Εορτές 23 Σεπτεμβρίου: Αγία Ραΐς η Παρθένος Άγιος Αδαμνάνος Ίρις Ξάνθιππος Οσία Ξανθίππη Οσία Πολυξένη Πολύξενος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανδρέας ο μάρτυρας Άγιος Αντώνιος (ή Αντωνίνος) ο γιος του Ιωάννη Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Όσιος Πέτρος μάρτυρας Πρόδρομος
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αίνετος
9 Ακάμας
10 Ακοντεύς
11 Αλήτης
12 Αλοκράτης
13 Άλτης
14 Αμφιτρίτης
15 Ανίκητος
16 Απήμαντος
17 Αργεντίνος
18 Αρίμνηστος
19 Αρίστιππος
20 Άριστος
21 Άσιοτ
22 Ασσάντ
23 Ασύγκριτος
24 Αύκτος
25 Αυξέντιος
26 Αφέντης
27 Αφραάτης
28 Βάπτος
29 Βάτων
30 Βενάνδιος
31 Βενάντιος
32 Βέρθος
33 Βονιφάτιος
34 Βραβάντιος
35 Γαλατάς
36 Γκίλντας
37 Γράπτος
38 Δημόκριτος
39 Δομέτιος
40 Δονάτος
41 Δυνάστης
42 Εβέντιος
43 Ελισσαίος
44 Εξπέδιτος
45 Επαφρόδιτος
46 Επιάλτης
47 Επίκτητος
48 Έραστος
49 Εράτων
50 Έρωτας
51 Ευάρεστος
52 Ευβίοτος
53 Ευέλπιστος
54 Ευκράτης
55 Εύρετος
56 Εφυδάτιος
57 Ηλιόφωτος
58 Θαυμαστός
59 Θεαίτητος
60 Θεόγνις
61 Θεοδέκτης
62 Θεόκριτος
63 Θεόκτιστος
64 Θεόπιστος
65 Θεόφραστος
66 Θεοφύλακτος
67 Ιννοκέντιος
68 Ιόκαστος
69 Ιουβεντίνος
70 Ιούστος
71 Ιπποκράτης
72 Ιππόλυτος
73 Ισοκράτης
74 Καλλίστρατος
75 Καπίτων
76 Καστάλιος
77 Κάστος
78 Κόδρος
79 Κόιντος
80 Κοντεύς
81 Κουάρτος
82 Κουθβέρτος
83 Κρατίνος
84 Κυντίων
85 Κυρίνιος
86 Κωνσταντίνος
87 Λαμπροτρίτης
88 Λαοκράτης
89 Λεβέντης
90 Λέων
91 Λυκάρητος
92 Μάμας
93 Μαργαρίτης
94 Μεγιστεύς
95 Μελέτιος
96 Μόδεστος
97 Μπάτης
98 Μύρτος
99 Νεόφυτος
100 Ντόναλντ
101 Ξύστος
102 Ονησίκριτος
103 Ονυμάντιος
104 Παμμέγιστος
105 Παναγιώτης
106 Πανάρετος
107 Πασικράτης
108 Παφνούτιος
109 Πίστων
110 Ποθείνος
111 Ποθητός
112 Πολίτης
113 Πολυαγάπητος
114 Πολυάρατος
115 Πουδέντος
116 Πρώτος
117 Ροβέρτος
118 Σαρβάτος
119 Σαρμάτας
121 Σπάρτων
122 Στρατίων
123 Σωκράτης
124 Σωσικράτης
125 Ταξιάρχης 
126 Τάρας
127 Τέρτιος
128 Τερψικράτης
129 Τζούστος
130 Τίτος
131 Τσάντος
132 Υπάτιος
133 Φαύστος
134 Φειδεκράτης
135 Φειδεκρίτης
136 Φερεκράτης
137 Φήστος
138 Φουγάτιος
139 Φύταλος
140 Φώτιστος
141 Χάιδος
142 Χαίτων
143 Χερσικράτης
144 Χριστόδουλος
145 Ψόης
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία