Εορτές 5 Ιουλίου: Αγία Τρίφυνα της Βρετάνης Λαμπαδία Λαμπαδός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Modwena Λουκία Λαουτάρη Παπαγεωργίου Μελώ Παναγιώτης Ζαχαρία
1 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
2 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
3 Ἀβείβ Ἀβίβ
4 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
5 Ευρυγόνη
6 Λούκουλος
7 Χαριτέλεια
8 Αβαρβαρέης
9 Αγαθαγγέλα
10 Αγαθάγγελος
11 Αγαθάγητη
12 Αγαθαρχίς
13 Αγαθοδώρα
14 Αγαθόδωρος
15 Αγαθύρση
16 Αγάθων
17 Αγάπη
18 Αγγελική
19 Αγκαία
20 Αγλαΐα
21 Αγρίππα
22 Αδριανή
23 Αειθάλα
24 Αελλώ
25 Αέτιος
27 Αίγινος
28 Αιήτη
29 Αιήτης
30 Αιθήρ
31 Αίσιος
32 Αίτνα
33 Ακάμα
34 Ακεσάνδρα
35 Ακόλουθος
36 Ακύλας
38 Αλεξάνδρα
39 Αλέξανδρος
42 Αλκιβία
43 Αλκιβιάδη
44 Αλκιμέδων
45 Άλτιμη
46 Αμβρόσιος
47 Αμέλια
48 Αμφιάραος
49 Αμφιδάμας
50 Αμφιρώ
51 Αναξαγόρα
52 Ανάξανδρος
53 Αναξιμένης
54 Ανδρομέδα
55 Ανδρονίκη
56 Άνδρων
57 Ανθή
58 Άνθιμος
59 Αντίπα
60 Ανύσιος
61 Άνυτος
62 Απόλλων
63 Απολλώνιος
64 Αποστολία
65 Άπφια
66 Αρέθων
67 Αριστομένης
68 Αρμόδιος
69 Αρμονία
70 Αρχοντίων
71 Ασκλά
72 Ασύγκριτη
73 Αττική
74 Βαβύλα
75 Βαθύκλεια
76 Βακχίς
77 Βαλέρια
78 Βαλτάσαρ
79 Βάμβαξ
80 Βαραδάτη
81 Βαραχήσιος
82 Βαρβάρα
83 Βαρσαβία
84 Βαρσανουφία
85 Βαρυψαβάς
86 Βενετία
87 Βενέτιος
88 Βέρθα
89 Βήρος
90 Βίων
91 Βλαδισλάβος
92 Βλασία
93 Βρένδα
94 Γαβριήλ
95 Γαρυφαλλιά
96 Γαρύφαλλος
97 Γαυδεντία
98 Γέδιος
99 Γεμέλα
100 Γέμελος
101 Γεμίνος
102 Γερμανός
103 Γεωργία
104 Γεώργιος
105 Γοργόνος
106 Γορδία
107 Γραύς
108 Γρηγόριος
109 Δαμάσα
110 Δάμασκος
111 Δαμιθάλης
112 Δανιήλ
113 Δαρδανία
114 Δεσπότης
115 Δήλια
116 Δημάρχη
117 Δημήτριος
118 Δήμων
119 Διαγόρας
121 Διαδρόμης
122 Δίας
123 Διοκλής
124 Διόνυσος
125 Δόμνα
126 Δορκεύς
127 Δράκων
128 Δυράνδη
129 Εδφρίθος
130 Εθνεγέρσιος
131 Ελένη
133 Ελεόνωρος
134 Ελισάβετ
135 Ελπίνικος
136 Ελύμα
137 Ελφρίδα
138 Ελώνα
139 Ενναθάς
140 Εξαίνετος
141 Εξακουστή
142 Εξπέδιτος
143 Επαμεινώνδας
144 Επαφροδίτη
145 Επίκτητος
146 Ερέννιος
147 Εριφύλιος
148 Ερμεία
149 Ερμής
150 Ερνέστος
151 Ευαγγελία
152 Ευάγγελος
153 Ευβούλη
154 Ευγνωσία
155 Ευδόκιμος
156 Ευθαλία
157 Εύπλοια
158 Ευσταθία
159 Ευστολία
160 Ευσχήμων
161 Ευτρόπιος
162 Ευτυχία
163 Ζεβινά
164 Ζεβινάς
165 Ζωγραφία
166 Ζωίλος
167 Ηγάθραξ
168 Ηριγόνη
170 Θαλασσία
171 Θαλάσσιος
172 Θαλήστριος
173 Θάληστρις
174 Θεαίτητος
175 Θεμιστοκύπρα
176 Θεόγνη
177 Θεογνώσιος
178 Θεοδάμας
179 Θεόδοτος
180 Θεόκλεια
181 Θεοπρόπη
182 Θεόπροπος
183 Θεόφραστος
184 Θεράπαινα
185 Θερσάνδρα
186 Θέρσανδρος
187 Θόωσα
188 Θρασύμαχος
189 Θώραξ
190 Ιάκωβος
191 Ιδαίος
192 Ιεράκη
193 Ιέραξ
194 Ιλάειρα
195 Ιλιόνη
196 Ιλτούδος
197 Ινδίς
198 Ιορδάνα
199 Ιουβεντίνη
200 Ιούστος
201 Ισοκράτεια
202 Ίτα
203 Ιφιγένεια
205 Ίφις
206 Καβειρώ
207 Καίσαρ
208 Καισαρεία
209 Καλλισθένη
210 Καλοθετίνα
211 Καπιτωλίνη
212 Καρτέρων
213 Κίλιξ
214 Κλαύδιος
215 Κλέλια
216 Κλέλιος
217 Κλεόλαος
218 Κλεονίκη
219 Κλημεντία
220 Κομγάλιος
221 Κοπρεύς
222 Κορίλα
223 Κουθβέρτα
224 Κρατίνα
225 Κρυστάλλης
226 Κυριακή
227 Κυριλλία
228 Κωνσταντίνος
229 Λαβίνια
230 Λαβίνιος
231 Λαέρτης
232 Λαμπροτρίτη
233 Λαοδίκιος
234 Λεανδρίας
235 Λεβέντης
236 Λεμονιά
237 Λεοντεύς
239 Λέων
240 Λεωνίδα
241 Λίμνη
242 Λουκρητία
243 Λουσία
244 Λύκαινα
245 Μαγκλόριος
246 Μαϊδούλφη
247 Μαϊδούλφος
248 Μακαρεύς
249 Μάκαρις
250 Μαλαξή
251 Μάμας
252 Μαμμίλια
253 Μανέθων
254 Μαριάννας
255 Μαρουθά
256 Μελανεία
257 Μελανεύς
258 Μελάνιππος
259 Μέλισσα
260 Μελισσηνή
261 Μελπομένη
263 Μελπόμενος
264 Μέμνια
265 Μενέλαος
266 Μεσίρα
267 Μετάνειρα
268 Μήλιος
269 Μιλτοκύθη
270 Μνησίμαχος
271 Μοσχοκαρφένιος
272 Μύρινα
273 Μυρτίς
274 Μυτιλήνος
275 Ναζάριος
276 Ναπολέων
277 Νάρκισσος
279 Ναταλία
281 Νεάδα
282 Νεστορία
283 Νέστωρ
284 Νεφέλη
285 Νικοδήμη
286 Ντόναν
287 Ξενοδάμεια
288 Οικουμενία
289 Ονομάντιος
290 Ορσάλιος
291 Ουάρρων
292 Πάγκαλλος
293 Παμφίλη
294 Πάμφυλος
295 Παναγιώτης
296 Πανθηρία
297 Πανθήριος
298 Παράσχη
299 Παρηγορία
300 Παρθενίς
301 Παρθένος
302 Πασίας
303 Πατροφίλη
304 Παύλα
305 Παυσανία
306 Παυσίκακος
307 Παυσολύπη
308 Περεγρίνα
309 Πηγασίς
310 Πίστις
311 Πλήσια
312 Ποθεινή
313 Ποθείνος
314 Ποθητή
315 Πολέμων
316 Πόλιος
317 Πολίτης
318 Πολίτις
319 Πολυτέλεια
320 Πολυτέλειος
321 Πομπίων
322 Πορφυρίων
323 Πούλιος
324 Πρίαπος
325 Πρίασος
326 Πρωτεσίλαος
327 Πυγμαλίων
328 Πυθοκλής
329 Πύρη
330 Πυρφόρος
331 Πυρφόρος
332 Ραφαήλ
333 Ρήγαινα
334 Ροβέρτος
335 Ροδόκλεια
336 Ρούφος
337 Ρύαξ
338 Ρωμύλα
339 Σαβάνας
340 Σάββας
341 Σαλαμάνη
342 Σαλώνη
343 Σαπφίων
344 Σαραπίων
345 Σεβήρος
346 Σεκούνδος
347 Σκιαδενός
348 Σουλτάνος
349 Σπυρίδων
350 Σταματίνα
351 Στέντωρ
352 Στεργία
353 Στεφανία
354 Στόμια
355 Στόμιος
356 Στρατήγιος
357 Στυλινάγια
358 Σχινέα
359 Σωτήρα
360 Σωφρονία
361 Τελεσφόρα
362 Τέρτυλλος
363 Τζούστα
364 Τηλέφη
365 Τήλεφος
366 Τίμανδρος
367 Τιμοθέα
368 Τίτος
369 Τουνόμ
370 Τροφωνία
371 Τύραννος
372 Υγίνος
373 Υμεναία
374 Φαίδρος
375 Φανή
376 Φανουρία
377 Φανούριος
378 Φαρνάκη
379 Φεβρωνία
380 Φειδαγόρα
381 Φερεκράτη
382 Φηγεύς
383 Φηλίξη
385 Φιλήμουσα
386 Φιλίππα
387 Φιλοξένη
388 Φιλόξενος
389 Φιλοποιμενίς
390 Φιλύρα
391 Φιλύρας
392 Φουγάτιος
393 Φύγελος
394 Φυλαξία
395 Φυληίς
396 Χαράλαμπος
397 Χαρίτων
398 Χάρων
399 Χήρα
400 Χουδίων
402 Ωκεανός
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία