Εορτές 21 Νοεμβρίου: Βιργίνιος Εισόδια της Θεοτόκου Ισοδία Λεμονιά Μαρία, Εισόδια της Θεοτόκου Παναγία η Σουλτάνα Σουλτάνος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ηλιόδωρος της Παμφυλίας Άγιος Προκόπιος της Βιάτκα Άγιος Σωζόμενος ο Αλαμάνος Άγιος Σωζόμενος ο Θαυματουργός Δέσποινα, Τα Εισόδια της Θεοτόκου Εισόδια της Θεοτόκου Μαρίκα Μάριος Όσιος Προκόπιος της Βιάτκα Παναγία η Σφαλαγγιώτισσα Παναγιώτα, Τα Εισόδια της Θεοτόκου Σύναξη της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας
1 Theodemir
2 Theodichildis
3 Theotonius
4 Αθεόνα
5 Αμεθέα
6 Αμφιθέα
7 Αμφίθεος
8 Αντίθεος
9 Αξιοθέα
10 Αριστοθέα
11 Γαλαθέος
12 Γλαυκοθέα
13 Ἁγνόθεος
14 Δεξιθέα
15 Δεξίθεος
16 Δοξιθέα
17 Δοσιθέα
18 Δοσίθεος
19 Δωρόθεος
20 Ευξίθεος
21 Ημιθέων
22 Θέα
23 Θεαγένης
24 Θεαίτητος
25 Θεογένης
26 Θεογένις
27 Θεόγνητος
28 Θεόγνιος
29 Θεόγνις
30 Θεογνωσία
31 Θεογνώσιος
32 Θεόγνωστος
33 Θεογονία
34 Θεοδάμας
35 Θεοδέκτης
36 Θεοδήγιος
37 Θεοδίδαχτη
38 Θεοδόξαστη
39 Θεοδοσία
40 Θεοδόσιος
41 Θεοδότη
42 Θεοδοτίων
43 Θεοδούλη
44 Θεόδουλος
46 Θεοδούσα
47 Θεοδώρα
48 Θεοδώρητος
49 Θεοδωρίδας
50 Θεοδωρίσκος
51 Θεόδωρος
52 Θεόειδος
53 Θέοινος
54 Θεόκλεια
55 Θεόκλειος
56 Θεόκλητη
57 Θεόκλητος
58 Θεοκλύμενος
59 Θεοκνήτωρ
60 Θεοκόσμητη
61 Θεόκοσμος
62 Θεοκρήτη
63 Θεοκρίνης
64 Θεόκριτος
65 Θεοκτίστη
66 Θεόκτιστος
67 Θεολήπτη
68 Θεόληπτος
69 Θεολογία
70 Θεολόγος
71 Θεόλυκος
72 Θεολύτη
73 Θεόλυτος
74 Θεομάνα
75 Θεόμανδρος
76 Θεομήστωρ
77 Θεομητροπρεπεστέρα
78 Θεομνήστος
79 Θεονίτσα
80 Θεονόη
81 Θέονταρτ
82 Θεονύμφη
83 Θεοξενία
84 Θεοξένιος
85 Θεοπέμπτη
86 Θεόπεμπτος
88 Θεόπη
89 Θεοπηγή
90 Θεοπίστη
91 Θεόπιστος
92 Θεόπλαστη
93 Θεόπομπος
94 Θεοπούλα
95 Θεόπροβος
96 Θεόπροπος
97 Θεόπροπος
98 Θέος
99 Θεοσέβεια
100 Θεοσέβιος
101 Θεόσεβρος
102 Θεοσκέπαστη
103 Θεοστήρικτη
104 Θεοστήρικτος
105 Θεόστιχος
106 Θεοστορούλα
107 Θεοτέκνη
108 Θεότεκνος
109 Θεοτέρα
110 Θεότη
111 Θεοτίμη
112 Θεοτίμητη
113 Θεοτίμητος
114 Θεότιμος
115 Θεοτόκης
116 Θεοτόκος
117 Θεοτούλα
118 Θεότροπος
119 Θεόττας
120 Θεουργία
121 Θεοφάνη
122 Θεοφάνης
123 Θεοφίλη
124 Θεόφιλος
125 Θεόφραστος
126 Θεοφρονία
127 Θεόφρων
128 Θεοφύλακτη
129 Θεοφύλακτος
130 Θεοφύλλη
131 Θεοχάνθη
132 Θεοχάρης
133 Θεοχαρία
134 Θεόχρηστος
135 Θέων
136 Θεώνη
137 Θεωνίτσα
138 Θεωρίς
139 Θεωρίων
140 Ιερόθεος
141 Λυσίθεος
142 Μαντίθεος
143 Μνησίθεος
144 Ολυνθεύς
145 Ομόθεος
146 Ροδόθεος
147 Σωσίθεος
148 Τέρης
149 Τιμασίθεος
150 Τιμησίθεος
151 Τιμόθεος
152 Φιλοθέη
153 Φιλόθεος
154 Χριστόθεος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία