Εορτές 2 Δεκεμβρίου: Αβακουμία Αββακούμ ο Προφήτης Αγία Μυρώπη η Μάρτυρας Άγιος Ηρακλείμων Ηρακλείμουσα Μέροπας Ρουμπίνη Ρουμπίνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Σολομών Ιωαννίκιος όσιος, ο εν Σερβία Όσιος Αββακούμ ο Ασκητής Όσιος Ανδρέας ο ερημίτης Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης
1 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
2 Αβησσυνία
3 Αβιανία
4 Αβιανία
5 Αγάθη
6 Αγαθωνία
7 Αγαμεμνονίδη
8 Αγνή
10 Αγνός
11 Αδαμαντία
13 Αδώνια
14 Άδωνις
15 Αζαΐς
16 Αθανασία
17 Αθηνά
18 Αιμιλένια
19 Αιμιλένια
20 Αιμιλία
21 Αινεία
22 Αινιάδης
23 Αισανίας
24 Αλβανή
25 Αλωνία
26 Αλώνιος
27 Αμαζών
28 Αμεινία
29 Αμεινίας
30 Αμινίας
31 Άμμων
32 Αμμωνά
33 Αμυνίας
34 Αμφικτυωνίς
35 Ανανία
36 Ανανίας
37 Άνδρεα
38 Ανθηδόνη
40 Ανία
41 Ανίνας
42 Άνιος
43 Άννα
45 Αντωνία
46 Αντώνιος
47 Απολλωνία
48 Απολλώνιος
49 Απολλωνίς
50 Αργυρά
51 Αρμονία
52 Αρμονίας
53 Αρσενία
54 Ασημίνα
55 Αστερία
56 Αυτονομία
57 Αφθονία
58 Αφροδίτη
59 Βαλεντίνος
60 Βαρβάρα
61 Βάρβαρος
62 Βασιλένια
63 Βελούδω
64 Βένια
65 Βενιαμίν
66 Βένιας
67 Βηθανία
68 Βιθυνία
69 Βιθυνός
70 Βιργενια
71 Βιργινία
72 Βιργίνιος
73 Βραυρώ
74 Βρετάννιος
75 Βρεττανία
76 Γαρυφαλλιά
77 Γεμίνα
78 Γεμίνος
79 Γερμάνα
80 Γερμανός
81 Γεσθημανή
82 Γοργόνα
83 Γορτυνία
84 Γορτύνιος
85 Γραμματική
86 Γωνιά
87 Δανιάντρη
88 Δαρδανία
89 Δάφνη
90 Δάφνης
91 Δεινιάδας
92 Δεινίας
93 Δελφινία
94 Δέσποινα
95 Δημοκράνια
96 Δημοσθένη
97 Δημοσθένης
98 Διογένεια
99 Διογένης
100 Δομνιανίτισσας
101 Εικονία
102 Ειρηναίος
103 Ειρήνη
105 Ελένη
107 Ελλιμένια
108 Εμμανουηλία
109 Επιφανία
110 Επιφάνιος
111 Επολονία
112 Επολόνιος
113 Ερένια
114 Ερέννιος
115 Ερμηνεία
116 Ερμιόνη
117 Ερμογενία
118 Ευγενία
119 Ευδαιμονία
120 Ευηνία
121 Ευθυμία
122 Ευμενία
123 Ευρονία
124 Ευρόνιος
125 Ευσίγνια
126 Ευσίγνιος
127 Ευσταθία
128 Εύφημος
129 Ευφροσύνη
130 Εφυγένια
131 Ζαφειρία
132 Ζαχαρία
133 Ζένια
134 Ζήνα
135 Ζήνια
136 Ζωγραφία
137 Θάνια
138 Θεαγενεία
139 Θεμονιανός
140 Θεόγνις
141 Θεογονία
142 Θεοξενία
143 Θεοτόνια
144 Θεοφάνη
145 Θεοφάνης
146 Θεοφρονία
147 Θεώνη
148 Ιεχωνίας
149 Ινγενιανή
150 Ινγενιανός
151 Ιορδάνα
152 Ιουνία
153 Ιουνίας
154 Ιούστα
156 Ιούστος
157 Ισμήνη
158 Ισμηνία
159 Ιωάννα
160 Ιωάννης
161 Ιωνία
162 Καινίας
163 Καλλινία
164 Καλχινία
165 Καλχίνιος
166 Κατιφένια
167 Καυλωνία
168 Καφένια
169 Κιμωνίς
170 Κλεινίας
171 Κλονία
172 Κολοφωνία
173 Κονδυλία
174 Κονώ
175 Κοραλένια
176 Κοσμογονία
177 Κουζήνια
178 Κουζίνια
179 Κουίντα
180 Κουίντος
181 Κρονία
182 Κρυσταλλία
183 Κυράνη
184 Κυρίνια
185 Κωνστανίνα
186 Κωνσταντίνα
187 Λαβίνια
188 Λαβίνιος
189 Λαομένη
190 Λασθένεια
191 Λεμονιά
192 Λένια
193 Λιθαρή
194 Λικυμνία
195 Λικύμνιος
196 Λιμναία
197 Λουλουδιά
198 Λυσανία
199 Λυσανίας
200 Μαγδαλένια
201 Μαγδαληνή
202 Μάγνα
203 Μακεδονία
204 Μαλαματένια
205 Μανία
206 Μανιάνα
207 Μανταλένια
208 Μαρδονία
209 Μαρία
210 Μαριλένα
211 Μαριλένια
212 Μαρινία
213 Μαρτινιάνα
214 Μαρτίνος
215 Μαστιχένια
216 Μάτρων
217 Μελανεία
218 Μελετία
219 Μέμνια
220 Μενελάη
221 Μενεξία
222 Μένια
223 Μεσσηνία
224 Μεταξία
225 Μιλωνία
226 Μνημοσύνη
229 Μοσχοκαρφένια
230 Μπουλένια
231 Μυγδόνια
232 Μύρια
233 Μύρων
234 Νεανία
235 Νεανίας
236 Νεάρχη
237 Νέαρχος
238 Νεκταρία
239 Νερένια
240 Νέστωρ
241 Νεώνια
242 Νιάρχος
243 Νίνα
244 Νίνας
245 Νίνιαν
246 Ντάνια
247 Νώνη
248 Ξενία
249 Ξενιάδης
250 Ξένιος
251 Ξενοφωνία
252 Οθωνία
253 Οικουμενία
254 Ορινία,
255 Ουάρρων
256 Ουρανία
258 Ουρανός
259 Παγώνα
260 Παιωνία
261 Παναγιώτα
262 Παπία
263 Παπίας
264 Παρασκευή
265 Παρθενίς
266 Παρμενία
267 Παρμενίων
268 Παρσενία
269 Παυσανία
270 Παυσανίας
271 Περνιακή
272 Περνιακός
273 Περσεφόνη
274 Πετούνια
275 Πέτρα
276 Πετρωνία
277 Πίονις
278 Πλατωνίς
280 Ποθεινή
281 Ποθείνος
282 Ποιμενία
283 Ποιμήν
284 Πολύμνια
285 Πολυξένη
286 Πολυχρονία
288 Ποσειδωνία
289 Ποταμία
290 Ράνια
291 Ροτάνια
292 Σάββας
293 Σάββη
294 Σαβινιανή
295 Σαβινιανός
296 Σαβίνος
297 Σαγχωνιάθων
298 Σαμώνια
299 Σελήνη
300 Σελήνιος
301 Σελληνιάδα
302 Σέμνη
303 Σιδερή
304 Σιλβάνα
305 Σιμώνη
306 Σιρματένια
307 Σισίνιος
308 Σιωνία
309 Σμαράγδα
310 Σολωνεία
311 Σόνια
312 Σουλτάνα
313 Σοφία
314 Σοφιλένια
315 Σοφονίας
316 Σπυριδώνα
317 Σταματία
318 Στένια
319 Στεφανία
320 Στραβωνία
321 Συμεωνή
322 Συρμαλένια
323 Συρματένια
324 Σχινέα
325 Σώνια
326 Σωτηρία
327 Σωφρονία
328 Τάνια
329 Τάτια
330 Τελχινία
331 Τερφονία
332 Τιτάνια
333 Τριανταφυλλιά
334 Τρυφωνία
335 Τύραννος
336 Υβόννη
337 Υγίνα
338 Υγίνος
339 Υλένια
340 Υμνία
341 Υσμινίας
342 Φανή
343 Φανίας
344 Φανουρία
345 Φεβρωνία
346 Φένια
347 Φευρωνία
348 Φηνία
349 Φθονία
351 Φιλήμουσα
352 Φιλογονία
353 Φιλογόνιος
354 Φιλοξένη
355 Φιλωνίς
356 Φίννιαν
357 Φλωρεντία
358 Φρύνη
359 Φρύνος
360 Φωσθονία
363 Φωτεινή
364 Χθονία
365 Χθόνια
366 Χθόνιος
367 Χιονία
368 Χρονία
369 Χρυσαφίς
370 Χρυσταλλένη
371 Ωκεανίς
372 Ωλενίας
373 Ωραπολλωνία
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία