Εορτές 27 Ιανουαρίου: Άγιος Άσκιοτ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Μαρκιανή η Βασίλισσα Άγιος Δημήτριος ο εν Κωνσταντινοπόλει Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Όσιος Κλήμης ο Στυλίτης Όσιος Πέτρος ο Αιγύπτιος Όσιος Τίτος ο στρατιώτης
1 Dubritius
2 Quintianus
3 Αβαντία καί Αμαντία
4 Αβαντιάδη
5 Αβαντιάδης
6 Αβαντιάς
7 Αβαντίς
8 Αβουναία
9 Αδαμαντία
11 Αία
12 Αιγυπτία
13 Αικατερίνη
16 Αμανατία
17 Αμυντιανός
18 Αναστασία
19 Ανέστια
20 Αντείας
21 Άντια
22 Αντιάδης
23 Αντιάνειρ
24 Αντίας
25 Αντιοχίδα
26 Αρίστη
27 Αριστιάνα
28 Αριστιανός
29 Άρτεμις
30 Αρχοντία
31 Ατία
32 Αυγούστα
33 Αυγουστιανή
34 Αυξεντία
35 Αυξέντιος
36 Αφεντία
37 Βενετία
38 Βικέντια
39 Βικέντιος
40 Βονιφατία
41 Βονιφάτιος
42 Βραβάντιος
43 Βροντιανή
44 Γαλάτεια
45 Γαλατιανή
46 Γαυδεντία
47 Γαυδέντιος
48 Γέρων
49 Γιτιάδας
50 Γραμματή
51 Γρατίων
52 Γραύς
53 Γρηγεντία
54 Γρηγέντιος
55 Γυρτιάδης
56 Δαλματία
58 Δαμάσα
59 Δημήτριος
60 Δημοκρατία
61 Διάνα
62 Διοκλητιανός
63 Δομετία
64 Δομέτιος
65 Δονατιανός
66 Δονάτος
67 Δουκητία
68 Δουκίτιος
69 Δράκαινα
70 Δράκων
71 Δωτία
72 Εγνατία
73 Ελβετία
74 Ελλησποντία
75 Επικτήτα
76 Επίκτητος
77 Ερατία
78 Εστία
79 Εστιαίος
80 Ευκράτη
81 Ευστρατία
82 Ευστράτιος
83 Ευτυχία
84 Εφυδάτια
85 Εφυδάτιος
86 Ζωτιάτης
87 Ηλιοφώτη
88 Ηφαιστία
89 Ηφαιστίνη
90 Θεοπίστη
91 Ιγνατία
92 Ιγνάτιος
93 Ιννοκέντια
94 Ιννοκέντιος
95 Ιουβεντίνη
96 Ιουβεντίνος
97 Ιστιαίος
98 Καλανδία
99 Καλανδίων
102 Κάντια
103 Καστιάνειρα
104 Κατιάννα
105 Κέντια
106 Κλαούντια
107 Κλαύδια
108 Κλημεντία
109 Κλημέντιος
110 Κλητίας
111 Κλιτίας
112 Κλυτιάδης
113 Κλυτίη
114 Κλυτίος
115 Κλώντια
116 Κλωντιάννα
117 Κουίντος
118 Κουρνουτία
119 Κραντώ
120 Κρεοντιάδης
121 Κρηστιάνη
122 Κρίστια
123 Κρίστιαν
124 Κριστιάνα
125 Κριτίας
126 Κυντιάνος
127 Κώμνος
128 Κωνστανίνα
129 Κωνσταντίνα
130 Λαέρτη
131 Λαμπαδία
132 Λαοκρατία
133 Λαυρεντία
134 Λαυρέντιος
135 Λεβαντία
136 Λεοντεύς
138 Λεοντία
139 Λεοντιάδης
140 Λεπτία
141 Λεπτίας
142 Λεωκρήτια
143 Λουκρητία
144 Λουκρήτιος
146 Μαλαματένια
147 Μάμα
148 Μαμαντία
149 Μαντία
150 Μαντίας
151 Μαρτινιάνα
152 Μεγιστεύς
153 Μεδοντιάς
154 Μελετία
155 Μερσίνα
156 Μέρτια
157 Μέρτιος
158 Μητιάδουσα
159 Μιλτιάδης
160 Μιράντα
161 Μοδέστα
162 Μυρτίς
163 Νάντια
164 Ναπολεοντία
165 Νάτια
166 Νεοφύτα
167 Νεποτιανός
168 Νικήτα
169 Νικοπολιτιανή
170 Νικοπολιτιανός
171 Ντία
172 Ντιάνα
173 Νώντια
174 Ξενοφωνία
175 Ομονοούσα
176 Ορεστιάς
177 Ορέστιος
178 Οσπίτιος
179 Παγκρατία
180 Παλατιανή
181 Πάλμα
182 Παντιάνα
183 Παφνουτία
184 Πέτρα
185 Πιτίας
186 Πλανητιάδης
187 Πλουτιάδης
188 Πορτιανή
189 Προτιάων
190 Πρώτη
191 Πρώτος
192 Σάββη
193 Σαντιάνα
194 Σαραντία
195 Σαρματία
196 Σεβαστή
197 Σεβαστιάννα
198 Σεβαστός
201 Σεμπαστιαν
202 Σκαρλάτη
203 Σοβιετία
204 Σολομωνή
205 Σολομωντία
206 Σπάρτων
207 Σταματία
208 Στρατιάννα
209 Συγκλητική
210 Σωκρατία
211 Σωσικράτη
212 Σωτηρία
213 Τάτια
214 Τάτιος
215 Τελευτίας
216 Τερεντία
217 Τερεντίων
218 Τέρτια
219 Τέρτιος
220 Τευτίαπλος
221 Τίασα
222 Τιβουρτία
223 Τίβουρτος
224 Τίτα
225 Τίτιος
226 Τυρραστιάδας
227 Υπατία
229 Φαύστα
230 Φαύστος
231 Φιλοίτα
232 Φιντίας
233 Φλωρεντία
234 Φρουμεντία
235 Φρουμέντιος
236 Φύντια
237 Φωτεινή
238 Χαριτώ
239 Χαρίτων
240 Χρίστια
241 Χριστιάνα
242 Χριστιανή
243 Χριστιάννα
244 Χριστιανός
245 Χριστίνα
246 Χρυσοβαλάντη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία