Εορτές 24 Φεβρουαρίου: Άγιος Εθελμπέρτος του Κεντ Άγιος Κουαρτοσίλλας Άγιος Κύμινος Κουαρτοσίλλα Κύμινη Όσιος Μποϊζίλ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Πρόδρομος
1 Dubritius
2 Αβδιού
3 Αβέρκιος
4 Αγαλλίας
5 Αγγελάριος
6 Αγκαίος
7 Αδαίος
8 Αέθλιος
9 Αζαρίας
10 Αιακός
11 Αίγιος
12 Αιδέσιος
13 Αιθήρ
14 Ακάκιος
16 Αλεξίβιος
17 Αλίας
18 Αλκαίος
19 Αλόπιος
20 Αλπέγιος
21 Αλύσιος
22 Αλφειός
23 Αλφεσίβοιος
24 Αμέστριος
25 Αμπλίας
26 Αμφίων
27 Ανανίας
28 Ανδροπελαγίας
29 Αντείας
30 Αντίας
31 Ανύσιος
32 Απίων
33 Απολλινάριος
34 Απολλώνιος
35 Αρέθων
36 Ασάφιος
37 Ασίας
38 Ασκληπιός
39 Αστερίων
40 Αστυβίης
41 Ασχόλιος
42 Αυξίβιος
43 Αφροδίσιος
44 Βαλέριος
45 Βαράχος
46 Βαρθολομαίος
47 Βαρσανούφιος
49 Βενιαμίν
50 Βικέντιος
51 Βιργίλιος
52 Βιργίνιος
53 Βιτάλιος
54 Βιτιμίων
55 Βονιφάτιος
56 Βοστρύκιος
57 Βουλπιανός
58 Βραβάντιος
59 Βρετάννιος
60 Βύβλιος
61 Βυθόνιος
62 Γάιος
63 Γαυδέντιος
64 Γέδιος
65 Γελάσιος
66 Γεννάδιος
67 Γεντήλιος
68 Γερβάσιος
69 Γέρων
70 Γλυκέριος
71 Γόρδιος
72 Γουρίας
73 Γρηγέντιος
74 Γρηγορόβιος
75 Δαρείος
76 Δάσιος
77 Δήμιος
78 Διαγόρας
80 Δίας
81 Δίκαιος
82 Δουκίτιος
83 Εάσιος
84 Ελισσαίος
85 Ενόης
86 Επιφάνιος
87 Ερμαίος
88 Ερμείας
89 Ερμίων
90 Ευθάσιος
91 Ευλάλιος
92 Εύμαιος
93 Ευξίφιος
94 Ευρόνιος
95 Ευστόργιος
96 Ευστόχιος
97 Ευστράτιος
98 Εφήβιος
99 Εφυδάτιος
100 Ζεβεδαίος
101 Ζηνόβιος
102 Ησαΐας
103 Θαδδαίος
104 Θαλελαίος
105 Θαλήστριος
106 Θεόγνιος
107 Θεοδήγιος
108 Θεοσέβιος
109 Θρυάλλιος
110 Θυμβραίος
111 Ιακίσχολος
112 Ιακώβ
113 Ίας
114 Ιγνάτιος
115 Ιδαίος
116 Ιερεμίας
117 Ιλαρίων
118 Ιννοκέντιος
119 Ιουβενάλιος
120 Ίφιος
121 Καζαμίας
122 Καικίλιος
123 Καλανδίων
126 Καρτέγιος
127 Κάσδοος
128 Καστάλιος
129 Καστρίκιος
130 Κινησίας
131 Κλαύδιος
132 Κλέλιος
133 Κλημέντιος
134 Κλυτίος
135 Κομάσιος
136 Κομγάλιος
137 Κορνήλιος
138 Κουϊνίδιος
139 Κυριάκος
140 Κυρίων
143 Λαβίνιος
144 Λαιτήσιος
145 Λαυρέντιος
146 Λεοντεύς
148 Λικύμνιος
149 Λίλαιος
150 Λιλυβήας
151 Λιμναίος
152 Λολλίων
153 Λουκρήτιος
155 Λυκαίος
156 Λυκάριος
157 Μαγκλόριος
158 Μακαρεύς
159 Μακρόβιος
160 Μαλαχίας
161 Μανείλιος
162 Μανείλιος
163 Μαουγάλδιος
164 Μαρδάριος
165 Μάριος
166 Ματθαίος
167 Μεθόδιος
168 Μεθυμναίος
169 Μέρτιος
170 Μηναίος
171 Μηνώδιος
172 Μητρόβιος
173 Μιχαίας
174 Μιχαίος
175 Μολίας
176 Μοσχίων
177 Μουσαίος
178 Μώκιος
179 Νατάλιος
180 Νεάδιος
181 Νεκτάριος
182 Νεμέσιος
183 Νηφαλίων
184 Νιζέριος
185 Νικόλαος
186 Νίνιαν
187 Οβίδιος
188 Ολύμπιος
189 Ορσόβιος
190 Ορτίσιος
191 Οσπίτιος
192 Ουρανός
193 Οχήσιος
194 Παγκόσμιος
195 Παγχάριος
196 Παΐσιος
197 Πανηγύριος
198 Πανθήριος
199 Πανόλβιος
200 Πανσόφιος
201 Παπίας
202 Παρμενίων
203 Πατάπιος
204 Παυσανίας
205 Παυσίας
206 Παυσίριος
207 Πεεραίος
208 Πελάγιος
209 Περνιακός
210 Πήγασος
211 Πινούφριος
212 Πλήσιος
213 Πόλιος
214 Πολύβιος
215 Πολυτέλειος
216 Ποτάμων
217 Πουλίος
218 Πουλουδιός
219 Πουλχέριος
220 Πούπλιος
221 Προτάσιος
222 Ροδίων
223 Σαβώριος
224 Σάις
225 Σαραπίων
226 Σεβήρος
227 Σενούθιος
228 Σενούφιος
229 Σέργιος
231 Σιός
232 Σιρίκιος
233 Σισίνιος
234 Σιώ
236 Σκαίος
237 Σμικρίων
238 Σόσσιος
239 Σόφιος
240 Σοφονίας
241 Στέργιος
242 Συνέσιος
243 Σωσίας
244 Ταραξίας
245 Τάτιος
246 Τειρεσίας
248 Τερβίλιος
249 Τερεντίων
250 Τίβουρτος
251 Τριβίμιος
252 Τύχων
253 Τωβίας
254 Υβλήσιος
255 Υπέρβιος
256 Φάβιος
257 Φαλίας
258 Φαρέτριος
259 Φαρμούθιος
260 Φειδίας
261 Φιλογόνιος
262 Φίννιαν
263 Φλάβιος
264 Φρουμέντιος
265 Χαρίων
266 Χθόνιος
267 Χρυσήλιος
268 Ώγυγος
269 Ωραίος
270 Ώριος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία