Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Ρήνα
2 Αλμαρίνα
3 Ανερίνα
4 Ανερίνα
5 Δωρίνα
6 Θεριναία
7 Θεριναίος
8 Θρίνακας
9 Ιρίνα
10 Καμάρινα
11 Καρίνα
12 Κατρίνα
13 Κενσουρίνα
14 Κορίνα
15 Κριναγόρας
16 Κρίνακος
17 Μαρίνα
18 Μικρίνας
19 Μύρινα
20 Ντορίνα
21 Νωρίνα
22 Ορίνα
23 Περεγρίνα
24 Σαμπρίνα
25 Ταρίνα
26 Τεριναίος
27 Χαρινάδης
28 Ειρηναίος
29 Ειρηνάντη
30 Ειρηνάρχη
31 Ειρήναρχος
32 Κυρηναίος
33 Αβαρίνος
34 Αγορή
35 Αγρίππα
36 Αικατερίνη
39 Αικατερίνος
40 Αυγερινός
41 Βαρβάρα
42 Βέρα
43 Ειρήνη
45 Ευφροσύνη
46 Ήριννα
47 Θεοδώρα
48 Θεοκρίνης
49 Κενσουρίνος
50 Κόρη
51 Κόρος
52 Κρήνη
53 Κρήνος
54 Κρίνος
55 Κρινώ
56 Κυριακή
57 Κυρίνια
58 Κυρίνιος
59 Λαμπρά
60 Λασκαρία
61 Μάκαρις
62 Μάκρις
63 Μαρίνος
64 Μαύρα
65 Μαύρος
66 Μυρίνος
67 Νεκταρία
68 Νέλα
69 Παγχαρία
70 Παπυρία
71 Πατερία
72 Πατερίων
73 Περεγρίνος
74 Περίανδρος
75 Πέτρα
76 Πουλχερία
77 Πύρη
78 Πύρινος
79 Ρήγαινα
80 Ρίνος
81 Σειρήν
82 Σπυριδώνα
83 Σταύρη
84 Στεντορίς
85 Φλώρα
87 Φλωρεντία
88 Χάρις
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία