Εορτές 27 Οκτωβρίου: Αγία Καπιτωλίνη Αγία Πρόκλα σύζυγος του Πιλάτου Άγιος Μαβριανός Άγιος Νέστωρ Γιάρετ ο διάκονος Μαβριανή Νεστορία Φηγία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αβία Αγαθύρση Αγάθυρσος Αγύλλεος Αντιάδης ο Ηρακλείδης Αστυβία Ηρακλείδη Αστυβίας ο Ηρακλείδης Γληνός Γρύνος Επικάστη Ερασίππη Εράσιππος ο Ηρακλείδης Ευήρης Ευρυκάπυς ο Ηρακλείδης Θηριμάχη Θηρίμαχος Ιόβης ο Ηρακλείδης Κανδαύλη Κανδαύλης Λαομένη Λαομένης ο Ηρακλείδης Νέφος ο Ηρακλείδης Νικοδρόμη Νικόδρομος ο Ηρακλείδης Οιστρέβλης Ονησίππη Ονήσιππος ο Ηρακλείδης Τηλέφα Τήλεφος Ύλλος ο Ηρακλείδης Φάλια Φαλίας ο Ηρακλείδης
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ερωτηίδα Άγιος Βαλεντίνος Άγιος Κυριάκος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Όσιος Δημήτριος ο Νέος (Μπασαράμπης)
1
2
3
4
5 Επήριτος
6 Abra
7 Aedan
8 Aβρότονος
9 Aιολόμιτρις
10 Aισχραίος
11 Aισχύλα
12 Aλεξιμήδη
13 Aλεξιμήδης
14 Aμφίροος
15 Aριμήδης
16 Aριμήδη
17 Aσστομήδης
18 Baga
19 Baithene
20 Boris
21 Brescal
22 Cedd
23 Colm
24 Colman
25 Cormac
26 Cumennea
27 Eadfrith
28 Eata
29 Eithne
30 Ermenilda
31 Ernan
32 Etheldreda
33 Ethelwald
34 Eύαρδις
35 Felgila
36 Fergus
37 Findlugan
38 Fintan
39 Gerebernus
40 Gudwall
41 Gwenagwy
42 Heiu
43 Hereswitha
44 Maelruba
45 Medan
46 Modwena
47 Moluag
48 Nαΐς
49 Quintianus
50 Rastanus
51 Sagine
52 Secardos
53 Sexburga
54 Swithn
55 Talida
56 Tanco
57 Telga
58 Tetricus
59 Theodemir
60 Tillo
61 Torello
62 Trea
63 Tressan
64 Ugolino
65 Urbitius
66 Ursmar
67 Ursus
68 Vaga
69 Vedast
70 Vedast
71 Venusta
72 Verocianus
73 Viator
74 Victurus
75 Vitalis
76 Vouga
77 Vulphy
78 Waccar
79 Waldalenus
80 Wetukis
81 Wilgefortis
82 Willibald
83 Wivina
84 Wulfstan
85 Wulmar
86 Wulsin
87 Yostima
88 Zerjacob
89 zxy Ιόλας
90 Αάαρκος
91 Αάαρκος
92 Αάατος
93 Αάβακτος
94 Αἰακὸς
95 Αἰαντίδης
96 Αἰαντόδωρος
97 Ααρασσός
98 Ααρδαῒς
99 Ααρών
101 Αἲας
102 Αασίφορος
103 Αάσπετος
104 Άαστος
105 Αάσχετος
106 Άβα
107 Άβαβα
108 Άβαβος
109 Αβαδδώσσα
110 Αβάδνη
111 Αβάδνης
112 Αβαεοδώρα
113 Αβαεόδωρος
114 Αβαζία ή Αβασγία
115 Αβάζιος
116 Αβαζίουσα
117 Αβάη
118 Αβαθμίδωτος
119 Αβαθμολόγητος
120 Αβαία
121 Αβαιοδόρα
122 Αβαιόδορος
123 Αβαιόδωρ
124 Αβαιοδώρα
125 Αβαιόδωρος
126 Αβαιοκρίτη
127 Αβαιόκριτος
128 Αβαίος
129 Αβαίστα
130 Αβαίστας
131 Αβάκ
132 Αβάκαινα
133 Αβάκαινας
134 Αβάκεια
135 Αβακένα
136 Αβακένας
137 Αβακής
138 Αβακούμ
139 Αβακουμία
140 Άβακτη
141 Άβακτος
142 Αβαλόνιος
143 Αβάμμουσα
144 Αβάμμων
145 Αβανθία
146 Αβάνθιος
147 Αβανθίς
148 Αβαντία καί Αμαντία
149 Αβαντιάδη
150 Αβαντιάδης
151 Αβαντιάς
152 Αβαντίδας
153 Αβαντίδη
154 Αβαντίδης
155 Αβαντίς
156 Αβαρβαρέη
157 Αβαρβαρέης
158 Αβάρβαρη
159 Αβάρβαρος
160 Αβαρη
161 Αβαρης
162 Αβαρίνη
163 Αβαρίνος
164 Άβαρις
165 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
166 Άβαρνος
167 Άβαρτη
168 Άβαρτος
169 Άβας
170 Αβάσγιος
171 Αβάσιτη
172 Αβάσιτος
173 Αβασκάντη
174 Αβασκάντιλλα
175 Αβασκάντιλλος
176 Αβασκαντος
177 Αββαδών
178 Αββαδώσα
179 Αββαία
180 Αββάς
181 Άβγαρ
182 Αβδαίος
183 Αβδάραξος
184 Άβδηρα
185 Άβδηρος
186 Άβδης
187 Αβδιήλ
188 Αβδιηλία
189 Αβδιού
190 Αβειρὼν
191 Αβειρών
192 Άβελ
193 Αβελάρδος
194 Αβελβούλ
195 Αβεντίνος
196 Αβερκία
197 Αβέρκιος
198 Αβερρόη
199 Αβερρόης
200 Αβέρωφ
201 Αβεσσαλώμ
202 Αβήπας
203 Αβησσυνία
204 Αβιά
205 Αβία
206 Αβιάδ
207 Αβιάθα
208 Αβιάθαρ
209 Αβιανία
210 Αβιανία
211 Αβιάνιος
212 Αβιανός
213 Αβίαντη
214 Αβίας
215 Αβίατη
216 Αβίατος
217 Άβιβα
218 Άβιβος
219 Αβιμελιχίς
220 Αβιμέλιχος
221 Αβινιόν
222 Άβιος
223 Αβιούδ
224 Αβλαβία
225 Αβλάβιος
226 Αβλαβίων
227 Άβληρα
228 Άβληρος
229 Αβουδίμη
230 Αβούδιμος
231 Αβουναία
232 Αβραάμ
236 Αβρααμία
237 Άβραμ
238 Άβραξ
239 Άβραχας
240 Αβρέας
241 Αβρικία
242 Αβρίκιος
243 Αβρονίκη
244 Αβρόντιον
245 Αβροσύνη
246 Αβροτέλεια
247 Αβροτέλειος
248 Αβρότονον
249 Αβρυλλίς
250 Άβρων
251 Αβρωνίς
252 Αβρωνυχίς
253 Αβρώνυχος
254 Αβρώτη
255 Άβρωτος
256 Αβυδηνή
257 Αβυδηνός
258 Αβώ
259 Αγάβη
260 Άγαβος
261 Αγαθαγγέλα
262 Αγαθάγγελος
263 Αγαθάγητη
264 Αγαθάγητος
265 Αγαθαρχίς
266 Αγάθαρχος
267 Αγαθάγητος
268 Αγάθη
269 Αγαθημερίς
270 Αγαθήμερος
271 Αγαθίνος
272 Αγαθίππη
273 Αγάθιππος
274 Αγαθόβουλη
275 Αγαθόβουλος
276 Αγαθοδαίμουσα
277 Αγαθοδαίμων
278 Αγαθοδώρα
279 Αγαθόδωρος
280 Αγαθοκλέας
281 Αγαθόκλεια
282 Αγαθονίκη
283 Αγαθόνικος
284 Αγαθοπόδη
285 Αγαθόπους
286 Αγαθοσθένη
287 Αγαθοσθένης
288 Αγαθόστρατος
289 Αγαθότυχος
290 Αγάθυλλος
291 Αγάθυρνα
292 Αγάθυρνος
293 Αγαθύρση
294 Αγάθυρσος
295 Αγάθων
296 Αγαθωνία
297 Αγαθωνύμη
298 Αγαθώνυμος
299 Αγαίος
300 Αγακλέης
301 Αγάκλεια
302 Αγάκλυτος
303 Αγαλιανός
304 Αγαλλία
305 Αγαλλίας
306 Αγαμεμνονίδη
307 Αγαμέμνων
308 Αγαμηδίδας
309 Αγαμήδη
310 Αγαμήδης
311 Αγαμηδίδα
312 Αγαμηδίδας
313 Αγαμήθη
314 Αγαμήθης
315 Αγανίκη
316 Αγανίππη
317 Αγανός
318 Αγαπαίος
319 Αγάπη
320 Αγαπήνωρ
321 Αγαπηνωρίς
322 Αγαπητή
323 Αγαπητός
324 Αγάπιος
325 Αγαπτολέμα
326 Αγαπτόλεμος
327 Αγαρίστη
328 Αγασθένης
329 Αγασίας
330 Αγασικλής
331 Αγασικράτης
332 Αγασιμένης
333 Αγάσιμος
334 Αγασσαμενός
335 Αγάστροφος
336 Αγαύη
337 Αγαυός
338 Αγγέλα
339 Αγγελαρία
340 Αγγελάριος
341 Αγγελία
342 Αγγέλιδα
343 Αγγελική
344 Αγγελίνα
345 Αγγελίνος
346 Αγγελίων
347 Άγγελος
348 Αγγενίδας
349 Αγγερούλα
350 Αγγίας
352 Αγγλία
353 Αγέας
354 Αἰγέας
355 Αγελάδας
356 Αγελαϊς
357 Αγέλαος
358 Αγέλας
359 Άγελος
360 Αγέλοχος
361 Αγεμάχη
362 Αγέμαχος
363 Αγέρωχη
364 Αγέρωχος
365 Αἰγεὺς
366 Αγεστράτη
367 Αγέστρατος
368 Αγεύουσα
369 Αγεύς
370 Αγεχόρη
371 Αγέχορος
372 Αγήμων
373 Αγήνωρ
374 Αγηνωρίς
375 Αγησάνδρα
376 Αγήσανδρος
377 Αγήσαρχος
378 Αγησίας
379 Αγησιδάμας
380 Αγησίδαμος
381 Αγησίλαος
382 Αγησιλεία
383 Αγησιλοχίς
384 Αγησίλοχος
385 Αγησιμάχη
386 Αγησίμαχος
387 Αγησίμβροτος
388 Αγησίπολις
389 Αγησιππίδας
390 Αγησιππίδης
391 Αγησιστράτη
392 Αγησίστρατος
393 Αγησιχόρα
394 Αγήτας
395 Άγητος
396 Αγήτως
397 Αγίας
398 Αγιάσσου
399 Αγιάτις
400 Αγιδώς
401 Αἰγιμιὸς
402 Αγιοδεκτινή
403 Αγιοηλιώτισσα
404 Αγιολούσαινα
405 Αγιούλα
406 Αγιούπα
407 Άγις
408 Αἲγισθος
409 Αγίων
410 Αγίων Πάντων
411 Αγκαία
412 Αγκαίος
413 Αγκύορας
414 Αγκύωε
415 Αγλαΐα
416 Αγλάιος
417 Αγλαοκρέων
418 Αγλαονίκη
419 Αγλαόπη
421 Αγλαόπης
422 Αγλαοσθένης
423 Αγλαόφαμος
424 Αγλαοφήμη
425 Αγλαοφών
426 Άγλαυρος
427 Αἴγλη
428 Αγναγόρα
429 Άγναπτος
430 Αγνή
432 Αγνόδημος
433 Αγνοδίκη
434 Αγνόδικος
435 Αγνόδωρος
436 Αγνόθεμις
437 Αγνόκλεια
438 Αγνοκλής
439 Αγνός
440 Αγνόφιλος
441 Αγνωνίδης
442 Αγονέας
443 Αγορακλής
444 Αγορακρίτη
445 Αγοράκριτος
446 Αγοράναξ
447 Αγοράστη
448 Αγόραστος
449 Αγόρατος
450 Αγορή
451 Αγορίτσα
452 Αγραία
453 Αγράμπελη
454 Άγραυλος
455 Αγρεύουσα
456 Αγρεύς
457 Αγρία
458 Αγριδιώτισσα
459 Αγριλιώτισσα
460 Αγριόπη
461 Αγρίοπος
462 Άγριος
463 Αγρίππα
464 Αγρίππας
465 Αγριώνιος
466 Αγροιώ
467 Αγροτέρα
468 Άγρων
469 Αγυάη
470 Αγύλαιος
471 Αγύριος
472 Αγύρριος
473 Αγχιάλη
474 Αγχίαλος
475 Αγχιμάχη
476 Αγχίμαχος
477 Αγχίμολος
478 Αγχινόη
479 Άγχιος
480 Αγχίπυλος
481 Αγχιρόη
482 Αγχίροος
483 Αγχιρρόη
484 Αγχίσης
485 Άγω
486 Αγωνίς
487 Άδα
488 Αδαία
489 Αδαίος
490 Αδαλβέρτη
491 Αδαλβέρτος
492 Αδάμ
495 Αδαμαντία
497 Αδαμάντιος
498 Αδάμας
499 Αδάμη
500 Αδαμνάνος
501 Άδας
502 Αδέας
503 Αδείμαντος
504 Αδελαΐς
505 Αδελφή
506 Αδελφός
507 Αἰδέσιος
508 Άδης
509 Αδιάντη
510 Αδιάτομος
511 Αδιατόριξ
512 Αδίστα
513 Αδίστας
514 Αδίτη
515 Αδμήτη
516 Άδμητος
517 Αδόλφος
518 Αδονάι
519 Αδράστεια
520 Άδραστος
521 Άδρησκος
522 Αδριανή
523 Αδριανός
524 Αδύτη
525 Αδώνια
526 Άδωνις
527 Αεθλία
528 Αέθλιος
529 Αειθάλα
530 Αειθαλάς
531 Αειμακάριστος
532 Αειμεσιτεύουσα
533 Αείμνηστη
534 Αείμνηστος
535 Αέλια
536 Αέλιος
537 Αελλήεις
538 Αελλοπόδης
539 Αελλόπους
540 Αελλώ
541 Αερία
542 Αερίας
543 Αερόπη
544 Αέροπος
545 Αετία
546 Αέτιος
548 Αζαΐς
549 Αζαρία
550 Αζαρίας
551 Αζάριος
552 Αζάς
553 Αζάτ
554 Άζευς
555 Άζης
556 Αζώρ
557 Αηδόνιος
558 Αηδών
559 Αήτης
560 Αἰήτης
561 Άητωρ
562 Αητωραιακός
563 Αθάμας
564 Αθάμβιλος
565 Αθανάδα
566 Αθανάδας
567 Αθάνας
568 Αθανασία
569 Αθανάσιος
570 Αθάνατος
571 Αθεόνα
572 Αθέρας
573 Αἰθερία
574 Αἰθέριος
575 Αθηδάρας
576 Αθηνά
577 Αθηναγόρα
578 Αθηναγόρας
579 Αθήναιος
580 Αθήνη
581 Αθήνιππος
582 Αθηνίς
583 Αθηνίων
584 Αθηνιώτισσα
585 Αθηνογένης
586 Αθηνοδώρα
587 Αθηνόδωρος
588 Αθηνοκλής
589 Αθηνόκριτος
590 Αθηνώ
591 Αἰθάλης
592 Αθλίας
593 Αθορ
594 Αθοσίων
595 Αἴθρα
596 Αθρέ
597 Άθως
598 Αία
599 Αιάκη
600 Αιακός
601 Αιανός
602 Αίας
603 Αιγαία
604 Αιγαίων
605 Αιγέα
606 Αιγείδας
607 Αίγειρος
608 Αιγέστη
609 Αιγέστης
610 Αιγεύς
611 Αιγεωνέας
612 Αίγη
613 Αιγιάλεια
614 Αιγιαλεύς
615 Αιγίας
616 Αιγίδα
617 Αιγίδας
618 Αίγιλος
619 Αιγίμιος
620 Αίγινα
622 Αίγινος
623 Αίγιος
624 Αιγίσθη
625 Αίγισθος
626 Αιγιστέας
627 Αίγιστος
628 Αιγίων
629 Αίγλη
630 Αίγλων
631 Αιγυπτία
632 Αιγύπτιος
633 Αίγυπτος
634 Αίγων
635 Αϊδανή
636 Αϊδανός
637 Αιδεσία
638 Αιδέσιος
640 Άιδης
641 Αιδός
642 Αιδώ
643 Αϊδωνεύς
644 Αιήτη
645 Αιήτης
646 Αιθαλίδης
647 Αίθαν
648 Αιθερία
649 Αίθη
650 Αιθήρ
651 Αιθήρη
652 Αιθίδας
653 Αίθικος
654 Αιθίλλα
655 Αιθιόλας
656 Αιθίων
657 Αίθλιος
658 Αίθος
659 Αιθούσα
660 Αιθούσιος
661 Αίθρα
662 Αιθύλλα
663 Αίθων
664 Αίθωνας
665 Αικατερίνη
668 Αικατερίνος
669 Αιλία
670 Αίλιος
671 Αϊμαν
672 Αιματούσα
673 Αιμίαλου
674 Αιμιλένια
675 Αιμιλένια
676 Αιμιλία
677 Αιμιλίνα
678 Αιμίλιος
679 Άιμον
680 Αιμόνιος
681 Αίμος
682 Αίμουσα
683 Αίμων
684 Αιναρέτη
685 Αινέας
686 Αινεία
687 Αινείας
688 Αίνειος
689 Αινεσίδημος
690 Αίνετος
691 Αινεύς
692 Αίνητος
693 Αινία
694 Αινιάδης
695 Αινίππη
696 Αινιώνη
697 Αινόμορος
698 Αϊνουρ
699 Άϊντα
700 Αίξων
701 Αιόλη
702 Αιολία
703 Αίολος
704 Αίπυτος
705 Αϊρένα
706 Αιρίν
707 Αιρκώτισσα
708 Αιρώ
709 Αίσακος
710 Αισανίας
711 Αίσαρα
712 Αισημίδα
713 Αισημίδας
714 Αίσηπα
715 Αίσηπος
716 Αίσιμος
717 Αίσιος
718 Αισίων
719 Αίστυ
720 Αίστυ
721 Αισυήτη
722 Αισυήτης
723 Αίσυμνος
724 Αίσυπος
725 Αισχίνη
726 Αισχίνης
727 Αισχίων
728 Αισχρηίς
729 Αισχυλίδης
730 Αισχυλίς
731 Αισχύλος
732 Αίσων
733 Αισωπία
735 Αίσωψ
737 Άϊτα
738 Αίτνα
739 Αιτναίος
740 Αιτωλίς
741 Αιτωλός
742 Αιχμίουσα
743 Αιχμοκλής
744 Αιωπίς
745 Αιώρα
746 Ακαδημία
747 Ακάδημος
748 Ακαθή
749 Ακάθιστη
750 Ακάθιστος
751 Ακακαλλίς
752 Ακάκητος
753 Ακακία
754 Ακάκιος
756 Άκακος
757 Ακαλανθίς
758 Ακαλλαρίς
759 Ακάμα
760 Ακάμας
761 Ακανθίς
762 Άκανθος
763 Ακαρίων
764 Ακαρναν
765 Ακάστη
766 Άκαστος
767 Ακατάβλητη
768 Ακατάβλητος
769 Ακατάφλεκτη
770 Ακατάφλεκτος
771 Αἰκατερίνη
772 Ακελδαμά
773 Ακέλεια
774 Άκελος
775 Ακεσάνδρα
776 Ακέσανδρος
777 Ακεσίας
778 Ακεσίδας
779 Ακεσίλαος
780 Ακεσίλας
781 Ακεσίμβροτος
782 Άκεσις
783 Ακέστης
784 Ακεστόδωρος
785 Ακέστωρ
786 Ακεψεή
787 Ακεψεής
788 Ακεψιμά
789 Ακεψιμάς
790 Ακήραση
791 Ακήρατος
792 Αἰάκης
793 Άκης
794 Ακίνδυνη
795 Ακίνδυνος
796 Άκις
797 Ακκαλίς
798 Ακκώ
799 Ακματίδα
800 Ακματίδας
801 Ακμή
802 Ακμονίδας
803 Άκμουσα
804 Άκμων
805 Ακολουθία
806 Ακόλουθος
807 Ακοντεύς
808 Ακόπ
809 Ακουμενός
810 Ακουσιλάδας
811 Ακουσίλαος
812 Ακούτιος
813 Ακραγαντίνος
814 Ακράγας
815 Ακραία
816 Άκρατος
817 Ακρήτη
818 Ακρίας
819 Ακρίβη
820 Ακρίβος
821 Ακρίσιος
822 Ακρίτας
823 Ακρόκομος
824 Ακρόνεος
825 Ακρότατος
826 Άκρων
827 Ακρωτηριανή
828 Ακταία
829 Ακταίος
830 Ακτίνας
831 Ακτίς
832 Άκτις
833 Ακτορίς
834 Άκτωρ
835 Ακύλα
836 Ακύλας
838 Αλαλά
839 Αλαλκομένης
840 Αλαμάνος
841 Άλαν
842 Αλάνα
843 Αλανιώτισσα
844 Αλαξάνδρα
845 Αλάσια
846 Αλάστωρ
847 Αλαφούζος
848 Αλβανή
849 Αλβανός
850 Αλβέρτα
851 Αλβέρτος
852 Αλβίνα
853 Αλβίνος
854 Αλδχέλμος
855 Αλεβίζος
856 Αλεβίων
857 Αλεγήνωρ
858 Αλεγρία
859 Αλέκα
860 Αλέκος
861 Αλεκτρυών
862 Αλέκτωρ
863 Αλεμίνα
864 Αλένα
865 Αλεξάγγελος
866 Αλεξάνδρα
867 Αλέξανδρος
870 Αλεξάνορας
871 Αλεξάνωρ
872 Αλέξαρχος
873 Αλεξία
874 Αλεξίβια
875 Αλεξίβιος
876 Αλεξίκακη
877 Αλεξίκακος
878 Αλεξικλής
879 Αλεξιμάχη
880 Αλεξίμαχος
881 Αλεξίνικος
882 Αλέξιος
883 Αλεξιππιδας
884 Αλεξιρόη
885 Αλεξιώτισσα
886 Αλέξων
887 Αλεός
888 Αλεπινή
889 Αλεύας
890 Αλέχτορας
891 Αλήθεια
892 Αληθής
893 Αληκτώ
894 Αλήσιος
895 Αλήτη
896 Αλήτης
897 Αληυόνη
898 Αλθαία
899 Αλθαιμένης
900 Άλθηπος
901 Αλία
902 Αλίαρτος
903 Αλίας
904 Αλίη
905 Αλιθέρση
906 Αλιθέρσης
907 Αλίκη
908 Αλιμήδη
909 Αλιμήδης
910 Αλίντα
911 Άλιος
912 Αλίοχος
913 Άλις
914 Αλίσα
915 Άλισον
916 Αλιφηραία
917 Αλίφηρας
918 Αλκαθόη
919 Αλκάθοος
920 Αλκαία
921 Αλκαινέτος
922 Αλκαίος
923 Αλκαμένης
924 Αλκάνδρη
925 Άλκανδρος
926 Αλκάντρα
927 Αλκάνωρ
928 Αλκείδης
929 Αλκέτας
930 Άλκη
931 Αλκήνωρ
932 Άλκης
933 Άλκηστις
934 Αλκίας
935 Αλκιβία
936 Αλκιβιάδη
937 Αλκιβιάδης
938 Αλκίβιος
939 Αλκιδάμας
940 Αλκίδας
941 Αλκιδίκη
942 Αλκιθόη
943 Αλκιμάχη
944 Αλκίμαχος
945 Αλκιμέδη
946 Αλκιμέδων
947 Αλκιμένης
948 Αλκιμήδη
949 Αλκιμήδης
950 Άλκιμος
951 Αλκινάδας
952 Αλκινόη
953 Αλκίνοος
954 Αλκίππη
956 Άλκιππος
957 Αλκίς
958 Αλκισθένης
959 Αλκίσων
960 Αλκίφρουσα
961 Αλκίφρων
962 Αλκμαίων
963 Αλκμάν
964 Αλκμάονα
965 Αλκμάων
966 Αλκμέων
967 Αλκμήνη
968 Αλκμήνωρ
969 Αλκυονεύς
970 Αλκυών
971 Άλκων
972 Άλκωνας
973 Αλλάς
974 Αλλοιώτισσα
975 Άλμα
976 Αλμαρίνα
977 Αλμήνωρ
978 Αλμπάνα
979 Αλμπάνης
980 Αλμπέος
981 Αλμπέρτος
982 Άλμωψ
983 Αλξίων
984 Αλόη
985 Αλοίσιος
986 Αλοκράτης
987 Αλόπη
988 Αλόπιος
989 Αλουίζος
990 Αλόχη
991 Αλπέγιος
992 Άλπης
993 Αλσηΐς
994 Αλταίων
995 Αλτάνη
996 Άλτη
997 Άλτης
998 Άλτιμη
999 Άλτιμος
1000 Αλύα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία