Εορτές 23 Φεβρουαρίου: Αγία Γοργονία Αγία Θεή Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης Ζεβινά Όσιος Ζεβινάς Όσιος Πολυχρόνιος Πολυκαρπία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κλήμης Όσιος Αντίοχος Όσιος Αντωνίνος Όσιος Δαμιανός Όσιος Δαμιανός ο Εσφιγμενίτης Όσιος Ιωάννης Όσιος Ιωάννης ο Θεριστής Όσιος Μωυσής Όσιος Μωυσής εκ Ρωσίας Οσίος Πολύκαρπος του Μπρυάνσκ
1 Αβδιηλία
2 Αιλιανός
3 Αιμιλία
4 Αιμίλιος
5 Αμφιλοχία
6 Αριλιά
7 Αυξιλιαρία
8 Αυρηλία
9 Βασιλεία
10 Βασιλεύς
11 Βήλη
12 Βιργίλιος
13 Γαβριηλία
14 Γαρυφαλλιά
15 Γεντηλία
16 Γεντήλιος
17 Γεωργιλιάνα
18 Γιωργιλιάνα
19 Δήλια
20 Δηλιάδης
21 Εϊλιανή
22 Εϊλιανός
23 Εμιλιάνα
24 Εμμανουηλία
25 Εριφύλη
26 Ερσιλία
27 Ευαγγελία
28 Ευθαλία
29 Ευριλία
30 Ζήλια
31 Ηλιάναξ
32 Ηλιάνθη
33 Ηλιάννα
34 Ηλιάς
35 Ηλίας
36 Ηλιαχτίδα
37 Θαργηλία
38 Θεοφίλη
39 Ίλια
40 Ιλίαν
41 Ιλιάνα
42 Ιλιάς
43 Καικιλία
45 Καικίλιος
46 Καρυοφιλιά
47 Καστιήλ
48 Κλέλια
49 Κορκοδειλιά
50 Κορνηλία
51 Κορνήλιος
52 Λιάκος
53 Λίλη
54 Λίλης
55 Λίλια
56 Λιλιάνα
57 Μανείλια
58 Μανείλιος
59 Μανείλιος
60 Μαξιμιλιανή
61 Μαξιμιλιανός
62 Μαρηλία
63 Μαρίλια
64 Μαριλιάννα
65 Μηλιά
66 Μιλιάς
67 Μιχαηλία
68 Ναθαναηλία
69 Νείλια
70 Ορσηλία
72 Οφηλία
73 Οφιλιάννα
74 Παμφίλη
75 Ραφαηλία
76 Σαμάνθα
77 Σαμουηλία
78 Σίλια
79 Σμίλης
80 Σοφίλια
81 Σπηλια
82 Τερβίλιος
83 Τζεϊλιαν
84 Τζιλιάνα
85 Τριανταφυλλιά
86 Φίλια
87 Φιλιάδης
88 Φιλίππα
89 Φιλιώ
90 Φιρμιλιανός
91 Χαρίκλεια
92 Χαρίλια
93 Χριστοφιλία
94 Χρυσηίς
95 Χρυσηλία
96 Χρυσήλιος
97 Ωραιοζήλη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία