Εορτές 30 Μαΐου: Αγία Εμμέλεια Άγιος Γιεσάκ Άγιος Νατάλιος Βενανδία Γιεσακία Εμμέλειος Όσιος Βενάνδιος Τελετία Τελέτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρωμανός Εύπλος Όσιος Ισαάκιος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Donald
2 Αδαμάντιος
3 Αδίστας
4 Αείμνηστος
5 Αέτιος
7 Αίγινος
8 Αίνετος
9 Ακοντεύς
10 Αλοκράτης
11 Άλτο
12 Αμφιτρίτης
13 Ανίκητος
14 Αργεντίνος
15 Αρίμνηστος
16 Αρίστιππος
17 Άριστος
18 Άσιοτ
19 Ασσάντ
20 Ασύγκριτος
21 Αύκτος
22 Αυξέντιος
23 Αφέντης
24 Αφραάτης
25 Βάπτος
26 Βάτων
27 Βενάνδιος
28 Βενάντιος
29 Βέρθος
30 Βονιφάτιος
31 Βραβάντιος
32 Γαλατάς
33 Γκίλντας
34 Δημόκριτος
35 Δομέτιος
36 Δονάτος
37 Δυνάστης
38 Εβέντιος
39 Ελισσαίος
40 Εξπέδιτος
41 Επίκτητος
42 Έραστος
43 Εράτων
44 Έρως
45 Ευάρεστος
46 Ευβίοτος
47 Ευέλπιστος
48 Ευκράτης
49 Εύρετος
50 Εφυδάτιος
51 Ηλιόφωτος
52 Θαυμαστός
53 Θεαίτητος
54 Θεοδέκτης
55 Θεόκριτος
56 Θεόκτιστος
57 Θεόπιστος
58 Θεόφραστος
59 Θεοφύλακτος
60 Ιννοκέντιος
61 Ιουβεντίνος
62 Ιπποκράτης
63 Ισοκράτης
64 Καλλίστρατος
65 Καπίτων
66 Καστάλιος
67 Κάστος
68 Κόδρος
69 Κόιντος
70 Κοντεύς
71 Κουάρτος
72 Κουθβέρτος
73 Κυντίων
74 Κωνσταντίνος
75 Λαμπροτρίτης
76 Λεβέντης
77 Λέων
78 Μάμας
79 Μεγιστεύς
80 Μελέτιος
81 Μόδεστος
82 Μύρτος
83 Νεόφυτος
84 Ονησίκριτος
85 Παμμέγιστος
86 Παναγιώτης
87 Πανάρετος
88 Πασικράτης
89 Παφνούτιος
90 Ποθητός
91 Πουδέντος
92 Πρώτος
93 Ροβέρτος
94 Σαρβάτος
95 Σαρμάτας
97 Σπάρτων
98 Στρατίων
99 Σωκράτης
100 Σωσικράτης
101 Ταξιάρχης 
102 Τάρας
103 Τέρτιος
104 Τερψικράτης
105 Τζούστος
106 Τίτος
107 Τσάντος
108 Υπάτιος
109 Φαύστος
110 Φερεκράτης
111 Φήστος
112 Φουγάτιος
113 Φύταλος
114 Φώτιστος
115 Χάιδος
116 Χαίτων
117 Χριστόδουλος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία