Εορτές 2 Δεκεμβρίου: Αβακουμία Αββακούμ ο Προφήτης Αγία Βιβιάνα Αγία Μυρώπη η Μάρτυρας Άγιος Ηρακλείμων Ηρακλείμουσα Μέροπας Ρουμπίνη Ρουμπίνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Σολομών Ιωαννίκιος όσιος, ο εν Σερβία Όσιος Αββακούμ ο Ασκητής Όσιος Ανδρέας ο ερημίτης Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
1 Επήριτος
2 Aριμήδης
3 Eύαρδις
4 Nαΐς
5 zxy Ιόλας
6 Αβαζία ή Αβασγία
7 Αβαντία καί Αμαντία
8 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
9 Άβρωτος
10 Αβυδηνή
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγίων Πάντων
16 Αινίππη
17 Αισημίδα
18 Αισημίδας
19 Αλοίσιος
20 Αμήδης
21 Άνν Μαρί
22 Ανναλίζα
23 Αντιμήδης
24 Ανφαχος
25 Αοβολος
26 Άριστος
27 Αρτυμήδη
28 Αυσημήδη
29 Αυσημήδης
30 Αχαΐα
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
49 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
50 Βηροκτόνος
51 Ἀβηΐχα
52 Βιβέτα
53 Ἀβιδία
54 Βιθυνός
55 Ἀβιοδώρα
56 Ἄβιος
57 Βιτάλη
58 Ἀβίτης
59 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
60 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
61 Ἀβλώνακος
62 Ἀβνάκη
63 Ἁβρονύχα
64 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
65 Ἀγαθάγητος
66 Γιάρετ
67 Ἀγκαία
68 Ἀγλαΐων
69 Γναθαίνιον
70 Ἀγχίρροος
71 Δανιθάλη
72 Εξαινέτα
73 Επούλη
74 Ερυξίας
75 Ευρυγόνη
76 Ευρυγόνη
77 Ευρύγονος
78 Θαλήστριος
79 Θέα
80 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
81 Ίτυς ή`Ιτυλος
82 Καμουήλ
83 Κάνδιδος
85 Κέολγουλφ
86 Κλεοθοίνη
87 Κοινωνίς
88 Κύαθος zxy
89 Λικώρος
90 Λικώρος
91 Λούκουλος
92 Λυκοφρονίδη
93 Μάγος η
94 Μητρόδοτος
95 Μητρογένεια
96 Μητρόκλεια
97 Μιαραναθούσα
98 Μωρήν
99 Νικοδιονύσιος
100 Όϊκλος
101 Ούγος ZXY
102 Ουράνιος
103 Παιάντωρ
104 Παλύνωρ
105 Πάρις Α
106 Πάρις Θ
107 Περσεύς
108 Ἀπέλλιχος
109 Πνεύμα άγιο
110 Σαβαΐνη
111 Σαβαΐνος
112 Σαμπατής
113 Σαντορίνη
114 Σθενελαΐς
115 Ταράξανδρος
116 Τάραρχος
117 Τυρραστιάδας
118 Φειδεκρίτα
119 Χαριτόδημος
120 Χαριτέλεια
121 Χαριτέλης
122 Χαρίτεχνη
123 Χαριτοδήμη
124 Χαριτόκλεια
125 Χαρίτυλα
126 Χερσικράτης
127 Abra
128 Aedan
129 Aβρότονος
130 Aισχραίος
131 Aμφίροος
132 Cedd
133 Etheldreda
134 Ethelwald
135 Gerebernus
136 Gwenagwy
137 Secardos
138 Tressan
139 Urbitius
140 Viator
141 Vulphy
142 Waldalenus
143 Willibald
144 Wivina
145 Wulsin
146 Ααρών
148 Αβακής
149 Αβακούμ
150 Αβακουμία
151 Αβαντίς
152 Αβαρβαρέη
153 Αβαρβαρέης
154 Αβαρίνη
155 Αβαρίνος
156 Αβασκαντος
157 Αββαδών
158 Αββαία
159 Αββάς
160 Άβγαρ
161 Αβδαίος
162 Άβδηρα
163 Άβδηρος
164 Αβδιήλ
165 Αβδιηλία
166 Αβδιού
168 Αβερκία
169 Αβέρκιος
170 Αβερρόης
171 Αβέρωφ
172 Άβιβα
173 Άβιβος
174 Αβιμελιχίς
175 Αβιμέλιχος
176 Αβουδίμη
177 Αβούδιμος
178 Αβουναία
179 Αβραάμ
183 Αβρααμία
184 Άβραξ
185 Αβρικία
186 Αβρίκιος
187 Αβροτέλειος
188 Αβρότονον
189 Άβρων
190 Αβρωνίς
191 Αβρωνυχίς
192 Αβρώνυχος
193 Αβυδηνός
194 Αβώ
195 Αγάβη
196 Αγαθαγγέλα
197 Αγαθάγγελος
198 Αγαθάγητη
199 Αγαθάγητος
200 Αγαθαρχίς
201 Αγάθαρχος
202 Αγαθάγητος
203 Αγάθη
204 Αγαθημερίς
205 Αγαθήμερος
206 Αγάθιππος
207 Αγαθόβουλη
208 Αγαθοδαίμων
209 Αγαθοδώρα
210 Αγαθόδωρος
211 Αγαθοκλέας
212 Αγαθόκλεια
213 Αγαθονίκη
214 Αγαθόνικος
215 Αγαθοπόδη
216 Αγαθόπους
217 Αγαθοσθένη
218 Αγαθοσθένης
219 Αγάθυρνος
220 Αγαθύρση
221 Αγάθυρσος
222 Αγάθων
223 Αγαθωνία
224 Αγαθωνύμη
225 Αγαθώνυμος
226 Αγακλέης
227 Αγαλλία
228 Αγαλλίας
229 Αγαμεμνονίδη
230 Αγαμέμνων
231 Αγαμηδίδας
232 Αγαμήδης
233 Αγαμηδίδα
234 Αγαμηδίδας
235 Αγαμήθη
236 Αγαμήθης
237 Αγαπαίος
238 Αγάπη
239 Αγαπήνωρ
240 Αγαπητή
241 Αγαπητός
242 Αγάπιος
243 Αγαπτόλεμος
244 Αγασθένης
245 Αγαύη
246 Αγαυός
247 Αγγελαρία
248 Αγγελάριος
249 Αγγελία
250 Αγγελική
251 Αγγελικός
252 Αγγελίνος
253 Άγγελος
254 Αγγίας
256 Αγγλία
257 Αγελάδας
258 Αγέλαος
259 Αγέλοχος
260 Αγεμάχη
261 Αγέμαχος
262 Αγέρωχος
263 Αγεστράτη
264 Αγεύουσα
265 Αγεύς
266 Αγεχόρη
267 Αγέχορος
268 Αγήνωρ
269 Αγηνωρίς
270 Αγησάνδρα
271 Αγήσανδρος
272 Αγησίλαος
273 Αγησιλεία
274 Αγησίλοχος
275 Αγησιμάχη
276 Αγησίμαχος
277 Άγις
278 Αγκαία
279 Αγκαίος
280 Αγλαΐα
281 Αγλάιος
282 Αγλαόπη
284 Αγνή
286 Αγνόθεμις
287 Αγνός
288 Αγνόφιλος
289 Αγοράκριτος
290 Αγόραστος
291 Αγορή
292 Αγρεύς
293 Αγρία
294 Άγριος
295 Αγρίππα
296 Αγρίππας
297 Αγροιώ
298 Αγχίαλος
299 Αγχιμάχη
300 Αγχίμαχος
301 Αγχιρόη
302 Αγχίροος
303 Αγχιρρόη
304 Αγχίσης
305 Άγω
306 Αδαία
307 Αδαίος
308 Αδαλβέρτη
309 Αδαλβέρτος
310 Αδάμ
315 Αδαμαντία
317 Αδαμάντιος
318 Αδάμας
319 Αδάμη
320 Αδαμνάνος
321 Αδείμαντος
322 Αδελαΐς
323 Αδελφή
324 Αδελφός
325 Άδης
326 Αδίστα
327 Αδίστας
328 Αδίτη
329 Άδμητος
330 Αδριανή
331 Αδριανός
332 Αδώνια
333 Άδωνις
334 Αεθλία
335 Αέθλιος
336 Αειθάλα
337 Αειθαλάς
338 Αειμνήστη
339 Αείμνηστος
340 Αέλια
341 Αέλιος
342 Αελλήεις
343 Αελλοπόδης
344 Αελλόπους
345 Αελλώ
346 Αερία
347 Αερίας
348 Αερόπη
349 Αέροπος
350 Αετία
351 Αέτιος
353 Αζαΐς
354 Αζαρία
355 Αζαρίας
356 Αζάς
357 Αζάτ
358 Άζης
359 Αηδόνιος
360 Αηδών
361 Αθανάδα
362 Αθανάδας
363 Αθανασία
364 Αθανάσιος
365 Αθηνά
366 Αθηναγόρα
367 Αθηναγόρας
368 Αθήναιος
369 Αθηνογένης
370 Αθηνοδώρα
371 Αθηνόδωρος
372 Αθοσίων
373 Αθρέ
374 Άθως
375 Αία
376 Αιάκη
377 Αιακός
378 Αίας
379 Αιγέα
380 Αιγέστη
381 Αιγέστης
382 Αιγεύς
383 Αιγιάλεια
384 Αιγιαλεύς
385 Αιγίδα
386 Αιγίδας
387 Αίγινα
389 Αίγινος
390 Αίγιος
391 Αιγίσθη
392 Αίγισθος
393 Αϊδανή
394 Αϊδανός
395 Αιδεσία
396 Αιδέσιος
398 Αϊδωνεύς
399 Αιήτη
400 Αιήτης
401 Αίθαν
402 Αιθερία
403 Αιθήρ
404 Αιθούσα
405 Αιθούσιος
406 Αίθρα
407 Αιθύλλα
408 Αικατερίνη
411 Αικατερίνος
412 Αιλία
413 Αίλιος
414 Αιμιλία
415 Αιμίλιος
416 Αινεία
417 Αινείας
418 Αίνετος
419 Αιολία
420 Αίολος
421 Αίσακος
422 Αίσηπος
423 Αισχίνη
424 Αισχίνης
425 Αισχίων
426 Αισχυλίς
427 Αισχύλος
428 Αίσων
429 Αισωπία
431 Αίσωψ
433 Αίτνα
434 Αιτναίος
435 Αιτωλίς
436 Αιτωλός
437 Ακαδημία
438 Ακάθιστη
439 Ακάθιστος
440 Ακακαλλίς
441 Ακακία
442 Ακάκιος
444 Ακάμα
445 Ακάμας
446 Ακάστη
447 Άκαστος
448 Ακέλεια
449 Άκελος
450 Ακεσάνδρα
451 Ακέσανδρος
452 Άκεσις
453 Ακέστωρ
454 Ακεψεή
455 Ακεψεής
456 Ακεψιμά
457 Ακεψιμάς
458 Ακίνδυνη
459 Ακίνδυνος
460 Ακματίδα
461 Ακματίδας
462 Άκμων
463 Ακολουθία
464 Ακόλουθος
465 Ακοντεύς
466 Ακράγας
467 Άκρατος
468 Ακρίβη
469 Ακρίβος
470 Ακταία
471 Ακταίος
472 Ακτίς
473 Άκτις
474 Άκτωρ
475 Ακύλα
476 Ακύλας
478 Αλαμάνος
479 Άλαν
480 Αλάνα
481 Αλβανή
482 Αλβανός
483 Αλβέρτα
484 Αλβέρτος
485 Αλβίνα
486 Αλβίνος
487 Αλδχέλμος
488 Αλεγρία
489 Αλέκα
490 Αλένα
491 Αλεξάνδρα
492 Αλέξανδρος
495 Αλεξία
496 Αλεξίβια
497 Αλεξίβιος
498 Αλεξίκακη
499 Αλεξίκακος
500 Αλεξιμάχη
501 Αλεξίμαχος
502 Αλέξιος
503 Αλεξιρόη
504 Αλήθεια
505 Αληθής
506 Αλήτη
507 Αλήτης
508 Αλθαία
509 Αλία
510 Αλίας
511 Αλιθέρση
512 Αλιθέρσης
513 Αλίκη
514 Αλιμήδη
515 Αλιμήδης
516 Αλίντα
517 Αλκαία
518 Αλκαίος
519 Άλκανδρος
520 Αλκέτας
521 Άλκης
522 Αλκιβία
523 Αλκιβιάδη
524 Αλκιβιάδης
525 Αλκιμάχη
526 Αλκίμαχος
527 Αλκιμέδη
528 Αλκιμέδων
529 Αλκιμήδη
530 Αλκιμήδης
531 Αλκινόη
532 Αλκίνοος
533 Αλκίππη
535 Άλκιππος
536 Αλκίς
537 Αλκισθένης
538 Αλκίσων
539 Αλκίφρουσα
540 Αλκίφρων
541 Αλκμήνη
542 Αλκμήνωρ
543 Αλκυονεύς
544 Αλκυών
545 Αλλάς
546 Αλμπάνα
547 Αλμπάνης
548 Αλμπέος
549 Αλοκράτης
550 Αλόπη
551 Αλόπιος
552 Αλπέγιος
553 Άλτη
554 Άλτης
555 Άλτιμη
556 Άλτιμος
557 Αλυπία
558 Αλύπιος
559 Αλυσία
560 Αλύσιος
561 Αλφαία
562 Αλφαιεύς
563 Αλφειά
564 Αλφειός
565 Αλφεσίβοια
566 Αλφεσίβοιος
567 Αλωνία
568 Αλώνιος
569 Αμαζόνιος
570 Αμαζών
571 Αμάλθεια
572 Αμαλθεύς
573 Αμαλία
574 Αμάλιος
575 Αμανατία
576 Αμάνδα
577 Άμανδος
579 Αμαρακίς
580 Αμάρακος
581 Αμαστρίνη
582 Αμβροσία
583 Αμβρόσιος
584 Αμεθέα
585 Αμέλια
586 Άμεμπτη
587 Άμεμπτος
588 Αμερίκη
589 Αμέρικος
590 Αμέρσια
591 Αμέστριος
592 Αμήδη
593 Αμμιανή
594 Αμμιανός
595 Άμμων
596 Αμμωνά
597 Αμομφαρέτη
598 Αμομφάρετος
599 Αμπάν
600 Άμπελος
601 Αμπλία
602 Αμπλίας
603 Αμυγδαλέα
604 Αμυμώνη
605 Αμύντωρ
606 Αμφιάλη
607 Αμφίαλος
608 Αμφιαράη
609 Αμφιάραος
610 Αμφιδάμα
611 Αμφιδάμας
612 Αμφίδοκος
613 Αμφιθέα
614 Αμφίκλεια
615 Άμφικλος
616 Αμφικτύων
617 Αμφικτυωνίς
618 Αμφιλοχία
619 Αμφίλοχος
620 Αμφιλύκη
621 Αμφίλυκος
622 Αμφιμάχη
623 Αμφίμαχος
624 Αμφιμέδα
625 Αμφιμέδων
626 Αμφιμήδη
627 Αμφιμήδης
628 Αμφινόμη
629 Αμφίνομος
630 Αμφιρρόη
631 Αμφιρώ
632 Αμφιτρίτη
633 Αμφιτρίτης
634 Αμφίων
635 Αμφιώνη
636 Αμών
637 Αμωναθάς
638 Αμώς
639 Ανακρέων
641 Ανανί
642 Ανανία
643 Ανανίας
644 Αναξαγόρα
645 Αναξαγόρας
646 Αναξάνδρα
647 Ανάξανδρος
648 Αναξαρέτη
649 Αναξαρέτης
650 Ανάξαρχη
651 Ανάξαρχος
652 Αναξίμανδρος
653 Αναξιμένη
654 Αναξιμένης
655 Ανάργυρη
656 Ανάργυρος
657 Αναστασία
658 Αναστάσιος
659 Ανατολή
660 Ανατόλιος
661 Άνδρεα
662 Ανδρέας
663 Ανδριανή
664 Ανδριανός
665 Ανδρομάχη
666 Ανδρόμαχος
667 Ανδρομέδα
668 Ανδρομέδης
669 Ανδρομήδη
670 Ανδρομήδης
671 Ανδρονίκη
672 Ανδρόνικος
673 Ανδροπελαγία
674 Ανδροπελαγίας
675 Ανδροσθένης
676 Ανδρόφιλος
677 Άνδρων
678 Ανεζίνα
679 Ανειτυλλιανός
680 Ανεκτή
681 Άνεκτος
682 Ανεμπόδιστη
683 Ανεμπόδιστος
685 Ανέστια
686 Άνθα
687 Άνθας
688 Ανθέμιος
689 Ανθή
690 Ανθηδόνη
692 Ανθηδόνιος
693 Ανθήλεια
694 Άνθιμη
695 Άνθιμος
696 Ανθίππη
697 Άνθιππος
698 Ανθοδέσμη
699 Άνθος
700 Ανθοσμία
701 Ανθόσμιος
702 Ανθυποβάγγελος
703 Ανία
704 Ανίκητη
705 Ανίκητος
706 Ανίνα
707 Ανίνας
708 Άνιος
709 Άννα
711 Ανναμπέλα
712 Άννας
713 Άνοιξη
714 Ανουτσιάτα
715 Ανουτσιάτης
716 Ανσέλμος
717 Αντείας
718 Αντέρως
720 Αντερώσα
721 Αντήνωρ
722 Αντηνώρη
723 Άντια
724 Αντιάδης
725 Αντίας
726 Αντιγόνη
727 Αντίγονος
728 Αντιλέων
729 Αντιμάχη
730 Αντίμαχος
731 Αντιμένης
732 Αντιμήδη
733 Αντίνοος
734 Αντιόπη
735 Αντιοχίς
736 Αντίοχος
737 Αντίπα
738 Αντίπας
739 Αντιπάτρα
740 Αντίπατρος
741 Αντίπαφος
742 Αντισθένης
743 Άντιφα
744 Αντιφάνη
745 Αντιφάνης
746 Αντίφας
747 Αντιφάτη
748 Αντιφάτης
749 Αντίφιλος
750 Αντιφόνη
751 Αντίφονος
752 Άντιφος
753 Αντιφών
754 Αντιφώσσα
755 Αντουανέτα
757 Αντωνέττα
758 Αντωνία
759 Αντώνιος
760 Ανυσία
761 Ανύσιος
762 Ανύτη
763 Άνυτος
764 Αξιοθέα
765 Αξιονίκη
766 Αξιόνικος
767 Αξίων
768 Αοιδή
769 Αοιδός
770 Απελλή
771 Απελλής
773 Απήμαντη
774 Απήμαντος
775 Απία
776 Απίων
777 Απλοδώρα
778 Απλόδωρος
779 Απολλιναρία
780 Απολλινάριος
781 Απόλλων
782 Απολλωνία
783 Απολλώνιος
784 Απολλωνίς
785 Αποστολία
786 Απόστολος
788 Απρίων
789 Άπφια
790 Απφίας
791 Αραβέλλα
792 Άρβηλα
793 Άρβηλος
794 Αργέλη
795 Αργεντινή
796 Αργεντίνος
797 Αργήλη
798 Αργήλης
799 Αργίνη
800 Αργυρά
801 Αργυρός
802 Αρδαλίς
803 Αρδαλίων
804 Αρεδία
805 Αρέδιος
807 Αρέθουσα
808 Αρέθων
809 Αρεστή
810 Αρέστωρ
811 Αρετή
812 Άρης
814 Αρθούρος
815 Άρια
816 Αριάδνη
818 Αριάδνης
819 Αριέτα
820 Αρίζηλος
821 Αριμήδης
822 Αριμνηστέα
823 Αρίμνηστος
824 Αρίσβη
825 Άρισβος
826 Αρισταγγέλα
827 Αριστάγγελος
828 Αρισταγόρα
829 Αρισταγόρας
830 Αρισταινέτη
831 Αρίστανδρος
832 Αρισταρχίς
833 Αρίσταρχος
834 Αριστείδη
835 Αριστείδης
836 Αρίστη
837 Αριστιάνα
838 Αριστίππη
839 Αρίστιππος
840 Αριστοβούλα
841 Αριστόβουλος
843 Αριστοδήμη
844 Αριστόδημος
845 Αριστοδίκη
846 Αριστόδικος
847 Αριστοθέα
848 Αριστοκλέας
849 Αριστοκράτης
850 Αριστοκρατία
851 Αριστόμαχος
852 Αριστομένης
853 Αριστομήδη
854 Αριστομήδης
855 Αριστονίκη
856 Αριστόνικος
857 Αριστοτέλεια
858 Αριστοτέλης
859 Αριστοτέχνη
860 Αριστοτέχνης
861 Αριστοφάνης
862 Αριστωνομίδα
863 Αριστωνομίδας
864 Αρίφρουσα
865 Αρίφρων
866 Αρκαδία
867 Αρκάδιος
868 Αρκέας
869 Αρλίντα
870 Αρμοδία
871 Αρμόδιος
872 Αρμονία
873 Αρμονίας
874 Αρόα
875 Αρριανή
876 Αρριανός
877 Αρριδαία
878 Αρριδαίος
879 Αρσάκη
880 Αρσάκιος
881 Αρσενία
882 Αρσένιος
883 Αρσινόη
884 Άρτα
885 Αρτάκης
886 Αρτεμιδώρα
887 Αρτεμίδωρος
888 Αρτέμιος
889 Άρτεμις
890 Αρτεμισία
891 Αρτυμήδης
892 Αρχαγάθη
893 Αρχάγαθος
894 Αρχέδικος
895 Αρχελάη
896 Αρχέλαος
897 Αρχεμάχη
898 Αρχέμαχος
899 Αρχιδαμια
900 Αρχιδίκη
901 Αρχιμήδη
902 Αρχιμήδης
904 Άρχιππος
905 Αρχοντία
906 Αρχοντίνα
907 Αρχοντίνος
908 Αρχοντίων
909 Ασάνω
910 Ασάφεια
911 Ασάφιος
912 Ασημάκης
913 Ασημίνα
914 Ασία
915 Ασίας
916 Ασινέθ
917 Άσιοτ
918 Ασκάλαφος
919 Ασκλά
920 Ασκλάς
921 Ασκληπιάς
922 Ασκληπιοδότη
923 Ασκληπιόδοτος
924 Ασκληπιοδώρα
925 Ασκληπιόδωρος
926 Ασκληπιός
927 Ασμοδαίος
928 Ασπασία
929 Ασσάντ
930 Αστείος
931 Αστερία
932 Αστερίων
933 Αστή
934 Αστός
935 Αστυβία
936 Αστυβίης
937 Αστυμάχη
938 Αστύμαχος
939 Αστυμήδη
940 Αστυμήδης
941 Αστυμηδίδη
942 Αστυμηδίδης
943 Ασύγκριτη
944 Ασύγκριτος
945 Ασχολία
946 Ασχόλιος
947 Ασωπίς
948 Ατζουλέτα
949 Ατία
950 Ατλάντεια
951 Άτλας
952 Άτρομος
953 Άτταλος
954 Αττική
955 Αττικός
956 Άττος
957 Αυγείας
958 Αυγερινή
959 Αυγερινός
960 Αυγή
961 Αύγης
962 Αυγούστα
963 Αύγουστος
964 Αύδακτος
965 Αυδάς
966 Αυδάτα
967 Αυδελλάς
968 Αυδιησούς
969 Αύκτα
970 Αύκτος
971 Αυνάν
972 Αυξεντία
973 Αυξέντιος
974 Αυξιβία
975 Αυξίβιος
976 Αυξιλιαρία
977 Αύρα
978 Αύρας
979 Αυτεσίων
980 Αυτομάτη
981 Αυτομήδη
982 Αυτομήδης
983 Αυτονόη
984 Αυτονομία
985 Αυτόνομος
986 Αυτόνοος
987 Αυτοσθένης
988 Αφεντία
989 Αφέντρα
990 Αφθόνιος
992 Αφραάτη
993 Αφραάτης
994 Αφρικάνα
995 Αφρικανός
997 Αφροδίτη
998 Αφρόδιτος
999 Αφροξυλάνθη
1000 Αφρούλα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία