Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Αβιμέλιχος
2 Αγάθαρχος
3 Αγαθόδωρος
4 Αγαθοσθένης
5 Αγαθώνυμος
6 Αγαμήθης
7 Αγέμαχος
8 Αγησίλοχος
9 Αγησίμαχος
10 Αίγισθος
11 Ακόλουθος
12 Αλεξίμαχος
13 Αμαλθεύς
14 Αμφίλοχος
15 Αμφίμαχος
16 Αμωναθάς
17 Ανάξαρχος
18 Ανδρόμαχος
19 Άνθος
20 Αρίσταρχος
21 Αριστόμαχος
22 Αρχάγαθος
23 Αστύμαχος
24 Βάκχος
25 Βαραχήσιος
26 Βαρούχ
27 Βέρθος
28 Βόηθος
29 Γλυκόμαχος
30 Γνωσίμαχος
31 Γολιάθης
32 Γότθος
33 Δεξίμαχος
34 Δηίμαχος
35 Δήμαρχος
36 Διάδοχος
37 Δίανθος
38 Δοσίθεος
39 Εθνάρχης
40 Ειρήναρχος
41 Ενναθάς
42 Επίμαχος
43 Εράκινθος
44 Εριθακίς
45 Ερυξίμαχος
46 Ερωτομάχος
47 Ευανθεύς
48 Ευήθιος
49 Εύμαχος
50 Ευνούχος
51 Ευρύλοχος
52 Ευρύμαχος
53 Ευστάθιος
54 Εύσταχυς
55 Ευτύχης
56 Ευψύχιος
57 Ζάκυνθος
58 Ζακχαίος
60 Ζανιθάς
61 Ησύχιος
62 Θαθουήλ
63 Θεαίτητος
64 Θεόστιχος
65 Θεράπων
66 Θηρεύς
67 Θηρίμαχος
68 Θουρίμαχος
69 Θρασύμαχος
70 Ίακχος
71 Ιάμβλιχος
72 Ιάνθης
73 Ιαφέθ
74 Ιερόθεος
75 Ιππόμαχος
76 Ίσχυς
77 Ιωνάθαν
78 Καλλίτυχος
79 Κένεθ
80 Κέρθης
81 Κήρινθος
82 Κλεάνθης
83 Λαμέχ
84 Λαοθόης
85 Λυσίμαχος
87 Μαλάχ
88 Μαλαχίας
89 Μάλχος
90 Μανέθων
91 Μάνθος
92 Μαραθών
93 Μαρθάς
94 Μαρουθάς
95 Μαρτύροχος
96 Μέθης
97 Μενέμαχος
98 Μενεσθεύς
99 Μητίοχος
100 Μιλτοκύθης
101 Μιμνόμαχος
102 Μιχαήλ
103 Μνήσαρχος
104 Μνησίμαχος
105 Μοσχάνθης
106 Μόσχος
107 Νέαρχος
108 Ξάνθος
109 Ουλρίχος
110 Παραμύθιος
111 Παράσχος
112 Πασχάλης
113 Πασχάσιος
114 Πλείσταρχος
115 Ἀπέλλιχος
116 Πολέμαχος
117 Πολύοχος
118 Πολυπείθης
119 Πρόμαχος
120 Πρωτόμαχος
121 Ραδάμανθης
122 Σαδώθ
123 Σενώχ
125 Σιμιαθής
126 Στονύχιος
127 Σωσίθεος
128 Ταξιάρχης 
129 Τάραχος
130 Τηλέμαχος
131 Τιθόης
132 Τίμαρχος
133 Τιμόθεος
134 Τύχων
135 Υάκινθος
136 Υπεράνθης
137 Υπέροχος
138 Φαρμούθιος
139 Φιλήσυχος
140 Χρυσάνθιος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία