Εορτές 20 Απριλίου: Άγιος Θεότιμος Επίσκοπος Ρουμανίας Άγιος Ζακχαίος Άγιος Ροβέρτος Ζακχαία Ιωασαφίνα Όσιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης Ροβέρτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος Ιερομάρτυρας Άγιος Βίκτωρ Άγιος Γαβριήλ ο Μάρτυρας Άγιος Ζωτικός Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Καισάριος Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος και Ζίτσης Βοία Όσιος Αθανάσιος κτήτωρ Μονής Μετεώρου Όσιος Αλέξανδρος εκ Ρωσίας Όσιος Θεόδωρος ο Τριχινάς Όσιος Ιωάννης ο Παλαιολαυρίτης
1 Αδαμάντιος
2 Αδίστας
3 Αείμνηστος
4 Αέτιος
6 Αιγέστης
7 Αίγινος
8 Αίνετος
9 Ακάμας
10 Ακοντεύς
11 Αλήτης
12 Αλοκράτης
13 Άλτης
14 Αμφιτρίτης
15 Ανίκητος
16 Αντέρως
18 Άνυτος
19 Απήμαντος
20 Αργεντίνος
21 Αρίμνηστος
22 Αρίστιππος
23 Άριστος
24 Άσιοτ
25 Ασσάντ
26 Αστός
27 Ασύγκριτος
28 Άτλας
29 Αύκτος
30 Αυξέντιος
31 Αφέντης
32 Αφραάτης
33 Βάπτος
34 Βάτων
35 Βενάνδιος
36 Βενάντιος
37 Βέρθος
38 Βιολετής
39 Βονιφάτιος
40 Βραβάντιος
41 Γαλατάς
42 Γίγας
43 Γκίλντας
44 Γράπτος
45 Γρατίων
46 Δαύκτος
47 Δημόκριτος
48 Δομέτιος
49 Δονάτος
50 Δυνάστης
51 Εβέντιος
52 Έλατος
53 Ελισσαίος
54 Εξπέδιτος
55 Επαφρόδιτος
56 Επιάλτης
57 Επίκτητος
58 Έραστος
59 Εράτων
60 Έρωτας
61 Ευάρεστος
62 Ευβίοτος
63 Ευέλπιστος
64 Ευκράτης
65 Εύρετος
66 Εφυδάτιος
67 Ηλιόφωτος
68 Θαυμαστός
69 Θεαίτητος
70 Θεόγνις
71 Θεοδέκτης
72 Θεόκριτος
73 Θεόκτιστος
74 Θεόπιστος
75 Θεόφραστος
76 Θεοφύλακτος
77 Ιαπετός
78 Ιννοκέντιος
79 Ιόκαστος
80 Ιουβεντίνος
81 Ιούστος
82 Ιπποκράτης
83 Ιππόλυτος
84 Ισοκράτης
85 Καλλίστρατος
86 Καλόδοτος
87 Καπίτων
88 Καστάλιος
89 Κάστος
90 Κιτταίος
91 Κόδρος
92 Κοντεύς
93 Κουάρτος
94 Κουθβέρτος
95 Κουίντος
96 Κρατίνος
97 Κυρίνιος
98 Κωνσταντίνος
99 Λαμπροτρίτης
100 Λαοκράτης
101 Λεβέντης
102 Λέων
103 Λυκάρητος
104 Μάμας
105 Μάντος
106 Μαργαρίτης
107 Μεγιστεύς
108 Μελέτιος
109 Μόδεστος
110 Μπάτης
111 Μύρτος
112 Νεόφυτος
113 Ντόναλντ
114 Ξύστος
115 Ονησίκριτος
116 Ονυμάντιος
117 Παμμέγιστος
118 Παναγιώτης
119 Πανάρετος
120 Πασικράτης
121 Παφνούτιος
122 Πίστων
123 Ποθείνος
124 Ποθητός
125 Πολίτης
126 Πολυαγάπητος
127 Πολυάρατος
128 Πουδέντος
129 Πρωτεύς
130 Ροβέρτος
131 Σαράντος
132 Σαρβάτος
133 Σαρμάτας
135 Σπάρτων
136 Στρατίων
137 Σωκράτης
138 Σωσικράτης
139 Ταξιάρχης 
140 Τάρας
141 Τέρτιος
142 Τερψικράτης
143 Τζούστος
144 Τηλαύγης
145 Τίτος
146 Τοξοκράτης
147 Τσάντος
148 Υπάτιος
149 Φαύστος
150 Φειδεκράτης
151 Φειδεκρίτης
152 Φερεκράτης
153 Φήστος
154 Φουγάτιος
155 Φύταλος
156 Φώτιστος
157 Χάιδος
158 Χαίτων
159 Χαρίτων
160 Χάρων
161 Χερσικράτης
162 Χριστόδουλος
163 Ψόης
165 Ώτος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία