Εορτές 12 Απριλίου: Ακάκια Όσιος Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Σέργιος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Αρτέμων Ιερομάρτυρας Άγιος Δαβίδ Άγιος Δαμιανός Επίσκοπος Παβίας Άγιος Δήμης Άγιος Ιωάννης Άγιος Μηνάς Άγιος Μιχαήλ ο Μαυρουδής Άγιος Πρωτίων Άγιος Σάββας ο Μάρτυρας εν Μπουζάου Ρουμανίας Δέσποινα, Η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου Μαρία, Η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου Οσία Ανθούσα Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής Επίσκοπος Παρίου Παναγιώτα, Η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου
1 Αβακουμία
2 Αβερκία
3 Αβρικία
4 Αγγελική
5 Αιάκη
6 Ακακία
7 Αλκαία
8 Αλκιβία
9 Αλκιβιάδη
10 Αλκινόη
11 Αμφιλύκη
12 Αριστονίκη
13 Αρσάκη
14 Αρχιδίκη
15 Αττική
16 Αυγή
17 Βαμβακία
18 Βασιλεία
19 Βεατρίκη
20 Βερενίκη
21 Βιάγκα
22 Βλακεία
23 Βοΐσκα
24 Βρετάνη
25 Γάλικα
26 Γεωργία
27 Γιεσακία
28 Ἀγκαία
29 Γλυκέρα
30 Γλυκομάχη
31 Γλύκουσα
32 Γραμματική
33 Δαβάκη
34 Δαμασκός
35 Διηνέκη
36 Δορκάς
37 Δράκαινα
38 Δράκων
39 Εζεκία
40 Έκδικη
41 Ελπινίκη
42 Ερκονγουάλδη
43 Ευδίκη
44 Ευδοκία
45 Ευνίκη
46 Ευνοϊκή
47 Ευρύκη
48 Ζωτικίς
49 Θεοτόκος
50 Ιάκχη
51 Ιέρακη
52 Ιούδα
53 Ισαακία
54 Ίφις
55 Κανάκη
56 Καραντόκια
57 Κίρκη
58 Κλεονίκη
59 Κοκκυκώ
60 Κούλα
61 Κρήσκη
62 Κυριακή
63 Λαοδίκη
64 Λεύκια
65 Λογική
66 Λουκία
67 Λουκούλα
68 Λυσιδίκη
69 Μαρδικούλα
70 Μαρία
71 Μαρίκα
72 Μαρικούλα
73 Μελίκα
74 Μόνικα
75 Μώκια
76 Νάρκισσα
77 Ναυσικά
79 Νίκη
82 Νικολία
83 Νικομήδη
84 Παυσίκακη
85 Περδίκα
86 Πινουφρία
87 Πιττακή
88 Πλακίλλα
89 Πλαυκία
90 Ποδάρκη
91 Πολυδεύκη
92 Προσδόκη
93 Ρευκάτα
94 Ροδερίκα
95 Ρουστίκα
96 Ρυάκη
97 Σαλμακίς
98 Σελεύκα
99 Σιρίκη
100 Σουμέλα
101 Σπυριδώνα
102 Σταϊκη
103 Στεκούλα
104 Στεργιακούλα
105 Στρατονίκη
106 Συγκλητική
107 Τσαμπίκα
108 Τσιτσέκα
109 Τυχική
110 Υπακοή
111 Φαρνάκη
112 Φιλίσκη
113 Φοινίκη
114 Φραγκίσκη
115 Φρασκούλα
116 Φρειδερίκη
117 Φυλαξία
118 Φωκίδα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία