Εορτές 4 Μαρτίου: Γερασίμη Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αδριανός Άγιος Ακάκιος ο Δήμιος Άγιος Κοδράτος ο Δήμιος Όσιος Γεράσιμος της Βολογκντά Όσιος Στρατόνικος ο δήμιος
1 Maelruba
2 Αννούβ
3 Ανυβις
4 Αρρύβας
5 Αρύβας
6 Αστυβίης
7 Βαρυψαβάς
8 Βαυβώ
9 Ἀβδύβαλη
10 Ἀβδύβαλος
11 Βουβώ
12 Βύβλιος
13 Βυβλίς
14 Γκουβερνιώτισσα
15 Δακρύβρεχτος
16 Δάναβη
17 Δάναβος
18 Δελφίς
19 Δουβέργαινα
20 Εύβιος
21 Ευβιότη
22 Ευβίοτος
23 Εύβοια
24 Εύβοιος
25 Ευβούλη
26 Εύβουλος
27 Ευβώτας
28 Ευβώτη
29 Ευθύβουλος
30 Ευρύβατος
31 Ευρυβία
32 Ευρυβιάδης
33 Ευρύβιος
34 Ευρύβοτος
35 Ευρυβώτας
36 Ζουβάνης
37 Θρασυβούλη
38 Θρασύβουλος
39 Ιάκωβος
40 Ιουβενάλιος
41 Ιουβεντίνη
42 Ιουβεντίνος
43 Ιωάννης
44 Καλύβη
45 Καλυβιανή
46 Κλεύβοτος
47 Κολυβιανή
48 Κορύβας
49 Κυβέλη
50 Κυβήλη
51 Λιλυβήας
52 Λιλυβηΐς
53 Λουβαρά
54 Λυβια
55 Μαριλύβια
56 Μολυβδοσκέβαστη
57 Ναυβολίδης
58 Ναύβολος
59 Ουβάλδη
60 Ουβάλδος
61 Παρασκευάς
62 Πολύβια
63 Πολύβιος
64 Πολύβοια
65 Πολύβοιος
66 Πολυβότης
67 Πολυβώτης
68 Πούπλιος
69 Ρουβήν
70 Ρουβίμ
71 Σαμία
72 Στρυβήλη
73 Συβαριάδης
74 Συβαριάδου
75 Ταλθύβιος
76 Υβλησίη
77 Υβλήσιος
78 Υβόν
79 Υβόννη
80 Υβρίας
81 Χάρυβδις
82 Χερουβείμ
83 Χερουβειμία
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία