Εορτές 26 Σεπτεμβρίου: Αγία Ενναθά η κανονική παρθένα Αγία Χήρα Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ενναθάς Θεολογία Χήρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θέκλα η Κανονική Παρθένα Αγία Μαριάμνη, η κανονική παρθένα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Άγιος Κυριάκος Άγιος Νείλος ο νεότερος από την Καλαβρία Δίκαιος Γεδεών Μάρθα η κανονική παρθένα Οσία Μαρία η κανονική παρθένα Όσιος Εφραίμ ο εκ Ρωσίας ο θαυματουργός Όσιος Ιωάννης ο Σπηλεώτης
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Άριστος
28 Αρτυμήδη
29 Αυσημήδη
30 Αυσημήδης
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Ἀβιδία
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἁβρονύχα
62 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
63 Ἀγαθάγητος
64 Γιάρετ
65 Ἀγκαία
66 Ἀγλαΐων
67 Γναθαίνιον
68 Ἀγχίρροος
69 Δανιθάλη
70 Εξαινέτα
71 Επούλη
72 Ερυξίας
73 Ευρυγόνη
74 Ευρυγόνη
75 Ευρύγονος
76 Θαλήστριος
77 Θέα
78 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
79 Ίτυς ή`Ιτυλος
80 Καμουήλ
81 Κάνδιδος
83 Κέολγουλφ
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύαθος zxy
87 Κύζικος ο βασιλιάς
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μάγος η
93 Μητρόδοτος
94 Μητρογένεια
95 Μητρόκλεια
96 Μιαραναθούσα
97 Μωρήν
98 Νικοδιονύσιος
99 Όϊκλος
100 Ούγος ZXY
101 Ουράνιος
102 Παιάντωρ
103 Παλύνωρ
104 Πάρις Α
105 Πάρις Θ
106 Περσεύς
107 Ἀπέλλιχος
108 Πνεύμα άγιο
109 Σαβαΐνη
110 Σαβαΐνος
111 Σαμπατής
112 Σαντορίνη
113 Σθενελαΐς
114 Ταράξανδρος
115 Τάραρχος
116 Τυρραστιάδας
117 Φειδεκρίτα
118 Χαριτόδημος
119 Χαριτέλεια
120 Χαριτέλης
121 Χαρίτεχνη
122 Χαριτοδήμη
123 Χαριτόκλεια
124 Χαρίτυλα
125 Χερσικράτης
126 Abra
127 Aedan
128 Aβρότονος
129 Aισχραίος
130 Aμφίροος
131 Cedd
132 Etheldreda
133 Gerebernus
134 Gwenagwy
135 Secardos
136 Tanco
137 Theodemir
138 Tressan
139 Urbitius
140 Vulphy
141 Waldalenus
142 Willibald
143 Wivina
144 Wulsin
145 Ααρών
147 Αβακής
148 Αβακούμ
149 Αβακουμία
150 Αβαντίς
151 Αβαρβαρέη
152 Αβαρβαρέης
153 Αβαρίνη
154 Αβαρίνος
155 Αβασκαντος
156 Αββαδών
157 Αββαία
158 Αββάς
159 Άβγαρ
160 Αβδαίος
161 Άβδηρα
162 Άβδηρος
163 Αβδιήλ
164 Αβδιηλία
165 Αβδιού
167 Αβερκία
168 Αβέρκιος
169 Αβερρόης
170 Αβέρωφ
171 Άβιβα
172 Άβιβος
173 Αβιμελιχίς
174 Αβιμέλιχος
175 Αβουδίμη
176 Αβούδιμος
177 Αβουναία
178 Αβραάμ
182 Αβρααμία
183 Άβραξ
184 Αβρικία
185 Αβρίκιος
186 Αβροτέλειος
187 Αβρότονον
188 Άβρων
189 Αβρωνίς
190 Αβρωνυχίς
191 Αβρώνυχος
192 Άβυδη
193 Άβυδος
194 Αβώ
195 Αγάβη
196 Αγαθαγγέλα
197 Αγαθάγγελος
198 Αγαθάγητη
199 Αγαθάγητος
200 Αγαθαρχίς
201 Αγάθαρχος
202 Αγαθάγητος
203 Αγάθη
204 Αγαθημερίς
205 Αγαθήμερος
206 Αγάθιππος
207 Αγαθόβουλη
208 Αγαθοδαίμων
209 Αγαθοδώρα
210 Αγαθόδωρος
211 Αγαθοκλέας
212 Αγαθόκλεια
213 Αγαθονίκη
214 Αγαθονίκης
215 Αγαθοπόδη
216 Αγαθόπους
217 Αγαθοσθένη
218 Αγαθοσθένης
219 Αγάθυρνος
220 Αγαθύρση
221 Αγάθυρσος
222 Αγάθων
223 Αγαθωνία
224 Αγαθωνύμη
225 Αγαθώνυμος
226 Αγακλέης
227 Αγαλλία
228 Αγαλλίας
229 Αγαμεμνονίδη
230 Αγαμέμνων
231 Αγαμηδίδας
232 Αγαμήδης
233 Αγαμηδίδα
234 Αγαμηδίδας
235 Αγαμήθη
236 Αγαμήθης
237 Αγαπαίος
238 Αγάπη
239 Αγαπήνωρ
240 Αγαπητή
241 Αγαπητός
242 Αγάπιος
243 Αγαπτόλεμος
244 Αγασθένης
245 Αγασικλής
246 Αγαύη
247 Αγαυός
248 Αγγελαρία
249 Αγγελάριος
250 Αγγελία
251 Αγγελική
252 Αγγελικός
253 Αγγελίνος
254 Άγγελος
255 Αγγερούλα
256 Αγγερούλης
257 Αγγίας
259 Αγγλία
260 Αγελάδας
261 Αγέλαος
262 Αγέλοχος
263 Αγεμάχη
264 Αγέμαχος
265 Αγέρωχος
266 Αγεστράτη
267 Αγεύουσα
268 Αγεύς
269 Αγεχόρη
270 Αγέχορος
271 Αγήνωρ
272 Αγηνωρίς
273 Αγησάνδρα
274 Αγήσανδρος
275 Αγησίλαος
276 Αγησιλεία
277 Αγησίλοχος
278 Αγησίμαδος
279 Αγησιμάχη
280 Αγησίμαχος
281 Άγις
282 Αγκαία
283 Αγκαίος
284 Αγλαΐα
285 Αγλάιος
286 Αγλαόπη
288 Αγνή
290 Αγνόθεμις
291 Αγνός
292 Αγνόφιλος
293 Αγοράκριτος
294 Αγόραστος
295 Αγορή
296 Αγρεύς
297 Αγρία
298 Άγριος
299 Αγρίππα
300 Αγρίππας
301 Αγροιώ
302 Αγρυπνία
303 Αγχίαλος
304 Αγχιμάχη
305 Αγχίμαχος
306 Αγχιρόη
307 Αγχίροος
308 Αγχιρρόη
309 Αγχίση
310 Αγχίσης
311 Άγω
312 Αδαία
313 Αδαίος
314 Αδαλβέρτη
315 Αδαλβέρτος
316 Αδάμ
319 Αδαμαντία
321 Αδαμάντιος
322 Αδάμας
323 Αδάματη
324 Αδάματος
325 Αδάμη
326 Αδαμνάνος
327 Αδείμαντος
328 Αδελαΐς
329 Αδελφή
330 Αδελφός
331 Άδης
332 Αδίστα
333 Αδίστας
334 Αδίτη
335 Άδμητος
336 Αδριανή
337 Αδριανός
338 Αδώνια
339 Άδωνις
340 Αεθλία
341 Αέθλιος
342 Αειθάλα
343 Αειθαλάς
344 Αειμνήστη
345 Αείμνηστος
346 Αέλια
347 Αέλιος
348 Αελλήεις
349 Αελλοπόδης
350 Αελλόπους
351 Αελλώ
352 Αερία
353 Αερίας
354 Αερόπη
355 Αέροπος
356 Αετία
357 Αέτιος
359 Αζαΐς
360 Αζαρίας
361 Αζάς
362 Αζάτ
363 Άζης
364 Αηδόνιος
365 Αηδών
366 Αθανάδα
367 Αθανάδας
368 Αθανασία
369 Αθανάσιος
370 Αθηδάρας
371 Αθηνά
372 Αθηναγόρα
373 Αθηναγόρας
374 Αθήναιος
375 Αθηνογένεια
376 Αθηνογένης
377 Αθηνοδώρα
378 Αθηνόδωρος
379 Αθοσίων
380 Αθρέ
381 Άθως
382 Αία
383 Αιάκη
384 Αιακός
385 Αίας
386 Αιγέα
387 Αιγείδας
388 Αιγέστη
389 Αιγέστης
390 Αιγεύς
391 Αιγιάλεια
392 Αιγιαλεύς
393 Αιγίας
394 Αιγίδα
395 Αιγίδας
396 Αίγινα
398 Αίγινος
399 Αίγιος
400 Αιγίσθη
401 Αίγισθος
402 Αϊδανή
403 Αϊδανός
404 Αιδεσία
405 Αιδέσιος
407 Αϊδωνεύς
408 Αιήτη
409 Αιήτης
410 Αίθαν
411 Αιθερία
412 Αιθήρ
413 Αιθούσα
414 Αιθούσιος
415 Αίθρα
416 Αιθύλλα
417 Αικατερίνη
420 Αικατερίνος
421 Αιλία
422 Αίλιος
423 Άιμαν
424 Αιμιλία
425 Αιμίλιος
426 Αινεία
427 Αινείας
428 Αίνετος
429 Αιόλη
430 Αίολος
431 Αίσακος
432 Αίσηπος
433 Αισία
434 Αίσιος
435 Αισχίνη
436 Αισχίνης
437 Αισχίων
438 Αισχυλίς
439 Αισχύλος
440 Αίσων
441 Αισωπία
443 Αίσωψ
445 Αίτνα
446 Αιτναίος
447 Αιτωλίς
448 Αιτωλός
449 Ακαδημία
450 Ακάθιστη
451 Ακάθιστος
452 Ακακαλλίς
453 Ακακία
454 Ακάκιος
456 Ακάμα
457 Ακάμας
458 Ακάστη
459 Άκαστος
460 Ακέλεια
461 Άκελος
462 Ακεσάνδρα
463 Ακέσανδρος
464 Άκεσις
465 Ακέστωρ
466 Ακεψεή
467 Ακεψεής
468 Ακεψιμά
469 Ακεψιμάς
470 Ακίνδυνη
471 Ακίνδυνος
472 Ακματίδα
473 Ακματίδας
474 Άκμων
475 Ακολουθία
476 Ακόλουθος
477 Ακοντεύς
478 Ακουσίλαος
479 Ακράγας
480 Άκρατος
481 Ακρίβη
482 Ακρίβος
483 Ακρίτας
484 Ακταία
485 Ακταίος
486 Ακτίς
487 Άκτις
488 Άκτωρ
489 Ακύλα
490 Ακύλας
492 Αλαμάνος
493 Άλαν
494 Αλάνα
495 Αλβανή
496 Αλβανός
497 Αλβέρτα
498 Αλβέρτος
499 Αλβίνα
500 Αλβίνος
501 Αλεγρία
502 Αλέκα
503 Αλένα
504 Αλεξάνδρα
505 Αλέξανδρος
508 Αλεξία
509 Αλεξίβια
510 Αλεξίβιος
511 Αλεξίκακη
512 Αλεξίκακος
513 Αλεξιμάχη
514 Αλεξίμαχος
515 Αλέξιος
516 Αλεξιρόη
517 Αλήθεια
518 Αληθής
519 Αλήτη
520 Αλήτης
521 Αλθαία
522 Αλία
523 Αλίας
524 Αλιθέρση
525 Αλιθέρσης
526 Αλίκη
527 Άλικος
528 Αλιμήδη
529 Αλιμήδης
530 Αλίντα
531 Αλκαία
532 Αλκαινέτος
533 Αλκαίος
534 Άλκανδρος
535 Αλκέτας
536 Άλκης
537 Αλκιβία
538 Αλκιβιάδη
539 Αλκιβιάδης
540 Αλκιμάχη
541 Αλκίμαχος
542 Αλκιμέδη
543 Αλκιμέδων
544 Αλκιμήδη
545 Αλκιμήδης
546 Αλκινόη
547 Αλκίνοος
548 Αλκίππη
550 Άλκιππος
551 Αλκίς
552 Αλκισθένης
553 Αλκίσων
554 Αλκίφρουσα
555 Αλκίφρων
556 Αλκμήνη
557 Αλκμήνωρ
558 Αλκυονεύς
559 Αλκυών
560 Αλλάς
561 Αλμπάνα
562 Αλμπάνης
563 Αλμπέος
564 Αλοκράτη
565 Αλοκράτης
566 Αλόπη
567 Αλόπιος
568 Αλπέγιος
569 Αλταία
570 Αλταίων
571 Άλτη
572 Άλτης
573 Άλτιμη
574 Άλτιμος
575 Αλτίνα
576 Αλτίνος
577 Αλυπία
578 Αλύπιος
579 Αλυσία
580 Αλύσιος
581 Αλφαία
582 Αλφαιεύς
583 Αλφειά
584 Αλφειός
585 Αλφεσίβοια
586 Αλφεσίβοιος
587 Αλχέλμος
588 Αλωνία
589 Αλώνιος
590 Αμαζόνιος
591 Αμαζών
592 Αμάλθεια
593 Αμαλθεύς
594 Αμαλία
595 Αμάλιος
596 Αμανατία
597 Αμάνδα
598 Άμανδος
600 Αμαρακίς
601 Αμάρακος
602 Αμαστρίνη
603 Αμβροσία
604 Αμβρόσιος
605 Αμεθέα
606 Αμέλια
607 Άμεμπτη
608 Άμεμπτος
609 Αμερίκη
610 Αμέρικος
611 Αμέρσια
612 Αμέστριος
613 Αμήδη
614 Αμησινάς
615 Αμμιανή
616 Αμμιανός
617 Αμμούν
618 Άμμων
619 Αμμωνά
620 Αμομφαρέτη
621 Αμομφάρετος
622 Αμπάν
623 Άμπελος
624 Αμπλία
625 Αμπλίας
626 Αμυγδαλέα
627 Αμυμώνη
628 Αμύντωρ
629 Αμύρα
630 Άμυρος
631 Αμφιάλη
632 Αμφίαλος
633 Αμφιαράη
634 Αμφιάραος
635 Αμφιδάμα
636 Αμφιδάμας
637 Αμφίδοκος
638 Αμφιθέα
639 Αμφίκλεια
640 Άμφικλος
641 Αμφικτύων
642 Αμφικτυωνίς
643 Αμφιλοχία
644 Αμφίλοχος
645 Αμφιλύκη
646 Αμφίλυκος
647 Αμφιμάχη
648 Αμφίμαχος
649 Αμφιμέδα
650 Αμφιμέδων
651 Αμφιμήδη
652 Αμφιμήδης
653 Αμφινόμη
654 Αμφίνομος
655 Αμφιρρόη
656 Αμφιρώ
657 Αμφιτρίτη
658 Αμφιτρίτης
659 Αμφίων
660 Αμφιώνη
661 Αμών
662 Αμωναθάς
663 Αμώς
664 Αναγνώστης
665 Αναία
666 Ανακρέων
668 Ανανί
669 Ανανία
670 Ανανίας
671 Αναξαγόρα
672 Αναξαγόρας
673 Αναξάνδρα
674 Ανάξανδρος
675 Αναξαρέτη
676 Αναξαρέτης
677 Ανάξαρχη
678 Ανάξαρχος
679 Αναξίμανδρος
680 Αναξιμένη
681 Αναξιμένης
682 Ανάργυρη
683 Ανάργυρος
684 Αναστασία
685 Αναστάσιος
686 Ανατολή
687 Ανατόλιος
688 Άνδρεα
689 Ανδρέας
690 Ανδριανή
691 Ανδριανός
692 Ανδροδάιξα
693 Ανδρομάχη
694 Ανδρόμαχος
695 Ανδρομέδα
696 Ανδρομέδης
697 Ανδρομήδη
698 Ανδρομήδης
699 Ανδρονίκη
700 Ανδρονίκης
701 Ανδροπελαγία
702 Ανδροπελαγίας
703 Ανδροσθένης
704 Ανδροφίλη
705 Ανδρόφιλος
706 Άνδρων
707 Ανεζίνα
708 Ανειτυλλιανός
709 Ανεκτή
710 Άνεκτος
711 Ανεμπόδιστη
712 Ανεμπόδιστος
714 Ανέστια
715 Άνθα
716 Άνθας
717 Ανθέμιος
718 Ανθή
719 Ανθηδόνη
721 Ανθηδόνιος
722 Ανθήλεια
723 Άνθιμη
724 Άνθιμος
725 Ανθίππη
726 Άνθιππος
727 Ανθοδέσμη
728 Ανθονίκη
729 Άνθος
730 Ανθοσμία
731 Ανθόσμιος
732 Ανθυποβάγγελος
733 Ανία
734 Ανίκητη
735 Ανίκητος
736 Ανίνα
737 Ανίνας
738 Άνιος
739 Άννα
741 Ανναμπέλα
742 Άννας
743 Αννίνη
744 Άννινος
745 Άνοιξη
746 Ανουτσιάτα
747 Ανουτσιάτης
748 Ανσέλμος
749 Αντείας
750 Αντέρως
752 Αντερώσα
753 Αντήνωρ
754 Αντηνώρη
755 Άντια
756 Αντιάδης
757 Αντιάνειρα
758 Αντίας
759 Αντιγόνη
760 Αντίγονος
761 Αντικλής
762 Αντικράτης
763 Αντιλέων
764 Αντιλοχίς
765 Αντιμάχη
766 Αντίμαχος
767 Αντιμένης
768 Αντιμήδη
769 Αντίνοος
770 Αντιόπη
771 Αντιοχίς
772 Αντίοχος
773 Αντίπα
774 Αντίπας
775 Αντιπάτρα
776 Αντίπατρος
777 Αντίπαφος
778 Αντισθένης
779 Άντιφα
780 Αντιφάνη
781 Αντιφάνης
782 Αντίφας
783 Αντιφάτη
784 Αντιφάτης
785 Αντίφιλος
786 Αντιφόνη
787 Αντίφονος
788 Άντιφος
789 Αντιφών
790 Αντιφώσσα
791 Αντουανέτα
793 Αντωνέττα
794 Αντωνία
795 Αντώνιος
796 Ανυσία
797 Ανύσιος
798 Ανύτη
799 Άνυτος
800 Ανώνυμη
801 Ανώνυμος
802 Αξιοθέα
803 Αξιονίκη
804 Αξιόνικος
805 Αξίων
806 Αοιδή
807 Αοιδός
808 Απελλή
809 Απελλής
811 Απήμια
812 Απήμων
813 Απία
814 Απίων
815 Απλοδώρα
816 Απλόδωρος
817 Απολλιναρία
818 Απολλινάριος
819 Απόλλων
820 Απολλωνία
821 Απολλώνιος
822 Απολλωνίς
823 Αποστολία
824 Απόστολος
826 Απρίων
827 Άπφια
828 Απφίας
829 Αραβέλλα
830 Άρβηλα
831 Άρβηλος
832 Αργέλη
833 Αργεντινή
834 Αργεντίνος
835 Αργήλη
836 Αργήλης
837 Αργίνη
838 Αργοναύτης
839 Αργυρά
840 Αργυρός
841 Αργώ
842 Αρδαβάνης
843 Αρδαλίς
844 Αρδαλίων
845 Αρεδία
846 Αρέδιος
848 Αρέθουσα
850 Αρέθων
851 Αρεστή
852 Αρέστωρ
853 Αρετή
854 Άρης
856 Αρθούρος
857 Άρια
858 Αριάδνη
860 Αριάδνης
861 Αριέτα
862 Αρίζηλος
863 Αριμήδης
864 Αριμνηστέα
865 Αρίμνηστος
866 Αρίσβη
867 Άρισβος
868 Αρισταγγέλα
869 Αριστάγγελος
870 Αρισταγόρα
871 Αρισταγόρας
872 Αρισταινέτη
873 Αρίστανδρος
874 Αρισταρχίς
875 Αρίσταρχος
876 Αριστείδη
877 Αριστείδης
878 Αρίστη
879 Αριστιάνα
880 Αριστίππη
881 Αρίστιππος
882 Αριστοβούλα
883 Αριστόβουλος
885 Αριστοδήμη
886 Αριστόδημος
887 Αριστοδίκη
888 Αριστόδικος
889 Αριστοθέα
890 Αριστοκλέας
892 Αριστοκράτης
893 Αριστοκρατία
894 Αριστόμαχος
895 Αριστομένης
896 Αριστομήδη
897 Αριστομήδης
898 Αριστονίκη
899 Αριστόνικος
900 Αριστοτέλεια
901 Αριστοτέλης
902 Αριστοτέχνη
903 Αριστοτέχνης
904 Αριστοφάνης
905 Αριστωνομίδα
906 Αριστωνομίδας
907 Αρίφρουσα
908 Αρίφρων
909 Αρκαδία
910 Αρκάδιος
911 Αρκέας
912 Αρλίντα
913 Αρμοδία
914 Αρμόδιος
915 Αρμονία
916 Αρμονίας
917 Αρόα
918 Αροδάφνη
919 Άρπινα
920 Αρριανή
921 Αρριανός
922 Αρριδαία
923 Αρριδαίος
924 Αρριχίων
925 Αρρύβα
926 Αρρύβας
927 Αρσάκη
928 Αρσάκιος
929 Αρσενία
930 Αρσένιος
931 Αρσινόη
932 Άρτα
933 Άρτας
934 Αρτεμιδώρα
935 Αρτεμίδωρος
936 Αρτέμιος
937 Άρτεμις
938 Αρτεμισία
939 Αρτυμήδης
940 Αρχαγάθη
941 Αρχάγαθος
942 Αρχέδικος
943 Αρχελάη
944 Αρχέλαος
945 Αρχεμάχη
946 Αρχέμαχος
947 Αρχιδαμια
948 Αρχιδίκη
949 Αρχιμήδη
950 Αρχιμήδης
952 Άρχιππος
953 Αρχοντία
954 Αρχοντίνα
955 Αρχοντίνος
956 Αρχοντίων
957 Ασάνω
958 Ασάφεια
959 Ασάφιος
960 Ασημάκης
961 Ασημίνα
962 Ασία
963 Ασίας
964 Ασινέθ
965 Άσιοτ
966 Ασκάλαφος
967 Ασκλά
968 Ασκλάς
969 Ασκληπιάς
970 Ασκληπιοδότη
971 Ασκληπιόδοτος
972 Ασκληπιοδώρα
973 Ασκληπιόδωρος
974 Ασκληπιός
975 Ασμοδαίος
976 Ασπασία
977 Ασπιδοχάρμη
978 Ασπιδοχάρμης
979 Ασσάντ
980 Αστεία
981 Αστείος
982 Αστερία
983 Αστερίων
984 Αστή
985 Αστός
986 Αστυάναξ
987 Αστυβία
988 Αστυβίης
989 Αστυμάχη
990 Αστύμαχος
991 Αστυμήδη
992 Αστυμήδης
993 Αστυμηδίδη
994 Αστυμηδίδης
995 Ασύγκριτη
996 Ασύγκριτος
997 Ασχολία
998 Ασχόλιος
999 Ασωπίς
1000 Ατζουλέτα
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία