Εορτές 6 Αυγούστου: Ευμορφία Εύμορφος Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Σωτηρία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αββακούμ ο Νεομάρτυρας Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος
1 Dubritius
2 Quintianus
3 Αβαντία καί Αμαντία
4 Αβαντιάδη
5 Αβαντιάδης
6 Αβαντιάς
7 Αβαντίς
8 Αβουναία
9 Αδαμαντία
11 Αετία
12 Αία
13 Αιγυπτία
14 Αικατερίνη
17 Ακάμα
18 Ακάμας
19 Αμανατία
20 Αμυντιανός
21 Αναστασία
22 Ανέστια
23 Αντείας
24 Άντια
25 Αντιάδης
26 Αντιάνειρ
27 Αντίας
28 Αντιοχίδα
29 Αρίστη
30 Αριστιάνα
31 Αριστιανός
32 Άρτεμις
33 Αρχοντία
34 Ατία
35 Αυγούστα
36 Αυξεντία
37 Αυξέντιος
38 Αφεντία
39 Βενανδία
40 Βεναντία
41 Βενάντιος
42 Βενετία
43 Βικέντια
44 Βικέντιος
45 Βονιφατία
46 Βονιφάτιος
47 Βραβάντιος
48 Βροντιανή
49 Γαλάτεια
50 Γαλατιανή
51 Γαυδεντία
52 Γαυδέντιος
53 Γέρων
54 Γιτιάδας
55 Γραμματή
56 Γρατίων
57 Γραύς
58 Γρηγεντία
59 Γρηγέντιος
60 Γυρτιάδης
61 Δαλματία
63 Δαμάσα
64 Δημήτριος
65 Δημοκρατία
66 Διάνα
67 Διοκλητιανός
68 Δομετία
69 Δομέτιος
70 Δομιτίος
71 Δονάτος
72 Δουκητία
73 Δουκίτιος
74 Δράκαινα
75 Δράκων
76 Δωτία
77 Εβεντία
78 Εβέντιος
79 Εγνατία
80 Ελβετία
81 Ελλησποντία
82 Εξπεδίτη
83 Επικτήτα
84 Επίκτητος
85 Ερατία
86 Έρωτας
87 Ερωτιάδα
88 Εστία
89 Εστιαίος
90 Ευκράτη
91 Ευστρατία
92 Ευστράτιος
93 Ευτυχία
94 Εφυδάτια
95 Εφυδάτιος
96 Ζωτιάτης
97 Ηλιοφώτη
98 Ηφαιστία
99 Ήφαιστος
100 Θεοδότη
101 Θεοπίστη
102 Ιγνατία
103 Ιγνάτιος
104 Ιννοκέντια
105 Ιννοκέντιος
106 Ιουβεντίνη
107 Ιουβεντίνος
108 Ιουνία
109 Ιούστα
111 Ισοκράτεια
112 Ιστιαίος
113 Καλανδία
114 Καλανδίων
117 Κάντια
118 Καστιάνειρα
119 Κατιάννα
120 Κέντια
121 Κλαούντια
122 Κλαύδια
123 Κλημεντία
124 Κλημέντιος
125 Κλητίας
126 Κλιτίας
127 Κλυτιάδης
128 Κλυτίη
129 Κλυτίος
130 Κλώντια
131 Κλωντιάννα
132 Κουίντος
133 Κουρνουτία
134 Κραντώ
135 Κρεοντιάδης
136 Κρηστιάνη
137 Κρίστια
138 Κρίστιαν
139 Κριστιάνα
140 Κριτίας
141 Κυντιανός
142 Κώμνος
143 Κωνστανίνα
144 Κωνσταντίνα
145 Λαέρτη
146 Λαμπαδία
147 Λαοκράτη
148 Λαυρεντία
149 Λαυρέντιος
150 Λεβαντία
151 Λεβεντία
152 Λεοντεύς
154 Λεοντία
155 Λεοντιάδης
156 Λεπτία
157 Λεπτίας
158 Λεωκρήτια
159 Λεωνίδα
160 Λιμναία
161 Λουκρητία
162 Λουκρήτιος
164 Μάγνα
165 Μαλαματένια
166 Μάμα
167 Μαμαντία
168 Μαντία
169 Μαντίας
170 Μαρτινιάνα
171 Μεγιστεύς
172 Μεδοντιάς
173 Μελετία
174 Μερσίνα
175 Μέρτια
176 Μέρτιος
177 Μητιάδουσα
178 Μιλτιάδη
179 Μιλτιάδης
180 Μιράντα
181 Μοδέστα
182 Μυρτίς
183 Νάντια
184 Ναπολεοντία
185 Νατάσα
186 Νάτια
187 Ναύκρατις
188 Νεοφύτα
189 Νέπα
190 Νέπως
191 Νίκη
194 Νίκης
195 Νικήτα
196 Νικοπολιτιανή
197 Νικοπολιτιανός
198 Ντία
199 Ντιάνα
200 Νώντια
201 Ξενοφωνία
202 Ομονοούσα
203 Ονομάντη
204 Ονυμάντια
205 Ορεστιάς
206 Ορέστιος
207 Οσπίτιος
208 Παγκρατία
209 Παλατιανή
210 Πάλμα
211 Παντιάνα
212 Παφνουτία
213 Πέτρα
214 Πιτίας
215 Πλανητιάδης
216 Πλουτιάδης
217 Πορτιανή
218 Προτιάων
219 Πρώτη
220 Πρώτος
221 Σάββη
222 Σαντιάνα
223 Σαραντία
224 Σαρβάτα
225 Σαρματία
226 Σεβαστή
227 Σεβαστιάννα
228 Σεβαστός
231 Σεμπαστιαν
232 Σκαρλάτη
233 Σοβιετία
234 Σολομωνή
235 Σολομωντία
236 Σπάρτων
237 Σταματία
238 Στρατιάννα
239 Συγκλητική
240 Σωκρατία
241 Σωσικράτη
242 Σωτηρία
243 Τάρα
244 Τάτια
245 Τάτιος
246 Τελετία
247 Τελευτίας
248 Τερεντία
249 Τερεντίων
250 Τέρτια
251 Τέρτιος
252 Τευτίαπλος
253 Τίασα
254 Τιβουρτία
255 Τίβουρτος
256 Τίτα
257 Τίτιος
258 Τυρραστιάδας
259 Υπατία
261 Φαύστα
262 Φαύστος
263 Φήστα
264 Φήστος
265 Φιλήτη
266 Φιλήτωρ
267 Φιλοίτα
268 Φιντίας
269 Φλωρεντία
270 Φουγάτια
271 Φουγάτιος
272 Φρουμεντία
273 Φρουμέντιος
274 Φύντια
275 Φωτεινή
276 Χαριτώ
277 Χαρίτων
278 Χρίστια
279 Χριστιάνα
280 Χριστιανή
281 Χριστιάννα
282 Χριστιανός
283 Χριστίνα
284 Χριστίνος
285 Χρυσοβαλάντη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία