Εορτές 31 Ιουλίου: Άγιος Ιωσήφ Αριμαθαίας Ανώνυμος Ευδοκίμη Ιωσηφίνα Όσιος Ευδόκιμος Φρειδερίκη Φρειδερίκος Άγιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: -
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αιήτης
9 Αίνετος
10 Ακάμας
11 Ακοντεύς
12 Αλήτης
13 Αλοκράτης
14 Άλτης
15 Άμεμπτος
16 Αμφιτρίτης
17 Ανίκητος
18 Αντέρως
20 Άνυτος
21 Απήμαντος
22 Αργεντίνος
23 Αρίμνηστος
24 Αρίστιππος
25 Άριστος
26 Άσιοτ
27 Ασσάντ
28 Αστός
29 Ασύγκριτος
30 Άτλας
31 Αύκτος
32 Αυξέντιος
33 Αφέντης
34 Αφραάτης
35 Βάπτος
36 Βάτων
37 Βενάνδιος
38 Βενάντιος
39 Βενέτιος
40 Βενούστος
41 Βέρθος
42 Βιολετής
43 Βονιφάτιος
44 Βραβάντιος
45 Βρόντης
46 Γαλατάς
47 Γίγας
48 Γκίλντας
49 Γράπτος
50 Γρατίων
51 Γύρτων
52 Δάνδης
53 Δαύκτος
54 Δεσπότης
55 Δημόκριτος
56 Δομέτιος
57 Δονάτος
58 Δυνάστης
59 Εβέντιος
60 Έλατος
61 Ελισσαίος
62 Εξπέδιτος
63 Επαφρόδιτος
64 Επιάλτης
65 Επίκτητος
66 Έραστος
67 Εράτων
68 Έρωτας
69 Ευάρεστος
70 Ευβίοτος
71 Ευέλπιστος
72 Ευκράτης
73 Εύρετος
74 Εφυδάτιος
75 Ηλιόφωτος
76 Θαυμαστός
77 Θεαίτητος
78 Θεόγνις
79 Θεοδέκτης
80 Θεόκριτος
81 Θεόκτιστος
82 Θεόπιστος
83 Θεόφραστος
84 Θεοφύλακτος
85 Ιαπετός
86 Ιννοκέντιος
87 Ιόκαστος
88 Ιουβεντίνος
89 Ιούστος
90 Ιπποκράτης
91 Ιππόλυτος
92 Ισοκράτης
93 Καλλίστρατος
94 Καλόδοτος
95 Καπίτων
96 Καστάλιος
97 Κάστος
98 Κιτταίος
99 Κόδρος
100 Κοντεύς
101 Κουάρτος
102 Κουθβέρτος
103 Κουίντος
104 Κρατίνος
105 Κυρίνιος
106 Κωνσταντίνος
107 Λαμπροτρίτης
108 Λαοκράτης
109 Λεβέντης
110 Λέων
111 Λυκάρητος
112 Μάμας
113 Μάντος
114 Μαργαρίτης
115 Μεγιστεύς
116 Μελέτιος
117 Μόδεστος
118 Μπάτης
119 Μύρτος
120 Μύστης
121 Ναπολέων
122 Νεόφυτος
123 Νότης
124 Ντόναλντ
125 Ξύστος
126 Ονησίκριτος
127 Ονυμάντιος
128 Ορέντιος
129 Παμμέγιστος
130 Παναγιώτης
131 Πανάρετος
132 Πασικράτης
133 Παφνούτιος
134 Πίστων
135 Ποθείνος
136 Ποθητός
137 Πολίτης
138 Πολυαγάπητος
139 Πολυάρατος
140 Πουδέντος
141 Πρωτεύς
142 Ροβέρτος
143 Ροζέτος
144 Σαράντος
145 Σαρμάτας
147 Σερβάτος
148 Σιλανόδοτος
149 Σιλανοκράτης
150 Σπάρτων
151 Σπεράτος
152 Στρατίων
153 Σωκράτης
154 Σωσικράτης
155 Σώστρατος
156 Ταξιάρχης 
157 Τάρας
158 Τέρτιος
159 Τερψικράτης
160 Τζούστος
161 Τηλαύγης
162 Τίτος
163 Τοξοκράτης
164 Τσάντος
165 Υπάτιος
166 Ύρτιος
167 Φαύστος
168 Φειδεκράτης
169 Φειδεκρίτης
170 Φερεκράτης
171 Φήστος
172 Φουγάτιος
173 Φύταλος
174 Φώτιστος
175 Χάιδος
176 Χαίτων
177 Χαρίτων
178 Χάρων
179 Χερσικράτης
180 Χριστόδουλος
181 Ψόης
183 Ώτος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία