Εορτές 19 Σεπτεμβρίου: Άγιος Δορυμέδων Δορυμέδουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Σωσάννα η Οσιομάρτυς Άγιοι Θεόδωρος ο πρίγκιπας Άγιος Δαβίδ Άγιος Κωνσταντίνος Άγιος Σαββάτιος Άγιος Τρόφιμος
1 Theodemir
2 Theodichildis
3 Theotonius
4 Αθεόνα
5 Αμεθέα
6 Αμφιθέα
7 Αμφίθεος
8 Αντίθεος
9 Αξιοθέα
10 Αριστοθέα
11 Γαλαθέος
12 Γλαυκοθέα
13 Ἁγνόθεος
14 Δεξιθέα
15 Δεξίθεος
16 Δοξιθέα
17 Δοσιθέα
18 Δοσίθεος
19 Δωρόθεος
20 Ευξίθεος
21 Ημιθέων
22 Θέα
23 Θεαγένης
24 Θεαίτητος
25 Θεογένης
26 Θεογένις
27 Θεόγνητος
28 Θεόγνιος
29 Θεόγνις
30 Θεογνωσία
31 Θεογνώσιος
32 Θεόγνωστος
33 Θεογονία
34 Θεοδάμας
35 Θεοδέκτης
36 Θεοδήγιος
37 Θεοδίδαχτη
38 Θεοδόξαστη
39 Θεοδοσία
40 Θεοδόσιος
41 Θεοδότη
42 Θεοδοτίων
43 Θεοδούλη
44 Θεόδουλος
46 Θεοδούσα
47 Θεοδώρα
48 Θεοδώρητος
49 Θεοδωρίδας
50 Θεοδωρίσκος
51 Θεόδωρος
52 Θεόειδος
53 Θεόκλεια
54 Θεόκλειος
55 Θεόκλητη
56 Θεόκλητος
57 Θεοκλύμενος
58 Θεοκνήτωρ
59 Θεοκόσμητη
60 Θεόκοσμος
61 Θεοκρήτη
62 Θεοκρίνης
63 Θεόκριτος
64 Θεοκτίστη
65 Θεόκτιστος
66 Θεολήπτη
67 Θεόληπτος
68 Θεολογία
69 Θεολόγος
70 Θεόλυκος
71 Θεολύτη
72 Θεόλυτος
73 Θεομάνα
74 Θεόμανδρος
75 Θεομήστωρ
76 Θεομητροπρεπεστέρα
77 Θεομνήστος
78 Θεονίτσα
79 Θεονόη
80 Θέονταρτ
81 Θεονύμφη
82 Θεοξενία
83 Θεοξένιος
84 Θεοπέμπτη
85 Θεόπεμπτος
87 Θεόπη
88 Θεοπηγή
89 Θεοπίστη
90 Θεόπιστος
91 Θεόπλαστη
92 Θεόπομπος
93 Θεοπούλα
94 Θεόπροβος
95 Θεόπροπος
96 Θεόπροπος
97 Θέος
98 Θεοσέβεια
99 Θεοσέβιος
100 Θεόσεβρος
101 Θεοσκέπαστη
102 Θεοστήρικτος
103 Θεόστιχος
104 Θεοστορούλα
105 Θεότεκνος
106 Θεοτέρα
107 Θεότη
108 Θεοτίμη
109 Θεοτίμητη
110 Θεοτίμητος
111 Θεότιμος
112 Θεοτόκης
113 Θεοτόκος
114 Θεοτούλα
115 Θεότροπος
116 Θεόττας
117 Θεουργία
118 Θεοφάνη
119 Θεοφάνης
120 Θεοφίλη
121 Θεόφιλος
122 Θεόφραστος
123 Θεοφρονία
124 Θεόφρων
125 Θεοφύλακτη
126 Θεοφύλακτος
127 Θεοφύλλη
128 Θεοχάνθη
129 Θεοχάρης
130 Θεοχαρία
131 Θεόχρηστος
132 Θέων
133 Θεώνη
134 Θεωνίτσα
135 Θεωρίς
136 Θεωρίων
137 Ιερόθεος
138 Λυσίθεος
139 Μαντίθεος
140 Μνησίθεος
141 Ολυνθεύς
142 Ομόθεος
143 Ροδόθεος
144 Σωσίθεος
145 Τέρης
146 Τιμασίθεος
147 Τιμησίθεος
148 Τιμόθεος
149 Φιλοθέη
150 Φιλόθεος
151 Χριστόθεος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία