Εορτές 13 Αυγούστου: Όσιος Δοσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Ευώνυμη Ευώνυμος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ευδοκία η βασίλισσα Άγιος Τύχων του Ζαντόσκ Όσιος Δωρόθεος ο αββάς Όσιος Κορνήλιος του Παλεοστρόβ Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής Σέριδος Σέριδος
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αίνετος
9 Ακάμας
10 Ακοντεύς
11 Αλοκράτης
12 Άλτο
13 Αμφιτρίτης
14 Ανίκητος
15 Αργεντίνος
16 Αρίμνηστος
17 Αρίστιππος
18 Άριστος
19 Άσιοτ
20 Ασσάντ
21 Ασύγκριτος
22 Αύκτος
23 Αυξέντιος
24 Αφέντης
25 Αφραάτης
26 Βάπτος
27 Βάτων
28 Βενάνδιος
29 Βενάντιος
30 Βέρθος
31 Βονιφάτιος
32 Βραβάντιος
33 Γαλατάς
34 Γκίλντας
35 Γράπτος
36 Δημόκριτος
37 Δομέτιος
38 Δονάτος
39 Δυνάστης
40 Εβέντιος
41 Ελισσαίος
42 Εξπέδιτος
43 Επίκτητος
44 Έραστος
45 Εράτων
46 Έρωτας
47 Ευάρεστος
48 Ευβίοτος
49 Ευέλπιστος
50 Ευκράτης
51 Εύρετος
52 Εφυδάτιος
53 Ηλιόφωτος
54 Θαυμαστός
55 Θεαίτητος
56 Θεοδέκτης
57 Θεόκριτος
58 Θεόκτιστος
59 Θεόπιστος
60 Θεόφραστος
61 Θεοφύλακτος
62 Ιννοκέντιος
63 Ιουβεντίνος
64 Ιούστος
65 Ιπποκράτης
66 Ιππόλυτος
67 Ισοκράτης
68 Καλλίστρατος
69 Καπίτων
70 Καστάλιος
71 Κάστος
72 Κόδρος
73 Κόιντος
74 Κοντεύς
75 Κουάρτος
76 Κουθβέρτος
77 Κρατίνος
78 Κυντίων
79 Κυρίνιος
80 Κωνσταντίνος
81 Λαμπροτρίτης
82 Λαοκράτης
83 Λεβέντης
84 Λέων
85 Λυκάρητος
86 Μάμας
87 Μαργαρίτης
88 Μεγιστεύς
89 Μελέτιος
90 Μόδεστος
91 Μύρτος
92 Νεόφυτος
93 Ντόναλντ
94 Ξύστος
95 Ονησίκριτος
96 Ονυμάντιος
97 Παμμέγιστος
98 Παναγιώτης
99 Πανάρετος
100 Πασικράτης
101 Παφνούτιος
102 Ποθητός
103 Πολυαγάπητος
104 Πολυάρατος
105 Πουδέντος
106 Πρώτος
107 Ροβέρτος
108 Σαρβάτος
109 Σαρμάτας
111 Σπάρτων
112 Στρατίων
113 Σωκράτης
114 Σωσικράτης
115 Ταξιάρχης 
116 Τάρας
117 Τέρτιος
118 Τερψικράτης
119 Τζούστος
120 Τίτος
121 Τσάντος
122 Υπάτιος
123 Φαύστος
124 Φειδεκράτης
125 Φειδεκρίτης
126 Φερεκράτης
127 Φήστος
128 Φουγάτιος
129 Φύταλος
130 Φώτιστος
131 Χάιδος
132 Χαίτων
133 Χριστόδουλος
134 Ψόης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία