Εορτές 20 Ιανουαρίου: Άγιοι Θύρσος και Αγνή οι Μάρτυρες Άγιος Ιννάς Άγιος Ριμμάς Άγιος Φαβιανός Θύρσα Ίννα Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Πίννα Πίννας Ριμμά Φάβια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αγνή η Μάρτυρας Αγία Άννα Άγιος Ζαχαρίας ο Νεομάρτυρας εξ Άρτης Άγιος Πέτρος ο μακάριος τελώνης
1 Donald
2 Αδαμάντιος
3 Αείμνηστος
4 Αίγινος
5 Αίνετος
6 Ακοντεύς
7 Αλοκράτης
8 Άλτο
9 Ανίκητος
10 Αργεντίνος
11 Αρίστιππος
12 Άριστος
13 Ασσάντ
14 Αύκτος
15 Αυξέντιος
16 Αφέντης
17 Αφραάτης
18 Βατάς
19 Βονιφάτιος
20 Βραβάντιος
21 Δημόκριτος
22 Δομέτιος
23 Δυνάστης
24 Ελισσαίος
25 Επίκτητος
26 Έραστος
27 Εράτων
28 Έρως
29 Ευάρεστος
30 Ευέλπιστος
31 Ευκράτης
32 Εύρετος
33 Ηλιόφωτος
34 Θεόγνωστος
35 Θεοδέκτης
36 Θεόκριτος
37 Θεόκτιστος
38 Θεόπιστος
39 Θεοφύλακτος
40 Ιννοκέντιος
41 Ιουβεντίνος
42 Καλλίστρατος
43 Καπίτων
44 Καστάλιος
45 Κόδρος
46 Κόιντος
47 Κοντεύς
48 Κουάρτος
49 Κυντίων
50 Κωνσταντίνος
51 Λέων
52 Μάμας
53 Μεγιστεύς
54 Μόδεστος
55 Μύρτος
56 Νεόφυτος
57 Ονησίκριτος
58 Παμμέγιστος
59 Παναγιώτης
60 Πανάρετος
61 Πασικράτης
62 Παφνούτιος
63 Ποθητός
64 Πρώτος
65 Ροβέρτος
66 Σαρμάτας
68 Σπάρτων
69 Στρατίων
70 Σωκράτης
71 Σωσικράτης
72 Ταξιάρχης 
73 Τάρας
74 Τέρτιος
75 Τερψικράτης
76 Τζούστος
77 Τίτος
78 Τσάντος
79 Υπάτιος
80 Φαύστος
81 Φερεκράτης
82 Φύταλος
83 Φώτιστος
84 Χάιδος
85 Χαίτων
86 Χριστόδουλος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία