Εορτές 25 Φεβρουαρίου: Άγιος Ταράσιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Γουολβούργα Τάρα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγαθοδαίμουσα Αγαθός Δαίμων
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Ρηγίνος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Σκοπέλου
1 Donald
2 Αδαμάντιος
3 Αείμνηστος
4 Αίγινος
5 Αίνετος
6 Ακοντεύς
7 Αλοκράτης
8 Άλτο
9 Ανίκητος
10 Αργεντίνος
11 Αρίστιππος
12 Άριστος
13 Άσιοτ
14 Ασσάντ
15 Αύκτος
16 Αυξέντιος
17 Αφέντης
18 Αφραάτης
19 Βάπτος
20 Βατάς
21 Βονιφάτιος
22 Βραβάντιος
23 Γκίλντας
24 Δημόκριτος
25 Δομέτιος
26 Δυνάστης
27 Ελισσαίος
28 Επίκτητος
29 Έραστος
30 Εράτων
31 Έρως
32 Ευάρεστος
33 Ευέλπιστος
34 Ευκράτης
35 Εύρετος
36 Ηλιόφωτος
37 Θεόγνωστος
38 Θεοδέκτης
39 Θεόκριτος
40 Θεόκτιστος
41 Θεόπιστος
42 Θεοφύλακτος
43 Ιννοκέντιος
44 Ιουβεντίνος
45 Καλλίστρατος
46 Καπίτων
47 Καστάλιος
48 Κόδρος
49 Κόιντος
50 Κοντεύς
51 Κουάρτος
52 Κυντίων
53 Κωνσταντίνος
54 Λέων
55 Μάμας
56 Μεγιστεύς
57 Μελέτιος
58 Μόδεστος
59 Μύρτος
60 Νεόφυτος
61 Ονησίκριτος
62 Παμμέγιστος
63 Παναγιώτης
64 Πανάρετος
65 Πασικράτης
66 Παφνούτιος
67 Ποθητός
68 Πρώτος
69 Ροβέρτος
70 Σαρμάτας
72 Σπάρτων
73 Στρατίων
74 Σωκράτης
75 Σωσικράτης
76 Ταξιάρχης 
77 Τάρας
78 Τέρτιος
79 Τερψικράτης
80 Τζούστος
81 Τίτος
82 Τσάντος
83 Υπάτιος
84 Φαύστος
85 Φερεκράτης
86 Φύταλος
87 Φώτιστος
88 Χάιδος
89 Χαίτων
90 Χριστόδουλος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία