Εορτές 21 Σεπτεμβρίου: Ιωνία Προφήτης Ιωνάς
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ» Άγιος Νέσταβος Άγιος Πλάτων Αϊβαζίδης Άγιος Πρίσκος Μάριος
1 Αγγελάριος
2 Άγριος
3 Αγύριος
4 Αγύρριος
5 Αζάριος
6 Αἰθέριος
7 Αλύριος
8 Αμέστριος
9 Αμήστριος
10 Απολλινάριος
11 Βαβρίος
12 Βαλέριος
13 Βελισσάριος
14 Βενέριος
15 Βετούριος
16 Ἀβεύριος
17 Βήριος
18 Βιτώριος
19 Γλυκέριος
20 Γρηγόριος
21 Δαμάτριος
23 Δεσιδέριος
24 Δημήτριος
25 Δισιδέριος
26 Ελευθέριος
27 Ερύθριος
28 Ζαφείριος
29 Ημήτριος
30 Θαλήστριος
31 Θαυμάριος
32 Θούριος
33 Ιανουάριος
34 Ικάριος
35 Ιλλύριος
36 Ίμβριος
37 Καύστριος
38 Κλειτόριος
39 Κρίος
40 Λιβέριος
41 Λυκάριος
42 Μαγκλόριος
43 Μαρδάριος
44 Μάριος
45 Μαρτύριος
46 Μερκούριος
47 Ναζάριος
48 Νεκτάριος
49 Νιζέριος
50 Νοτάριος
51 Ονούφριος
52 Ονώριος
53 Παγχάριος
54 Πανηγύριος
55 Πανθήριος
56 Παρηγόριος
57 Πάριος
58 Παυσίριος
59 Πινούφριος
60 Ποδαλείριος
61 Πουλχέριος
62 Προτέριος
63 Πρωτονοτάριος
64 Ρητόριος
65 Ριζάριος
66 Σαβέριος
67 Σαβώριος
68 Σαγάριος
69 Σακελλάριος
70 Σείριος
71 Σιμίτριος
72 Σκύριος
73 Σπυροδημήτριος
74 Συριος
75 Σχολάριος
76 Τεγύριος
77 Τιβέριος
78 Τίγριος
79 Φανούριος
80 Φαρέτριος
81 Φιλάγριος
82 Φυλάριος
83 Φωστήριος
84 Χριστομάριος
85 Ώριος
86 Αρηος
87 Αγήνωρ
88 Αερίας
89 Αιθήρ
90 Αμφιάραος
91 Ανδρέας
92 Αργυρός
93 Αρίστιππος
94 Αστερίων
95 Βησσαρίων
96 Βίκτωρας
97 Γουρίας
98 Δημολέων
99 Διόσκουρος
100 Έκτωρ
101 Ελεόνωρος
102 Έσπερος
103 Εύαγρος
104 Εύπορος
105 Θαυμάσιος
106 Θεοστήρικτος
107 Ιερεύς
108 Ιλαρίων
109 Ίμερος
110 Καίσαρ
111 Καρτέρων
112 Κοπρεύς
113 Κυπριανός
114 Κυριάκος
115 Κυρίων
118 Λεανδρίς
119 Λέανδρος
120 Λέων
121 Μακαρεύς
122 Μπακάρ
123 Νέστωρ
124 Όμηρος
126 Πανωραίος
127 Πατερίων
128 Πίερος
129 Πιτυρεύς
130 Πιτυρία
131 Πορφυρίων
132 Σεβήρος
133 Σενάτωρ
134 Σιρίκιος
135 Σπυρίδων
136 Στέργιος
137 Σύαγρος
138 Σωτήρ
139 Τέρης
140 Φαναγόρας
141 Φιλέταιρος
142 Χαρίων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία