Εορτές 17 Αυγούστου: Άγιος Στράτων Λεύκια Στράτουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας Αγία Τερέζα Σουαρόν Άγιος Ακάκιος ο Δήμιος Άγιος Δημήτριος ο Μοναχός Άγιος Ευτυχιανός Άγιος Κοδράτος ο Δήμιος Άγιος Κορωνάτος Άγιος Λεύκιος Άγιος Μύρων Άγιος Φίλιππος Αίγλων Μύρων Όσιος Αλύπιος ο Εικονογράφος ο Σπηλαιώτης Όσιος Στρατόνικος ο δήμιος
1 Επήριτος
2 Χαλκάορ
3 Aριμήδης
4 Eύαρδις
5 Nαΐς
6 zxy Ιόλας
7 Αβαζία ή Αβασγία
8 Αβαντία καί Αμαντία
9 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
10 Άβρωτος
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγασίκλεια
16 Αγίων Πάντων
17 Αινίππη
18 Αισημίδα
19 Αισημίδας
20 Αλοίσιος
21 Αμήδης
22 Άνν Μαρί
23 Ανναλίζα
24 Αντιμήδης
25 Ανφαχος
26 Αοβολος
27 Άριστος
28 Αρτυμήδη
29 Αυσημήδη
30 Αυσημήδης
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Βηροκτόνος
49 Ἀβηΐχα
50 Βιβέτα
51 Ἀβιδία
52 Βιθυνός
53 Ἀβιοδώρα
54 Ἄβιος
55 Βιτάλη
56 Ἀβίτης
57 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
58 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
59 Ἀβλώνακος
60 Ἀβνάκη
61 Ἁβρονύχα
62 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
63 Ἀγαθάγητος
64 Γιάρετ
65 Ἀγκαία
66 Ἀγλαΐων
67 Γναθαίνιον
68 Ἀγχίρροος
69 Δανιθάλη
70 Εξαινέτα
71 Επούλη
72 Ερυξίας
73 Ευρυγόνη
74 Ευρυγόνη
75 Ευρύγονος
76 Θαλήστριος
77 Θέα
78 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
79 Ίτυς ή`Ιτυλος
80 Καμουήλ
81 Κάνδιδος
83 Κέολγουλφ
84 Κλεοθοίνη
85 Κοινωνίς
86 Κύαθος zxy
87 Κύζικος ο βασιλιάς
88 Λικώρος
89 Λικώρος
90 Λούκουλος
91 Λυκοφρονίδη
92 Μάγος η
93 Μητρόδοτος
94 Μητρογένεια
95 Μητρόκλεια
96 Μιαραναθούσα
97 Μωρήν
98 Νικοδιονύσιος
99 Όϊκλος
100 Ούγος ZXY
101 Ουράνιος
102 Παιάντωρ
103 Παλύνωρ
104 Πάρις Α
105 Πάρις Θ
106 Περσεύς
107 Ἀπέλλιχος
108 Πνεύμα άγιο
109 Σαβαΐνη
110 Σαβαΐνος
111 Σαμπατής
112 Σαντορίνη
113 Σθενελαΐς
114 Ταράξανδρος
115 Τάραρχος
116 Τυρραστιάδας
117 Φειδεκρίτα
118 Χαριτόδημος
119 Χαριτέλεια
120 Χαριτέλης
121 Χαρίτεχνη
122 Χαριτοδήμη
123 Χαριτόκλεια
124 Χαρίτυλα
125 Χερσικράτης
126 Abra
127 Aedan
128 Aβρότονος
129 Aισχραίος
130 Aμφίροος
131 Cedd
132 Etheldreda
133 Gerebernus
134 Gwenagwy
135 Secardos
136 Tanco
137 Theodemir
138 Tressan
139 Urbitius
140 Vulphy
141 Waldalenus
142 Willibald
143 Wivina
144 Wulsin
145 Ααρών
147 Αβακής
148 Αβακούμ
149 Αβακουμία
150 Αβαντίς
151 Αβαρβαρέη
152 Αβαρβαρέης
153 Αβαρίνη
154 Αβαρίνος
155 Αβασκαντος
156 Αββαδών
157 Αββαία
158 Αββάς
159 Άβγαρ
160 Αβδαίος
161 Άβδηρα
162 Άβδηρος
163 Αβδιήλ
164 Αβδιηλία
165 Αβδιού
167 Αβερκία
168 Αβέρκιος
169 Αβερρόης
170 Αβέρωφ
171 Άβιβα
172 Άβιβος
173 Αβιμελιχίς
174 Αβιμέλιχος
175 Αβουδίμη
176 Αβούδιμος
177 Αβουναία
178 Αβραάμ
182 Αβρααμία
183 Άβραξ
184 Αβρικία
185 Αβρίκιος
186 Αβροτέλειος
187 Αβρότονον
188 Άβρων
189 Αβρωνίς
190 Αβρωνυχίς
191 Αβρώνυχος
192 Άβυδη
193 Άβυδος
194 Αβώ
195 Αγάβη
196 Αγαθαγγέλα
197 Αγαθάγγελος
198 Αγαθάγητη
199 Αγαθάγητος
200 Αγαθαρχίς
201 Αγάθαρχος
202 Αγαθάγητος
203 Αγάθη
204 Αγαθημερίς
205 Αγαθήμερος
206 Αγάθιππος
207 Αγαθόβουλη
208 Αγαθοδαίμων
209 Αγαθοδώρα
210 Αγαθόδωρος
211 Αγαθοκλέας
212 Αγαθόκλεια
213 Αγαθονίκη
214 Αγαθονίκης
215 Αγαθοπόδη
216 Αγαθόπους
217 Αγαθοσθένη
218 Αγαθοσθένης
219 Αγάθυρνος
220 Αγαθύρση
221 Αγάθυρσος
222 Αγάθων
223 Αγαθωνία
224 Αγαθωνύμη
225 Αγαθώνυμος
226 Αγακλέης
227 Αγαλλία
228 Αγαλλίας
229 Αγαμεμνονίδη
230 Αγαμέμνων
231 Αγαμηδίδας
232 Αγαμήδης
233 Αγαμηδίδα
234 Αγαμηδίδας
235 Αγαμήθη
236 Αγαμήθης
237 Αγαπαίος
238 Αγάπη
239 Αγαπήνωρ
240 Αγαπητή
241 Αγαπητός
242 Αγάπιος
243 Αγαπτόλεμος
244 Αγασθένης
245 Αγασικλής
246 Αγαύη
247 Αγαυός
248 Αγγελαρία
249 Αγγελάριος
250 Αγγελία
251 Αγγελική
252 Αγγελικός
253 Αγγελίνος
254 Άγγελος
255 Αγγερούλα
256 Αγγερούλης
257 Αγγίας
259 Αγγλία
260 Αγελάδας
261 Αγέλαος
262 Αγέλοχος
263 Αγεμάχη
264 Αγέμαχος
265 Αγέρωχος
266 Αγεστράτη
267 Αγεύουσα
268 Αγεύς
269 Αγεχόρη
270 Αγέχορος
271 Αγήνωρ
272 Αγηνωρίς
273 Αγησάνδρα
274 Αγήσανδρος
275 Αγησίλαος
276 Αγησιλεία
277 Αγησίλοχος
278 Αγησίμαδος
279 Αγησιμάχη
280 Αγησίμαχος
281 Άγις
282 Αγκαία
283 Αγκαίος
284 Αγλαΐα
285 Αγλάιος
286 Αγλαόπη
288 Αγνή
290 Αγνόθεμις
291 Αγνός
292 Αγνόφιλος
293 Αγοράκριτος
294 Αγόραστος
295 Αγορή
296 Αγρεύς
297 Αγρία
298 Άγριος
299 Αγρίππα
300 Αγρίππας
301 Αγροιώ
302 Αγρυπνία
303 Αγχίαλος
304 Αγχιμάχη
305 Αγχίμαχος
306 Αγχιρόη
307 Αγχίροος
308 Αγχιρρόη
309 Αγχίση
310 Αγχίσης
311 Άγω
312 Αδαία
313 Αδαίος
314 Αδαλβέρτη
315 Αδαλβέρτος
316 Αδάμ
319 Αδαμαντία
321 Αδαμάντιος
322 Αδάμας
323 Αδάματη
324 Αδάματος
325 Αδάμη
326 Αδαμνάνος
327 Αδείμαντος
328 Αδελαΐς
329 Αδελφή
330 Αδελφός
331 Άδης
332 Αδίστα
333 Αδίστας
334 Αδίτη
335 Άδμητος
336 Αδριανή
337 Αδριανός
338 Αδώνια
339 Άδωνις
340 Αεθλία
341 Αέθλιος
342 Αειθάλα
343 Αειθαλάς
344 Αειμνήστη
345 Αείμνηστος
346 Αέλια
347 Αέλιος
348 Αελλήεις
349 Αελλοπόδης
350 Αελλόπους
351 Αελλώ
352 Αερία
353 Αερίας
354 Αερόπη
355 Αέροπος
356 Αετία
357 Αέτιος
359 Αζαΐς
360 Αζαρίας
361 Αζάς
362 Αζάτ
363 Άζης
364 Αηδόνιος
365 Αηδών
366 Αθανάδα
367 Αθανάδας
368 Αθανασία
369 Αθανάσιος
370 Αθηδάρας
371 Αθηνά
372 Αθηναγόρα
373 Αθηναγόρας
374 Αθήναιος
375 Αθηνογένεια
376 Αθηνογένης
377 Αθηνοδώρα
378 Αθηνόδωρος
379 Αθοσίων
380 Αθρέ
381 Άθως
382 Αία
383 Αιάκη
384 Αιακός
385 Αίας
386 Αιγέα
387 Αιγείδας
388 Αιγέστη
389 Αιγέστης
390 Αιγεύς
391 Αιγιάλεια
392 Αιγιαλεύς
393 Αιγίας
394 Αιγίδα
395 Αιγίδας
396 Αίγινα
398 Αίγινος
399 Αίγιος
400 Αιγίσθη
401 Αίγισθος
402 Αϊδανή
403 Αϊδανός
404 Αιδεσία
405 Αιδέσιος
407 Αϊδωνεύς
408 Αιήτη
409 Αιήτης
410 Αίθαν
411 Αιθερία
412 Αιθήρ
413 Αιθούσα
414 Αιθούσιος
415 Αίθρα
416 Αιθύλλα
417 Αικατερίνη
420 Αικατερίνος
421 Αιλία
422 Αίλιος
423 Άιμαν
424 Αιμιλία
425 Αιμίλιος
426 Αινεία
427 Αινείας
428 Αίνετος
429 Αιόλη
430 Αίολος
431 Αίσακος
432 Αίσηπος
433 Αισία
434 Αίσιος
435 Αισχίνη
436 Αισχίνης
437 Αισχίων
438 Αισχυλίς
439 Αισχύλος
440 Αίσων
441 Αισωπία
443 Αίσωψ
445 Αίτνα
446 Αιτναίος
447 Αιτωλίς
448 Αιτωλός
449 Ακαδημία
450 Ακάθιστη
451 Ακάθιστος
452 Ακακαλλίς
453 Ακακία
454 Ακάκιος
456 Ακάμα
457 Ακάμας
458 Ακάστη
459 Άκαστος
460 Ακέλεια
461 Άκελος
462 Ακεσάνδρα
463 Ακέσανδρος
464 Άκεσις
465 Ακέστωρ
466 Ακεψεή
467 Ακεψεής
468 Ακεψιμά
469 Ακεψιμάς
470 Ακίνδυνη
471 Ακίνδυνος
472 Ακματίδα
473 Ακματίδας
474 Άκμων
475 Ακολουθία
476 Ακόλουθος
477 Ακοντεύς
478 Ακουσίλαος
479 Ακράγας
480 Άκρατος
481 Ακρίβη
482 Ακρίβος
483 Ακρίτας
484 Ακταία
485 Ακταίος
486 Ακτίς
487 Άκτις
488 Άκτωρ
489 Ακύλα
490 Ακύλας
492 Αλαμάνος
493 Άλαν
494 Αλάνα
495 Αλβανή
496 Αλβανός
497 Αλβέρτα
498 Αλβέρτος
499 Αλβίνα
500 Αλβίνος
501 Αλεγρία
502 Αλέκα
503 Αλένα
504 Αλεξάνδρα
505 Αλέξανδρος
508 Αλεξία
509 Αλεξίβια
510 Αλεξίβιος
511 Αλεξίκακη
512 Αλεξίκακος
513 Αλεξιμάχη
514 Αλεξίμαχος
515 Αλέξιος
516 Αλεξιρόη
517 Αλήθεια
518 Αληθής
519 Αλήτη
520 Αλήτης
521 Αλθαία
522 Αλία
523 Αλίας
524 Αλιθέρση
525 Αλιθέρσης
526 Αλίκη
527 Άλικος
528 Αλιμήδη
529 Αλιμήδης
530 Αλίντα
531 Αλκαία
532 Αλκαινέτος
533 Αλκαίος
534 Άλκανδρος
535 Αλκέτας
536 Άλκης
537 Αλκιβία
538 Αλκιβιάδη
539 Αλκιβιάδης
540 Αλκιμάχη
541 Αλκίμαχος
542 Αλκιμέδη
543 Αλκιμέδων
544 Αλκιμήδη
545 Αλκιμήδης
546 Αλκινόη
547 Αλκίνοος
548 Αλκίππη
550 Άλκιππος
551 Αλκίς
552 Αλκισθένης
553 Αλκίσων
554 Αλκίφρουσα
555 Αλκίφρων
556 Αλκμήνη
557 Αλκμήνωρ
558 Αλκυονεύς
559 Αλκυών
560 Αλλάς
561 Αλμπάνα
562 Αλμπάνης
563 Αλμπέος
564 Αλοκράτης
565 Αλόπη
566 Αλόπιος
567 Αλπέγιος
568 Αλταία
569 Αλταίων
570 Άλτη
571 Άλτης
572 Άλτιμη
573 Άλτιμος
574 Αλτίνα
575 Αλτίνος
576 Αλυπία
577 Αλύπιος
578 Αλυσία
579 Αλύσιος
580 Αλφαία
581 Αλφαιεύς
582 Αλφειά
583 Αλφειός
584 Αλφεσίβοια
585 Αλφεσίβοιος
586 Αλχέλμος
587 Αλωνία
588 Αλώνιος
589 Αμαζόνιος
590 Αμαζών
591 Αμάλθεια
592 Αμαλθεύς
593 Αμαλία
594 Αμάλιος
595 Αμανατία
596 Αμάνδα
597 Άμανδος
599 Αμαρακίς
600 Αμάρακος
601 Αμαστρίνη
602 Αμβροσία
603 Αμβρόσιος
604 Αμεθέα
605 Αμέλια
606 Άμεμπτη
607 Άμεμπτος
608 Αμερίκη
609 Αμέρικος
610 Αμέρσια
611 Αμέστριος
612 Αμήδη
613 Αμησινάς
614 Αμμιανή
615 Αμμιανός
616 Άμμων
617 Αμμωνά
618 Αμομφαρέτη
619 Αμομφάρετος
620 Αμπάν
621 Άμπελος
622 Αμπλία
623 Αμπλίας
624 Αμυγδαλέα
625 Αμυμώνη
626 Αμύντωρ
627 Αμύρα
628 Άμυρος
629 Αμφιάλη
630 Αμφίαλος
631 Αμφιαράη
632 Αμφιάραος
633 Αμφιδάμα
634 Αμφιδάμας
635 Αμφίδοκος
636 Αμφιθέα
637 Αμφίκλεια
638 Άμφικλος
639 Αμφικτύων
640 Αμφικτυωνίς
641 Αμφιλοχία
642 Αμφίλοχος
643 Αμφιλύκη
644 Αμφίλυκος
645 Αμφιμάχη
646 Αμφίμαχος
647 Αμφιμέδα
648 Αμφιμέδων
649 Αμφιμήδη
650 Αμφιμήδης
651 Αμφινόμη
652 Αμφίνομος
653 Αμφιρρόη
654 Αμφιρώ
655 Αμφιτρίτη
656 Αμφιτρίτης
657 Αμφίων
658 Αμφιώνη
659 Αμών
660 Αμωναθάς
661 Αμώς
662 Αναγνώστης
663 Αναία
664 Ανακρέων
666 Ανανί
667 Ανανία
668 Ανανίας
669 Αναξαγόρα
670 Αναξαγόρας
671 Αναξάνδρα
672 Ανάξανδρος
673 Αναξαρέτη
674 Αναξαρέτης
675 Ανάξαρχη
676 Ανάξαρχος
677 Αναξίμανδρος
678 Αναξιμένη
679 Αναξιμένης
680 Ανάργυρη
681 Ανάργυρος
682 Αναστασία
683 Αναστάσιος
684 Ανατολή
685 Ανατόλιος
686 Άνδρεα
687 Ανδρέας
688 Ανδριανή
689 Ανδριανός
690 Ανδροδάιξα
691 Ανδρομάχη
692 Ανδρόμαχος
693 Ανδρομέδα
694 Ανδρομέδης
695 Ανδρομήδη
696 Ανδρομήδης
697 Ανδρονίκη
698 Ανδρονίκης
699 Ανδροπελαγία
700 Ανδροπελαγίας
701 Ανδροσθένης
702 Ανδροφίλη
703 Ανδρόφιλος
704 Άνδρων
705 Ανεζίνα
706 Ανειτυλλιανός
707 Ανεκτή
708 Άνεκτος
709 Ανεμπόδιστη
710 Ανεμπόδιστος
712 Ανέστια
713 Άνθα
714 Άνθας
715 Ανθέμιος
716 Ανθή
717 Ανθηδόνη
719 Ανθηδόνιος
720 Ανθήλεια
721 Άνθιμη
722 Άνθιμος
723 Ανθίππη
724 Άνθιππος
725 Ανθοδέσμη
726 Ανθονίκη
727 Άνθος
728 Ανθοσμία
729 Ανθόσμιος
730 Ανθυποβάγγελος
731 Ανία
732 Ανίκητη
733 Ανίκητος
734 Ανίνα
735 Ανίνας
736 Άνιος
737 Άννα
739 Ανναμπέλα
740 Άννας
741 Αννίνη
742 Άννινος
743 Άνοιξη
744 Ανουτσιάτα
745 Ανουτσιάτης
746 Ανσέλμος
747 Αντείας
748 Αντέρως
750 Αντερώσα
751 Αντήνωρ
752 Αντηνώρη
753 Άντια
754 Αντιάδης
755 Αντιάνειρα
756 Αντίας
757 Αντιγόνη
758 Αντίγονος
759 Αντικλής
760 Αντικράτης
761 Αντιλέων
762 Αντιλοχίς
763 Αντιμάχη
764 Αντίμαχος
765 Αντιμένης
766 Αντιμήδη
767 Αντίνοος
768 Αντιόπη
769 Αντιοχίς
770 Αντίοχος
771 Αντίπα
772 Αντίπας
773 Αντιπάτρα
774 Αντίπατρος
775 Αντίπαφος
776 Αντισθένης
777 Άντιφα
778 Αντιφάνη
779 Αντιφάνης
780 Αντίφας
781 Αντιφάτη
782 Αντιφάτης
783 Αντίφιλος
784 Αντιφόνη
785 Αντίφονος
786 Άντιφος
787 Αντιφών
788 Αντιφώσσα
789 Αντουανέτα
791 Αντωνέττα
792 Αντωνία
793 Αντώνιος
794 Ανυσία
795 Ανύσιος
796 Ανύτη
797 Άνυτος
798 Ανώνυμη
799 Ανώνυμος
800 Αξιοθέα
801 Αξιονίκη
802 Αξιόνικος
803 Αξίων
804 Αοιδή
805 Αοιδός
806 Απελλή
807 Απελλής
809 Απήμια
810 Απήμων
811 Απία
812 Απίων
813 Απλοδώρα
814 Απλόδωρος
815 Απολλιναρία
816 Απολλινάριος
817 Απόλλων
818 Απολλωνία
819 Απολλώνιος
820 Απολλωνίς
821 Αποστολία
822 Απόστολος
824 Απρίων
825 Άπφια
826 Απφίας
827 Αραβέλλα
828 Άρβηλα
829 Άρβηλος
830 Αργέλη
831 Αργεντινή
832 Αργεντίνος
833 Αργήλη
834 Αργήλης
835 Αργίνη
836 Αργοναύτης
837 Αργυρά
838 Αργυρός
839 Αργώ
840 Αρδαβάνης
841 Αρδαλίς
842 Αρδαλίων
843 Αρεδία
844 Αρέδιος
846 Αρέθουσα
848 Αρέθων
849 Αρεστή
850 Αρέστωρ
851 Αρετή
852 Άρης
854 Αρθούρος
855 Άρια
856 Αριάδνη
858 Αριάδνης
859 Αριέτα
860 Αρίζηλος
861 Αριμήδης
862 Αριμνηστέα
863 Αρίμνηστος
864 Αρίσβη
865 Άρισβος
866 Αρισταγγέλα
867 Αριστάγγελος
868 Αρισταγόρα
869 Αρισταγόρας
870 Αρισταινέτη
871 Αρίστανδρος
872 Αρισταρχίς
873 Αρίσταρχος
874 Αριστείδη
875 Αριστείδης
876 Αρίστη
877 Αριστιάνα
878 Αριστίππη
879 Αρίστιππος
880 Αριστοβούλα
881 Αριστόβουλος
883 Αριστοδήμη
884 Αριστόδημος
885 Αριστοδίκη
886 Αριστόδικος
887 Αριστοθέα
888 Αριστοκλέας
890 Αριστοκράτης
891 Αριστοκρατία
892 Αριστόμαχος
893 Αριστομένης
894 Αριστομήδη
895 Αριστομήδης
896 Αριστονίκη
897 Αριστόνικος
898 Αριστοτέλεια
899 Αριστοτέλης
900 Αριστοτέχνη
901 Αριστοτέχνης
902 Αριστοφάνης
903 Αριστωνομίδα
904 Αριστωνομίδας
905 Αρίφρουσα
906 Αρίφρων
907 Αρκαδία
908 Αρκάδιος
909 Αρκέας
910 Αρλίντα
911 Αρμοδία
912 Αρμόδιος
913 Αρμονία
914 Αρμονίας
915 Αρόα
916 Αροδάφνη
917 Άρπινα
918 Αρριανή
919 Αρριανός
920 Αρριδαία
921 Αρριδαίος
922 Αρριχίων
923 Αρρύβα
924 Αρρύβας
925 Αρσάκη
926 Αρσάκιος
927 Αρσενία
928 Αρσένιος
929 Αρσινόη
930 Άρτα
931 Αρτάκης
932 Αρτεμιδώρα
933 Αρτεμίδωρος
934 Αρτέμιος
935 Άρτεμις
936 Αρτεμισία
937 Αρτυμήδης
938 Αρχαγάθη
939 Αρχάγαθος
940 Αρχέδικος
941 Αρχελάη
942 Αρχέλαος
943 Αρχεμάχη
944 Αρχέμαχος
945 Αρχιδαμια
946 Αρχιδίκη
947 Αρχιμήδη
948 Αρχιμήδης
950 Άρχιππος
951 Αρχοντία
952 Αρχοντίνα
953 Αρχοντίνος
954 Αρχοντίων
955 Ασάνω
956 Ασάφεια
957 Ασάφιος
958 Ασημάκης
959 Ασημίνα
960 Ασία
961 Ασίας
962 Ασινέθ
963 Άσιοτ
964 Ασκάλαφος
965 Ασκλά
966 Ασκλάς
967 Ασκληπιάς
968 Ασκληπιοδότη
969 Ασκληπιόδοτος
970 Ασκληπιοδώρα
971 Ασκληπιόδωρος
972 Ασκληπιός
973 Ασμοδαίος
974 Ασπασία
975 Ασπιδοχάρμη
976 Ασπιδοχάρμης
977 Ασσάντ
978 Αστεία
979 Αστείος
980 Αστερία
981 Αστερίων
982 Αστή
983 Αστός
984 Αστυάναξ
985 Αστυβία
986 Αστυβίης
987 Αστυμάχη
988 Αστύμαχος
989 Αστυμήδη
990 Αστυμήδης
991 Αστυμηδίδη
992 Αστυμηδίδης
993 Ασύγκριτη
994 Ασύγκριτος
995 Ασχολία
996 Ασχόλιος
997 Ασωπίς
998 Ατζουλέτα
999 Ατία
1000 Ατλάντεια
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία