Εορτές 18 Σεπτεμβρίου: Αγία Αριάδνη η δούλα Άγιος Ελισαβάν Άγιος Κάστωρ Αριάδνης Ευμενία Καστοριά Όσιος Βιδζίν Όσιος Ευμένιος ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης Όσιος Ρωμύλος της Ραβάνιτσας Ρωμύλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Αγία Σοφία η Αιγυπτία Άγιος Ιλαρίων της Όπτινα
1 Dubritius
2 Quintianus
3 Αβαντία καί Αμαντία
4 Αβαντιάδη
5 Αβαντιάδης
6 Αβαντιάς
7 Αβαντίς
8 Αβουναία
9 Αδαμαντία
11 Αετία
12 Αία
13 Αιγυπτία
14 Αικατερίνη
17 Ακάμα
18 Ακάμας
19 Αμανατία
20 Αμυντιανός
21 Αναστασία
22 Ανέστια
23 Αντείας
24 Άντια
25 Αντιάδης
26 Αντιάνειρ
27 Αντίας
28 Αντιοχίδα
29 Αρίστη
30 Αριστιάνα
31 Αριστιανός
32 Άρτεμις
33 Αρχοντία
34 Ατία
35 Αυγούστα
36 Αυξεντία
37 Αυξέντιος
38 Αφεντία
39 Βενανδία
40 Βεναντία
41 Βενάντιος
42 Βενετία
43 Βικέντια
44 Βικέντιος
45 Βονιφατία
46 Βονιφάτιος
47 Βραβάντιος
48 Βροντιανή
49 Γαλάτεια
50 Γαλατιανή
51 Γαυδεντία
52 Γαυδέντιος
53 Γέρων
54 Γιτιάδας
55 Γραμματή
56 Γρατίων
57 Γραύς
58 Γρηγεντία
59 Γρηγέντιος
60 Γυρτιάδης
61 Δαλματία
63 Δαμάσα
64 Δημήτριος
65 Δημοκρατία
66 Διάνα
67 Διοκλητιανός
68 Δομετία
69 Δομέτιος
70 Δομιτίος
71 Δονάτος
72 Δουκητία
73 Δουκίτιος
74 Δράκαινα
75 Δράκων
76 Δωτία
77 Εβεντία
78 Εβέντιος
79 Εγνατία
80 Ελβετία
81 Ελλησποντία
82 Εξπεδίτη
83 Επαφροδίτη
84 Επαφρόδιτος
85 Επικτήτα
86 Επίκτητος
87 Ερατία
88 Έρωτας
89 Ερωτιάδα
90 Εστία
91 Εστιαίος
92 Ευκράτη
93 Ευστρατία
94 Ευστράτιος
95 Ευτυχία
96 Εφυδάτια
97 Εφυδάτιος
98 Ζωτιάτης
99 Ηλιοφώτη
100 Ηφαιστία
101 Ήφαιστος
102 Θεοδότη
103 Θεοπίστη
104 Ιγνατία
105 Ιγνάτιος
106 Ιννοκέντια
107 Ιννοκέντιος
108 Ιουβεντίνη
109 Ιουβεντίνος
110 Ιουνία
111 Ιούστα
113 Ισοκράτεια
114 Ιστιαίος
115 Καλανδία
116 Καλανδίων
119 Κάντια
120 Καστιάνειρα
121 Κατιάννα
122 Κέντια
123 Κλαούντια
124 Κλαύδια
125 Κλημεντία
126 Κλημέντιος
127 Κλητίας
128 Κλιτίας
129 Κλυτιάδης
130 Κλυτίη
131 Κλυτίος
132 Κλώντια
133 Κλωντιάννα
134 Κουίντος
135 Κουρνουτία
136 Κραντώ
137 Κρεοντιάδης
138 Κρηστιάνη
139 Κρίστια
140 Κρίστιαν
141 Κριστιάνα
142 Κριτίας
143 Κυντιανός
144 Κώμνος
145 Κωνστανίνα
146 Κωνσταντίνα
147 Λαέρτη
148 Λαμπαδία
149 Λαοκράτη
150 Λαυρεντία
151 Λαυρέντιος
152 Λεβαντία
153 Λεβεντία
154 Λεοντεύς
156 Λεοντία
157 Λεοντιάδης
158 Λεπτία
159 Λεπτίας
160 Λεωκρήτια
161 Λεωνίδα
162 Λιμναία
163 Λουκρητία
164 Λουκρήτιος
166 Μάγνα
167 Μαλαματένια
168 Μάμα
169 Μαμαντία
170 Μαντία
171 Μαντίας
172 Μαρτινιάνα
173 Μεγιστεύς
174 Μεδοντιάς
175 Μελετία
176 Μερσίνα
177 Μέρτια
178 Μέρτιος
179 Μητιάδουσα
180 Μιλτιάδη
181 Μιλτιάδης
182 Μιράντα
183 Μοδέστα
184 Μυρτίς
185 Νάντια
186 Ναπολεοντία
187 Νατάσα
188 Νάτια
189 Ναύκρατις
190 Νεοφύτα
191 Νέπα
192 Νέπως
193 Νίκη
196 Νίκης
197 Νικήτα
198 Νικοπολιτιανή
199 Νικοπολιτιανός
200 Ντία
201 Ντιάνα
202 Νώντια
203 Ξενοφωνία
204 Ομονοούσα
205 Ονομάντη
206 Ονυμάντια
207 Ορεστιάς
208 Ορέστιος
209 Οσπίτιος
210 Παγκρατία
211 Παλατιανή
212 Πάλμα
213 Παντιάνα
214 Παντολέαινα
215 Παφνουτία
216 Πέτρα
217 Πίστις
218 Πίστων
219 Πιτίας
220 Πλανητιάδης
221 Πλουτιάδης
222 Πολίτις
223 Πορτιανή
224 Προτιάων
225 Πρώτη
226 Πρώτος
227 Σάββη
228 Σαντιάνα
229 Σαραντία
230 Σαρβάτα
231 Σαρματία
232 Σεβαστή
233 Σεβαστιάννα
234 Σεβαστός
237 Σεμπαστιαν
238 Σκαρλάτη
239 Σοβιετία
240 Σολομωνή
241 Σολομωντία
242 Σπάρτων
243 Σταματία
244 Στρατιάννα
245 Συγκλητική
246 Σωκρατία
247 Σωσικράτη
248 Σωτηρία
249 Τάρα
250 Τάτια
251 Τάτιος
252 Τελετία
253 Τελευτίας
254 Τερεντία
255 Τερεντίων
256 Τέρτια
257 Τέρτιος
258 Τευτίαπλος
259 Τίασα
260 Τιβουρτία
261 Τίβουρτος
262 Τίτα
263 Τίτιος
264 Τυρραστιάδας
265 Υπατία
267 Φαύστα
268 Φαύστος
269 Φήστα
270 Φήστος
271 Φιλήτη
272 Φιλήτωρ
273 Φιλοίτα
274 Φιντίας
275 Φλωρεντία
276 Φουγάτια
277 Φουγάτιος
278 Φρουμεντία
279 Φρουμέντιος
280 Φύντια
281 Φωτεινή
282 Χαριτώ
283 Χαρίτων
284 Χρίστια
285 Χριστιάνα
286 Χριστιανή
287 Χριστιάννα
288 Χριστιανός
289 Χριστίνα
290 Χριστίνος
291 Χρυσοβαλάντη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία