Εορτές 20 Απριλίου: Άγιος Θεότιμος Επίσκοπος Ρουμανίας Άγιος Ζακχαίος Άγιος Ροβέρτος Ζακχαία Ιωασαφίνα Όσιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης Ροβέρτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος Ιερομάρτυρας Άγιος Βίκτωρ Άγιος Γαβριήλ ο Μάρτυρας Άγιος Ζωτικός Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Καισάριος Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος και Ζίτσης Βοία Όσιος Αθανάσιος κτήτωρ Μονής Μετεώρου Όσιος Αλέξανδρος εκ Ρωσίας Όσιος Θεόδωρος ο Τριχινάς Όσιος Ιωάννης ο Παλαιολαυρίτης
1 Αγγελική
2 Αγγελίων
3 Αγιοηλιώτισσα
4 Αγλάιος
5 Αγνόφιλος
6 Αγριλιώτισσα
7 Αέθλιος
8 Αίθλιος
9 Αίλιος
10 Αιμίλιος
11 Αιτωλός
12 Άλιος
13 Αλίοχος
14 Αμέλιος
15 Αμπέλιος
16 Αμφίλοχος
17 Ανατόλιος
18 Ανδρόφιλος
19 Ανθή
20 Αντίφιλος
21 Αποστολία
22 Απόστολος
24 Απρίλιος
25 Αρδαλίων
26 Αρπαλίων
27 Αρχαγγελιώτισσα
28 Ασκλάς
29 Ασφαλίων
30 Ασχόλιος
31 Αυρήλιος
32 Αφεντία
33 Αχιλλεύς
36 Βαλέριος
37 Βαλουκλιώτισσα
38 Ἀβέλιος
39 Βελλιος
40 Βερούλιος
41 Βιγλιώτισσα
42 Ἀβίλλιος
43 Βιργίλιος
44 Βιτάλιος
45 Ἀβλίουσα
46 Ἀβλίων
47 Βουκολίς
48 Βουκολίων
49 Βύβλιος
50 Γαρυφαλλιά
51 Γαρύφαλλος
52 Γενεθλία
53 Γενέθλιος
54 Γεντήλιος
55 Γεώργιος
56 Ἀγλαΐος
58 Γρηγορία
59 Γρηγόριος
60 Δαίδαλος
61 Δευκαλίων
62 Δήλιος
63 Δημήτριος
64 Δημολέων
65 Διφίλη
66 Δολίος
67 Δολλίων
68 Εθαλίουσα
69 Εθαλίων
70 Ελιούδ
71 Εμμανουήλ
72 Εμμανουηλία
73 Εναύλιος
74 Ενυάλιος
75 Ερευθαλίων
76 Εριφύλη
77 Εριφύλιος
78 Ερκούλιος
79 Ερμύλος
81 Ερσίλιος
82 Ευαγγελία
83 Ευάγγελος
84 Ευάλιος
85 Ευβούλη
86 Εύβουλος
87 Ευθαλία
88 Ευθάλιος
89 Ευλάλιος
90 Ευρήλιος
91 Ευστόλιος
92 Ζουμπουλία
93 Ζωή
94 Ζωίλος
95 Ηδύλη
96 Ηδύλος
97 Ηλιάς
98 Ηλίας
99 Ηλιογέννητη
100 Ηλιοδώρα
101 Ηλιόδωρος
102 Ηλιόκαλη
103 Ηλιονεύς
104 Ήλιος
106 Ηλιοστάλακτη
107 Ηλιοστάλακτος
108 Ηλιοτόκος
109 Ηλιού
110 Ηλιοφώτη
111 Ηλιόφωτος
112 Ηρακλής
113 Θάλεια
115 Θαλελαία
116 Θαλελαίος
117 Θαλής
118 Θεμέλιος
119 Θεόδουλος
121 Θεόπη
122 Θεοφίλη
123 Θεόφιλος
124 Θρυάλλιος
125 Ικμάλιος
126 Ιλιονεύς
127 Ιλιόνη
128 Ίλιος
129 Ιουβενάλιος
130 Ιούλιος
131 Καικίλιος
132 Καικκίλιος
133 Καιράλιος
134 Καλλιόπη
136 Καλλιόπιος
137 Καλλίος
138 Καλλισθένη
139 Καστάλιος
140 Κεφαλίων
141 Κηδαλίων
142 Κλέλιος
143 Κομγάλιος
144 Κονδυλία
145 Κορνέλιος
146 Κορνηλία
147 Κορνήλιος
148 Κουίντος
149 Κυμβάλιον
150 Λαμπρά
151 Λεοντιάδης
152 Λέων
153 Λεωνίδας
154 Λιονταρής
155 Λιόσα
156 Λιουντμιλα
157 Λοϊζος
158 Λολλίων
159 Λουκίλιος
160 Λουντμίλα
161 Μαλλίων
162 Μαμίλιος
163 Μανείλιος
164 Μανείλιος
165 Μανταλένα
166 Μαρία
167 Μαρσάλιος
168 Μεγιάλιος
169 Μειδύλος
170 Μελέτιος
171 Μέλιος
172 Μελίτεια
173 Μελιτεύς
175 Μενελάη
176 Μενέλαος
177 Μερκουλιάλιος
178 Μεσαύλιος
179 Μηλιά
180 Μήλιος
181 Μιχαήλ
182 Μολίων
183 Μολίων
184 Μούλιος
185 Μπέτυ
186 Μπήλιω
187 Μπιλιώ
188 Μύλιος
189 Νατάλιος
190 Ναύπλιος
191 Νεφαλίων
192 Νηφαλίων
193 Νικόλαος
194 Ορσάλιος
195 Παμφίλη
196 Πάμφιλος
197 Παμφύλη
198 Πάμφυλος
199 Πασχαλία
200 Περήλιος
201 Πηνελόπη
203 Πιούλιος
204 Πίτσα
205 Πόλιος
206 Πολίοχος
207 Πολίων
208 Πολυχρόνιος
209 Ποπλία
210 Ποπλίων
211 Πούλιος
212 Πούπλιος
213 Πουπούλιος
214 Πρωτολέων
215 Πυγμαλίων
216 Ραλλία
217 Ἐριφύλιος
218 Ρουμελιώτισσα
219 Ρωμύλος
220 Σουμελάς
221 Σόφιλος
222 Σπηλιοπαναγιώτης
223 Σπήλιος
224 Σπηλιώτης
225 Σπηλιώτισσα
226 Σπυρίδων
227 Σπυρομήλιος
228 Στέλιος
229 Στρογγυλίων
230 Στυλιανός
231 Τερβίλιος
232 Τορπίλιος
233 Τριανταφυλλιά
234 Τριαντάφυλλος
235 Τρίφυλος
236 Τύλλιος
237 Φάλιος
238 Φανερουλιώτισσα
239 Φειδάλιος
240 Φήλιξ
241 Φιλαγρία
242 Φιλάγριος
243 Φιλαρέτη
244 Φιλάρετος
245 Φιλήμων
246 Φιλήσυχη
247 Φιλήσυχος
248 Φιλήτωρ
249 Φιλίππα
250 Φίλιππος
251 Φιλιώ
252 Φιλλύλιος
253 Φιλογονία
254 Φιλοθέη
255 Φιλοίτα
256 Φιλοκτήμουσα
257 Φιλοξένη
258 Φιλουμένη
259 Φιλούμενος
260 Φιλύλλιος
261 Φούλα
262 Φυληίς
263 Φυλλίς
264 Χαραλαμπία
265 Χαρίλα
266 Χαρίλαος
267 Χιλιονοματούσα
268 Χρυσηλία
269 Χρυσήλιος
270 Χρυσομέλιος
271 Χρυσοσπηλιώτισσα
272 Ωφελίων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία