Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων Παυσιρία Χρυσοπλόκος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης 'Αγιος Βαβύλας Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Theodemir
2 Theodichildis
3 Theotonius
4 Αθεόνα
5 Αμεθέα
6 Αμφιθέα
7 Αμφίθεος
8 Αντίθεος
9 Αξιοθέα
10 Αριστοθέα
11 Γαλαθέος
12 Γλαυκοθέα
13 Ἁγνόθεος
14 Δεξιθέα
15 Δεξίθεος
16 Δοξιθέα
17 Δοσιθέα
18 Δοσίθεος
19 Δωρόθεος
20 Ευξίθεος
21 Ημιθέων
22 Θέα
23 Θεαγένης
24 Θεαίτητος
25 Θεογένης
26 Θεογένις
27 Θεόγνητος
28 Θεόγνιος
29 Θεόγνις
30 Θεογνωσία
31 Θεογνώσιος
32 Θεόγνωστος
33 Θεογονία
34 Θεοδάμας
35 Θεοδέκτης
36 Θεοδήγιος
37 Θεοδίδαχτη
38 Θεοδόξαστη
39 Θεοδοσία
40 Θεοδόσιος
41 Θεοδότη
42 Θεοδοτίων
43 Θεοδούλη
44 Θεόδουλος
46 Θεοδούσα
47 Θεοδώρα
48 Θεοδώρητος
49 Θεοδωρίδας
50 Θεοδωρίσκος
51 Θεόδωρος
52 Θεοείδη
53 Θεόειδος
54 Θέοινος
55 Θεόκλεια
56 Θεόκλειος
57 Θεόκλητη
58 Θεόκλητος
59 Θεοκλύμενος
60 Θεοκνήτωρ
61 Θεοκόσμητη
62 Θεόκοσμος
63 Θεοκρίνης
64 Θεοκρίτη
65 Θεόκριτος
66 Θεοκτίστη
67 Θεόκτιστος
68 Θεολήπτη
69 Θεόληπτος
70 Θεολογία
71 Θεολόγος
72 Θεόλυκος
73 Θεολύτη
74 Θεόλυτος
75 Θεομάνα
76 Θεόμανδρος
77 Θεομήστωρ
78 Θεομητροπρεπεστέρα
79 Θεομνήστος
80 Θεονίτσα
81 Θεονόη
82 Θέονταρτ
83 Θεονύμφη
84 Θεοξενία
85 Θεοξένιος
86 Θεοπέμπτη
87 Θεόπεμπτος
88 Θεόπη
89 Θεοπηγή
90 Θεοπίστη
91 Θεόπιστος
92 Θεόπλαστη
93 Θεοπόμπη
94 Θεόπομπος
95 Θεοπούλα
96 Θεοπρόβη
97 Θεόπροβος
98 Θεόπροπος
99 Θεόπροπος
100 Θέος
101 Θεοσέβεια
102 Θεοσέβιος
103 Θεόσεβρος
104 Θεοσκέπαστη
105 Θεοστήρικτη
106 Θεοστήρικτος
107 Θεόστιχος
108 Θεοστορούλα
109 Θεοτέκνη
110 Θεότεκνος
111 Θεοτέρα
112 Θεότη
113 Θεοτίμη
114 Θεοτίμητη
115 Θεοτίμητος
116 Θεότιμος
117 Θεοτόκης
118 Θεοτόκος
119 Θεοτούλα
120 Θεότροπος
121 Θεόττας
122 Θεουργία
123 Θεοφάνη
124 Θεοφάνης
125 Θεοφίλη
126 Θεόφιλος
127 Θεόφραστος
128 Θεοφρονία
129 Θεόφρων
130 Θεοφύλακτη
131 Θεοφύλακτος
132 Θεοφύλλη
133 Θεοχάνθη
134 Θεοχάρης
135 Θεοχαρία
136 Θεόχρηστος
137 Θέων
138 Θεώνη
139 Θεωνίτσα
140 Θεωρίς
141 Θεωρίων
142 Ιερόθεος
143 Λυσίθεος
144 Μαντίθεος
145 Μνησίθεος
146 Ολυνθεύς
147 Ομόθεος
148 Ροδόθεος
149 Σωσίθεος
150 Τέρης
151 Τιμασίθεος
152 Τιμησίθεος
153 Τιμόθεος
154 Φιλοθέη
155 Φιλόθεος
156 Χριστόθεος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία