Εορτές 20 Σεπτεμβρίου: Αγία Θεοπίστη Άγιος Ευστάθιος Άγιος Θεόπιστος τέκνο αγίου Ευσταθίου Ευσταθία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αγάπιος Άγιος Ανδρέας Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος Άγιος Αρτεμίδωρος Άγιος Ευπρέπιος ο Ομολογητής Άγιος Ευστάθιος Άγιος Ευστάθιος ο Κατάφλωρος Άγιος Ιλαρίων ο νέος οσιομάρτυρας, από την Κρήτη Άγιος Ιλαρίων ο νέος οσιομάρτυρας, από την Κρήτη Άγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης Άγιος Υπάτιος ο Επίσκοπος Ομολογητής Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής Όσιος Μελέτιος
1 Τίασα
2 Αβαντία καί Αμαντία
3 Αβαντιάδη
4 Αβαντιάδης
5 Αβαντιάς
6 Αδαμαντία
8 Αετία
9 Αιγυπτία
10 Αμανατία
11 Αμυντιανός
12 Ανέστια
13 Άντια
14 Αντιάδης
15 Αντιάνειρ
16 Αντίας
17 Αριστιάνα
18 Αριστιανός
19 Αριστοκρατία
20 Αρχοντία
21 Ατία
22 Αυξεντία
23 Αφεντία
24 Βεναντία
25 Βενετία
26 Βικέντια
27 Βονιφατία
28 Γαλατιανή
29 Γαυδεντία
30 Γιτιάδας
31 Γρατία
32 Γρηγεντία
33 Γυρτιάς
34 Δαλματία
36 Δημοκρατία
37 Δομετία
38 Δουκητία
39 Δωτία
40 Εβεντία
41 Εγνατία
42 Ελβετία
43 Ελλησποντία
44 Ερατία
45 Εστία
46 Εστιαίος
47 Ευστρατία
48 Εφυδάτια
49 Ζωτιάτης
50 Ηφαιστία
51 Ιγνατία
52 Ιννοκέντια
53 Ιστιαίος
54 Κάντια
55 Καστιάνειρα
56 Κατιάννα
57 Κέντια
58 Κλαούντια
59 Κλημεντία
60 Κλητίας
61 Κλιτίας
62 Κλυτιάδης
63 Κλώντια
64 Κλωντιάννα
65 Κουρνουτία
66 Κούρτια
67 Κρεοντιάδης
68 Κρηστιάνη
69 Κρίστια
70 Κρίστιαν
71 Κριστιάνα
72 Κριτίας
73 Λαυρεντία
74 Λεβαντία
75 Λεβεντία
76 Λεοντία
77 Λεοντιάδης
78 Λεπτία
79 Λεπτίας
80 Λεωκρήτια
81 Λουκρητία
82 Μαμαντία
83 Μεδοντιάς
84 Μελετία
85 Μέρτια
86 Μητιάδουσα
87 Μιλτιάδη
88 Μιλτιάδης
89 Νάντια
90 Ναπολεοντία
91 Νάτια
92 Νικοπολιτιανή
93 Νικοπολιτιανός
94 Ντία
95 Ντιάνα
96 Νώντια
97 Ονυμάντια
98 Ορεντία
99 Ορεστιάς
100 Παγκρατία
101 Παλατιανή
102 Παλλαντία
103 Παντιάνα
104 Παφνουτία
105 Πιτίας
106 Πλανητιάδης
107 Πλουτιάδης
108 Πορτιανή
109 Προτιάων
110 Σαντιάνα
111 Σαραντία
112 Σαρματία
113 Σεβαστιάννα
114 Σεμπαστιαν
115 Σοβιετία
116 Σολομωντία
117 Σταματία
118 Στρατιάννα
119 Σωκρατία
120 Τάτια
121 Τελετία
122 Τελευτίας
123 Τερεντία
124 Τέρτια
125 Τευτίαπλος
126 Τιβουρτία
127 Τυρραστιάδας
128 Υπατία
130 Υρτία
131 Φιντίας
132 Φλωρεντία
133 Φουγάτια
134 Φρουμεντία
135 Φύντια
136 Χρίστια
137 Χριστιάνα
138 Χριστιανή
139 Χριστιάννα
140 Χριστιανός
141 Quintianus
142 Αβαντίς
143 Αβουναία
144 Αία
145 Αιήτη
146 Αικατερίνη
149 Ακάμα
150 Ακάμας
151 Αναστασία
152 Αντείας
153 Αντιοχίς
154 Αρίστη
155 Άρτεμις
156 Αυγούστα
157 Αυξέντιος
158 Βενανδία
159 Βενάντιος
160 Βικέντιος
161 Βονιφάτιος
162 Βραβάντιος
163 Γαλάτεια
164 Γαυδέντιος
165 Γέρων
166 Γιγαντίς
167 Γραμματή
168 Γρατίων
169 Γραύς
170 Γρηγέντιος
171 Γύρτων
172 Δαμάσα
173 Δημήτριος
174 Διάνα
175 Διόκλεια
176 Διοκλής
177 Δομέτιος
178 Δομιτίος
179 Δονάτος
180 Δράκαινα
181 Δράκων
182 Εβέντιος
183 Εξπεδίτη
184 Επαφροδίτη
185 Επαφρόδιτος
186 Επικτήτα
187 Επίκτητος
188 Έρωτας
189 Ερωτηίς
190 Ευκράτη
191 Ευστράτιος
192 Ευτυχία
193 Εφυδάτιος
194 Ηλιοφώτη
195 Ήφαιστος
196 Θεοδότη
197 Θεοπίστη
198 Ιγνάτιος
199 Ιννοκέντιος
200 Ιουβεντίνη
201 Ιουβεντίνος
202 Ιουνία
203 Ιούστα
205 Ισοκράτεια
206 Καλανδία
207 Καλανδίων
210 Κλαύδια
211 Κλημέντιος
212 Κλυτίη
213 Κλυτίος
214 Κουίντος
215 Κούρτιος
216 Κραντώ
217 Κώμνος
218 Κωνστανίνα
219 Κωνσταντίνα
220 Κωνσταντίνος
221 Λαέρτη
222 Λαμπαδία
223 Λαοκράτη
224 Λαυρέντιος
225 Λεοντεύς
227 Λεωνίδα
228 Λίμνη
229 Λουκρήτιος
231 Μάγνα
232 Μαλαματένια
233 Μάμα
234 Μάντος
235 Μαντώ
236 Μαρτινιάνα
237 Μεγιστεύς
238 Μερσίνα
239 Μέρτιος
240 Μιράντα
242 Μοδέστα
243 Μυρτίς
244 Νατάσα
245 Ναύκρατις
246 Νεοφύτα
247 Νέπα
248 Νέπως
249 Νίκη
252 Νίκης
253 Νικήτα
254 Ξενοφωνία
255 Ομονοούσα
256 Ονομάντη
257 Ορέντιος
258 Ορέστης
259 Οσπίτιος
260 Πάλμα
261 Παντολέαινα
262 Πίστις
263 Πίστων
264 Πολίτις
265 Πρωτεύς
266 Πρώτις
267 Σάββη
268 Σεβαστή
269 Σεβαστός
272 Σερβάτα
273 Σκαρλάτη
274 Σολομωνή
275 Σπάρτων
276 Συγκλητική
277 Σωσικράτη
278 Σωστράτη
279 Σωτήρ
280 Σωτήρα
281 Τάρα
282 Τάτιος
283 Τερεντίων
284 Τέρτιος
285 Τίβουρτος
286 Τίτα
287 Τίτιος
288 Ύρτιος
289 Φαύστα
290 Φαύστος
291 Φήστα
292 Φήστος
293 Φιλήτη
294 Φιλήτωρ
295 Φιλοίτα
296 Φουγάτιος
297 Φρουμέντιος
298 Φωτεινή
299 Χαριτώ
300 Χαρίτων
301 Χριστίνα
302 Χριστίνος
303 Χρυσοβαλάντη
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία