Εορτές 31 Μαρτίου: Άγιος Αυδάς Άγιος Υπάτιος επίσκοπος Γαγγρών Αυδάτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Boris Άγιος Θεόφιλος ο Μάρτυρας Άγιος Μένανδρος Βενιαμίν ο Διάκονος ο μάρτυρας Όσιος Ακάκιος ο Ομολογητής Όσιος Βλάσιος ο εξ Αμορίου Όσιος Ιννοκέντιος Όσιος Ιωνάς Όσιος Στέφανος ο Θαυματουργός Όσιος Υπάτιος ο θεραπευτής
1 Aμφίροος
2 Findlugan
3 Fintan
4 Αγλαόπη
6 Αγλαοφήμη
7 Αγνόφιλος
8 Αλιφηραία
9 Αλίφηρας
10 Αλφειά
11 Άλφια
12 Αμήνοφις
13 Αμφάρης
14 Αμφιάλη
15 Αμφίαλος
16 Αμφιάναξ
17 Αμφιαράη
18 Αμφιάραος
19 Αμφιδάμα
20 Αμφιδάμας
21 Αμφίδικος
22 Αμφίδοκος
23 Αμφίδωρος
24 Αμφιθέα
25 Αμφίθεος
26 Αμφιθόη
27 Αμφίκλεια
28 Άμφικλος
29 Αμφικράτης
30 Αμφικτύων
31 Αμφικτυωνίς
32 Αμφιλοχία
33 Αμφίλοχος
34 Αμφιλύκη
35 Αμφίλυκος
36 Αμφίλυτος
37 Αμφίμαρος
38 Αμφίμαχος
39 Αμφιμέδων
40 Αμφιμήδη
41 Αμφιμήδης
42 Αμφίμνηστος
43 Αμφινεύς
44 Αμφινόμη
45 Αμφίνομος
46 Αμφίομος
47 Αμφιρρόη
48 Αμφιρώ
49 Άμφισσος
50 Αμφίστρατος
51 Αμφιτρίτη
52 Αμφιτρίτης
53 Αμφιτρύων
54 Αμφίων
55 Αμφιώνη
56 Ανδρόφιλος
57 Αντίφημος
58 Αντίφιλος
59 Άποφις
60 Άπφια
61 Αργυφίη
62 Αριστόφιλος
63 Ασάφιος
64 Ασταφις
65 Αστύφιλος
66 Αυφίδιος
67 Αφίφε
68 Αφροδίσιος
69 Αψεφίων
70 Βαρσανουφία
71 Βαρσανούφιος
73 Βάφης
74 Βιτάλη
75 Βολφγάγγος
76 Γαλαχτοτροφία
77 Γαργαφίη
78 Γαρυφαλλιά
79 Γενεβιέβη
80 Γκόλφης
81 Γλυκοφιλούσα
82 Γραφιώτισσα
83 Δαμοφίλη
84 Δαμόφιλος
85 Δείφιλος
86 Δελφινία
87 Δελφίνιος
88 Δελφίς
89 Δελφίων
90 Δημοφίλη
91 Δημόφιλος
92 Διιτρέφης
93 Διοτρέφης
94 Διτρέφης
95 Διφίλη
96 Δίφιλος
97 Ελεφήνωρ
98 Ελισαβάν
99 Ελφρίδα
100 Εμορφίλη
101 Εργόφιλος
102 Εριφία
103 Εριφύλη
104 Ερμοφίλη
105 Εροφίλη
106 Έρφινος
107 Ερωφίλη
108 Εσφιγμένη
109 Ευανθία
110 Ευγραφία
111 Ευθαλία
112 Ευθυμία
113 Ευμορφία
114 Εύμορφος
115 Ευξιφία
116 Ευξίφιος
117 Ευρύφημος
118 Ευσταθία
119 Ευτέρπη
120 Ευτυχία
121 Εύφημη
122 Ευφημίδης
123 Εύφημος
124 Ευφήτης
125 Ευφίλητος
126 Ευφροσύνη
127 Ευφρόσυνος
128 Έφη
129 Εφήβιος
130 Εφηβούσα
131 Εφιάλτης
132 Έφιππος
133 Εφραιμία
134 Εφυδάτια
135 Εφυδάτιος
136 Ζαρίφης
137 Ζαφειρία
138 Ζοζεφίνα
139 Ζοφιήλ
140 Ζωγραφία
141 Ζωζέφ
142 Ηροφίλη
143 Ηρόφιλος
144 Θεονύμφη
145 Θεοφίλη
146 Θεόφιλος
147 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
148 Ιεροφίλη
149 Ιφιάνασσα
150 Ιφιάνειρα
151 Ιφιγένεια
153 Ιφιγένης
154 Ιφιδάμας
155 Ιφικλής
156 Ίφικλος
157 Ιφικράτεια
158 Ιφικράτης
159 Ιφιμέδουσα
160 Ιφιμέδων
161 Ιφιμέθεια
162 Ιφινόη
163 Ιφινόμη
164 Ιφίνοος
165 Ίφιος
166 Ίφις
167 Ιφιτίων
168 Ίφιτος
169 Ιώσηπος
170 Ιωσήφ
171 Ιωσηφίνα
172 Καλήμορφη
173 Καλλίμορφη
174 Καρυοφιλιά
175 Καφησίας
176 Κάφιρα
177 Κηφά
178 Κηφισιόδωρος
179 Κηφισιόδωτος
180 Κηφισόδοτος
181 Κηφισόδωρος
182 Κηφισόδωτος
183 Κηφισοφών
184 Κηφισσόδωτος
185 Κλέα
186 Κλεοφήμη
187 Κλεόφημος
188 Κλεοφίλη
189 Κορυφή
190 Κορφιάτισσα
191 Κουφή
192 Κοφινή
193 Κρώφιλος
194 Κυριαφινα
195 Λάμφιλος
196 Λαόφιλος
197 Λαφιδώθ
198 Λάφιλος
199 Λαφίνα
200 Λευκολοφίδης
201 Λεωτροφίδης
202 Λούτφη
203 Μαρισόφη
204 Μαριστέφη
205 Μέμφις
206 Μεταμόρφη
207 Μηνόφιλος
208 Μηρορραφής
209 Μητροφήμη
210 Μητροφίλη
211 Μητρόφημος
212 Μητρόφιλος
213 Μνησίφιλος
214 Μορφεύς
215 Μορφώ
216 Ναφιέ
217 Νεόφη
218 Νεόφυτος
219 Νηφαίη
220 Νήφουσα
221 Νικόφημος
222 Νυμφαία
223 Ξενόφιλος
224 Οφηλία
225 Οφιά
226 Οφιλιάννα
227 Οφιονεύς
228 Οφιούχος
229 Οφίων
230 Παμφίλη
231 Πάμφιλος
232 Πανεύφημος
233 Πανσοφία
234 Πανσόφιος
235 Πασιφίλη
236 Πατροφίλη
237 Πατρόφιλος
238 Περίφημος
239 Περιφήτης
240 Περφήτης
241 Πολύφημον
242 Πολύφημος
243 Πολυφήτης
244 Πυροφής
245 Ραμφίας
246 Ράφι
247 Ραφίκα
248 Ρούφη
249 Ρούφος
250 Σάπφιρα
251 Σαραφιανός
252 Σενουφία
253 Σενούφιος
254 Σεραφείμ
255 Σεραφειμία
256 Σκαριφιδας
257 Σοφία
258 Σοφιανή
259 Σοφιάννα
260 Σοφιανός
261 Σοφιλένια
262 Σοφίλια
263 Σοφιλίζα
264 Σόφιλος
265 Σοφιλύδια
266 Σόφιος
267 Στεφανία
268 Συννεφιά
269 Σφήλος
270 Σφήττος
271 Τάφιος
272 Τζιοζεφίν
273 Τηλέφη
274 Τηλεφίδης
275 Τοφαλλής
276 Τριανταφυλλιά
277 Τριαντάφυλλος
278 Τρίφυνα
279 Τροφίμη
280 Τρόφιμος
281 Ττοφής
282 Φαρφιρίτσα
283 Φερεφήμη
284 Φερέφημος
285 Φηγεύς
286 Φήλικας
287 Φηλικίσσιμος
288 Φήλιξ
289 Φηλίξη
291 Φήμη
292 Φήμιος
293 Φημονόη
294 Φηνία
295 Φηνώ
296 Φήστος
297 Φιγαλεία
298 Φίγαλος
299 Φιγούρα
300 Φιδιότισσα
301 Φιδοττοταμιανή
302 Φιδούσα
303 Φίδωσα
304 Φίλα
305 Φιλαγόρας
306 Φιλαγρία
307 Φιλάγριος
308 Φιλαδέλφεια
309 Φιλάδελφος
310 Φιλάδερφος
311 Φιλαίμων
312 Φιλαινέτη
313 Φιλαινίς
314 Φιλαίος
315 Φιλαλήθης
316 Φιλαμειλείδης
317 Φιλάμμων
318 Φιλάνδρα
319 Φίλανδρος
320 Φιλάνθη
321 Φιλαρέτη
322 Φιλάρετος
323 Φιλάων
324 Φίλγας
325 Φιλέας
326 Φιλέορτος
327 Φιλέορτος
328 Φιλεταίρα
329 Φιλέταιρος
330 Φιλεύς
331 Φίλη
332 Φιλήκη
333 Φιληκίσσιμος
334 Φιλήμουσα
335 Φιλήμων
336 Φιληρατίς
337 Φίλης
338 Φιλήσιος
339 Φιλήσυχη
340 Φιλήσυχος
341 Φιλήτη
342 Φιλήτωρ
343 Φίλια
344 Φιλιάδης
345 Φιλίζ
346 Φιλιμάτιον
347 Φιλίνη
348 Φιλίνος
349 Φίλιπ
350 Φιλίππα
351 Φίλιππος
352 Φιλίσια
353 Φιλίσκη
354 Φιλίσκος
355 Φιλίστα
356 Φιλιστίων
357 Φίλιστος
358 Φιλιώ
359 Φίλλις
360 Φιλλύλιος
361 Φιλογένης
362 Φιλογονία
363 Φιλογόνιος
364 Φιλοδάμεια
365 Φιλόδαμος
366 Φιλόδημος
367 Φιλοδίκη
368 Φιλοδώρα
369 Φιλοθέη
370 Φιλόθεος
371 Φίλοινα
372 Φίλοινος
373 Φιλοίτα
374 Φιλοίτιος
375 Φιλόκαλος
376 Φιλοκήδης
377 Φιλοκλέων
378 Φιλοκλής
379 Φιλοκράτης
380 Φιλοκτήμουσα
381 Φιλοκτήμων
383 Φιλοκτήτης
384 Φιλόκυπρος
385 Φιλοκύων
386 Φιλόλαος
387 Φιλόλογος
388 Φιλομάχη
389 Φιλομβρότα
390 Φιλόμβροτος
391 Φιλομέδουσα
392 Φιλομένα
393 Φιλομένης
394 Φιλομήλα
395 Φιλομηλείδης
396 Φιλόμηλος
397 Φιλομήνα
398 Φιλόμνηστος
399 Φιλονίκη
400 Φιλόνικος
401 Φιλονίλα
402 Φιλονόη
403 Φιλονόμη
404 Φιλόνομος
405 Φιλοξένη
406 Φιλόξενος
407 Φιλοποίμην
408 Φιλόπονος
409 Φιλοσοφία
410 Φιλόσοφος
411 Φιλοστέφανος
412 Φιλοστόργιος
413 Φιλόστρατος
414 Φιλότιμος
415 Φιλουμένη
416 Φιλούμενος
417 Φιλοφάνης
418 Φιλόφρων
419 Φιλοχάρης
420 Φιλόχαρις
421 Φιλόχορος
422 Φιλόχρηστος
423 Φιλοχτήτης
424 Φιλτίς
425 Φίλτυς
426 Φιλυλλα
427 Φιλύλλιος
428 Φιλύρα
429 Φιλύρας
430 Φιλώ
431 Φίλων
433 Φιλώνδα
434 Φιλώνδας
435 Φιλωνίς
436 Φιλώτας
437 Φιλωτέρα
438 Φιλώτις
439 Φίναν
440 Φινεύς
441 Φίννιαν
442 Φιντίας
443 Φιντυς
444 Φιόνα
445 Φιορη
446 Φιρμιλιανός
447 Φιρμίνος
448 Φίρμος
449 Φίτσα
450 Φλωρεντία
451 Φυγαλία
452 Φυληίς
453 Φυσέντζος
454 Φωτεινή
455 Φωτεινός
456 Χαιρέφιλος
457 Χαρτοφίλης
458 Χριστοφίλη
459 Χριστοφιλία
460 Χριστοφόρα
461 Χριστόφορος
462 Χρυσάφιος
463 Χρυσαφίς
464 Χρυσαφίτισσα
465 Ψωφίς
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία