Εορτές 14 Ιουλίου: Άγιος Απόστολος Ακύλας Άγιος Ουλρίχος Νικοδήμη Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Ουλρίχα Σωσσίων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ακύλας Άγιος Ηράκλειος Άγιος Ιούστος μάρτυρας Άγιος Ιωσὴφ ο Ομολογητής Άγιος Νικόδημος Άγιος Στέφανος ηγούμενος μονής Μαχριστσκ Όσιος Πέτρος μάρτυρας, ο Νέος Παπαδιά
1 Αγγελάριος
2 Αγήνωρ
3 Άγριος
4 Αγύριος
5 Αγύρριος
6 Αερίας
7 Αζάριος
8 Αἰθέριος
9 Αιθήρ
10 Αλύριος
11 Αμέστριος
12 Αμήστριος
13 Αμφιάραος
14 Ανδρέας
15 Απολλινάριος
16 Αργυρός
17 Αρηος
18 Αρίστιππος
19 Αστερίων
20 Βαβρίος
21 Βαλέριος
22 Βελισσάριος
23 Βενέριος
24 Ἀβεύριος
25 Βήριος
26 Βησσαρίων
27 Βίκτωρ
28 Βιτώριος
29 Γλυκέριος
30 Γουρίας
31 Γρηγόριος
32 Δαμάτριος
34 Δεσιδέριος
35 Δημήτριος
36 Δημολέων
37 Διόσκουρος
38 Δισιδέριος
39 Έκτωρ
40 Ελεόνωρος
41 Ελευθέριος
42 Ερύθριος
43 Έσπερος
44 Εύαγρος
45 Εύπορος
46 Ζαφείριος
47 Ημήτριος
48 Θαλήστριος
49 Θαυμάριος
50 Θαυμάσιος
51 Θεοστήρικτος
52 Θούριος
53 Ιανουάριος
54 Ιερεύς
55 Ικάριος
56 Ιλαρίων
57 Ιλλύριος
58 Ίμβριος
59 Ιμέριος
60 Καίσαρ
61 Καρτέρων
62 Καύστριος
63 Κλειτόριος
64 Κοπρεύς
65 Κρίος
66 Κυπριανός
67 Κυριάκος
68 Κυρίων
71 Λέανδρος
72 Λέων
73 Λιβέριος
74 Λυκάριος
75 Μαγκλόριος
76 Μακαρεύς
77 Μαρδάριος
78 Μάριος
79 Μαρτύριος
80 Μερκούριος
81 Μπακάρ
82 Ναζάριος
83 Νεκτάριος
84 Νέστωρ
85 Νιζέριος
86 Νοτάριος
87 Όμηρος
89 Ονούφριος
90 Ονώριος
91 Παγχάριος
92 Πανηγύριος
93 Πανθήριος
94 Πανωραίος
95 Παρηγόριος
96 Πάριος
97 Πατερίων
98 Παυσίριος
99 Πιερίων
100 Πινούφριος
101 Ποδαλείριος
102 Πορφυρίων
103 Πουλχέριος
104 Προτέριος
105 Πρωτονοτάριος
106 Ρητόριος
107 Ριζάριος
108 Σαβέριος
109 Σαβώριος
110 Σαγάριος
111 Σακελλάριος
112 Σεβήρος
113 Σείριος
114 Σενάτωρ
115 Σιμίτριος
116 Σιρίκιος
117 Σκύριος
118 Σπυρίδων
119 Σπυροδημήτριος
120 Στέργιος
121 Σύαγρος
122 Συριος
123 Σχολάριος
124 Σωτήρ
125 Τεγύριος
126 Τέρης
127 Τιβέριος
128 Τίγριος
129 Φαναγόρας
130 Φανούριος
131 Φαρέτριος
132 Φιλάγριος
133 Φυλάριος
134 Φωστήριος
135 Χαρίων
136 Χριστομάριος
137 Ώριος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία