Εορτές 21 Φεβρουαρίου: Άγιος Βερούλιος Άγιος Σέρβουλος Άγιος Σιρίκιος Βερουλία Σέρβουλη Σιρίκη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανδρέας Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Αμάστριδος Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας Άγιος Ζαχαρίας Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Ιωάννης Γ' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Μαξιμιανός Άγιος Σατουρνίνος Άγιος Σεκουνδίνος Άγιος Φελίσιος Άγιος Φουρτουνάτος Όσιος Ανατόλιος Όσιος Τιμόθεος, ο εν Συμβόλοις
1 Αβρονίκη
2 Αγαθονίκη
3 Αγαθόνικος
4 Αγαμέμνων
5 Αγανίκη
6 Αγλαονίκη
7 Αλεξίνικος
8 Ανδρονίκη
9 Ανδρόνικος
10 Ανθηνίκη
11 Ανίκητη
12 Ανίκητος
13 Ανίκκερις
14 Άννα
16 Αννίκ
17 Αννίκερις
18 Αντιγόνη
19 Αντρανίκ
20 Αντωνία
21 Αντωνίκη
22 Αντωνίκος
23 Αντώνιος
24 Αξιονίκη
25 Αξιόνικος
26 Αριστονίκη
27 Αριστόνικος
28 Αρμονίας
29 Αρχένικος
30 Ατρονίκ
31 Βαρβάρα
32 Βερενίκη
33 Βερενίκης
34 Βερνίκη
35 Βερόνικα
36 Βερονίκη
38 Ἀγαθόνικος
39 Γερμάνα
40 Γερμανός
41 Γιάννης
42 Γράνικος
43 Γραύς
44 Δάρδανος
45 Δεινοχάρης
46 Δέσποινα
47 Δημονίκη
48 Δημόνικος
49 Δικσίαρχος
50 Δομενίκη
51 Δομένικος
52 Δομινίκη
53 Δομίνικος
54 Δόμνα
55 Ειρηνικὸς
56 Ειρηνονίκη
57 Ελάνικος
58 Ελένη
60 Ελενίκη
61 Ελευθερονίκη
62 Ελλάνικος
63 Ελπινίκη
64 Ενικεύς
65 Ένικος
66 Επίνικος
67 Έρμα
68 Ετεόνικος
69 Ευνίκη
70 Ευνίκης
71 Ευνικιανή
72 Ευρονίκη
73 Ευρονίκης
74 Θεοφάνης
75 Θεσσαλονίκη
76 Θεύδιος
77 Θρασύλλος
78 Ιππαγόρας
79 Ιππαρχίδης
80 Ιππη
81 Ιππόνη
82 Ιππόνικος
83 Ιππουργός
84 Ισθμιονίκης
85 Ιστορίς
86 Ιωάννης
87 Ιωαννίκιος
88 Ιωσήφ
89 Κάλαϊς
90 Καλλινίκη
91 Καλλίνικος
92 Καλλιστόνικος
93 Καπνικαραία
94 Καταλωνική
95 Κλέα
96 Κλειονίκη
97 Κλειωνίκη
98 Κλεονίκη
99 Κλεονίκης
100 Κλεόνικος
101 Κοπέρνικος
102 Κόρη
103 Κόρος
104 Κούλα
105 Κούλης
106 Κράτερος
107 Κράτης
108 Κριτόδαμος
109 Κριτολαϊδας
110 Κτήσιππος
111 Κυριακή
112 Κυριάκος
113 Λάκης
114 Λανίκη
115 Μανίκα
116 Μελενίκος
117 Μενεκλείδης
118 Μενιππίδης
119 Μηκιονίκη
120 Μινικίος
121 Μόνικα
122 Μονίκης
123 Ναυσίνικος
124 Νικαγόρας
125 Νικάδηνος
126 Νικαίνετος
127 Νικαίστας
128 Νικάνδρα
129 Νίκανδρος
130 Νικάνωρ
131 Νικαρέτη
132 Νικαρίστη
133 Νίκαρχος
134 Νίκας
135 Νικασίπολις
136 Νίκασος
137 Νικάσυλος
138 Νικάτωρ
139 Νικέας
140 Νίκη
143 Νικηπόλης
144 Νικήρατος
145 Νικήστρατος
146 Νικήτα
147 Νικήτας
148 Νικητάτου
149 Νικηφόρα
150 Νικηφορία
151 Νικηφόρος
152 Νικιάδης
153 Νικίας
154 Νικίππη
155 Νίκιππος
156 Νίκλεια
157 Νικοβούλη
158 Νικόδαμος
159 Νικοδήμη
160 Νικόδημος
161 Νικοδίκη
162 Νικοδιονυσία
163 Νικοδιονύσιος
164 Νικόδρομος
165 Νικόδωρος
166 Νικοθόη
167 Νικοκλέα
168 Νικοκλέας
169 Νικοκράτης
170 Νικοκρέων
171 Νικόλαος
172 Νικολία
173 Νικόλοχος
174 Νικομάχεια
175 Νικόμαχος
176 Νικομήδη
177 Νικομήδης
178 Νικοποιός
179 Νικοπολιτιανή
180 Νικοπολιτιανός
181 Νικορδέτη
182 Νικοσθένης
183 Νικοστρατίς
184 Νικόστρατος
185 Νικοτέλεια
186 Νικοτέλης
187 Νικοφάνης
188 Νικόφημος
189 Νικόφρων
190 Νικοφών
191 Νικόχριστος
192 Νίκυλλα
193 Νικώ
194 Νίκων
196 Ντομένικα
197 Ντομινίκ
198 Ξεναίος
199 Ξενόδωρος
200 Ομονοούσα
201 Οννίκ
202 Παναγιώτης
203 Πλειστονίκης
204 Πλειστόνικος
205 Πολυνίκη
206 Πολυνίκης
207 Πυθιονίκη
208 Πυθονίκη
209 Πυθόνικος
210 Πυνθονίκη
211 Ροδονίκη
212 Σουλτάνα
213 Σπυρονικόλαος
214 Σταυρονικόλας
215 Στρατονίκη
216 Στρατόνικος
217 Τελένικος
218 Τελεσίνικος
219 Τεύκρος
221 Τίμαρχος
222 Φερενίκη
223 Φερένικος
224 Φιλονίκη
225 Φιλόνικος
226 Φοινίκη
227 Φοίνιξ
228 Φρένικος
229 Χάρμανδος
230 Χάρων
231 Χειροκράτης
232 Χερσίφρων
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία