Εορτές 10 Απριλίου: Eτεόκλεια Άγιος Αζάς Άγιος Αναξαμένης Άγιος Ανάξανδρος Άγιος Ανάξαρχος Άγιος Αναξιμένης οσιομάρτυρας Άγιος Αφρικανός Άγιος Δημάρατος Άγιος Δημοκλής Άγιος Δήμος Άγιος Δημοσθένης Άγιος Επαμεινώνδας Άγιος Ετεοκλής Άγιος Ηρακλής Άγιος Ηφαιστίων Άγιος Θεόφραστος Άγιος Θησέας Άγιος Ισοκράτης Άγιος Μιλτιάδης Άγιος Μνήσαρχος Άγιος Όμηρος Άγιος Παρμενίων Άγιος Πελοπίδας Άγιος Περικλής Άγιος Πολύβιος Άγιος Προμηθέας Άγιος Σωκράτης Άγιος Τερέντιος Άγιος Φιλοποίμην Άγιος Φωκίων Άγιος Χρόνιος Αζαΐς Αναξάνδρα Αναξιμένη Αφρικάνα Δημάρατη Δημοκλέα Δημοσθένη Επαμεινώνδα Ηρακλεία Θεόφραστη Θησείδη Ισοκράτεια Μνησάρχη Όλδα η προφήτιδα Ολδάς Ομήρια Παρμενία Πελοπίδα Περίκλεια Πολύβια Προμηθέα Σωκρατία Τερεντία Φιλοποιμενίς Φωκίδα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γρηγόριος Ε' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αγία Αναστασία από την Πάτρα Άγιος Αριστείδης Άγιος Διονύσιος Άγιος Επαμεινώνδας Άγιος Ζήνων Άγιος Ηλίας Άγιος Ησαΐας Άγιος Θεμιστοκλής Άγιος Θεόδωρος Μάρτυρας Άγιος Θησέας Άγιος Θωμάς Άγιος Ιάκωβος ο Πρεσβύτερος Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης ο Νεομάρτυρας εξ Ιωαννίνων Άγιος Λουκάς Άγιος Μακάριος Άγιος Μάξιμος Οσιομάρτυρας Άγιος Μιλτιάδης Άγιος Ξενοφών Άγιος Πίνδαρος Άγιος Πολύβιος Άγιος Πολύνικος Άγιος Πομπηΐος Άγιος Σοφοκλής Άγιος Τιμόθεος Άγιος Τιμόθεος Μάρτυρας Άγιος Τίτος Άγιος Τίτος ο Μάρτυρας Άγιος Χρύσανθος ο Ξενοφωντινός ο Νεομάρτυρας Δήμη Μαξιμώ Μιλτιάδη Οσία Αναστασία ηγουμένη του Ούγκλιχ Σοφόκλεια Χρονία
1 Dubritius
2 Quintianus
3 Αβαντία καί Αμαντία
4 Αβαντιάδη
5 Αβαντιάδης
6 Αβαντιάς
7 Αβαντίς
8 Αβουναία
9 Αδαμαντία
11 Αετία
12 Αία
13 Αιγυπτία
14 Αικατερίνη
17 Αμανατία
18 Αμυντιανός
19 Αναστασία
20 Ανέστια
21 Αντείας
22 Άντια
23 Αντιάδης
24 Αντιάνειρ
25 Αντίας
26 Αντιοχίδα
27 Αρίστη
28 Αριστιάνα
29 Αριστιανός
30 Άρτεμις
31 Αρχοντία
32 Ατία
33 Αυγούστα
34 Αυγουστιανή
35 Αυξεντία
36 Αυξέντιος
37 Αφεντία
38 Βενετία
39 Βικέντια
40 Βικέντιος
41 Βονιφατία
42 Βονιφάτιος
43 Βραβάντιος
44 Βροντιανή
45 Γαλάτεια
46 Γαλατιανή
47 Γαυδεντία
48 Γαυδέντιος
49 Γέρων
50 Γιτιάδας
51 Γραμματή
52 Γρατίων
53 Γραύς
54 Γρηγεντία
55 Γρηγέντιος
56 Γυρτιάδης
57 Δαλματία
59 Δαμάσα
60 Δημήτριος
61 Δημοκρατία
62 Διάνα
63 Διοκλητιανός
64 Δομετία
65 Δομέτιος
66 Δονατιανός
67 Δονάτος
68 Δουκητία
69 Δουκίτιος
70 Δράκαινα
71 Δράκων
72 Δωτία
73 Εβεντία
74 Εβέντιος
75 Εγνατία
76 Ελβετία
77 Ελλησποντία
78 Επικτήτα
79 Επίκτητος
80 Ερατία
81 Εστία
82 Εστιαίος
83 Ευκράτη
84 Ευστρατία
85 Ευστράτιος
86 Ευτυχία
87 Εφυδάτια
88 Εφυδάτιος
89 Ζωτιάτης
90 Ηλιοφώτη
91 Ηφαιστία
92 Ήφαιστος
93 Θεοδότη
94 Θεοπίστη
95 Ιγνατία
96 Ιγνάτιος
97 Ιννοκέντια
98 Ιννοκέντιος
99 Ιουβεντίνη
100 Ιουβεντίνος
101 Ισοκράτεια
102 Ιστιαίος
103 Καλανδία
104 Καλανδίων
107 Κάντια
108 Καστιάνειρα
109 Κατιάννα
110 Κέντια
111 Κλαούντια
112 Κλαύδια
113 Κλημεντία
114 Κλημέντιος
115 Κλητίας
116 Κλιτίας
117 Κλυτιάδης
118 Κλυτίη
119 Κλυτίος
120 Κλώντια
121 Κλωντιάννα
122 Κουίντος
123 Κουρνουτία
124 Κραντώ
125 Κρεοντιάδης
126 Κρηστιάνη
127 Κρίστια
128 Κρίστιαν
129 Κριστιάνα
130 Κριτίας
131 Κυντιάνος
132 Κώμνος
133 Κωνστανίνα
134 Κωνσταντίνα
135 Λαέρτη
136 Λαμπαδία
137 Λαοκρατία
138 Λαυρεντία
139 Λαυρέντιος
140 Λεβαντία
141 Λεβεντία
142 Λεοντεύς
144 Λεοντία
145 Λεοντιάδης
146 Λεπτία
147 Λεπτίας
148 Λεωκρήτια
149 Λιμναία
150 Λουκρητία
151 Λουκρήτιος
153 Μαλαματένια
154 Μάμα
155 Μαμαντία
156 Μαντία
157 Μαντίας
158 Μαρτινιάνα
159 Μεγιστεύς
160 Μεδοντιάς
161 Μελετία
162 Μερσίνα
163 Μέρτια
164 Μέρτιος
165 Μητιάδουσα
166 Μιλτιάδη
167 Μιλτιάδης
168 Μιράντα
169 Μοδέστα
170 Μυρτίς
171 Νάντια
172 Ναπολεοντία
173 Νάτια
174 Νεοφύτα
175 Νεποτιανός
176 Νικήτα
177 Νικοπολιτιανή
178 Νικοπολιτιανός
179 Ντία
180 Ντιάνα
181 Νώντια
182 Ξενοφωνία
183 Ομονοούσα
184 Ορεστιάς
185 Ορέστιος
186 Οσπίτιος
187 Παγκρατία
188 Παλατιανή
189 Πάλμα
190 Παντιάνα
191 Παφνουτία
192 Πέτρα
193 Πιτίας
194 Πλανητιάδης
195 Πλουτιάδης
196 Πορτιανή
197 Προτιάων
198 Πρώτη
199 Πρώτος
200 Σάββη
201 Σαντιάνα
202 Σαραντία
203 Σαρματία
204 Σεβαστή
205 Σεβαστιάννα
206 Σεβαστός
209 Σεμπαστιαν
210 Σκαρλάτη
211 Σοβιετία
212 Σολομωνή
213 Σολομωντία
214 Σπάρτων
215 Σταματία
216 Στρατιάννα
217 Συγκλητική
218 Σωκρατία
219 Σωσικράτη
220 Σωτηρία
221 Τάρα
222 Τάτια
223 Τάτιος
224 Τελευτίας
225 Τερεντία
226 Τερεντίων
227 Τέρτια
228 Τέρτιος
229 Τευτίαπλος
230 Τίασα
231 Τιβουρτία
232 Τίβουρτος
233 Τίτα
234 Τίτιος
235 Τυρραστιάδας
236 Υπατία
238 Φαύστα
239 Φαύστος
240 Φιλήτη
241 Φιλήτωρ
242 Φιλοίτα
243 Φιντίας
244 Φλωρεντία
245 Φρουμεντία
246 Φρουμέντιος
247 Φύντια
248 Φωτεινή
249 Χαριτώ
250 Χαρίτων
251 Χρίστια
252 Χριστιάνα
253 Χριστιανή
254 Χριστιάννα
255 Χριστιανός
256 Χριστίνα
257 Χρυσοβαλάντη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία