Εορτές 6 Ιουλίου: Άγιος Καττύιος ο Μάρτυρας Άγιος Λυκίας Άγιος Σάτυρος Άστεια Αστείος, Οσιομάρτυρας Λυκία Όσιος Σισώης ο Μεγάλος Σατύρα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Palladius Sexburga Αγία Λουκία Παρθενομάρτυς Άγιος Ανατολίας Άγιος Αντωνίνος Άγιος Άπαμος Άγιος Απολλώνιος Άγιος Άρχιππος Άγιος Βίκτωρ Άγιος Διόδωρος Άγιος Επίμαχος Δίων Νέας Ορωνός Όρωνος Όσιος Σισώης Παπικός Ρήξος Σερίνος Σερίνος
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αιήτης
9 Αίνετος
10 Ακάμας
11 Ακοντεύς
12 Ακρίτας
13 Αλήτης
14 Αλοκράτης
15 Άλτης
16 Άμεμπτος
17 Αμομφάρετος
18 Αμύντωρ
19 Αμφιτρίτης
20 Αναγνώστης
21 Ανίκητος
22 Αντέρως
24 Άνυτος
25 Απήμων
26 Αργεντίνος
27 Αργοναύτης
28 Αρίμνηστος
29 Αρίστιππος
30 Αριστοκράτης
31 Άριστος
32 Άσιοτ
33 Ασσάντ
34 Αστός
35 Ασύγκριτος
36 Άτλας
37 Αύκτος
38 Αυξέντιος
39 Αφέντης
40 Αφραάτης
41 Βάπτος
42 Βάτων
43 Βενάνδιος
44 Βενάντιος
45 Βενέτιος
46 Βενούστος
47 Βέρθος
48 Βίλντε
49 Βιολετής
50 Βονιφάτιος
51 Βραβάντιος
52 Βρόντης
53 Γαλάντης
54 Γαλατάς
55 Γίγας
56 Γκίλντας
57 Γράπτος
58 Γρατίων
59 Γύρτων
60 Γωρυτόεις
61 Δάνδης
62 Δαύκτος
63 Δεβοσέτος
64 Δεσπότης
65 Δημόκριτος
66 Δομέτιος
67 Δονάτος
68 Δρύας
69 Δυνάστης
70 Εβέντιος
71 Έλατος
72 Ελισσαίος
73 Εξπέδιτος
74 Επαφρόδιτος
75 Επιάλτης
76 Επίκτητος
77 Έραστος
78 Εράτων
79 Έρωτας
80 Ευάρεστος
81 Ευβίοτος
82 Ευέλπιστος
83 Ευκράτης
84 Εύρετος
85 Εφιάλτης
86 Εφυδάτιος
87 Ζαμπέτας
88 Ζαννέτος
89 Ηλιόφωτος
90 Θαυμαστός
91 Θεαίτητος
92 Θεόγνις
93 Θεοδέκτης
94 Θεόκριτος
95 Θεόκτιστος
96 Θεόπιστος
97 Θεόφραστος
98 Θεοφύλακτος
99 Ιαπετός
100 Ιννοκέντιος
101 Ιόκαστος
102 Ιουβεντίνος
103 Ιούστος
104 Ιπποκράτης
105 Ιππόλυτος
106 Ισοκράτης
107 Ιφιτίων
108 Καλλίστρατος
109 Καλόδοτος
110 Καπίτων
111 Καστάλιος
112 Κάστος
113 Κιτταίος
114 Κόδρος
115 Κολώτας
116 Κοντεύς
117 Κουάρτος
118 Κουθβέρτος
119 Κουίντος
120 Κούρτιος
121 Κρατίνος
122 Κρίτων
123 Κυρίνιος
124 Κωνσταντίνος
125 Λαμπροτρίτης
126 Λαοκράτης
127 Λεβέντης
128 Λεώκριτος
129 Λέων
130 Λυκάρητος
131 Μάμας
132 Μάντος
133 Μαργαρίτης
134 Μεγιστεύς
135 Μελέτιος
136 Μελίρρυτος
137 Μόδεστος
138 Μπάρετ
139 Μπάτης
140 Μύρτος
141 Μύστης
142 Ναπολέων
143 Νασρεντίν
144 Νεόφυτος
145 Νικόστρατος
146 Νότης
147 Νότος
148 Ντόναλντ
149 Ξύστος
150 Ονησίκριτος
151 Ονυμάντιος
152 Ορέντιος
153 Παμμέγιστος
154 Παναγιώτης
155 Πανάρετος
156 Πασικράτης
157 Παφνούτιος
158 Πιλάτος
159 Πίστων
160 Ποθείνος
161 Ποθητός
162 Πολίτης
163 Πολυαγάπητος
164 Πολυάρατος
165 Πουδέντος
166 Πρωτεύς
167 Ροβέρτος
168 Ροζέτος
169 Σαράντος
170 Σαρμάτας
172 Σερβάτος
173 Σιλανόδοτος
174 Σιλανοκράτης
175 Σουμανίτις
176 Σπάρτων
177 Σπεράτος
178 Σπήλιος
179 Στρατίων
180 Σωκράτης
181 Σωσικράτης
182 Σώστρατος
183 Ταξιάρχης 
184 Τάρας
185 Τέρτιος
186 Τερψικράτης
187 Τζούστος
188 Τηλαύγης
189 Τίτος
190 Τοξοκράτης
191 Τσάντος
192 Υπάτιος
193 Ύρτιος
194 Φαινάρετος
195 Φαύστος
196 Φειδεκράτης
197 Φειδεκρίτης
198 Φερεκράτης
199 Φήστος
200 Φουγάτιος
201 Φύταλος
202 Φώτιστος
203 Χάιδος
204 Χαίτων
205 Χαρίτων
206 Χάρων
207 Χερσικράτης
208 Χριστόδουλος
209 Ψόης
211 Ώτος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία