Εορτές 24 Φεβρουαρίου: Άγιος Εθελμπέρτος του Κεντ Άγιος Κουαρτοσίλλας Άγιος Κύμινος Εθελμπέρτα Κουαρτοσίλλα Κύμινη Όσιος Μποσγουέλ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Πρόδρομος
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αίνετος
9 Ακάμας
10 Ακοντεύς
11 Αλήτης
12 Αλοκράτης
13 Άλτης
14 Αμφιτρίτης
15 Ανίκητος
16 Αντέρως
18 Απήμαντος
19 Αργεντίνος
20 Αρίμνηστος
21 Αρίστιππος
22 Άριστος
23 Άσιοτ
24 Ασσάντ
25 Αστός
26 Ασύγκριτος
27 Αύκτος
28 Αυξέντιος
29 Αφέντης
30 Αφραάτης
31 Βάπτος
32 Βάτων
33 Βενάνδιος
34 Βενάντιος
35 Βέρθος
36 Βιολετής
37 Βονιφάτιος
38 Βραβάντιος
39 Γαλατάς
40 Γίγας
41 Γκίλντας
42 Γράπτος
43 Γρατίων
44 Δαύκτος
45 Δημόκριτος
46 Δομέτιος
47 Δονάτος
48 Δυνάστης
49 Εβέντιος
50 Έλατος
51 Ελισσαίος
52 Εξπέδιτος
53 Επαφρόδιτος
54 Επιάλτης
55 Επίκτητος
56 Έραστος
57 Εράτων
58 Έρωτας
59 Ευάρεστος
60 Ευβίοτος
61 Ευέλπιστος
62 Ευκράτης
63 Εύρετος
64 Εφυδάτιος
65 Ηλιόφωτος
66 Θαυμαστός
67 Θεαίτητος
68 Θεόγνις
69 Θεοδέκτης
70 Θεόκριτος
71 Θεόκτιστος
72 Θεόπιστος
73 Θεόφραστος
74 Θεοφύλακτος
75 Ιαπετός
76 Ιννοκέντιος
77 Ιόκαστος
78 Ιουβεντίνος
79 Ιούστος
80 Ιπποκράτης
81 Ιππόλυτος
82 Ισοκράτης
83 Καλλίστρατος
84 Καλόδοτος
85 Καπίτων
86 Καστάλιος
87 Κάστος
88 Κιτταίος
89 Κόδρος
90 Κοντεύς
91 Κουάρτος
92 Κουθβέρτος
93 Κουίντος
94 Κρατίνος
95 Κυρίνιος
96 Κωνσταντίνος
97 Λαμπροτρίτης
98 Λαοκράτης
99 Λεβέντης
100 Λέων
101 Λυκάρητος
102 Μάμας
103 Μαργαρίτης
104 Μεγιστεύς
105 Μελέτιος
106 Μόδεστος
107 Μπάτης
108 Μύρτος
109 Νεόφυτος
110 Ντόναλντ
111 Ξύστος
112 Ονησίκριτος
113 Ονυμάντιος
114 Παμμέγιστος
115 Παναγιώτης
116 Πανάρετος
117 Πασικράτης
118 Παφνούτιος
119 Πίστων
120 Ποθείνος
121 Ποθητός
122 Πολίτης
123 Πολυαγάπητος
124 Πολυάρατος
125 Πουδέντος
126 Πρωτεύς
127 Ροβέρτος
128 Σαρβάτος
129 Σαρμάτας
131 Σπάρτων
132 Στρατίων
133 Σωκράτης
134 Σωσικράτης
135 Ταξιάρχης 
136 Τάρας
137 Τέρτιος
138 Τερψικράτης
139 Τζούστος
140 Τίτος
141 Τσάντος
142 Υπάτιος
143 Φαύστος
144 Φειδεκράτης
145 Φειδεκρίτης
146 Φερεκράτης
147 Φήστος
148 Φουγάτιος
149 Φύταλος
150 Φώτιστος
151 Χάιδος
152 Χαίτων
153 Χαρίτων
154 Χάρων
155 Χερσικράτης
156 Χριστόδουλος
157 Ψόης
159 Ώτος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία