Εορτές 30 Μαρτίου: Αγία Ευβούλη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Παλαιστίνη Παλαιστίνος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βίκτωρ Άγιος Βίκτωρ ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Γκλαζώφ Άγιος Ιωάννης Ε΄ Πατριάρχης Ιεροσολύμων (706-735) Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ο Σιναϊτης Άγιος Σωφρόνιος Επίσκοπος Ιρκούτσκ Ἅγιος Ζαχαρίας Μητροπολίτης Κορίνθου Ιωήλ ο πλανηθείς προφήτης Όσιος Ιωάννης
1 Theodemir
2 Theodichildis
3 Αθεόνα
4 Αμεθέα
5 Αμφιθέα
6 Αμφίθεος
7 Αντίθεος
8 Αξιοθέα
9 Αριστοθέα
10 Γαλαθέος
11 Γλαυκοθέα
12 Ἁγνόθεος
13 Δεξιθέα
14 Δεξίθεος
15 Δοξιθέα
16 Δοσιθέα
17 Δοσίθεος
18 Δωρόθεος
19 Ευξίθεος
20 Ημιθέων
21 Θέα
22 Θεαγένης
23 Θεαίτητος
24 Θεογένης
25 Θεογένις
26 Θεόγνητος
27 Θεόγνιος
28 Θεόγνις
29 Θεογνωσία
30 Θεογνώσιος
31 Θεόγνωστος
32 Θεογονία
33 Θεοδάμας
34 Θεοδέκτης
35 Θεοδήγιος
36 Θεοδίδαχτη
37 Θεοδόξαστη
38 Θεοδοσία
39 Θεοδόσιος
40 Θεοδότη
41 Θεοδοτίων
42 Θεοδούλη
43 Θεόδουλος
45 Θεοδούσα
46 Θεοδώρα
47 Θεοδώρητος
48 Θεοδωρίδας
49 Θεοδωρίσκος
50 Θεόδωρος
51 Θεοείδη
52 Θεόειδος
53 Θέοινος
54 Θεόκλεια
55 Θεόκλειος
56 Θεόκλητη
57 Θεόκλητος
58 Θεοκλύμενος
59 Θεοκνήτωρ
60 Θεοκόσμητη
61 Θεόκοσμος
62 Θεοκρίνης
63 Θεοκρίτη
64 Θεόκριτος
65 Θεοκτίστη
66 Θεόκτιστος
67 Θεολήπτη
68 Θεόληπτος
69 Θεολογία
70 Θεολόγος
71 Θεόλυκος
72 Θεολύτη
73 Θεόλυτος
74 Θεομάνα
75 Θεόμανδρος
76 Θεομήστωρ
77 Θεομητροπρεπεστέρα
78 Θεομνήστος
79 Θεονίτσα
80 Θεονόη
81 Θέονταρτ
82 Θεονύμφη
83 Θεοξενία
84 Θεοξένιος
85 Θεοπέμπτη
86 Θεόπεμπτος
87 Θεόπη
88 Θεοπηγή
89 Θεοπίστη
90 Θεόπιστος
91 Θεόπλαστη
92 Θεοπόμπη
93 Θεόπομπος
94 Θεοπούλα
95 Θεοπρόβη
96 Θεόπροβος
97 Θεόπροπος
98 Θεόπροπος
99 Θέος
100 Θέος
101 Θεοσέβεια
102 Θεοσέβιος
103 Θεόσεβρος
104 Θεοσκέπαστη
105 Θεοστήρικτη
106 Θεοστήρικτος
107 Θεόστιχος
108 Θεοστορούλα
109 Θεοτέκνη
110 Θεότεκνος
111 Θεοτέρα
112 Θεότη
113 Θεοτίμη
114 Θεοτίμητη
115 Θεοτίμητος
116 Θεότιμος
117 Θεοτόκης
118 Θεοτόκος
119 Θεοτόνια
120 Θεοτόνιος
121 Θεοτούλα
122 Θεότροπος
123 Θεόττας
124 Θεουργία
125 Θεοφάνη
126 Θεοφάνης
127 Θεοφίλη
128 Θεόφιλος
129 Θεόφραστος
130 Θεοφρονία
131 Θεόφρων
132 Θεοφύλακτη
133 Θεοφύλακτος
134 Θεοφύλλη
135 Θεοχάνθη
136 Θεοχάρης
137 Θεοχαρία
138 Θεόχρηστος
139 Θέων
140 Θεώνη
141 Θεωνίτσα
142 Θεωρίς
143 Θεωρίων
144 Ιερόθεος
145 Λυσίθεος
146 Μαντίθεος
147 Μνησίθεος
148 Ολυνθεύς
149 Ομόθεος
150 Ροδόθεος
151 Σωσίθεος
152 Τέρης
153 Τιμασίθεος
154 Τιμησίθεος
155 Τιμόθεος
156 Φιλοθέη
157 Φιλόθεος
158 Χριστόθεος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία