Εορτές 20 Σεπτεμβρίου: Αγία Θεοπίστη Άγιος Ευστάθιος Άγιος Θεόπιστος τέκνο αγίου Ευσταθίου Άγιος Ριμμάς Ριμμά
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αγάπιος Άγιος Ανδρέας Ιερομάρτυρας, ο Πρεσβύτερος Άγιος Αρτεμίδωρος Άγιος Ευπρέπιος ο Ομολογητής Άγιος Ευστάθιος Άγιος Ευστάθιος ο Κατάφλωρος Άγιος Ιλαρίων ο νέος οσιομάρτυρας, από την Κρήτη Άγιος Ιλαρίων ο νέος οσιομάρτυρας, από την Κρήτη Άγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης Άγιος Υπάτιος ο Επίσκοπος Ομολογητής Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής Όσιος Μελέτιος
1 Αιλιανός
2 Αιμιλία
3 Αιμίλιος
4 Αμφιλοχία
5 Αριλιά
6 Αυξιλιαρία
7 Αυρηλία
8 Βασιλεία
9 Βασιλεύς
10 Βήλη
11 Βιργίλιος
12 Γαβριηλία
13 Γαρυφαλλιά
14 Γεντηλία
15 Γεντήλιος
16 Γιωργιλιάνα
17 Δήλια
18 Δηλιάδης
19 Εϊλιανός
20 Εμιλιάνα
21 Εμμανουηλία
22 Εριφύλη
23 Ερσιλία
24 Ευαγγελία
25 Ευθαλία
26 Ευριλία
27 Ζήλια
28 Ηλιάναξ
29 Ηλιάνθη
30 Ηλιάννα
31 Ηλιάς
32 Ηλίας
33 Ηλιαχτίδα
34 Θαργηλία
35 Θεοφίλη
36 Ίλια
37 Ιλίαν
38 Ιλιάνα
39 Ιλιάς
40 Καικιλία
42 Καικίλιος
43 Καρυοφιλιά
44 Καστιήλ
45 Κλέλια
46 Κορκοδειλιά
47 Κορνηλία
48 Κορνήλιος
49 Λιάκος
50 Λίλη
51 Λίλια
52 Λιλιάνα
53 Μανείλια
54 Μανείλιος
55 Μανείλιος
56 Μαξιμιλιανή
57 Μαξιμιλιανός
58 Μαρηλία
59 Μαρίλια
60 Μαριλιάννα
61 Μηλιά
62 Μιλιάς
63 Μιχαηλία
64 Ναθαναηλία
65 Νείλια
66 Οφηλία
67 Οφιλιάννα
68 Ραφαηλία
69 Σαμάνθα
70 Σαμουηλία
71 Σίλια
72 Σμίλης
73 Σοφίλια
74 Σπηλια
75 Τερβίλιος
76 Τζεϊλιαν
77 Τζιλιάνα
78 Τριανταφυλλιά
79 Φίλια
80 Φιλιάδης
81 Φιλίππα
82 Φιλιώ
83 Φιρμιλιανός
84 Χαρίκλεια
85 Χαρίλια
86 Χριστοφιλία
87 Χρυσηλία
88 Χρυσήλιος
89 Ωραιοζήλη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία