Εορτές 27 Μαΐου: Άγιος Ευβίοτος Άγιος Μάρτυς Αλύπιος Όσιος Βεδέας ο Σεβάσμιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας Άγιος Ελλάδιος Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος Ευσεβιώτης Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης
1 Αβδιηλία
2 Αιλιανός
3 Αιμιλία
4 Αιμίλιος
5 Αμφιλοχία
6 Αργήλη
7 Αριλιά
8 Αυξιλιαρία
9 Αυρηλία
10 Βασιλεία
11 Βασιλεύς
12 Βήλη
13 Βιργίλιος
14 Γαβριηλία
15 Γαρυφαλλιά
16 Γεντηλία
17 Γεντήλιος
18 Γεωργιλιάνα
19 Γιωργιλιάνα
20 Δήλια
21 Δηλιάδης
22 Εϊλιανή
23 Εϊλιανός
24 Εμιλιάνα
25 Εμμανουηλία
26 Εριφύλη
27 Ερσιλία
28 Ευαγγελία
29 Ευθαλία
30 Ευριλία
31 Ζήλια
32 Ηλιάναξ
33 Ηλιάνθη
34 Ηλιάννα
35 Ηλιάς
36 Ηλίας
37 Ηλιαχτίδα
38 Θαργηλία
39 Θεοφίλη
40 Ίλια
41 Ιλίαν
42 Ιλιάνα
43 Ιλιάς
44 Καικιλία
46 Καικίλιος
47 Καρυοφιλιά
48 Καστιήλ
49 Κλέλια
50 Κορκοδειλιά
51 Κορνηλία
52 Κορνήλιος
53 Λιάκος
54 Λίλη
55 Λίλης
56 Λίλια
57 Λιλιάνα
58 Μαμμίλια
59 Μανείλια
60 Μανείλιος
61 Μανείλιος
62 Μαξιμιλιανή
63 Μαξιμιλιανός
64 Μαρηλία
65 Μαρίλια
66 Μαριλιάννα
67 Μηλιά
68 Μήλιος
69 Μιλιάς
70 Μιχαηλία
71 Ναθαναηλία
72 Νείλια
73 Ορσηλία
75 Οφηλία
76 Οφιλιάννα
77 Παμφίλη
78 Ποπλία
79 Ραφαηλία
80 Σαμάνθα
81 Σαμουηλία
82 Σίλια
83 Σμίλης
84 Σοφίλια
85 Σπηλια
86 Τερβιλία
87 Τερβίλιος
88 Τζεϊλιαν
89 Τζιλιάνα
90 Τριανταφυλλιά
91 Φίλια
92 Φιλιάδης
93 Φιλίππα
94 Φιλιώ
95 Φιρμιλιανός
96 Χαρίκλεια
97 Χαρίλια
98 Χριστοφιλία
99 Χρυσηίς
100 Χρυσηλία
101 Χρυσήλιος
102 Ωραιοζήλη
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία