Εορτές 25 Οκτωβρίου: Αγία Δορκάς Αγία Ταβιθά Αγία Χρυσάνθη Άγιος Μαρτύριος ο νοτάριος Δορκεύς Μαρτυρία Χρυσάφιος Χρυσαφίς
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αμφινόμη Αμφίνομος Αντινόη Ευρυμάχη Ευρύμαχος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Μακάριος Επίσκοπος Πάφου Άγιος Βασίλειος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Αμάστριδος Άγιος Διόδωρος Άγιος Κλαυδιανός Άγιος Λουκιανός Άγιος Μαρκιανός ο νοτάριος Άγιος Νικηφόρος Άγιος Ουαλέριος Άγιος Ούαρος «ὁ ἐν Αἰγύπτῳ» Άγιος Παππίας Άγιος Σαβίνος Άγιος Στέφανος Άγιος Φαύστος Άγιος Φιλάδελφος Όσιοι Μαρτύριος ο Έγκλειστος Όσιος Μαρτύριος ο διάκονος Όσιος Πολύκαρπος
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αίνετος
9 Ακάμας
10 Ακοντεύς
11 Αλήτης
12 Αλοκράτης
13 Άλτης
14 Αμφιτρίτης
15 Ανίκητος
16 Απήμαντος
17 Αργεντίνος
18 Αρίμνηστος
19 Αρίστιππος
20 Άριστος
21 Άσιοτ
22 Ασσάντ
23 Ασύγκριτος
24 Αύκτος
25 Αυξέντιος
26 Αφέντης
27 Αφραάτης
28 Βάπτος
29 Βάτων
30 Βενάνδιος
31 Βενάντιος
32 Βέρθος
33 Βονιφάτιος
34 Βραβάντιος
35 Γαλατάς
36 Γκίλντας
37 Γράπτος
38 Δημόκριτος
39 Δομέτιος
40 Δονάτος
41 Δυνάστης
42 Εβέντιος
43 Ελισσαίος
44 Εξπέδιτος
45 Επαφρόδιτος
46 Επιάλτης
47 Επίκτητος
48 Έραστος
49 Εράτων
50 Έρωτας
51 Ευάρεστος
52 Ευβίοτος
53 Ευέλπιστος
54 Ευκράτης
55 Εύρετος
56 Εφυδάτιος
57 Ηλιόφωτος
58 Θαυμαστός
59 Θεαίτητος
60 Θεόγνις
61 Θεοδέκτης
62 Θεόκριτος
63 Θεόκτιστος
64 Θεόπιστος
65 Θεόφραστος
66 Θεοφύλακτος
67 Ιννοκέντιος
68 Ιόκαστος
69 Ιουβεντίνος
70 Ιούστος
71 Ιπποκράτης
72 Ιππόλυτος
73 Ισοκράτης
74 Καλλίστρατος
75 Καπίτων
76 Καστάλιος
77 Κάστος
78 Κιτταίος
79 Κόδρος
80 Κόιντος
81 Κοντεύς
82 Κουάρτος
83 Κουθβέρτος
84 Κρατίνος
85 Κυντίων
86 Κυρίνιος
87 Κωνσταντίνος
88 Λαμπροτρίτης
89 Λαοκράτης
90 Λεβέντης
91 Λέων
92 Λυκάρητος
93 Μάμας
94 Μαργαρίτης
95 Μεγιστεύς
96 Μελέτιος
97 Μόδεστος
98 Μπάτης
99 Μύρτος
100 Νεόφυτος
101 Ντόναλντ
102 Ξύστος
103 Ονησίκριτος
104 Ονυμάντιος
105 Παμμέγιστος
106 Παναγιώτης
107 Πανάρετος
108 Πασικράτης
109 Παφνούτιος
110 Πίστων
111 Ποθείνος
112 Ποθητός
113 Πολίτης
114 Πολυαγάπητος
115 Πολυάρατος
116 Πουδέντος
117 Πρώτος
118 Ροβέρτος
119 Σαρβάτος
120 Σαρμάτας
122 Σπάρτων
123 Στρατίων
124 Σωκράτης
125 Σωσικράτης
126 Ταξιάρχης 
127 Τάρας
128 Τέρτιος
129 Τερψικράτης
130 Τζούστος
131 Τίτος
132 Τσάντος
133 Υπάτιος
134 Φαύστος
135 Φειδεκράτης
136 Φειδεκρίτης
137 Φερεκράτης
138 Φήστος
139 Φουγάτιος
140 Φύταλος
141 Φώτιστος
142 Χάιδος
143 Χαίτων
144 Χαρίτων
145 Χερσικράτης
146 Χριστόδουλος
147 Ψόης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία