Εορτές 15 Απριλίου: Άγιος Λεωνίδης Άγιος Πατέρνος της Βρετάνης Πατέρνα Παυσολύπιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βασίλισσα Αγία Ολυμπιάδα η μάρτυρας Άγιος Ελπιδοφόρος Άγιος Κρήσκης ο Μάρτυρας Όσιος Βασίλειος Παυσολύπη Σούκιος Σούκιος
1 Αβαρίνος
2 Αγορή
3 Αγρίππα
4 Αικατερίνη
7 Αικατερίνος
8 Αλμαρίνα
9 Ανερίνα
10 Ανερίνα
11 Αυγερινός
12 Βαρβάρα
13 Βέρα
14 Δωρίνα
15 Ειρηναίος
16 Ειρηνάντη
17 Ειρηνάρχη
18 Ειρήναρχος
19 Ειρήνη
21 Ευφροσύνη
22 Ήριννα
23 Θεοδώρα
24 Θεοκρίνης
25 Θεριναία
26 Θεριναίος
27 Θρίνακας
28 Ιρίνα
29 Καμάρινα
30 Καρίνα
31 Κατρίνα
32 Κενσουρίνα
33 Κενσουρίνος
34 Κόρη
35 Κορίνα
36 Κόρος
37 Κρήνη
38 Κρήνος
39 Κριναγόρας
40 Κρίνακος
41 Κρινώ
42 Κυρηναίος
43 Κυριακή
44 Κυρίνια
45 Κυρίνιος
46 Λαμπρά
47 Λασκαρία
48 Μάκαρις
49 Μάκρις
50 Μαρίνα
51 Μαρίνος
52 Μαύρα
53 Μαύρος
54 Μικρίνας
55 Μύρινα
56 Μυρίνος
57 Νεκταρία
58 Νέλα
59 Ντορίνα
60 Νωρίνα
61 Ορίνα
62 Παγχαρία
63 Παπυρία
64 Πατερία
65 Πατερίων
66 Περεγρίνα
67 Περεγρίνος
68 Περίανδρος
69 Πέτρα
70 Πουλχερία
71 Πύρινος
72 Ρήγαινα
73 Ρήνα
74 Ρίνος
75 Σαμπρίνα
76 Σειρήν
77 Σπυριδώνα
78 Σταύρη
79 Στεντορίς
80 Ταρίνα
81 Τεριναίος
82 Φλώρα
84 Φλωρεντία
85 Χαρινάδης
86 Χάρις
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία