Εορτές 18 Σεπτεμβρίου: Αγία Αριάδνη η δούλα Άγιος Ελισαβάν Άγιος Κάστωρ Αριάδνης Ευμενία Όσιος Βιδζίν Όσιος Ευμένιος ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης Όσιος Ρωμύλος της Ραβάνιτσας Ρωμύλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Αγία Σοφία η Αιγυπτία Άγιος Ιλαρίων της Όπτινα
1 Dubritius
2 Maglorious
3 Αβέρκιος
4 Αγαλλίας
5 Αγγελάριος
6 Αίγιος
7 Αιδέσιος
8 Αιθήρ
9 Ακάκιος
11 Αλεξίβιος
12 Αλίας
13 Αλκαίος
14 Αλόπιος
15 Αλπέγιος
16 Αμέστριος
17 Αμπλίας
18 Αμφίων
19 Ανανίας
20 Ανδροπελαγίας
21 Απολλινάριος
22 Απολλώνιος
23 Αρεθούσιος
24 Ασάφιος
25 Ασίας
26 Ασκληπιός
27 Αστερίων
28 Αστυβίης
29 Αυξίβιος
30 Αφροδίσιος
31 Αχόλιος
32 Βαλέριος
33 Βαράχος
34 Βαρθολομαίος
35 Βαρσανούφιος
37 Βενιαμίν
38 Βικέντιος
39 Βιργίλιος
40 Βιργίνιος
41 Βιτάλιος
42 Βονιφάτιος
43 Βοστρύκιος
44 Βουλπιανός
45 Βρετάννιος
46 Βύβλιος
47 Βυθόνιος
48 Γεννάδιος
49 Γεντήλιος
50 Γερβάσιος
51 Γέρων
52 Γλυκέριος
53 Γόρδιος
54 Γουρίας
55 Γρηγέντιος
56 Γρηγορόβιος
57 Δαρείος
58 Δάσιος
59 Δήμιος
60 Διαγόρας
62 Δίας
63 Δίκαιος
64 Δουκίτιος
65 Εάσιος
66 Ελισσαίος
67 Ελλάδιος
68 Ενόης
69 Επιφάνιος
70 Ερμείας
71 Ερμίων
72 Ευθάσιος
73 Ευλάλιος
74 Εύμαιος
75 Ευξίφιος
76 Ευρόνιος
77 Ευσέβιος
78 Ευστόχιος
79 Ευστράτιος
80 Εφυδάτιος
81 Ζεβεδαίος
82 Ζηνόβιος
83 Ησαΐας
84 Θαδδαίος
85 Θαλαλαίος
86 Θαλλελαίος
87 Θεόγνιος
88 Θεοδήγιος
89 Θεοσέβιος
90 Θυμβραίος
91 Ιακίσχολος
92 Ίας
93 Ιγνάτιος
94 Ιδαίος
95 Ιερεμίας
96 Ιλαρίων
97 Ιννοκέντιος
98 Ιουβενάλιος
99 Ίφις
100 Καζαμίας
101 Καικίλιος
102 Καλανδίων
105 Καρτέγιος
106 Κάσδοος
107 Καστάλιος
108 Καστρίκιος
109 Κινησίας
110 Κλαύδιος
111 Κλέλιος
112 Κλημέντιος
113 Κομάσιος
114 Κομγάλιος
115 Κορνήλιος
116 Κουϊνίδιος
117 Κυριάκος
118 Κυρίων
121 Λαβίνιος
122 Λαυρέντιος
123 Λεοντεύς
125 Λικύμνιος
126 Λίλαιος
127 Λιλυβήας
128 Λιμναίος
129 Λολλίων
130 Λουκρήτιος
132 Λυκαίος
133 Λυκάριος
134 Μακαρεύς
135 Μακρόβιος
136 Μαλαχίας
137 Μανείλιος
138 Μανείλιος
139 Μαουγάλδιος
140 Μαρδάριος
141 Μάριος
142 Ματθαίος
143 Μεθόδιος
144 Μεθυμναίος
145 Μέρτιος
146 Μηναίος
147 Μηνώδιος
148 Μητρόβιος
149 Μιχαίας
150 Μολίας
151 Μοσχίων
152 Μώκιος
153 Νατάλιος
154 Νεάδιος
155 Νεκτάριος
156 Νεμέσιος
157 Νηφαλίων
158 Νιζέριος
159 Νικόλαος
160 Νίνιαν
161 Οβίδιος
162 Ολύμπιος
163 Ορσόβιος
164 Ορτίσιος
165 Οσπίτιος
166 Ουρανός
167 Παγκόσμιος
168 Παγχάριος
169 Παΐσιος
170 Πανηγύριος
171 Πανθήριος
172 Πανόλβιος
173 Πανσόφιος
174 Παπίας
175 Παρμενίων
176 Πατάπιος
177 Παυσανίας
178 Παυσίας
179 Παυσίριος
180 Πεεραίος
181 Πελάγιος
182 Πελάγων
183 Περνιακός
184 Πήγασος
185 Πινούφριος
186 Πλήσιος
187 Πόλιος
188 Πολυτέλειος
189 Ποτάμων
190 Πουλίος
191 Πουλουδιός
192 Πουλχέριος
193 Πούπλιος
194 Ροδίων
195 Σάις
196 Σαραπίων
197 Σεβήρος
198 Σενούθιος
199 Σενούφιος
200 Σέργιος
202 Σιρίκιος
203 Σισίνιος
204 Σιώ
206 Σκαίος
207 Σμικρίων
208 Σόφιος
209 Σοφονίας
210 Στέργιος
211 Συνέσιος
212 Σωσίας
213 Ταραξίας
214 Τάτιος
215 Τειρεσίας
217 Τερβίλιος
218 Τερεντίων
219 Τίβουρτος
220 Τριβίμιος
221 Τύχων
222 Τωβίας
223 Υβλήσιος
224 Υπέρβιος
225 Φάβιος
226 Φαλίας
227 Φαρέτριος
228 Φαρμούθιος
229 Φειδίας
230 Φιλογόνιος
231 Φλάβιος
232 Φρουμέντιος
233 Χθόνιος
234 Χρυσήλιος
235 Ώγυγος
236 Ωραίος
237 Ώριος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία