβοια
871 Αλφεσίβοιος
872 Αλφόνς
873 Αλφρέδος
874 Αλχέλμος
875 Αλωεύς
876 Αλωνία
877 Αλώνιος
878 Αλώπεκος
879 Αμαζόνιος
880 Αμαζών
881 Αμαθούσα
882 Αμάλιος
883 Αμανάτιος
884 Αμανάτιος
885 Αμανάτιος
886 Άμανδος
888 Αμάρακος
889 Αμάρανθος
890 Αμάραντος
891 Αμαστρίνος
892 Αμβροσία
893 Αμβρόσιος
894 Αμβρύων
895 Αμεινοκλής
896 Αμέλιος
897 Άμεμπτος
898 Αμέρικος
899 Αμέστριος
900 Αμετάθετος
901 Αμήνοφις
902 Αμήνων
903 Αμήστριος
904 Αμιανός
905 Αμίαντος
906 Άμισσος
907 Αμισώδαρος
908 Αμμιανός
909 Αμμούν
910 Άμμων
911 Αμμωνά
912 Αμμωναθάς
913 Αμοίνη
914 Αμολιανή
915 Αμόλυντος
916 Αμομφαρέτη
917 Αμομφάρετος
918 Αμοπάων
919 Αμούν
920 Αμπέλιος
921 Αμπελοκήπισσα
922 Άμπελος
923 Άμπυκος
924 Αμυθάων
925 Άμυκος
926 Αμυμώνη
927 Αμύνανδρος
928 Άμυνος
929 Αμύντωρ
930 Αμύνων
931 Άμυρος
932 Αμφίαλος
933 Αμφιάραος
934 Αμφίδικος
935 Αμφίδοκος
936 Αμφίδωρος
937 Αμφίθεος
938 Αμφιθόη
939 Άμφικλος
940 Αμφικτύων
941 Αμφικτυωνίς
942 Αμφιλοχία
943 Αμφίλοχος
944 Αμφίλυκος
945 Αμφίλυτος
946 Αμφίμαρος
947 Αμφίμαχος
948 Αμφιμέδων
949 Αμφίμνηστος
950 Αμφινόμη
951 Αμφίνομος
952 Αμφίομος
953 Αμφιρρόη
954 Αμφιρώ
955 Άμφισσος
956 Αμφίστρατος
957 Αμφιτρύων
958 Αμφίων
959 Αμφιώνη
960 Αμφότερος
961 Αμωμη
962 Αἳμων
963 Αμών
964 Αμωναθάς
965 Αμώς
966 Άμωσις
967 Αναβησίνεος
968 Αναγνώστης
969 Ανάκλητος
970 Ανακρέουσα
971 Ανακρέων
973 Ανάκτωρ
974 Αναξαγόρα
975 Αναξαγόρας
976 Ανάξανδρος
977 Ανάξαρχος
978 Αναξίβιος
979 Αναξίδαμος
980 Αναξίλαος
981 Αναξίμανδρος
982 Αναξίνος
983 Ανάξιππος
984 Αναξιρρόη
985 Ανάργυρος
986 Αναστάσιος
987 Ανατολή
988 Ανατόλιος
989 Αναφωνήτρια
990 Ανδοκίδης
991 Ανδούλος
992 Ανδραίμων
993 Ανδρεστίνος
994 Ανδριανός
995 Ανδριγούλα
996 Ανδρόγεως
997 Ανδροδάιξα
998 Ανδροδάμας
999 Ανδροίτας
1000 Ανδροκλείδας
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία