Εορτές 26 Μαΐου: Άγιος Αλφαίος Άγιος Συνέσιος Άγιος Φειδωλός Αλφαία Όσιος Φουγάτιος Συνεσία Φουγάτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αυγουστίνος Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Άγιος Ζαχαρίας ο Ιερομάρτυρας Άγιος Κάρπος Άγιος Πρίσκος ο Μάρτυρας Φηλικίσσιμος
1 Donald
2 Αδαμάντιος
3 Αδίστας
4 Αείμνηστος
5 Αέτιος
7 Αίγινος
8 Αίνετος
9 Ακοντεύς
10 Αλοκράτης
11 Άλτο
12 Αμφιτρίτης
13 Ανίκητος
14 Αργεντίνος
15 Αρίμνηστος
16 Αρίστιππος
17 Άριστος
18 Άσιοτ
19 Ασσάντ
20 Ασύγκριτος
21 Αύκτος
22 Αυξέντιος
23 Αφέντης
24 Αφραάτης
25 Βάπτος
26 Βάτων
27 Βενάντιος
28 Βέρθος
29 Βονιφάτιος
30 Βραβάντιος
31 Γαλατάς
32 Γκίλντας
33 Δημόκριτος
34 Δομέτιος
35 Δονάτος
36 Δυνάστης
37 Εβέντιος
38 Ελισσαίος
39 Εξπέδιτος
40 Επίκτητος
41 Έραστος
42 Εράτων
43 Έρως
44 Ευάρεστος
45 Ευέλπιστος
46 Ευκράτης
47 Εύρετος
48 Εφυδάτιος
49 Ηλιόφωτος
50 Θαυμαστός
51 Θεαίτητος
52 Θεοδέκτης
53 Θεόκριτος
54 Θεόκτιστος
55 Θεόπιστος
56 Θεόφραστος
57 Θεοφύλακτος
58 Ιννοκέντιος
59 Ιουβεντίνος
60 Ιπποκράτης
61 Ισοκράτης
62 Καλλίστρατος
63 Καπίτων
64 Καστάλιος
65 Κάστος
66 Κόδρος
67 Κόιντος
68 Κοντεύς
69 Κουάρτος
70 Κουθβέρτος
71 Κυντίων
72 Κωνσταντίνος
73 Λαμπροτρίτης
74 Λεβέντης
75 Λέων
76 Μάμας
77 Μεγιστεύς
78 Μελέτιος
79 Μόδεστος
80 Μύρτος
81 Νεόφυτος
82 Ονησίκριτος
83 Παμμέγιστος
84 Παναγιώτης
85 Πανάρετος
86 Πασικράτης
87 Παφνούτιος
88 Ποθητός
89 Πουδέντος
90 Πρώτος
91 Ροβέρτος
92 Σαρβάτος
93 Σαρμάτας
95 Σπάρτων
96 Στρατίων
97 Σωκράτης
98 Σωσικράτης
99 Ταξιάρχης 
100 Τάρας
101 Τέρτιος
102 Τερψικράτης
103 Τζούστος
104 Τίτος
105 Τσάντος
106 Υπάτιος
107 Φαύστος
108 Φερεκράτης
109 Φήστος
110 Φουγάτιος
111 Φύταλος
112 Φώτιστος
113 Χάιδος
114 Χαίτων
115 Χριστόδουλος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία