Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αβυδηνή
12 Αγαθοδαίμουσα
13 Αγάθυρνα
14 Αγάκλεια
15 Αγαπτολέμα
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Άριστος
28 Αρτυμήδη
29 Αυσημήδη
30 Αυσημήδης
31 Αχαΐα
32 Ἄβαι
33 Ἄββα
34 Ἄβδα
35 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
36 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
37 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
38 Ἀβείβ Ἀβίβ
39 Βενδιμιανός
40 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
41 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
42 Ἄβη
43 Ἀβηδάμεια
44 Ἀβήδαμος
45 Ἀβηϊχίς
46 Ἀβηΐχος
47 Ἀβηοδώρα
48 Ἀβηόδωρος
49 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
50 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
51 Βηροκτόνος
52 Ἀβηΐχα
53 Βιβέτα
54 Ἀβιδία
55 Βιθυνός
56 Ἀβιοδώρα
57 Ἄβιος
58 Βιτάλη
59 Ἀβίτης
60 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
61 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
62 Ἀβλώνακος
63 Ἀβνάκη
64 Ἁβρονύχα
65 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
66 Ἀγαθάγητος
67 Γιάρετ
68 Ἀγκαία
69 Ἀγλαΐων
70 Γναθαίνιον
71 Ἀγχίρροος
72 Δανιθάλη
73 Εξαινέτα
74 Επούλη
75 Ερυξίας
76 Ευρυγόνη
77 Ευρυγόνη
78 Ευρύγονος
79 Θαλήστριος
80 Θέα
81 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
82 Ίτυς ή`Ιτυλος
83 Καμουήλ
84 Κάνδιδος
86 Κέολγουλφ
87 Κλεοθοίνη
88 Κοινωνίς
89 Κύαθος zxy
90 Λικώρος
91 Λικώρος
92 Λούκουλος
93 Λυκοφρονίδη
94 Μάγος η
95 Μητρόδοτος
96 Μητρογένεια
97 Μητρόκλεια
98 Μιαραναθούσα
99 Μωρήν
100 Νικοδιονύσιος
101 Όϊκλος
102 Ούγος ZXY
103 Ουράνιος
104 Παιάντωρ
105 Παλύνωρ
106 Πάρις Α
107 Πάρις Θ
108 Περσεύς
109 Ἀπέλλιχος
110 Πνεύμα άγιο
111 Σαβαΐνη
112 Σαβαΐνος
113 Σαμπατής
114 Σαντορίνη
115 Σθενελαΐς
116 Ταράξανδρος
117 Τάραρχος
118 Τυρραστιάδας
119 Φειδεκρίτα
120 Χαριτόδημος
121 Χαριτέλεια
122 Χαριτέλης
123 Χαρίτεχνη
124 Χαριτοδήμη
125 Χαριτόκλεια
126 Χαρίτυλα
127 Χερσικράτης
128 Abra
129 Aedan
130 Aβρότονος
131 Aισχραίος
132 Aμφίροος
133 Cedd
134 Etheldreda
135 Ethelwald
136 Gerebernus
137 Gwenagwy
138 Secardos
139 Tressan
140 Urbitius
141 Vulphy
142 Waldalenus
143 Willibald
144 Wivina
145 Wulsin
146 Ααρών
148 Αβακής
149 Αβακούμ
150 Αβακουμία
151 Αβαντίς
152 Αβαρβαρέη
153 Αβαρβαρέης
154 Αβαρίνη
155 Αβαρίνος
156 Αβασκαντος
157 Αββαδών
158 Αββαία
159 Αββάς
160 Άβγαρ
161 Αβδαίος
162 Άβδηρα
163 Άβδηρος
164 Αβδιήλ
165 Αβδιηλία
166 Αβδιού
168 Αβερκία
169 Αβέρκιος
170 Αβερρόης
171 Αβέρωφ
172 Άβιβα
173 Άβιβος
174 Αβιμελιχίς
175 Αβιμέλιχος
176 Αβουδίμη
177 Αβούδιμος
178 Αβουναία
179 Αβραάμ
183 Αβρααμία
184 Άβραξ
185 Αβρικία
186 Αβρίκιος
187 Αβροτέλειος
188 Αβρότονον
189 Άβρων
190 Αβρωνίς
191 Αβρωνυχίς
192 Αβρώνυχος
193 Αβυδηνός
194 Αβώ
195 Αγάβη
196 Αγαθαγγέλα
197 Αγαθάγγελος
198 Αγαθάγητη
199 Αγαθάγητος
200 Αγαθαρχίς
201 Αγάθαρχος
202 Αγαθάγητος
203 Αγάθη
204 Αγαθημερίς
205 Αγαθήμερος
206 Αγάθιππος
207 Αγαθόβουλη
208 Αγαθοδαίμων
209 Αγαθοδώρα
210 Αγαθόδωρος
211 Αγαθοκλέας
212 Αγαθόκλεια
213 Αγαθονίκη
214 Αγαθόνικος
215 Αγαθοπόδη
216 Αγαθόπους
217 Αγαθοσθένη
218 Αγαθοσθένης
219 Αγάθυρνος
220 Αγαθύρση
221 Αγάθυρσος
222 Αγάθων
223 Αγαθωνία
224 Αγαθωνύμη
225 Αγαθώνυμος
226 Αγακλέης
227 Αγαλλία
228 Αγαλλίας
229 Αγαμεμνονίδη
230 Αγαμέμνων
231 Αγαμηδίδας
232 Αγαμήδης
233 Αγαμηδίδα
234 Αγαμηδίδας
235 Αγαμήθη
236 Αγαμήθης
237 Αγαπαίος
238 Αγάπη
239 Αγαπήνωρ
240 Αγαπητή
241 Αγαπητός
242 Αγάπιος
243 Αγαπτόλεμος
244 Αγασθένης
245 Αγαύη
246 Αγαυός
247 Αγγελαρία
248 Αγγελάριος
249 Αγγελία
250 Αγγελική
251 Αγγελικός
252 Αγγελίνος
253 Άγγελος
254 Αγγίας
256 Αγγλία
257 Αγελάδας
258 Αγέλαος
259 Αγέλοχος
260 Αγεμάχη
261 Αγέμαχος
262 Αγέρωχος
263 Αγεστράτη
264 Αγεύουσα
265 Αγεύς
266 Αγεχόρη
267 Αγέχορος
268 Αγήνωρ
269 Αγηνωρίς
270 Αγησάνδρα
271 Αγήσανδρος
272 Αγησίλαος
273 Αγησιλεία
274 Αγησίλοχος
275 Αγησιμάχη
276 Αγησίμαχος
277 Άγις
278 Αγκαία
279 Αγκαίος
280 Αγλαΐα
281 Αγλάιος
282 Αγλαόπη
284 Αγνή
286 Αγνόθεμις
287 Αγνός
288 Αγνόφιλος
289 Αγοράκριτος
290 Αγόραστος
291 Αγορή
292 Αγρεύς
293 Αγρία
294 Άγριος
295 Αγρίππα
296 Αγρίππας
297 Αγροιώ
298 Αγχίαλος
299 Αγχιμάχη
300 Αγχίμαχος
301 Αγχιρόη
302 Αγχίροος
303 Αγχιρρόη
304 Αγχίσης
305 Άγω
306 Αδαία
307 Αδαίος
308 Αδαλβέρτη
309 Αδαλβέρτος
310 Αδάμ
315 Αδαμαντία
317 Αδαμάντιος
318 Αδάμας
319 Αδάμη
320 Αδαμνάνος
321 Αδείμαντος
322 Αδελαΐς
323 Αδελφή
324 Αδελφός
325 Άδης
326 Αδίστα
327 Αδίστας
328 Αδίτη
329 Άδμητος
330 Αδριανή
331 Αδριανός
332 Αδώνια
333 Άδωνις
334 Αεθλία
335 Αέθλιος
336 Αειθάλα
337 Αειθαλάς
338 Αειμνήστη
339 Αείμνηστος
340 Αέλια
341 Αέλιος
342 Αελλήεις
343 Αελλοπόδης
344 Αελλόπους
345 Αελλώ
346 Αερία
347 Αερίας
348 Αερόπη
349 Αέροπος
350 Αετία
351 Αέτιος
353 Αζαΐς
354 Αζαρία
355 Αζαρίας
356 Αζάς
357 Αζάτ
358 Άζης
359 Αηδόνιος
360 Αηδών
361 Αθανάδα
362 Αθανάδας
363 Αθανασία
364 Αθανάσιος
365 Αθηνά
366 Αθηναγόρα
367 Αθηναγόρας
368 Αθήναιος
369 Αθηνογένης
370 Αθηνοδώρα
371 Αθηνόδωρος
372 Αθοσίων
373 Αθρέ
374 Άθως
375 Αία
376 Αιάκη
377 Αιακός
378 Αίας
379 Αιγέα
380 Αιγέστη
381 Αιγέστης
382 Αιγεύς
383 Αιγιάλεια
384 Αιγιαλεύς
385 Αιγίδα
386 Αιγίδας
387 Αίγινα
389 Αίγινος
390 Αίγιος
391 Αιγίσθη
392 Αίγισθος
393 Αϊδανή
394 Αϊδανός
395 Αιδεσία
396 Αιδέσιος
398 Αϊδωνεύς
399 Αιήτη
400 Αιήτης
401 Αίθαν
402 Αιθερία
403 Αιθήρ
404 Αιθούσα
405 Αιθούσιος
406 Αίθρα
407 Αιθύλλα
408 Αικατερίνη
411 Αικατερίνος
412 Αιλία
413 Αίλιος
414 Αιμιλία
415 Αιμίλιος
416 Αινεία
417 Αινείας
418 Αίνετος
419 Αιολία
420 Αίολος
421 Αίσακος
422 Αίσηπος
423 Αισχίνη
424 Αισχίνης
425 Αισχίων
426 Αισχυλίς
427 Αισχύλος
428 Αίσων
429 Αισωπία
431 Αίσωψ
433 Αίτνα
434 Αιτναίος
435 Αιτωλίς
436 Αιτωλός
437 Ακαδημία
438 Ακάθιστη
439 Ακάθιστος
440 Ακακαλλίς
441 Ακακία
442 Ακάκιος
444 Ακάμα
445 Ακάμας
446 Ακάστη
447 Άκαστος
448 Ακέλεια
449 Άκελος
450 Ακεσάνδρα
451 Ακέσανδρος
452 Άκεσις
453 Ακέστωρ
454 Ακεψεή
455 Ακεψεής
456 Ακεψιμά
457 Ακεψιμάς
458 Ακίνδυνη
459 Ακίνδυνος
460 Ακματίδα
461 Ακματίδας
462 Άκμων
463 Ακολουθία
464 Ακόλουθος
465 Ακοντεύς
466 Ακράγας
467 Άκρατος
468 Ακρίβη
469 Ακρίβος
470 Ακταία
471 Ακταίος
472 Ακτίς
473 Άκτις
474 Άκτωρ
475 Ακύλα
476 Ακύλας
478 Αλαμάνος
479 Άλαν
480 Αλάνα
481 Αλβανή
482 Αλβανός
483 Αλβέρτα
484 Αλβέρτος
485 Αλβίνα
486 Αλβίνος
487 Αλδχέλμος
488 Αλεγρία
489 Αλέκα
490 Αλένα
491 Αλεξάνδρα
492 Αλέξανδρος
495 Αλεξία
496 Αλεξίβια
497 Αλεξίβιος
498 Αλεξίκακη
499 Αλεξίκακος
500 Αλεξιμάχη
501 Αλεξίμαχος
502 Αλέξιος
503 Αλεξιρόη
504 Αλήθεια
505 Αληθής
506 Αλήτη
507 Αλήτης
508 Αλθαία
509 Αλία
510 Αλίας
511 Αλιθέρση
512 Αλιθέρσης
513 Αλίκη
514 Αλιμήδη
515 Αλιμήδης
516 Αλίντα
517 Αλκαία
518 Αλκαίος
519 Άλκανδρος
520 Αλκέτας
521 Άλκης
522 Αλκιβία
523 Αλκιβιάδη
524 Αλκιβιάδης
525 Αλκιμάχη
526 Αλκίμαχος
527 Αλκιμέδη
528 Αλκιμέδων
529 Αλκιμήδη
530 Αλκιμήδης
531 Αλκινόη
532 Αλκίνοος
533 Αλκίππη
535 Άλκιππος
536 Αλκίς
537 Αλκισθένης
538 Αλκίσων
539 Αλκίφρουσα
540 Αλκίφρων
541 Αλκμήνη
542 Αλκμήνωρ
543 Αλκυονεύς
544 Αλκυών
545 Αλλάς
546 Αλμπάνα
547 Αλμπάνης
548 Αλμπέος
549 Αλοκράτης
550 Αλόπη
551 Αλόπιος
552 Αλπέγιος
553 Άλτη
554 Άλτης
555 Άλτιμη
556 Άλτιμος
557 Αλτίνα
558 Αλτίνος
559 Αλυπία
560 Αλύπιος
561 Αλυσία
562 Αλύσιος
563 Αλφαία
564 Αλφαιεύς
565 Αλφειά
566 Αλφειός
567 Αλφεσίβοια
568 Αλφεσίβοιος
569 Αλωνία
570 Αλώνιος
571 Αμαζόνιος
572 Αμαζών
573 Αμάλθεια
574 Αμαλθεύς
575 Αμαλία
576 Αμάλιος
577 Αμανατία
578 Αμάνδα
579 Άμανδος
581 Αμαρακίς
582 Αμάρακος
583 Αμαστρίνη
584 Αμβροσία
585 Αμβρόσιος
586 Αμεθέα
587 Αμέλια
588 Άμεμπτη
589 Άμεμπτος
590 Αμερίκη
591 Αμέρικος
592 Αμέρσια
593 Αμέστριος
594 Αμήδη
595 Αμμιανή
596 Αμμιανός
597 Άμμων
598 Αμμωνά
599 Αμομφαρέτη
600 Αμομφάρετος
601 Αμπάν
602 Άμπελος
603 Αμπλία
604 Αμπλίας
605 Αμυγδαλέα
606 Αμυμώνη
607 Αμύντωρ
608 Αμφιάλη
609 Αμφίαλος
610 Αμφιαράη
611 Αμφιάραος
612 Αμφιδάμα
613 Αμφιδάμας
614 Αμφίδοκος
615 Αμφιθέα
616 Αμφίκλεια
617 Άμφικλος
618 Αμφικτύων
619 Αμφικτυωνίς
620 Αμφιλοχία
621 Αμφίλοχος
622 Αμφιλύκη
623 Αμφίλυκος
624 Αμφιμάχη
625 Αμφίμαχος
626 Αμφιμέδα
627 Αμφιμέδων
628 Αμφιμήδη
629 Αμφιμήδης
630 Αμφινόμη
631 Αμφίνομος
632 Αμφιρρόη
633 Αμφιρώ
634 Αμφιτρίτη
635 Αμφιτρίτης
636 Αμφίων
637 Αμφιώνη
638 Αμών
639 Αμωναθάς
640 Αμώς
641 Αναία
642 Ανακρέων
644 Ανανί
645 Ανανία
646 Ανανίας
647 Αναξαγόρα
648 Αναξαγόρας
649 Αναξάνδρα
650 Ανάξανδρος
651 Αναξαρέτη
652 Αναξαρέτης
653 Ανάξαρχη
654 Ανάξαρχος
655 Αναξίμανδρος
656 Αναξιμένη
657 Αναξιμένης
658 Ανάργυρη
659 Ανάργυρος
660 Αναστασία
661 Αναστάσιος
662 Ανατολή
663 Ανατόλιος
664 Άνδρεα
665 Ανδρέας
666 Ανδριανή
667 Ανδριανός
668 Ανδροδάιξα
669 Ανδρομάχη
670 Ανδρόμαχος
671 Ανδρομέδα
672 Ανδρομέδης
673 Ανδρομήδη
674 Ανδρομήδης
675 Ανδρονίκη
676 Ανδρόνικος
677 Ανδροπελαγία
678 Ανδροπελαγίας
679 Ανδροσθένης
680 Ανδρόφιλος
681 Άνδρων
682 Ανεζίνα
683 Ανειτυλλιανός
684 Ανεκτή
685 Άνεκτος
686 Ανεμπόδιστη
687 Ανεμπόδιστος
689 Ανέστια
690 Άνθα
691 Άνθας
692 Ανθέμιος
693 Ανθή
694 Ανθηδόνη
696 Ανθηδόνιος
697 Ανθήλεια
698 Άνθιμη
699 Άνθιμος
700 Ανθίππη
701 Άνθιππος
702 Ανθοδέσμη
703 Άνθος
704 Ανθοσμία
705 Ανθόσμιος
706 Ανθυποβάγγελος
707 Ανία
708 Ανίκητη
709 Ανίκητος
710 Ανίνα
711 Ανίνας
712 Άνιος
713 Άννα
715 Ανναμπέλα
716 Άννας
717 Άνοιξη
718 Ανουτσιάτα
719 Ανουτσιάτης
720 Ανσέλμος
721 Αντείας
722 Αντέρως
724 Αντερώσα
725 Αντήνωρ
726 Αντηνώρη
727 Άντια
728 Αντιάδης
729 Αντιάνειρ
730 Αντίας
731 Αντιγόνη
732 Αντίγονος
733 Αντιλέων
734 Αντιμάχη
735 Αντίμαχος
736 Αντιμένης
737 Αντιμήδη
738 Αντίνοος
739 Αντιόπη
740 Αντιοχίς
741 Αντίοχος
742 Αντίπα
743 Αντίπας
744 Αντιπάτρα
745 Αντίπατρος
746 Αντίπαφος
747 Αντισθένης
748 Άντιφα
749 Αντιφάνη
750 Αντιφάνης
751 Αντίφας
752 Αντιφάτη
753 Αντιφάτης
754 Αντίφιλος
755 Αντιφόνη
756 Αντίφονος
757 Άντιφος
758 Αντιφών
759 Αντιφώσσα
760 Αντουανέτα
762 Αντωνέττα
763 Αντωνία
764 Αντώνιος
765 Ανυσία
766 Ανύσιος
767 Ανύτη
768 Άνυτος
769 Αξιοθέα
770 Αξιονίκη
771 Αξιόνικος
772 Αξίων
773 Αοιδή
774 Αοιδός
775 Απελλή
776 Απελλής
778 Απήμαντη
779 Απήμαντος
780 Απία
781 Απίων
782 Απλοδώρα
783 Απλόδωρος
784 Απολλιναρία
785 Απολλινάριος
786 Απόλλων
787 Απολλωνία
788 Απολλώνιος
789 Απολλωνίς
790 Αποστολία
791 Απόστολος
793 Απρίων
794 Άπφια
795 Απφίας
796 Αραβέλλα
797 Άρβηλα
798 Άρβηλος
799 Αργέλη
800 Αργεντινή
801 Αργεντίνος
802 Αργήλη
803 Αργήλης
804 Αργίνη
805 Αργυρά
806 Αργυρός
807 Αργώ
808 Αρδαλίς
809 Αρδαλίων
810 Αρεδία
811 Αρέδιος
813 Αρέθουσα
814 Αρέθων
815 Αρεστή
816 Αρέστωρ
817 Αρετή
818 Άρης
820 Αρθούρος
821 Άρια
822 Αριάδνη
824 Αριάδνης
825 Αριέτα
826 Αρίζηλος
827 Αριμήδης
828 Αριμνηστέα
829 Αρίμνηστος
830 Αρίσβη
831 Άρισβος
832 Αρισταγγέλα
833 Αριστάγγελος
834 Αρισταγόρα
835 Αρισταγόρας
836 Αρισταινέτη
837 Αρίστανδρος
838 Αρισταρχίς
839 Αρίσταρχος
840 Αριστείδη
841 Αριστείδης
842 Αρίστη
843 Αριστιάνα
844 Αριστίππη
845 Αρίστιππος
846 Αριστοβούλα
847 Αριστόβουλος
849 Αριστοδήμη
850 Αριστόδημος
851 Αριστοδίκη
852 Αριστόδικος
853 Αριστοθέα
854 Αριστοκλέας
855 Αριστοκράτης
856 Αριστοκρατία
857 Αριστόμαχος
858 Αριστομένης
859 Αριστομήδη
860 Αριστομήδης
861 Αριστονίκη
862 Αριστόνικος
863 Αριστοτέλεια
864 Αριστοτέλης
865 Αριστοτέχνη
866 Αριστοτέχνης
867 Αριστοφάνης
868 Αριστωνομίδα
869 Αριστωνομίδας
870 Αρίφρουσα
871 Αρίφρων
872 Αρκαδία
873 Αρκάδιος
874 Αρκέας
875 Αρλίντα
876 Αρμοδία
877 Αρμόδιος
878 Αρμονία
879 Αρμονίας
880 Αρόα
881 Αρριανή
882 Αρριανός
883 Αρριδαία
884 Αρριδαίος
885 Αρριχίων
886 Αρσάκη
887 Αρσάκιος
888 Αρσενία
889 Αρσένιος
890 Αρσινόη
891 Άρτα
892 Αρτάκης
893 Αρτεμιδώρα
894 Αρτεμίδωρος
895 Αρτέμιος
896 Άρτεμις
897 Αρτεμισία
898 Αρτυμήδης
899 Αρχαγάθη
900 Αρχάγαθος
901 Αρχέδικος
902 Αρχελάη
903 Αρχέλαος
904 Αρχεμάχη
905 Αρχέμαχος
906 Αρχιδαμια
907 Αρχιδίκη
908 Αρχιμήδη
909 Αρχιμήδης
911 Άρχιππος
912 Αρχοντία
913 Αρχοντίνα
914 Αρχοντίνος
915 Αρχοντίων
916 Ασάνω
917 Ασάφεια
918 Ασάφιος
919 Ασημάκης
920 Ασημίνα
921 Ασία
922 Ασίας
923 Ασινέθ
924 Άσιοτ
925 Ασκάλαφος
926 Ασκλά
927 Ασκλάς
928 Ασκληπιάς
929 Ασκληπιοδότη
930 Ασκληπιόδοτος
931 Ασκληπιοδώρα
932 Ασκληπιόδωρος
933 Ασκληπιός
934 Ασμοδαίος
935 Ασπασία
936 Ασπιδοχάρμη
937 Ασπιδοχάρμης
938 Ασσάντ
939 Αστείος
940 Αστερία
941 Αστερίων
942 Αστή
943 Αστός
944 Αστυβία
945 Αστυβίης
946 Αστυμάχη
947 Αστύμαχος
948 Αστυμήδη
949 Αστυμήδης
950 Αστυμηδίδη
951 Αστυμηδίδης
952 Ασύγκριτη
953 Ασύγκριτος
954 Ασχολία
955 Ασχόλιος
956 Ασωπίς
957 Ατζουλέτα
958 Ατία
959 Ατλάντεια
960 Άτλας
961 Άτρομος
962 Άτταλος
963 Αττική
964 Αττικός
965 Άττος
966 Αυγείας
967 Αυγερινή
968 Αυγερινός
969 Αυγή
970 Αύγης
971 Αυγούστα
972 Αύγουστος
973 Αύδακτος
974 Αυδάς
975 Αυδάτα
976 Αυδελλάς
977 Αυδιησούς
978 Αύκτα
979 Αύκτος
980 Αυνάν
981 Αυξεντία
982 Αυξέντιος
983 Αυξιβία
984 Αυξίβιος
985 Αυξιλιαρία
986 Αύρα
987 Αύρας
988 Αυτεσίων
989 Αυτομάτη
990 Αυτομήδη
991 Αυτομήδης
992 Αυτονόη
993 Αυτονομία
994 Αυτόνομος
995 Αυτόνοος
996 Αυτοσθένης
997 Αφεντία
998 Αφέντρα
999 Αφθόνιος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία