Εορτές 11 Ιουλίου: Αγία Ευφημία Αγια Ολγα Η Ισαποστολος Άγιος Δροστάν
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αρσένιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Κινδέος ο πρεσβύτερος Άγιος Νεκτάριος από τα Βρύουλλα
1 Donald
2 Αδαμάντιος
3 Αδίστας
4 Αείμνηστος
5 Αέτιος
7 Αιγέστης
8 Αίγινος
9 Αίνετος
10 Ακάμας
11 Ακοντεύς
12 Αλοκράτης
13 Άλτο
14 Αμφιτρίτης
15 Ανίκητος
16 Αργεντίνος
17 Αρίμνηστος
18 Αρίστιππος
19 Άριστος
20 Άσιοτ
21 Ασσάντ
22 Ασύγκριτος
23 Αύκτος
24 Αυξέντιος
25 Αφέντης
26 Αφραάτης
27 Βάπτος
28 Βάτων
29 Βενάνδιος
30 Βενάντιος
31 Βέρθος
32 Βονιφάτιος
33 Βραβάντιος
34 Γαλατάς
35 Γκίλντας
36 Γράπτος
37 Δημόκριτος
38 Δομέτιος
39 Δονάτος
40 Δυνάστης
41 Εβέντιος
42 Ελισσαίος
43 Εξπέδιτος
44 Επίκτητος
45 Έραστος
46 Εράτων
47 Έρωτας
48 Ευάρεστος
49 Ευβίοτος
50 Ευέλπιστος
51 Ευκράτης
52 Εύρετος
53 Εφυδάτιος
54 Ηλιόφωτος
55 Θαυμαστός
56 Θεαίτητος
57 Θεοδέκτης
58 Θεόκριτος
59 Θεόκτιστος
60 Θεόπιστος
61 Θεόφραστος
62 Θεοφύλακτος
63 Ιννοκέντιος
64 Ιουβεντίνος
65 Ιπποκράτης
66 Ισοκράτης
67 Καλλίστρατος
68 Καπίτων
69 Καστάλιος
70 Κάστος
71 Κόδρος
72 Κόιντος
73 Κοντεύς
74 Κουάρτος
75 Κουθβέρτος
76 Κρατίνος
77 Κυντίων
78 Κυρίνιος
79 Κωνσταντίνος
80 Λαμπροτρίτης
81 Λεβέντης
82 Λέων
83 Λυκάρητος
84 Μάμας
85 Μαργαρίτης
86 Μεγιστεύς
87 Μελέτιος
88 Μόδεστος
89 Μύρτος
90 Νεόφυτος
91 Ονησίκριτος
92 Ονυμάντιος
93 Παμμέγιστος
94 Παναγιώτης
95 Πανάρετος
96 Πασικράτης
97 Παφνούτιος
98 Ποθητός
99 Πολυαγάπητος
100 Πολυάρατος
101 Πουδέντος
102 Πρώτος
103 Ροβέρτος
104 Σαρβάτος
105 Σαρμάτας
107 Σπάρτων
108 Στρατίων
109 Σωκράτης
110 Σωσικράτης
111 Ταξιάρχης 
112 Τάρας
113 Τέρτιος
114 Τερψικράτης
115 Τζούστος
116 Τίτος
117 Τσάντος
118 Υπάτιος
119 Φαύστος
120 Φειδεκράτης
121 Φειδεκρίτης
122 Φερεκράτης
123 Φήστος
124 Φουγάτιος
125 Φύταλος
126 Φώτιστος
127 Χάιδος
128 Χαίτων
129 Χριστόδουλος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία