Εορτές 24 Οκτωβρίου: Αγία Σεβαστιανή Άγιος Μαγκλόριος του Σαρκ Άγιος Νέρδων Άγιος Σενώχ της Τουρώνης ο Ιαματικός Βρέφος Νέρδα Όσιος Αρέθας ο Έγκλειστος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ακάκιος ο Πρεσβύτερος Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος Μάρκος Άγιος Ουαλεντίνος (Βαλεντίνος) Άγιος Σωτήριχος Όσιος Αρέθας «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1 Donald
2 Αδαμάντιος
3 Αίνετος
4 Ακοντεύς
5 Αλοκράτης
6 Άλτο
7 Ανίκητος
8 Αργεντίνος
9 Αρίστιππος
10 Άριστος
11 Αύκτος
12 Αυξέντιος
13 Αφέντης
14 Αφραάτης
15 Βατάς
16 Βονιφάτιος
17 Δημόκριτος
18 Δομέτιος
19 Δυνάστης
20 Ελισσαίος
21 Επίκτητος
22 Έραστος
23 Εράτων
24 Έρως
25 Ευάρεστος
26 Ευέλπιστος
27 Ευκράτης
28 Εύρετος
29 Ηλιόφωτος
30 Θεόγνωστος
31 Θεοδέκτης
32 Θεόκριτος
33 Θεόκτιστος
34 Θεόπιστος
35 Θεοφύλακτος
36 Ιννοκέντιος
37 Ιουβεντίνος
38 Καλλίστρατος
39 Καπίτων
40 Καστάλιος
41 Κόδρος
42 Κόιντος
43 Κοντεύς
44 Κουάρτος
45 Κυντίων
46 Κωνσταντίνος
47 Λέων
48 Μάμας
49 Μεγιστεύς
50 Μόδεστος
51 Μύρτος
52 Νεόφυτος
53 Παμμέγιστος
54 Παναγιώτης
55 Πανάρετος
56 Πασικράτης
57 Παφνούτιος
58 Ποθητός
59 Ροβέρτος
60 Σαρμάτας
62 Σπάρτων
63 Στρατίων
64 Σωκράτης
65 Ταξιάρχης 
66 Τάρας
67 Τερψικράτης
68 Τίτος
69 Τσάντος
70 Υπάτιος
71 Φαύστος
72 Φύταλος
73 Φώτιστος
74 Χάιδος
75 Χαίτων
76 Χριστόδουλος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία